Đề tài Phương hướng nâng cao chất lượng hoạt động của vụ thẩm định và giám sát đầu tư

Quá trình hình thành và phát triển của vụ thẩm định và giám sát đầu tư gắn liền với Bộ kế hoạch và đầu tư. Từ khi Bộ kế hoạch và đầu tư hình thành đã phân chia các phòng ban làm các nhiệm vụ chức năng cụ thể nhằm kiểm tra,đánh giá,xem xét,thẩm định tính khả thi và hiệu quả của công cuộc đầu tư. Trước đây. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đơn vị thực hiện chức năng trong việc thẩm định các dự án đầu tư là văn phòng thẩm định. Văn phòng thực hiện công việc thẩm định các dự án trong nước và nước ngoài và các dự án quy hoạch tổng thể phát triển ngành,lãnh thổ .Đến năm 2003văn phòng thẩm định dược bộ kế hoạch và đầu tư đổi thành vụ thẩm định và giám sát đầu tư. Nó hoạt động thông qua các chức năng và nhiệm vụ mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định

doc23 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1502 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phương hướng nâng cao chất lượng hoạt động của vụ thẩm định và giám sát đầu tư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan