Đề tài Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới - Vẫn đề và giải pháp

(Bản scan) Thế kỷ XX nhân loại đã đạt đến những bước tiến vượt bậc về khoa học kỹ thuật và công nghệ,làm cho lực lượng sản xuất có sự phát triển chưa từng thấy, nhờ đó kinh tế có những bước tăng trưởng nhảy vọt. Dù vậy văn minh và sự tiến bộ xã hội không chỉ phụ thuộc vào sự phát triển, tăng trưởng của kinh tế mà còn phụ thuộc vào rất nhiều các tiêu chí khác

pdf135 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2222 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới - Vẫn đề và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan