Đề tài Quản lý dự án EPM - Easy Project Management

Kĩ năng làm việc nhóm là một trong những kĩ năng quan trọng nhất của sinh viên Công nghệ Thông tin (CNTT) đồng thời đây cũng chính là kĩ năng mà sinh viên mắc nhiều khiếm khuyết nhất. Chính điểm yếu này làm cho các nhóm sinh viên (từ 3-4 người) phối hợp với nhau không nhịp nhàng và gây ảnh hưởng đền hiệu quả và chất lượng công việc. Đa số các nhóm làm việc theo kiểu “thời vụ”, nghĩa là họp thành nhóm cho một môn nào đó trong một học kỳ, xong việc rồi lại rã nhóm. Theo khảo sát sơ bộ, các đồ án của các nhóm sinh viên chỉ dừng lại ở mức độ “bài tập”, mức độ chuyên nghiệp và tính ứng dụng chưa cao. Nhiều nhóm phải đổi đề tài hay bắt đầu lại dự án khi đã đi được 1/2 chặng đường, thậm chí có nhiều nhóm không thể hoàn thành đồ án do các lý do như bất đồng ý kiến, không tìm được hướng phát triển tiếp theo, trễ deadline, hay đến giờ cuối mà chương trình vẫn ngập chìm trong lỗi và lỗi, Điều đó có nghĩa là các nhóm này chưa thực sự hay hoàn toàn không áp dụng các quy trình phát triển phần mềm đã học. Phần mềm Easy Project Management (EPM) được ra đời nhằm giải quyết những vấn đề trên. Hệ thống EPM sẽ cung cấp một công cụ hỗ trợ đắc lưc cho các quản trị viên (Project manager - PM) của các nhóm vừa và nhỏ quản lý hiệu quả hơn nhóm của họ, đồng thời giúp cho toàn bộ các thành viên làm quen với quy trình làm việc nhóm . Với EPM, quy trình làm việc của nhóm sẽ trở nên nhịp nhàng và hiệu quả hơn nhờ các chức năng như phân công nhiệm vụ, quản lý thời gian, tạo các milestone (cột mốc), theo dõi và báo cáo kết quả công việc, cùng nhiều chức năng khác. Nhờ đó mức độ rủi ro của dự án sẽ được giảm thiểu và mức độ thành công sẽ cao hơn. Đối tượng phục vụ của EPM đầu tiên là các nhóm sinh viên vừa và nhỏ, đồng thời hệ thống hoàn toàn có thể áp dụng cho các nhóm làm việc thực tế bên ngoài nhà trường. Theo đánh giá của nhóm phát triển, thời gian để hoàn thành phiên bản đầu tiên của dự án là khoảng 3 tháng (từ 09/2009 đến 12/2009). Chi phí cho dự án là hoàn toàn do các thành viên tự đóng góp (nhiều nhất là PM).

doc55 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2602 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quản lý dự án EPM - Easy Project Management, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ------------ ˜ ² ™ ------------ QUẢN LÝ DỰ ÁN EPM – EASY PROJECT MANAGEMENT BÁO CÁO CUỐI HỌC KỲ Môn học: Quản lý dự án Công nghệ Thông tin Giáo viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Thanh Trúc Nhóm 16: Lê Đăng Hải MSSV: 06520135 Vũ Ngọc Hưng MSSV: 06520197 Vương Hà Thanh Mẫn MSSV: 06520282 Nguyễn Minh Toàn MSSV: 06520493 Mục lục Khởi động (Init) Bản tuyên bố dự án - Project Charter Tên dự án: Easy Project Management (EPM ) Ngày bắt đầu: 28/09/2009 Ngày kết thúc: 18/12/2009 Budget Information: 7500$ Trưởng nhóm (Project Manager): Vũ Ngọc Hưng Mục đính dự án (Project Objectives): EPM xây dựng trên nền tảng web giúp cho các project manager có thể dễ dàng ra kế hoạch, quản lý, assign task,… cho các member. Với đặc tính của phần mềm web application , EPM cho phép các project manager có thể export dữ liệu, import dữ liệu ( xls), xuất báo cáo thống kê, … Thời gian để hoàn thành dự án là 2.5 tháng. Hướng tiếp cận (Approach): Tìm hiểu về các business logic, xác định requirement. Khảo sát một số hệ thống có sẵn để định hướng. Xác định nguồn nhân lực. Định ra các milestone lớn cần hoàn thành. Triển khai phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử. Bàn giao sản phẩm. Bảo trì sản phẩm. Bảng vai trò và trách nhiệm (Roles and Responsibilities) Vai trò Role Contact Information Project Manager Vũ Ngọc Hưng hungranger@gmail.com Developer + Technical leader Lê Đăng Hải ldhaiit@gmail.com Developer + Designer Nguyễn Minh Toàn n.minhtoan@gmail.com Developer + QC Vương Hà Thanh Mẫn thanhman.gm@gmail.com Ký tên (Đã ký) Ghi chú … Phạm vi dự án - Scope Statement Tên dự án: Easy Project Management Ngày thực hiện: 24/09/2009 Bởi: Vương Hà Thanh Mẫn Chứng minh độ khả thi của dự án (Project Justification): Kĩ năng làm việc nhóm là một trong những kĩ năng quan trọng nhất của sinh viên Công nghệ Thông tin (CNTT) đồng thời đây cũng chính là kĩ năng mà sinh viên mắc nhiều khiếm khuyết nhất. Chính điểm yếu này làm cho các nhóm sinh viên (từ 3-4 người) phối hợp với nhau không nhịp nhàng và gây ảnh hưởng đền hiệu quả và chất lượng công việc. Đa số các nhóm làm việc theo kiểu “thời vụ”, nghĩa là họp thành nhóm cho một môn nào đó trong một học kỳ, xong việc rồi lại rã nhóm. Theo khảo sát sơ bộ, các đồ án của các nhóm sinh viên chỉ dừng lại ở mức độ “bài tập”, mức độ chuyên nghiệp và tính ứng dụng chưa cao. Nhiều nhóm phải đổi đề tài hay bắt đầu lại dự án khi đã đi được 1/2 chặng đường, thậm chí có nhiều nhóm không thể hoàn thành đồ án do các lý do như bất đồng ý kiến, không tìm được hướng phát triển tiếp theo, trễ deadline, hay đến giờ cuối mà chương trình vẫn ngập chìm trong lỗi và lỗi, … Điều đó có nghĩa là các nhóm này chưa thực sự hay hoàn toàn không áp dụng các quy trình phát triển phần mềm đã học. Phần mềm Easy Project Management (EPM) được ra đời nhằm giải quyết những vấn đề trên. Hệ thống EPM sẽ cung cấp một công cụ hỗ trợ đắc lưc cho các quản trị viên (Project manager - PM) của các nhóm vừa và nhỏ quản lý hiệu quả hơn nhóm của họ, đồng thời giúp cho toàn bộ các thành viên làm quen với quy trình làm việc nhóm . Với EPM, quy trình làm việc của nhóm sẽ trở nên nhịp nhàng và hiệu quả hơn nhờ các chức năng như phân công nhiệm vụ, quản lý thời gian, tạo các milestone (cột mốc), theo dõi và báo cáo kết quả công việc, cùng nhiều chức năng khác. Nhờ đó mức độ rủi ro của dự án sẽ được giảm thiểu và mức độ thành công sẽ cao hơn. Đối tượng phục vụ của EPM đầu tiên là các nhóm sinh viên vừa và nhỏ, đồng thời hệ thống hoàn toàn có thể áp dụng cho các nhóm làm việc thực tế bên ngoài nhà trường. Theo đánh giá của nhóm phát triển, thời gian để hoàn thành phiên bản đầu tiên của dự án là khoảng 3 tháng (từ 09/2009 đến 12/2009). Chi phí cho dự án là hoàn toàn do các thành viên tự đóng góp (nhiều nhất là PM). Đặc điểm và các yêu cầu (Product Characteristics and Requirements): EPM là một hệ thống hoạt động trên nền web. Phạm vi của EPM là quản lý các dự án công nghệ thông tin (CNTT) vừa và nhỏ. Được phát triển trên nền.NET Framework (áp dụng mô hình ASP.NET MVC). Là một công cụ trực quan, dễ sử dụng cho các Project manager và các thành viên. Cung cấp các chức năng quản lý: quản lý thành viên, phân công nhiệm vụ, theo dõi tình trạng công việc/dự án, tạo/chỉnh sửa các milestone, quản lý tập tin quản lý thời gian và báo cáo kết quả. Các chức năng hỗ trợ liên lạc giữa các thành viên: gởi tin nhắn (messaging) và tin nhắn tức thì (instant messaging); ghi log các hoạt động; cập nhật công việc (tasK) qua RSS; thông báo, nhắc nhở qua email. Tóm tắt các sưu liệu liên quan đến dự án (Summary of Project Deliverables) Tài liệu phục vụ cho quản lý nhóm (Project management-related deliverables): Business case; User requirements; Client acceptance Project charter; Team contract; Scope statement; Work Breakdown Structure (WBS); Schedule; Weighted Scoring Model (WSM); List of risks; Cost baseline; Status reports; Final project presentation; Final project report; Lessons-learned report; Meeting reports; Milestone reports; Team contract; User training plan; Change requests and customer’s feedbacks; Survey: “Student Survey” to help determine features and outputs. Microsoft Project files. and any other documents required to manage the project. Tài liệu cho thực hiện dự án (Product-related deliverables): Research reports; User cases; Class diagrams; Data Flow Diagrams (DFDs); Function Decomposition Diagrams (FDD); Software specification; Design documents; Quality assurance plan; Software code; and any other components associate with the program. Tiêu chuẩn thành công của dự án (Project Success Criteria): Dự án hoàn thành đúng hay sớm hơn thời gian dự tính. Hệ thống hoạt động ổn định với các chức năng chính được yêu cầu. Người sử dụng (PM và các thành viên) cảm thấy thuận tiện và dễ dàng khi sử dụng EPM. Năng suất làm việc của nhóm được nâng cao, các thành viên phối hợp nhịp nhàng với sự hỗ trợ của EPM. Dự ản có thể áp dụng vào thực tế. Giao ước nhóm - Team Contract Tên dự án: Easy Project Management (EPM) Các thành viên và chữ ký xác nhận: Họ tên Chữ ký Vũ Ngọc Hưng (Đã ký) Lê Đăng Hải (Đã ký) Vương Hà Thanh Mẫn (Đã ký) Nguyễn Minh Toàn (Đã ký) Các quy tắc chung (Code of Conduct): với tư cách là một nhóm làm việc, chúng ta sẽ: Làm việc một cách chủ động: cố gắng nhận định trước các vấn đề và khó khăn có thể xảy ra và nỗ lực ngăn ngừa chúng xảy ra. Khi có vấn đề xảy ra sẽ cùng nhau bàn luận và đề ra giải pháp tối ưu để giải quyết. Giúp các thành viên khác có thể nắm bắt đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết và có liên quan đến dự án. Tập trung vào mục đích chung cho cả nhóm và cho toàn dự án. Có trách nhiệm với công việc. Tham gia dự án (Participation): trong quá trình làm dự án, chúng ta sẽ: Trung thực và công khai trong tất cả các hoạt động của dự án. Khuyến khích sự đa dạng và linh động trong cách làm việc nhóm. Tất cả các thành viên đều binh đẳng như nhau. Luôn khuyến khích và tiếp nhận những ý kiến và ý tưởng mới. Tích cực và tôn trọng các thành viên khác trong các cuộc thảo luận của nhóm. Thông báo cho nhóm (trưởng nhóm hay một thành viên khác) biết khi không thể có mặt trong các cuộc họp nhóm cùng với lời giải thích hợp lý. Khi cảm thấy không thể hoàn thành phần việc được giao phải thông bào cho trưởng nhóm biết ít nhất 1 ngày trước deadline để đảm bảo tiến độ chung. Có thể nêu những khó khăn vướng mắc để nhóm cùng thảo luận và giải quyết. Thông tin liên lạc (Communication): thực hiện các việc sau: Lựa chọn cách thức liên lạc sao cho thích hợp với từng hoàn cảnh và điều kiện của các thành viên: gặp mặt trực tiếp, nói chuyện qua điện thoại, email, chat (Yahoo! Messenger, GTalk, Pidgin), Skype,… Bàn bạc đề cùng đưa ra một lịch làm việc chung, tránh ảnh hưởng đến công việc riêng của các thành viên và đến công việc của dự án. Sau khi đã thống nhất, phải công bố cho tất cả các thành viên trong toàn dự án biết bằng một trong các cách sau: thông báo qua e-mail (mail-group), đăng trên website của nhóm. Các thành viên có nhiệm vụ cập nhật các thông tin mới nhất và thực hiện theo lịch trình đã định. Phát biểu ý kiến ngắn gọn, súc tích và rõ ràng khi thảo luận nhóm. Lưu giữ các ý kiến và các thông tin có liên quan trong các cuộc họp nhóm. Chỉ họp và thảo luận khi thực sự cận thiết. Giài quyết vấn đề (Problem Solving): Khuyến khích tất cả mọi người tham gia đóng góp ý kiền, giài pháp và cùng giải quyết vấn đề. Trong các cuộc họp tổng kết cho một milestone hay giai đoạn nào đó cần đánh giá các việc đã làm được và các vấn đề cần khắc phục để có những phần thưởng khuyến khích hay những phê bình thích hợp. Đóng góp ý kiến đánh giá, phê bình trên tinh thần xây dựng và để giải quyêt vấn đề. Không được dùng nó để buộc tội hay đả kích, đấu đá người khác. Nguyên tắc họp nhóm (Meeting Guidelines): Sắp xếp một cuộc gặp mặt tất cả các thành viên vào mỗi tuần. Mặc định là 8h thứ năm hàng tuần (có thể linh động thay đổi). Khuyến khích trao đổi và làm việc online. Giai đoạn đầu sẽ họp thường xuyên hơn. Trong mỗi cuộc họp sẽ có một thành viên chịu trách nhiệm làm thư ký. Sau khi cuộc họp kết thúc, người đó sẽ gửi bản tổng kết cuộc họp vào mail-group của nhóm (trong vòng 12 tiếng). Cần xác định rõ các việc cần thỏa luận và giải quyết (chủ đề) trong mỗi cuộc họp. Tránh họp lang man dàn trải. Tuân thủ các quy tắc trong mục “Giải quyết vấn đề”. Lựa chọn nhóm trưởng (Project Manager) Sử dụng mô hình trọng số Weighted Scoring Model (WSM) để lựa chọn lãnh đạo cho nhóm. Sau đây là bảng đánh giá: Tiêu Chí Lựa Chọn Trưởng Nhóm (PM) Tạo bởi: Man Vuong Ha Thanh Ngày: 23/9/2009 Tiêu chí Tỉ lệ Vũ Ngọc Hưng Lê Đăng Hải Vương Hà Thanh Mẫn Nguyễn Minh Toàn Nhanh nhẹn và năng động 15% 90 80 60 60 Kinh nghiệm làm việc nhóm và quản lý nhóm 5% 80 70 55 50 Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp 15% 80 70 70 50 Hiểu biết các công nghệ và kĩ thuật lập trình 10% 60 70 60 60 Có khả năng ra quyết định vá giải quyết vấn đề 20% 70 50 50 50 Khả năng tổ chức và sắp xếp công việc 15% 60 50 60 50 Khả năng chịu trách nhiệm 10% 90 80 80 70 Có thể hỗ trợ và kết hợp với các thành viên khác 10% 80 75 70 70 Tổng 100% 75.5 66 62.25 56.5 Ghi chú: + Thang điểm là 100. + PM là người có tổng số điểm lớn nhất. Kết quả đánh giá: Như vậy trưởng nhóm được thống nhất lựa chọn là Vũ Ngọc Hưng. Thông tin các thành viên trong nhóm Thông tin chung Tên nhóm: HTM Logo: Tên đề tài: Hệ thống Quản lý Dự án – Easy Project Management (EPM). Email: htm-group@googlegroups.com Trang chủ: Giới thiệu các thành viên trong nhóm Vũ Ngọc Hưng 06520197 Lê Đăng Hải 06520135 Vương Hà Thanh Mẫn 06520282 Nguyễn Minh Toàn 06520493 Vũ Ngọc Hưng Email: hungranger@gmail.com. Yahoo ! Messenger : hungrangerv@yahoo.com. Vị trí : Trưởng nhóm (Project Manager) Kĩ năng: Am hiểu các ngôn ngữ lập trình PHP, Java, C/C++, C# Thành thạo các ngôn ngữ và công nghệ web hiện nay: HTML, javascript, CSS, Ajax, ASP.NET,… Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MS SQL Server, MySQL. Thiết kế và tham gia vào các ứng dụng đa tầng (MVC, 3 Layers). Kinh nghiệm: Từng tham gia và đoạt giải Olympic Tin học Sinh viên Việt nam (khối Mã nguồn mở). Phát triển nhiều hệ quản trị nội dung (CMS) và ứng dụng web. Tham gia cuộc thi MicroMouse. Có khả năng và kinh nhiệm quản lý các nhóm vừa và nhỏ (tỉ lệ thành công 50:50). Có kinh nghiệm lấy yêu cầu từ khách hàng, cũng như giải quyết các phản hồi từ khách hàng. Lê Đăng Hải Email: ldhaiit@gmail.com. Yahoo ! Messenger : ldhai_vnuit@yahoo.com. Vị trí : Trưởng nhóm kĩ thuật (Technical Leader), Nhóm phát triển (Developer) Kĩ năng: Am hiểu các ngôn ngữ lập trình PHP, C/C++, C# Thành thạo các ngôn ngữ và công nghệ web hiện nay: HTML, javascript, CSS, Ajax,… Có khả năng viết mã và phát triển phần mềm rất nhanh. Kinh nghiệm: Từng tham gia và đoạt giải Olympic Tin học Sinh viên Việt nam (khối Mã nguồn mở). Phát triển nhiều hệ quản trị nội dung (CMS) và ứng dụng web. Các ứng dụng đòi hỏi tính nghiệp vụ cao như chứng khoán, ngân hàng, hệ thống quản lý nội bộ,… Vương Hà Thanh Mẫn Email: thanhman.gm@gmail.com. Yahoo ! Messenger : thanhman_ls@yahoo.com. Vị trí : Nhóm phát triển (Developer), soạn thảo sưu liệu (document). Kĩ năng: Lập trình các ứng dụng Windows và các ngôn ngữ như C/C++, C# và các công nghệ liên quan đến .NET. Các ngôn ngữ lập trình web ASP.NET, JSP, HTML, CSS, javascript,… Kinh nghiệm: Từng tham gia và đoạt giải Olympic Tin học Sinh viên Việt nam (khối Mã nguồn mở). Phát triển phần mềm sao lưu và khôi phục dữ liệu. Nguyễn Minh Toàn Email: n.minhtoan@gmail.com Yahoo ! Messenger : minhtoan132@yahoo.com. Vị trí : Thiết kế (Designer) và kiểm thử (Tester) Kĩ năng: Nắm rõ các ngôn ngữ lập trình PHP, Java, C/C++, C# Thành thạo các ngôn ngữ web: HTML, javascript, CSS, Có óc thẩm mĩ và thiết kế giao diện rất tốt. Kinh nghiệm: Là thành viên của đội tuyển Olympic Tin học của trường ĐH CNTT (khối Mã nguồn mở). Tham gia thiết kế giao diện (template, layout) cho nhiều website và ứng dụng web. Là thành viên trong nhóm phát triển hệ thống AboutScan online ( ). -----oOo----- Kế hoạch (Plan) Phân công nhiệm vụ (Work Break-down Structure) Bản kế hoạch chi tiết: WBS Name Duration Start_Date Finish_Date Cost Predecessors 0 Gantt_chart 94 days? 9/23/2009 8:00 1/9/2010 17:00 $6,823.25 1 Preparation (Chuẩn bị) 15 days? 9/23/2009 8:00 10/9/2009 17:00 $2,530.50 1.1 Build Team 4 days? 9/23/2009 8:00 9/26/2009 17:00 $323.25 1.1.1 Choose members 3 days 9/23/2009 8:00 9/25/2009 17:00 $0.00 1.1.2 Choose team leader 1 day? 9/26/2009 8:00 9/26/2009 17:00 $0.00 3 1.2 Traning 11 days? 9/28/2009 8:00 10/9/2009 17:00 $2,142.25 2 1.2.1 Business Process 3 days 9/28/2009 8:00 9/30/2009 17:00 $97.00 1.2.2 Analyse sample apps 3 days 9/28/2009 8:00 9/30/2009 17:00 $97.50 1.2.3 Technical training 8 days? 10/1/2009 8:00 10/9/2009 17:00 $1,064.50 6,7 1.2.3.1 ASP.NET 4 days? 10/1/2009 8:00 10/5/2009 17:00 $194.25 1.2.3.2 ASP.NET MVC Framework 4 days? 10/6/2009 8:00 10/9/2009 17:00 $194.25 9 1.2.3.3 LINQ 2 days? 10/6/2009 8:00 10/7/2009 17:00 $32.75 9 1.3 Planning 2 days? 10/6/2009 8:00 10/7/2009 17:00 $65.00 2 2 Inception (Khởi động) 9 days 10/10/2009 8:00 10/20/2009 17:00 $344.00 1 2.1 Requirements gathering 3 days 10/10/2009 8:00 10/13/2009 17:00 $145.75 2.2 Requirements specification 6 days 10/14/2009 8:00 10/20/2009 17:00 $195.00 14 2.2.1 Use-cases 3 days 10/14/2009 8:00 10/16/2009 17:00 $97.50 2.2.2 Sequence Diagrams 3 days 10/17/2009 8:00 10/20/2009 17:00 $97.50 16 2.3 Review and Validate Requirements 0 days 10/20/2009 17:00 10/20/2009 17:00 $3.25 15 3 Elaboration: Analyse and Design 19 days? 10/21/2009 8:00 11/11/2009 17:00 $914.50 13 3.1 Class Diagram 11 days 10/21/2009 8:00 11/2/2009 17:00 $503.75 18 3.1.1 Identify Objects 2 days 10/21/2009 8:00 10/22/2009 17:00 $65.50 3.1.2 Objects Relationship 2 days 10/23/2009 8:00 10/24/2009 17:00 $65.50 21 3.1.3 Identify Methods and Properties of Objects 4 days 10/26/2009 8:00 10/29/2009 17:00 $129.50 22 3.1.4 Review and Evaluate Class Diagram 3 days 10/30/2009 8:00 11/2/2009 17:00 $243.25 23 3.2 DB Design 8 days? 11/3/2009 8:00 11/11/2009 17:00 $310.75 20 3.2.1 Data Flow Diagram 2 days 11/3/2009 8:00 11/4/2009 17:00 $97.75 3.2.2 Logical Diagram (ERD) 2 days 11/5/2009 8:00 11/6/2009 17:00 $32.75 26 3.2.3 Physical Diagram - MSSQL Server Express 2005 3 days 11/7/2009 8:00 11/10/2009 17:00 $97.00 27 3.2.4 Review DB 1 day? 11/11/2009 8:00 11/11/2009 17:00 $83.25 28 3.3 User Interface Design 6 days 10/21/2009 8:00 10/27/2009 17:00 $96.75 18 3.4 Design review and evaluation 0 days 11/11/2009 17:00 11/11/2009 17:00 $3.25 20,25,30 4 Construction (Thực hiện) 42 days? 11/12/2009 8:00 12/30/2009 17:00 $2,207.50 13,19 4.1 Code Convention 2 days 11/12/2009 8:00 11/13/2009 17:00 $65.00 4.2 System implementation 18 days? 11/14/2009 8:00 12/4/2009 17:00 $648.75 33 4.2.1 Project Administration 10 days? 11/14/2009 8:00 11/25/2009 17:00 $356.75 4.2.1.1 Projects of Each User 3 days 11/14/2009 8:00 11/17/2009 17:00 $48.75 4.2.1.2 Milestones of Project 2 days? 11/18/2009 8:00 11/19/2009 17:00 $32.75 36 4.2.1.3 Tasklists and Tasks 3 days 11/20/2009 8:00 11/23/2009 17:00 $48.75 37 4.2.1.4 Calendar 4 days 11/18/2009 8:00 11/21/2009 17:00 $129.00 36 4.2.1.5 Time-tracker 3 days 11/18/2009 8:00 11/20/2009 17:00 $48.75 36 4.2.1.6 Dashboard 3 days 11/23/2009 8:00 11/25/2009 17:00 $48.75 36,39 4.2.2 User Administration 3 days 11/26/2009 8:00 11/28/2009 17:00 $129.75 35 4.2.2.1 Manage Users of Each Project 2 days 11/26/2009 8:00 11/27/2009 17:00 $32.75 4.2.2.2 Role & Authorization 3 days 11/26/2009 8:00 11/28/2009 17:00 $97.00 4.2.3 System Administration 5 days 11/30/2009 8:00 12/4/2009 17:00 $81.50 35,42 4.2.3.1 System Config 2 days 11/30/2009 8:00 12/1/2009 17:00 $32.75 4.2.3.2 Manage All Projects & Users 3 days 12/2/2009 8:00 12/4/2009 17:00 $48.75 46 4.2.4 Improve GUI 5 days 11/18/2009 8:00 11/23/2009 17:00 $80.75 36 4.3 Technical documentation 10 days 11/26/2009 8:00 12/7/2009 17:00 $130.50 4.3.1 Project API Reference 2 days 11/26/2009 8:00 11/27/2009 17:00 $32.75 35 4.3.2 User & Role API Reference 2 days 11/30/2009 8:00 12/1/2009 17:00 $65.00 42 4.3.3 System Config API Reference 2 days 12/5/2009 8:00 12/7/2009 17:00 $32.75 45 4.4 User documentation 4 days 12/8/2009 8:00 12/11/2009 17:00 $259.25 49 4.4.1 User Guide 4 days 12/8/2009 8:00 12/11/2009 17:00 $193.75 4.4.2 FAQ 2 days 12/8/2009 8:00 12/9/2009 17:00 $65.50 4.5 Testing 10 days 12/5/2009 8:00 12/16/2009 17:00 $325.50 34 4.5.1 Test planning 2 days 12/5/2009 8:00 12/7/2009 17:00 $65.00 4.5.2 Test Workflow 3 days 12/8/2009 8:00 12/10/2009 17:00 $97.50 57 4.5.3 Test code implementation 3 days 12/11/2009 8:00 12/14/2009 17:00 $97.50 58 4.5.4 Test performance 2 days 12/15/2009 8:00 12/16/2009 17:00 $65.50 59 4.6 Implementation review and evaluation 2 days 12/17/2009 8:00 12/18/2009 17:00 $163.25 34,56 4.7 Release beta version 1.0 0 days 12/18/2009 17:00 12/18/2009 17:00 $3.25 34,53,56,61 4.8 Feedback & Response 10 days 12/19/2009 8:00 12/30/2009 17:00 $611.25 62 4.8.1 Receive Feedbacks 10 days 12/19/2009 8:00 12/30/2009 17:00 $321.00 4.8.2 Improve and Fix bugs 6 days 12/19/2009 8:00 12/25/2009 17:00 $290.25 4.9 Release version RC 1.0 0 days 12/30/2009 17:00 12/30/2009 17:00 $0.75 63 5 Transition (Triển khai) 4 days 12/30/2009 17:00 1/4/2010 17:00 $324.00 32 5.1 Release final packaging: official 1.0 0 days 12/30/2009 17:00 12/30/2009 17:00 $0.75 66 5.2 Finish Documentation 4 days 12/31/2009 8:00 1/4/2010 17:00 $323.25 32 6 Reflection (Nhận xét, dánh giá) 3 days? 1/5/2010 8:00 1/7/2010 17:00 $99.50 67 6.1 Cost Report 1 day? 1/5/2010 8:00 1/5/2010 17:00 $33.00 6.2 Product Evaluation 1 day 1/6/2010 8:00 1/6/2010 17:00 $33.50 71 6.3 Lessons Learned 1 day 1/7/2010 8:00 1/7/2010 17:00 $33.00 71,72 7 Maintenance (Bão trì) 5 days 1/5/2010 8:00 1/9/2010 17:00 $403.25 67 Network diagram Grant-chart Rủi ro và giải pháp Rủi ro Danh sanh sách mức độ rủi ro trong đồ án Easy Project Management Nguyễn Minh Toàn ngày 23-9-2009 Danh sách các rủi ro Mã rủi ro Mức độ Rủi ro tiềm ẩn R01 1 Thời gian dự án tuy dài nhưng thời gian thực tế thực hiện dự án rất ngắn. Cần có kế hoạch cụ thể, phù hợp để có thể hoàn thành dự án đúng kế hoạch đề ra R02 2 Đội ngũ tham gia dự án vừa mới làm quen ASP.NET. Cần có thời g