Đề tài Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tính tất yếu khách quan của đề tài Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, văn minh, quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới tạo lập và bảo vệ vốn đất như ngày nay. Đất đai là tài nguyên có hạn về số lượng, có vị trí cố định trong không gian, không thể thay thế và di chuyển được theo ý muốn chủ quan của con người. Chính vì vậy, việc quản lý và sử dụng tài nguyên quý giá này một cách hợp lý không những có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của nền kinh tế đất nước mà còn đảm bảo cho mục tiêu chinh trị và phát triển xã hội. Đất đai luôn là yếu tố không thể thiếu được đối với bất cứ quốc gia nào. Ngay từ khi loài người biết đến chăn nuôi, trồng trọt, thì vấn đề sử dụng đất đai không còn đơn giản nữa bởi nó phát triển song song với những tiến bộ của nền khoa học kỹ thuật, kinh tế, xã hội, chính trị. Khi xã hội càng phát triển thì giá đất (giá Quyền sử dụng đất) ngày càng cao và luôn giữ được vị trí quan trọng như Mác đã khẳng định: “Lao động là cha, đất là mẹ sản sinh ra của cải vật chất”. Do đó, việc quản lý đất đai luôn là mục tiêu Quốc gia của mọi thời đại nhằm nắm chắc và quản lý chặt quỹ đất đai đảm bảo việc sử dụng đất đai tiết kiệm và có hiệu quả

pdf54 trang | Chia sẻ: baohan10 | Lượt xem: 1965 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo cáo thực tập GVHD:PGS,TS Hồ Xuân Quang Học viên: Võ Tấn Huy Lớp QLNN L24B khóa 24 1 LỜI CÁM ƠN Trong 5 năm học tại trường ĐH Quy Nhơn em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo trong trường. Đặc biệt để hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp này, ngoài sự nỗ lực cố gắng học hỏi của bản thân, em còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo PGS. TS. Hồ Xuân Quang – giảng viên Trường ĐH Quy Nhơn, cùng cán bộ của Phòng địa chính - nhà đất - xây dựng - đô thị của phường Lê Hồng Phong nói riêng và UBND phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi nói chung là đơn vị đã trực tiếp giúp đỡ em trong thời gian nghiên cứu đề tài, cùng với sự động viên quan tâm giúp đỡ của gia đình, bạn bè đã tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành đợt thực tập này. Đồ án tốt nghiệp sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, nên em mong nhận được sự đóng góp chỉ bảo của các thầy cô cùng các bạn sinh viên để em có thể vững bước hơn trong chuyên môn sau này. Trân trọng cảm ơn!!! Sinh viên Võ Tấn Huy Báo cáo thực tập GVHD:PGS,TS Hồ Xuân Quang Học viên: Võ Tấn Huy Lớp QLNN L24B khóa 24 2 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Quy Nhơn, ngày tháng năm 2018 GIẢNG VIÊN Báo cáo thực tập GVHD:PGS,TS Hồ Xuân Quang Học viên: Võ Tấn Huy Lớp QLNN L24B khóa 24 3 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC TẬP ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2018 CHỦ TỊCH Báo cáo thực tập GVHD:PGS,TS Hồ Xuân Quang Học viên: Võ Tấn Huy Lớp QLNN L24B khóa 24 4 DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT CSHT : Cơ sở hạ tầng HĐND : Hội đồng nhân dân KH-UB : Kế hoạch-Uỷ ban KD : Kinh doanh KT : Kinh tế KTXH : Kinh tế - xã hội GCN : Giấy chứng nhận GD&ĐT : Giáo dục và đào tạo GPMB : Giải phóng mặt bằng GTVT : Giao thông vận tải NĐ : Nghị định NQ : Nghị quyết QLNN : Quản lý nhà nước SXKD : Sản xuất kinh doanh TDTT : Thể dục thể thao THCS : Trung học cơ sở TN&MT : Tài nguyên và môi trường TP : Thành phố UBND : Uỷ ban nhân dân UBTV : Uỷ ban thường vụ Báo cáo thực tập GVHD:PGS,TS Hồ Xuân Quang Học viên: Võ Tấn Huy Lớp QLNN L24B khóa 24 5 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... 1 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................ 2 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC TẬP ..................................... 3 DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT ........................................................ 4 MỤC LỤC ............................................................................................................ 5 PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................. 8 PHẦN I: BÁO CÁO TỔNG QUAN ............................................................... 11 1.1. Khái quát quá trình thực tập ........................................................................ 11 1.1. Giới thiệu về Uỷ ban nhân dân phường Lê Hồng Phong ......................... 14 PHẦN II: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ .............................................................. 18 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI Ở NƯỚC TA ................................................................. 18 1.1. Đất đai và quản lý nhà nước về đất đai trong chế độ sở hữu toàn dân ở nước ta ...................................................................................................................... 19 1.2 Nội dung quản lý nhà nước về đất đai ...................................................... 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG .......................................... 29 2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội .............................................................. 29 2.2. Đánh giá việc thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường .............................................................................................. 34 2.3. Tình hình thực hiện chính sách, pháp Luật Đất đai trên địa bàn phường .............................................................................................................................. 39 2.4. Tình hình sử dụng đất ở đô thị ................................................................... 47 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI ..................................... 49 Báo cáo thực tập GVHD:PGS,TS Hồ Xuân Quang Học viên: Võ Tấn Huy Lớp QLNN L24B khóa 24 6 3.1. Những yếu tố gây áp lực đến công tác quản lý nhà nước về đât đai trên địa bàn phường Lê Hồng Phong ................................................................ 49 3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Lê Hồng Phong .................................................. 50 PHẦN III: KẾT LUẬN ..................................................................................... 52 1. Kết luận ............................................................................................................... 52 2. Kiến nghị ............................................................................................................ 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 54 Báo cáo thực tập GVHD:PGS,TS Hồ Xuân Quang Học viên: Võ Tấn Huy Lớp QLNN L24B khóa 24 7 PHẦN MỞ ĐẦU a. Tính tất yếu khách quan của đề tài Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, văn minh, quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới tạo lập và bảo vệ vốn đất như ngày nay. Đất đai là tài nguyên có hạn về số lượng, có vị trí cố định trong không gian, không thể thay thế và di chuyển được theo ý muốn chủ quan của con người. Chính vì vậy, việc quản lý và sử dụng tài nguyên quý giá này một cách hợp lý không những có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của nền kinh tế đất nước mà còn đảm bảo cho mục tiêu chinh trị và phát triển xã hội. Đất đai luôn là yếu tố không thể thiếu được đối với bất cứ quốc gia nào. Ngay từ khi loài người biết đến chăn nuôi, trồng trọt, thì vấn đề sử dụng đất đai không còn đơn giản nữa bởi nó phát triển song song với những tiến bộ của nền khoa học kỹ thuật, kinh tế, xã hội, chính trị... Khi xã hội càng phát triển thì giá đất (giá Quyền sử dụng đất) ngày càng cao và luôn giữ được vị trí quan trọng như Mác đã khẳng định: “Lao động là cha, đất là mẹ sản sinh ra của cải vật chất”. Do đó, việc quản lý đất đai luôn là mục tiêu Quốc gia của mọi thời đại nhằm nắm chắc và quản lý chặt quỹ đất đai đảm bảo việc sử dụng đất đai tiết kiệm và có hiệu quả. Nước ta, với tổng diện tích tự nhiên là 32.924.061 ha (chỉ tính riêng phần đất liền) thuộc loại trung bình đứng thứ 60 trong số 160 nước trên thế giới, đứng thứ 4 trên tổng số 11 nước trong khu vực Đông Nam Á; dân số khoảng 90 triệu người, đứng thứ 14 trên thế giới và thứ 3 khu vực Đông Nam Á. Bình quân diện tích đất tự nhiên tính theo đầu người rất thấp chỉ khoảng 4500 m2. Bình quân diên tích đất nông nghiệp theo đầu người thấp chỉ khoảng hơn 1000 m2. Vì vậy, để việc quản lý và sử dụng đất đai ngày càng có hiệu quả, góp phần vào công cuộc cải tạo xã hội - xã hội chủ nghĩa. Báo cáo thực tập GVHD:PGS,TS Hồ Xuân Quang Học viên: Võ Tấn Huy Lớp QLNN L24B khóa 24 8 Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Luật Đất đai cũng như các quy định khác vẫn còn nhiều hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện. Nhiều văn bản tính chất pháp lý còn chồng chéo và mâu thuẫn, tình trạng chuyển dịch đất đai ngoài sự kiểm soát của pháp luật xảy ra. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình còn chậm đặc biệt đối với đất ở Đối với vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị và quyền sở hữu nhà ở thì triển khai còn chưa đồng bộ, kết quả đạt được thấp. Việc tranh chấp đất đai diễn ra dưới nhiều hình thức, việc phát triển các khu dân cư mới ven đô thị lấy từ đất lúa còn đang diễn ra ở nhiều nơi. Đứng trước thực trạng đó, để đưa vào việc quản lý và sử dụng đất đai ngày càng có hiệu quả, góp phần vào công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, cần phải rút kinh nghiệm từ thực tế trong quá trình quản lý và sử dụng đất. Trên cơ sở đó, xây dựng các biện pháp nhằm quản lý và sử dụng đất hiệu quả hơn, bền vững hơn. Để đánh giá được một cách đầy đủ và khoa học tình hình quản lý đất đô thị trên địa bàn một phường của thành phố Quảng Ngãi. Được sự phân công của trường đại học Quy Nhơn, dưới sự hướng dẫn của thầy Hồ Xuân Quang, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi”. b. Mục đích của đề tài - Tìm hiểu cơ sở lý luận của việc quản lý và sử dụng đất theo hiến pháp và pháp luật đất đai. - Tìm hiểu công tác quản lý nhà nước về đất đai của phường Lê Hồng Phong – Tp Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi - Tìm hiểu nguyên nhân gây áp lực đến công tác quản lý nhà nước về đất đai tại phường và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất của phường Lê Hồng Phong trong thời gian tới. c. Yêu cầu - Số liệu đưa ra phải phản ánh trung thực khách quan thực trạng quản lý và sử dụng đất đai của phường. Báo cáo thực tập GVHD:PGS,TS Hồ Xuân Quang Học viên: Võ Tấn Huy Lớp QLNN L24B khóa 24 9 - Những kiến nghị và đề xuất phải có tính khả thi phù hợp với thực trạng của phường. - Có những đề xuất và kiến nghị với tình hình thực tế của địa phương. d. Phạm vi nghiên cứu Đề tài thực hiện trong phạm vi của phường Lê Hồng Phong – Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. e. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu các văn bản luật, dưới luật về quản lý và sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. - Phương pháp thống kê, thu thập và xử lý số liệu. + Thông tin được thu thập chủ yếu là cơ sở lý luận và các quy định của các cơ quan Nhà nước ở trung ương và các cơ quan Nhà nước ở địa phương về quản lý đất đô thị, trên cơ sở đó thu thập được những số liệu về việc sử dụng đất ở địa phương. Nguồn thông tin này được thu thập chủ yếu qua Công báo, các trang web của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. + Phương pháp thống kê được dùng để xử lý các tài liệu, đặc biệt là các số liệu thực tiễn về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đô thị. Qua đó, có được các số liệu, thông tin tin cậy trình bày trong đồ án. - Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu. Phương pháp này được sử dụng để tập hợp, phân tổ và phân tích các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đô thị và phân tích thông tin về thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về nội dung này. Ngoài ra, phương pháp tổng hợp và phân tích thông tin cũng được sử dụng để có được kết quả tổng hợp, có được các đánh giá, nêu ra các luận cứ khoa học trình bày trong đồ án. - Phương pháp so sánh: so sánh giữa lý thuyết và thực tế về tình hình quản lý và sử dụng đất đô thị của phường. Báo cáo thực tập GVHD:PGS,TS Hồ Xuân Quang Học viên: Võ Tấn Huy Lớp QLNN L24B khóa 24 10 Sử dụng để so sánh các quy định của pháp luật Việt Nam với quy định của pháp luật một số nước khác từ đó chỉ ra các quy định tương thích, các quy định không tương thích của pháp luật Việt Nam với pháp luật một số nước đó; thấy được nguyên nhân của những thành công và hạn chế của việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý và sử dụng đất đô thị. f. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài thực tập gồm có 03 chương Chương 1: Cơ sở khoa học và pháp lý về quản lý nhà nước về đất đai ở nước ta. Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Lê Hồng Phong. Chương 3: Phương hướng, giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi. Báo cáo thực tập GVHD:PGS,TS Hồ Xuân Quang Học viên: Võ Tấn Huy Lớp QLNN L24B khóa 24 11 PHẦN I: BÁO CÁO TỔNG QUAN 1.1 Khái quát quá trình thực tập Thực hiện theo quy chế đào tạo của Đại Học Quy Nhơn và theo sự phân công của Trường tôi được PGS.TS Hồ Xuân Quang – trực tiếp hướng dẫn thực tập và viết đề tài tốt nghiệp. 1.1.1 Một số thông tin về cơ quan thực tập 1.1.1.1 Một số thông tin về địa phương thực tập * Vị trí địa lý Phường Lê Hồng Phong là phường có diện tích tự nhiên là 344 ha có dân số khoảng 7.004 người, mật độ dân số là 2.036 (ng/km2). - Phía Đông giáp với phường Nghĩa Dõng - Phía Tây giáp với phường Chánh Lộ - Phía Bắc giáp với phường Trương Quang Trọng Phường Lê Hồng Phong là phường giữa đầu mối giao thông quan trọng phía Nam của Thành phố Quảng Ngãi nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung, với trục đường giao thông chính Quang trung nối với QL24B hướng nam đi Quảng Nam và các trục đường lớn như Hai Bà Trưng, Phan Bội Châu, Bà Triệu ... đã tạo điều kiện thuận lợi cho toàn Tỉnh Quảng Ngãi và cho phường có thể phát triển cao về kinh tế, chính trị, thương mại, dịch vụ, thúc đẩy công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. * Địa hình, địa mạo Địa hình phường Lê Hồng Phong tương đối bằng phẳng, diện tích đất của phường nằm trong khu vực đất thuộc đồng bằng. Địa chất tầng đất khá vững chắc. Thành phần cơ giới chủ yếu là đất thịt, sét và pha cát, có cường độ chịu tải từ 0,5 kg/cm2 đến 1,5 kg/cm2. Nhìn chung, địa hình của phường thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của người dân trong khu vực. * Khí hậu Báo cáo thực tập GVHD:PGS,TS Hồ Xuân Quang Học viên: Võ Tấn Huy Lớp QLNN L24B khóa 24 12 Phường Lê Hồng Phong nằm trong vùng ảnh hưởng của chế độ thời tiết khí hậu ở khu vực TP Quảng Ngãi. Điều kiện khí hậu, thời tiết có những yếu tố thuận lợi và không thuận lợi đối với sản xuất, sinh hoạt. Những bất lợi về thời tiết cần chú ý khắc phục như hiện tượng mưa lũ, đặc biệt ở các khu vực có hệ thống thoát nước cũng như kết cấu hạ tầng thấp kém, gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc đi lại, sức khoẻ của nhân dân. * Chế độ thuỷ văn Khác với các phường khác trong quận, phường Lê Hồng Phong là một phường nằm giáp với con sông Trà Khúc, là biểu tượng của người dân Quảng Ngãi Với nếp sống ngày càng văn minh của người dân đô thị thì yêu cầu nước sạch đối với người dân ngày càng lớn hơn. Hiện nay, nước dùng cho sinh hoạt của nhân dân chủ yếu là nước sạch, nguồn nước chủ yếu là từ hệ thống kênh mương Thạch Nham được qua một hệ thống lọc khá hoàn chỉnh, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng cao. Những hộ không có điều kiện sử dụng nước máy đều tự khoan cho gia đình một hệ thống giếng khoan với bể lọc tại chỗ, tuy nhiên không loại bỏ được những chất độc hại được hoàn toàn nhưng phần nào cũng đảm bảo vệ sinh. * Cảnh quan thiên nhiên Phường Lê Hồng Phong sở hữu công viên lớn nhất nhì Tỉnh Quảng Ngãi là công viên Ba tơ, cùng với hệ thống đê dọc theo con sông Trà, tạo điều kiện cho các hoạt động vui chơi, kinh doanh ăn uống trên địa bàn phường cũng đang trên đà phát triển từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho phường tiềm năng mở rộng, phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ. Trên cơ sở đó phát huy các nguồn lực và khai thác hiệu quả lợi th
Luận văn liên quan