Đề tài Phương pháp sáng tạo ứng dụng trong phần mềm Microsoft Sharepoint

Trong thời đại hiện nay, công nghệ thông tin không ngừng phát triển . Nó xuất hiện trong hầu hết tất cả các lĩnh vực của đời sống con người . Trong đó phải kể đến vai trò của web trong xã hội loài người hiện nay . Web là một môi trường mà trên đó mọi người có thể chia sẽ, trao đổi thông tin, học hỏi và nghiên cứu trên đó . Không chỉ như vậy, Web càng ngày càng chứng tỏ được vị trí quan trọng của mình trong cuộc sống của loài người . Chính vì l{ do đó mà đã có rất nhiều ngôn ngữ lập trình trong công nghệ thông tin đã tập trung phát triển cho môi trường web (Ví dụ : Java, PHP, ASP.NET ) . Trong phạm vi hiểu biết giới hạn của em, nên em chỉ tập trung vào ASP.NET của Microsoft và cụ thể hơn là phần mềm Microsoft SharePoint của Microsoft . Trong bài tiểu luận này, em sẽ nêu lại 40 nguyên tắc sáng tạo cơ bản (trong bộ sách trình bày các thủ thuật, nguyên tắc sáng tạo cơ bản của GS. Phan Dũng dịch từ sách nguyên bản của giáo sư người Nga Altshuller) . Trình bày và phân tích một số phương pháp xây dựng ứng dụng web bằng Microsoft SharePoint có sử dụng một số nguyên lý sáng tạo .

pdf21 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2039 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phương pháp sáng tạo ứng dụng trong phần mềm Microsoft Sharepoint, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Bài thu hoạch : Đề tài : Giảng viên hướng dẫn : GS.TSKH HOÀNG KIẾM Học viên thực hiện : ĐẶNG THANH MINH Khóa : K20 MSHV : 1011039 TP.HỒ CHÍ MINH, 12/2012 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................................................. 1 PHẦN I : CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO TRONG KHOA HỌC : .......................................................................... 2 1. Nguyên tác phân nhỏ : ...................................................................................................................... 2 2. Nguyên tắc “tách khỏi” : ................................................................................................................... 2 3. Nguyên tắc phẩm chất cục bộ : ......................................................................................................... 2 4. Nguyên tắc phản đối xứng : .............................................................................................................. 2 5. Nguyên tắc kết hợp : ......................................................................................................................... 2 6. Nguyên tắc vạn năng : ....................................................................................................................... 3 7. Nguyên tắc “chứa trong” :................................................................................................................. 3 8. Nguyên tắc phản trọng lượng : .......................................................................................................... 3 9. Nguyên tắc gây ứng suất sơ bộ :........................................................................................................ 3 10. Nguyên tắc thực hiện sơ bộ : ......................................................................................................... 3 11. Nguyên tắc dự phòng : .................................................................................................................. 3 12. Nguyên tắc đẳng thế : ................................................................................................................... 3 13. Nguyên tắc đảo ngược : ................................................................................................................ 3 14. Nguyên tắc cầu (tròn) hóa : ........................................................................................................... 3 15. Nguyên tắc linh động : .................................................................................................................. 4 16. Nguyên tắc giải “thiếu” hoặc “thừa” : ............................................................................................ 4 17. Nguyên tắc chuyển sang chiều khác : ............................................................................................ 4 18. Nguyên tắc sử dụng các dao động cơ học : .................................................................................... 4 19. Nguyên tắc tác động theo chu kz : ................................................................................................. 4 20. Nguyên tắc liên tục tác động có ích : ............................................................................................. 4 21. Nguyên tắc “vượt nhanh” : ............................................................................................................ 4 22. Nguyên tắc biến hại thành lợi : ...................................................................................................... 5 23. Nguyên tắc quan hệ phản hồi : ...................................................................................................... 5 24. Nguyên tắc sử dụng trung gian : .................................................................................................... 5 25. Nguyên tắc tự phục vụ : ................................................................................................................ 5 26. Nguyên tắc sao chép (copy) : ......................................................................................................... 5 27. Nguyên tắc “rẻ” thay cho “đắt” : ................................................................................................... 5 28. Thay thế sơ đồ cơ học : ................................................................................................................. 5 29. Sử dụng các kết cấu khí và lỏng : ................................................................................................... 5 30. Sử dụng vỏ dẻo và màng mỏng : .................................................................................................... 5 31. Sử dụng các vật liệu nhiều lỗ : ....................................................................................................... 6 32. Nguyên tắc thay đổi màu sác : ....................................................................................................... 6 33. Nguyên tắc đồng nhất : ................................................................................................................. 6 34. Nguyên tắc phân hủy hoặc tái sinh các phần :................................................................................ 6 35. Thay đổi các thông số hóa lý của đối tượng : ................................................................................. 6 36. Sử dụng chuyển pha : .................................................................................................................... 6 37. Sử dụng sự nở nhiệt : .................................................................................................................... 6 38. Sử dụng các chất oxy hóa mạnh : .................................................................................................. 6 39. Thay đổi độ trơ : ........................................................................................................................... 7 40. Sử dụng các vật liệu hợp thành (composite) : ................................................................................ 7 PHẦN II : TÌM HIỂU VỀ MICROSOFT SHAREPOINT : ........................................................................................ 8 1. Giới thiệu về Microsoft SharePoint : .................................................................................................. 8 2. Các phiên bản của Microsoft SharePoint : ......................................................................................... 9 3. Kiến trúc : ....................................................................................................................................... 10 4. Các chức năng nền tảng cốt lõi : ...................................................................................................... 11 PHẦN III : PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG MICROSOFT SHAREPOINT : ...... 12 1. Nguyên tắc phân nhỏ : .................................................................................................................... 12 2. Nguyên tắc kết hợp : ....................................................................................................................... 12 3. Nguyên tắc vạn năng : ..................................................................................................................... 13 4. Nguyên tắc linh động : .................................................................................................................... 13 5. Nguyên tắc đổi màu : ...................................................................................................................... 13 6. Nguyên tắc đồng nhất : ................................................................................................................... 14 7. Nguyên tắc dự phòng : .................................................................................................................... 15 8. Nguyên tắc tự phục vụ : .................................................................................................................. 15 PHẦN IV : KẾT LUẬN : .................................................................................................................................. 16 Tài liệu tham khảo : .................................................................................................................................... 17 PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO ỨNG DỤNG TRONG PHẦN MỀM MICROSOFT SHAREPOINT SVTH: ĐẶNG THANH MINH - 1011039 Trang 1 LỜI NÓI ĐẦU Trong thời đại hiện nay, công nghệ thông tin không ngừng phát triển . Nó xuất hiện trong hầu hết tất cả các lĩnh vực của đời sống con người . Trong đó phải kể đến vai trò của web trong xã hội loài người hiện nay . Web là một môi trường mà trên đó mọi người có thể chia sẽ, trao đổi thông tin, học hỏi và nghiên cứu trên đó . Không chỉ như vậy, Web càng ngày càng chứng tỏ được vị trí quan trọng của mình trong cuộc sống của loài người . Chính vì l{ do đó mà đã có rất nhiều ngôn ngữ lập trình trong công nghệ thông tin đã tập trung phát triển cho môi trường web (Ví dụ : Java, PHP, ASP.NET …) . Trong phạm vi hiểu biết giới hạn của em, nên em chỉ tập trung vào ASP.NET của Microsoft và cụ thể hơn là phần mềm Microsoft SharePoint của Microsoft . Trong bài tiểu luận này, em sẽ nêu lại 40 nguyên tắc sáng tạo cơ bản (trong bộ sách trình bày các thủ thuật, nguyên tắc sáng tạo cơ bản của GS. Phan Dũng dịch từ sách nguyên bản của giáo sư người Nga Altshuller) . Trình bày và phân tích một số phương pháp xây dựng ứng dụng web bằng Microsoft SharePoint có sử dụng một số nguyên lý sáng tạo . PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO ỨNG DỤNG TRONG PHẦN MỀM MICROSOFT SHAREPOINT SVTH: ĐẶNG THANH MINH - 1011039 Trang 2 PHẦN I : CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO TRONG KHOA HỌC : Đưa một bài toán vào máy tính : 1. Nguyên tác phân nhỏ : _ Chia các đối tượng thành các thành phần độc lập . _ Làm đối tượng thành các thành phần tháo ráp . _ Tăng mức độ phân nhỏ đối tượng . 2. Nguyên tắc “tách khỏi” : _ Tách thành phần gây phiền phất ra khỏi đôi tượng hoặc ngược lại. Trách lấy phần cần thiết . 3. Nguyên tắc phẩm chất cục bộ : _ Chuyển đối tượng (hay môi trường bên ngoài, tác động bên ngoài) có cấu trúc đồng nhất thành không đồng nhất. _ Các phần khác nhau của đối tượng phải có các chất năng khác nhau . _ Mỗi phần của đối tượng phải có các chất năng khác nhau . 4. Nguyên tắc phản đối xứng : _ Chuyển đối tượng có hìng dạng, tính chất đối xứng thành phản đối xứng . 5. Nguyên tắc kết hợp : _ Kết hợp các đối tượng đồng nhất hoặc các đối tượng dùng cho các hoạt động kế cận . _ Kết hợp về mặt thời gian các hoạt động đồng nhất hoặc kế cận gian rỗi của CPU, tận dụng tài nguyên để cho ra hệ điều hành đa nhiệm, nhiều người dùng. PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO ỨNG DỤNG TRONG PHẦN MỀM MICROSOFT SHAREPOINT SVTH: ĐẶNG THANH MINH - 1011039 Trang 3 6. Nguyên tắc vạn năng : _ Đối tượng thực hiện một số chức năng khác nhau, do đó không cần sự tham gia của các đối tượng khác . 7. Nguyên tắc “chứa trong” : _ Một đối tượng được đặt bên trong đối tượng khác và bản thân nó lại chứa đối tượng thứ ba … _ Một đối tượng chuyển động xuyên suốt bên trong đối tượng khác . 8. Nguyên tắc phản trọng lượng : _ Bù trừ trọng lượng của đối tượng bằng cách gắn nó với các đối tượng khác có lực nâng . _ Bù trừ trọng lượng của đối tượng bằng tương tác với môi trường như sử dụng các lực thủy động, khí động, … 9. Nguyên tắc gây ứng suất sơ bộ : _ Gây ứng suất trước với đối tượng để chống lại ứng suất không cho phép hoặc không mong muốn khi đối tượng làm việc (hoặc gây ứng suất trước để khi làm việc sẽ dùng ứng suất ngược lại) . 10. Nguyên tắc thực hiện sơ bộ : _ Thực hiện trức sự thay đổi cần có, hoàn toàn hoặc từng phần, đối với đối tượng . _ Cần sắp xếp đối tượng trước, sao cho chúng có thể hoạt động từ vị trí thuận lợi nhất, không mất thời gian dịch chuyển . 11. Nguyên tắc dự phòng : _ Bù đắp độ tin cậy không lớn của đối tượng bằng cách chuẩn bị trước các phương tiện báo động, ứng cứu, an toàn . 12. Nguyên tắc đẳng thế : _ Thay đổi điều kiện làm việc để không phải nâng lên hay hạ xuống các đối tượng . 13. Nguyên tắc đảo ngược : _ Thay vì hành động như yêu cầu bài toán, hành động ngược lại (ví dụ : không làm nóng mà làm lạnh đối tượng) . _ Làm phần chuyển động của đối tượng (hay môi trường bên ngoài) thành đứng yên và ngược lại, phần đứng yên thành chuyển động . 14. Nguyên tắc cầu (tròn) hóa : _ Chuyển những phần thẳng của đối tượng thành cong, mặt phẳng thành mặt cầu, kết cấu hình hộp thành kết cấu hình cầu . _ Sử dụng các con lăn, viên bi, vòng xoắn . _ Chuyển sang chuyển động quay, sử dụng lực ly tâm . PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO ỨNG DỤNG TRONG PHẦN MỀM MICROSOFT SHAREPOINT SVTH: ĐẶNG THANH MINH - 1011039 Trang 4 15. Nguyên tắc linh động : _ Cần thay đổi các đặt trưng của đối tượng hay môi trường bên ngoài sao cho chúng tối ưu trong từng giai đoạn làm việc . _ Phân chia đối tượng thành từng phần, có khả năng dịch chuyển với nhau . 16. Nguyên tắc giải “thiếu” hoặc “thừa” : _ Nếu như khó nhận được 100% hiệu quả cần thiết, nên nhận ít hơn hoặc nhiều hơn “một chút” . Lúc đó bài toán có thể trở nên đơn giản hơn và dễ giải hơn . 17. Nguyên tắc chuyển sang chiều khác : _ Những khó khăn do chuyển động (hay sắp xếp) đối tượng theo đường (một chiều) sẽ được khắc phục nếu cho đối tượng khả năng di chuyển trên mặt phẳng (hai chiều) . Tương tự, những bài toán liên quan đến chuyển động (hay sắp xếp) các đối tượng trên mặt phẳng sẽ được đơn giản hóa khi chuyển sang không gian (ba chiều) . _ Chuyển các đối tượng có kết cấu một tầng thành nhiều tầng . _ Đặt đối tượng nằm nghiêng . _ Sử dụng mặt sau của diện tích cho trước . _ Sử dụng các luồng ánh sáng tới diện tích bên cạnh hoặc tới mặt sau của diện tích cho trước . 18. Nguyên tắc sử dụng các dao động cơ học : _ Làm đối tượng dao động . Nếu đã có dao động, tăng tần số dao động (đến tần số siêu âm) . _ Sử dụng tần số cộng hưởng . _ Thay vì dùng các bộ rung cơ học, dùng các bộ rung áp điện . _ Sử dụng siêu âm kết hợp với trường điện từ . 19. Nguyên tắc tác động theo chu kỳ : _ Chuyển tác động liên tục thành tác động theo chu kz (xung) . _ Nếu đã có tác động theo chu kz, hãy thay đổi chu kz . _ Sử dụng các khoản thời gian giữa các xung để thực hiện tác động khác . 20. Nguyên tắc liên tục tác động có ích : _ Thực hiện công việc một cách liên tục (tất cả các phần của đối tượng cần luôn luôn làm việc ở chế độ đủ tải) . _ Khắc phục vận hành không tải và trung gian . _ Chuyển chuyển động tịnh tiến qua lại thành chuyển động qua . 21. Nguyên tắc “vượt nhanh” : _ Vượt qua các giai đoạn có hại hoặc nguy hiểm với vận tốc lớn . _ Vượt nhanh để có được hiệu ứng cần thiết . PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO ỨNG DỤNG TRONG PHẦN MỀM MICROSOFT SHAREPOINT SVTH: ĐẶNG THANH MINH - 1011039 Trang 5 22. Nguyên tắc biến hại thành lợi : _ Sử dụng những tác nhân có hại (ví dụ : tác động có hại của môi trường) để thu được hiệu ứng có lợi . _ Khắc phục tác nhân có hại bằng cách kết hợp nó với tác nhân có hại khác . _ Tăng cường tác nhân có hại đến mức nó không còn có hại nữa . 23. Nguyên tắc quan hệ phản hồi : _ Thiết lập quan hệ phản hồi . _ Nếu đã có quan hệ phản hồi, hãy thay đổi nó . 24. Nguyên tắc sử dụng trung gian : _ Sử dụng đối tượng trung gian, chuyển tiếp . 25. Nguyên tắc tự phục vụ : _ Đối tượng phải tự phục vụ bằng cách thực hiện các thao tác phụ trợ, sửa chữa . _ Sử dụng phế liệu, chất thải, năng lượng dư . 26. Nguyên tắc sao chép (copy) : _ Thay vì sử dụng những cái không được phép, phức tạp, đắt tiền, không tiện lợi hoặc dễ vỡ, sử dụng bản sao . _ Thay thế đối tượng hoặc hệ các đối tượng bằng bản sao quang học (ảnh, hình vẽ …) với các tỷ lệ cần thiết . _ Nếu không thể sử dụng bản sao quang học ở vùng biểu kiến (vùng ánh sáng nhìn thấy được bằng mắt thường), chuyển sang sử dụng các bản sao hồng ngoại hoặc tử ngoại . 27. Nguyên tắc “rẻ” thay cho “đắt” : _ Thay thế đối tượng đắt tiền bằng bộ các đối tượng rẻ có chất lượng kém hơn (ví dụ : tuổi thọ ngắn hơn …) . 28. Thay thế sơ đồ cơ học : _ Thay thế sơ đồ cơ học bằng điện, quang, nhiệt, âm hoặc mùi vị . _ Sử dụng điện trường, từ trường và điện từ trường trong tương tác với đối tượng . _ Chuyển các trường đứng yên sang chuyển động, các trường cố định sang thay đổi theo thời gian, các trường đồng nhất sang có cấu trúc nhất định . _ Sử dụng các trường kết hợp với các hạt săt từ . 29. Sử dụng các kết cấu khí và lỏng : _ Thay cho các phần của đối tượng ở thể rắn, sử dụng các chất khí và lỏng : nạp khí, nạp chất lỏng, đệm không khí, thủy tĩnh, thủy phản lực …. 30. Sử dụng vỏ dẻo và màng mỏng : _ Sử dụng các vỏ dẻo và màng mỏng thay cho các kết cấu khối . PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO ỨNG DỤNG TRONG PHẦN MỀM MICROSOFT SHAREPOINT SVTH: ĐẶNG THANH MINH - 1011039 Trang 6 _ Cách ly đối tượng với môi trường bên ngoài bằng các vỏ dẻo và màng mỏng . 31. Sử dụng các vật liệu nhiều lỗ : _ Làm đối tượng có nhiều lỗ hoặc sử dụng thêm những chi tiết có nhiều lỗ (ví dụ : miếng đệm, tấm phủ, …) . _ Nếu đối tượng đã có nhiều lỗ, sơ bộ tẩm nó bằng chất nào đó . 32. Nguyên tắc thay đổi màu sác : _ Thay đổi màu sắc của đối tượng hay môi trường bên ngoài . _ Thay đổi độ trong suốt của đối tượng hay môi trường bên ngoài . _ Để có thể quan sát được những đối tượng hoặc những quá trình, sử