Đề tài Phát triển hoạt động cho vay mua nhà tại ngân hàng VPBank - PGD Phú Lâm

(Bản scan) Hòa nhập với tiến trình đổi mới nền kinh tế đất nước sau đại hội VI của Đảng (1986) hoạt động ngân hàng đã có những chuyển biến tích cực, góp phần huy động vốn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước. Cùng với sự chuyển mình của nền kinh tế đất nước, hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung và hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần nói riêng cũng có nhiều thay đổi rõ rệt. Chính vì thế mà VPBank - Phòng giao dịch Phú Lâm đã ra đời.

pdf52 trang | Chia sẻ: tienduy345 | Lượt xem: 2530 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phát triển hoạt động cho vay mua nhà tại ngân hàng VPBank - PGD Phú Lâm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan