Đề tài Phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập hóa học hữu cơ thường gặp ở trường THPT

Trong chương trình THPT, Hoá học là bộ môn khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng trong nhà trường phổ thông. Môn hoá học cung cấp cho học sinh một hệ thống kiến thức phổ thông, cơ bản và thiết thực đầu tiên về hoá học, rèn cho học sinh óc tư duy sáng tạo và khả năng trực quan nhanh nhạy. Vì vậy giáo viên bộ môn hoá học cần hình thành ở các em một kỹ năng cơ bản, thói quen học tập và làm việc khoa học làm nền tảng để các em phát triển khả năng nhận thức và năng lực hành động. Hình thành cho các em những phẩm chất cần thiết như cẩn thận, kiên trì, trung thực, tỉ mỉ, chính xác, yêu thích khoa học. Nhằm đạt được mục tiêu đào tạo ra thế hệ những người lao động đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành giáo dục đào tạo phải tiến hành đổi mới trên mọi mặt: nội dung, phương pháp, hỡnh thức, phương tiện, Trong đó, trọng tâm là đổi mới phương pháp, đổi mới phương tiện là quan trọng. Công cuộc đổi mới PPDH và phương tiện dạy học (PTDH) đó được Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII chỉ rừ: “Đổi mới PPDH – đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo cho người học, từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh” Trong đổi mới hoạt động dạy học hóa học, vai trũ của BTHH đặc biệt quan trọng nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của bộ môn hóa học, đi tới mục tiêu nâng cao một bước cơ bản chất lượng học tập cho học sinh (HS), tạo ra một môi trườnggiáo dục mang tính tương tác cao chứ không đơn thuần chỉ là “thầy đọc, trũ chộp” như kiểu truyền thống, HS được khuyến khích và tạo điều kiện để chủ động tỡm kiếm tri thức, sắp xếp hợp lý quỏ trỡnh tự học tập, tự rốn luyệncủa bản thõn mỡnh. Hóa học là môn khoa học thực nghiệm, do đó dạy và học hóa học không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt và lĩnh hội kiến thức khoa học mà cũn phải nâng cao tính thực tiễn của môn học: rèn luyện các kỹ năng, kỹ xảo thực hành, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn sản xuất. Trong dạy học hóa học, bài tập hóa học (BTHH) là nguồn quan trọng để HS thu nhận kiến thức, củng cố khắc sâu những lí thuyết đó học phỏt triển tư duy sáng tạo của học sinh, nâng cao năng lực nhận thức. Tuy nhiên việc bố trớ thời lượng trong làm bài cho phần kiến thức, bài tập húa học rất ớt đặc biệt với cỏc bài tập trắc nghiệm. Do vậy đa số học sinh THPT hiện nay gặp rất nhiều khú khăn trong việc phõn loại và tỡm ra phương phỏp giải phự hợp theo yờu cầu của ngành giỏo dục về “Đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh trong dạy học hóa học ở trương THPT” theo đó cỏc bài tập được ra theo hướng tăng cường bản chất húa học hạn chế những tớnh toỏn quỏ phức tạp trong một bài tập, vỡ vậy học sinh cần nắm được bản chất húa học của đề bài để từ đó đưa ra phương phỏp giải tối ưu nhất. Với những lý do trờn, tụi đó chọn nghiờn cứu đề tài: “ Phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập hóa học hữu cơ thường gặp ở trường THPT ”.

doc42 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 4481 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập hóa học hữu cơ thường gặp ở trường THPT, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan