Đề tài Phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam (Thí điểm tại ngân hàng Ngoại Thương) – Những vấn đề đặt ra trong điều kiện hội nhập quốc tế

Trong những thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển của chiến lược toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới. Mọi hoạt động thương mại, sản xuất và đầu tư ngày càng mang tính quốc tế. Nếu trước đây, hoạt động thương mại chỉ bó hẹp trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia hay khu vực và chỉ liên quan đến một đồng tiền thanh toán thì nay thương mại quốc tế đã mở rộng đến tất cả các nước trên thế giới, do đó có rất nhiều đồng tiền khác nhau tham gia vào quá trình thanh toán. Chính sự toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đã thúc đẩy các hoạt động thương mại, làm tăng lượng giao dịch trong hoạt động tài chính của các quốc gia, vì thế đã làm xuất hiện thị trường ngoại hối và thúc đẩy thị trường này phát triển ngày càng mạnh mẽ, hình thành nên những trung tâm tài chính quốc tế lớn hỗ trợ hiệu quả cho chu chuyển tiền tệ, phục vụ nhu cầu thanh toán quốc tế. Việt Nam đang tích cực tham gia vào tiến trình hội nhập, vào xu thế chung về tự do hoá thương mại và đầu tư quốc tế. Với chủ trương phát triển một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, công cuộc đổi mới của chúng ta đã và đang được tiến hành đồng thời với sự phát triển kinh tế đối ngoại, mở cửa, hợp tác và hội nhập, phù hợp với xu hướng quốc tế hoá. Trong tiến trình hội nhập kinh tế có tính toàn cầu đó, hoạt động của thị trường ngoại hối ngày càng chiếm vị trí đặc biệt quan trọng, là chiếc cầu nối giữa kinh tế nội địa với kinh tế thế giới bên ngoài. Vì vậy, việc hoàn thiện và phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam theo hướng toàn diện, hiện đại, phù hợp với trình độ và tiêu chuẩn quốc tế là rất cần thiết, nhằm bôi trơn và thúc đẩy hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế, cung cấp các công cụ phòng chống rủi ro, là điều kiện để hình thành tỷ giá theo quan hệ cung cầu và là nơi để Ngân hàng Trung ương can thiệp lên tỷ giá theo hướng có lợi cho nền kinh tế. Ở nước ta, thị trường ngoại hối là một lĩnh vực rất mới và còn đang ở trong thời kỳ sơ khai, cơ chế quản lý nền kinh tế nói chung và thị trường ngoại hối nói riêng đang trong quá trình từng bước được hoàn thiện. Một thị trường ngoại hối phát triển hoàn thiện với các hoạt động kinh doanh lành mạnh sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự tăng trưởng của nền kinh tế nước nhà. Vì vậy, việc đi sâu nghiên cứu, tìm ra giải pháp hiệu quả nhất cho sự phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam là điều hết sức cần thiết. Do đó em xin chọn đề tài: “ Phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam (Thí điểm tại ngân hàng Ngoại Thương) – những vấn đề đặt ra trong điều kiện hội nhập quốc tế “ làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. Kết cấu luận văn gồm 3 chương: Chương I: Những vấn đề chung về thị trường ngoại hối. Chương II: Thực trạng thị trường ngoại hối Việt Nam và vai trò của Ngân hàng Ngoại Thương trong việc phát triển thị trường ngoại hối. Chương III: Một số giải pháp phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam trong điều kiện hội nhập.

doc95 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 12411 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam (Thí điểm tại ngân hàng Ngoại Thương) – Những vấn đề đặt ra trong điều kiện hội nhập quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan