Đề tài Phương pháp nghiên cứu lịch sử đảng

Việc giảng dạy và học tập môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã thống nhất trong các trường đại học và cao đẳng cùng với các bộ môn khoa học Mác- Lênin. Từ năm 1985 Bộ đại học và trung học chuyên nghiệp đã ban hành chương trình cải cách lý luận chính trị. Năm 1988, Bộ đã biên soạn và xuất bản cuốn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam gồm 2 tập

pdf6 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1981 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phương pháp nghiên cứu lịch sử đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan