Đề tài Quản lý sinh viên thực tập bằng ngôn ngữ C#

Microsoft Visual C Sharp (C#) .NET là một ngôn ngữ mạnh nhưng đơn giản, chủ yếu dùng cho các nhà phát triển để tạo các ứng dụng chạy trên bề mặt Microsoft.NET. Nó thừa hưởng nhiều đặc tính của ngôn ngữ C++, đồng thời có nhiều đặc tính giúp tăng nhanh tốc độ phát triển ứng dụng, đặc biệt khi kết hợp với Micrsoft Visual Studio.NET. Nó được dùng khá phổ biến, hỗ trợ rất hiệu quả cho các phần mềm quản lý (như quản lý sinh viên, quản lý nhân sự, quản lý khách sạn ) Vì vậy trong đợt thực tập tốt nghiệp lần này, em đã chọn làm đề tài “quản lý sinh viên thực tập” bằng ngôn ngữ C# xây dựng trong môi trường Microsoft Visual Studio.Net. Quản lý sinh viên thực tập là một công việc không thể thiếu được trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp Hệ thống mà em xây dựng ở đây chỉ còn khá đơn giản, chỉ sử dụng để quản lý sinh viên thực tập trong cao đẳng khoa công nghệ thông tin.

doc74 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 13818 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quản lý sinh viên thực tập bằng ngôn ngữ C#, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời mở đầu Microsoft Visual C Sharp (C#) .NET là một ngôn ngữ mạnh nhưng đơn giản, chủ yếu dùng cho các nhà phát triển để tạo các ứng dụng chạy trên bề mặt Microsoft.NET. Nó thừa hưởng nhiều đặc tính của ngôn ngữ C++, đồng thời có nhiều đặc tính giúp tăng nhanh tốc độ phát triển ứng dụng, đặc biệt khi kết hợp với Micrsoft Visual Studio.NET. Nó được dùng khá phổ biến, hỗ trợ rất hiệu quả cho các phần mềm quản lý (như quản lý sinh viên, quản lý nhân sự, quản lý khách sạn…) Vì vậy trong đợt thực tập tốt nghiệp lần này, em đã chọn làm đề tài “quản lý sinh viên thực tập” bằng ngôn ngữ C# xây dựng trong môi trường Microsoft Visual Studio.Net. Quản lý sinh viên thực tập là một công việc không thể thiếu được trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp…Hệ thống mà em xây dựng ở đây chỉ còn khá đơn giản, chỉ sử dụng để quản lý sinh viên thực tập trong cao đẳng khoa công nghệ thông tin. Chương 1 GIỚI THIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC MICROSOFT VISUAL STUDIO 2005 ˜.1.™ 1. Tổng quan về C# Như chúng ta đều biết C# là một ngôn ngữ không bao giờ tách biệt mà nó luôn đồng hành với “bộ khung.Net”. C# là một trình biên dịch hướng .Net, nghĩa là tất cả các mã của C# luôn luôn chạy trên môi trường .Net Framework. Điều đó dẫn đến 2 hệ quả sau: Cấu trúc và các lập luận C# được phản ánh các phương pháp luận của .Net ngầm bên dưới. Trong nhiều trường hợp, các đặc trưng của C# thậm chí được quyết định dựa vào đặc trưng của .Net, hoặc thư viện lớp cơ sở của .Net Chính bởi tầm quan trọng của .Net, nên chúng ta cần phải biết sơ qua về .Net trước khi đi vào ngôn ngữ C#. C# là một ngôn ngữ lập trình mới, và được biết đến với 2 lời chào: Nó được thiết kế riwwng để dùng cho Microsoft’s.Net Framework (Một nền khá mạnh cho ho sự phát triển, triển khai, hiện thực và phân phối các ứng dụng) Nó là một ngôn ngữ hoàn toàn hướng đối tượng được thiết kế dựa trên kinh nghiệm của ác ngôn ngữ hướng đối tượng khác. Một điều quan trọng cần nhớ C# là một ngôn ngữ độc lập. Nó được thiết kế để có thể sinh ra mã đích trong môi trường .Net, nó không phải là một phần của .Net bởi vậy có một vài đặc trưng được hỗ trợ bởi .Net mà C# không hỗ trợ được .Nhưng cũng có một vài đặc trưng C# hỗ trợ mà .Net không hỗ trợ (chẳng hạn như quá tải toán tử) 2. Tạo các ứng dụng .Net bằng C# C# có thể dùng để tạo các ứng dụng console: các ứng dụng thuần văn bản chạy trên DOS window nhưng hầu như các ứng dụng console khi cần kiểm tra các thư viện lớp , hoặc cho các tiến trình daemon Unix/Linux. Tất nhiên chúng ta cũng có thể dùng C# để tạo ứng dụng dùng cho công nghệ tương thích .Net. Dưới đây là các kiểu ứng dụng khác nhau có thể tạo ra bằng C#: Tạo các ứng dụng ASP.NET Các đặc tính của ASP.NET ASP là một công nghệ của Microsoft dùng để tạo các trang web có nội dung động. ASP.NET là một phiên bản mới của ASP đã cải tiến rất nhiều các thiếu sót của nó. Nó không chỉ thay thế ẤP, hơn nữa các trang ASP>NET có thể sống chung với các ứng dụng ASP trên cùng một máy chủ. Tất nhiên bạn có thể lập trình ASP>NET với C# Web Forms Các trang ASP.NET là thực chất là các trang có cấu trúc. Một điểm mạnh khác là các trang ASP.Net có thể được tạ trong môi trường VS.NET Đặc tính ASP.NET’s code-behind giúp bạn có thể dễ dàng cấu trúc một tang web. ASP.NET cho phép bạn tách biệt với các chức năng server-side của trang thành một lớp , biên dịch lớp đó thành một DLL đó vào một thư mục bên dưới phần HTML ASP.NET có khả năng tăng cường thực thi. Web controls Để dễ dàng cho việc tạo các trang có cấu trúc, VS.NET cung cấp web forms. Chúng cho phép bạn tạo các trang ASP.NET sinh động như cách mà VB6 hay C++ Builder Windows đã làm. Bạn có thể dùng C# hay VB.NET để mở rộng hộp công cụ web form. Việc tạo một server-side control mới đơn giản là thực thi lớp .NET System Web. UI Webcontrols. WebControl Web Services Web Services trong .NET là môt trang ASP>NET theo định dạng XML thay vì theo định dạng HTML để yêu cầu các client. Các trang này có một code-behind DLL chứa các lớp xuất phát từ WebService. VS.NET cung cấp 1 cơ chế dể tiện cho việc phát triển Web Service. Tạo các Windows Form Windows Control Mặc dù Web Forms và Windows Forms được phát triển theo cùng một cách, bạn dùng các loại khác nhau của controls để định vị chúng. Web Forms dùng Web Controls, và Windows Forms dùng Windows Controls. Một Windows Control là một ActiveX control. Đằng sau sự thực thi của một Window control, là sự biên dich sang một DLL để có thể cài đặt trên máy khách. Thật vậy, .NET SDK cung cấp một tiện ích dùng để tạo một vỏ bọc cho các ActiveX control, vì thể chúng có thể được đặt trong Windows Forms. Giống trường hợp này các Web Control, Windows Control được tạo thành từ một lớp khác System.Windows.Forms.Control. Windows Services Một Windows Service là một chương trình được thiết kế để chạy trên nền Windows NT/2000/XP (không hỗ trợ trên Windows 9x). Các dịch vụ này rất hữu ích khi bạn muốn một chương trình có thể chạy liên tục và sẵn sàng đáp ứng các sự kiện mà không cần người dùng phải khởi động. Ví dụ như một World Wide Web Service ở trên các web server luôn lắng nghe các yêu cầu từ trình khách. Thật dễ dàng để viết các dịch vụ trong C#. Với thư viện lớp cơ sở .NET Framework sẵn có trong không gian tên System.ServiceProcess namespace chuyên dùng để tổ chức các tác vụ boilerplate kết hợp với các dịch vụ, ngoài ra, Visual Studio .NET cho phép bạn tạo một đề án C# Windows Service, với các mã nguồn cơ bản ban đầu. Chúng ta sẽ khám cách viết một C# Windows Services trong chương 22. 3. Cơ bản về C# Những kiến thức cơ bản nhất của ngôn ngữ lập trình C#. Những chủ đề chính chúng ta sẽ được học sau đây : Khai báo biến Khởi tạo và phạm vi hoạt động của biến C#'s predefined data types Cách sử dụng các vòng lặp và câu lệnh. Gọi và hiển thị lớp và phương thức Cách sử dụng mảng Toán tử An toàn kiểu và cách để chuyển các kiểu dữ liệu Enumerations Namespaces Phương thức của hàm Main( ) Cơ bản trình biên dịch dòng lệnh trong C# Using System.Console để thực hiện I/O Sử dụng chú thích trong C# và  Visual Studio . NET Các định danh và từ khoá trong C# CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ˜.2.™ I. Tổng quan về đề tài 1. Tóm tắt về bài toán Tóm tắt hoạt động của hệ thống mà dự án ứng dụng Yêu cầu xây dựng một hệ thống quản lý công tác thực tập của sinh viên Cao Đẳng Tin trường ĐHBK Hà Nội. Mô tả về tổ chức như sau: Một khoa Công nghệ thông tin (CNTT) trong trường ĐHBK Hà Nội sẽ quản lý công tác thực tập của sinh viên theo các khóa học K1, K2, K3,…và theo các bộ môn trong khoa (bao gồm 4 bộ môn chính: Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính). Trong mỗi khóa lại chia thành nhiều lớp Tin1, Tin2, Tin3, Tin4,…và mỗi lớp gồm có ít nhất là 20 sinh viên và nhiều nhất là 30 sinh viên. Như vậy sẽ chia lớp thành các nhóm thực tập (mỗi nhóm từ 2 đến 7 sinh viên…) do 1 giảng viên hướng dẫn thực tập. Khoa quản lý các thông tin về công tác thực tập của sinh viên theo khóa, theo bộ môn, theo giảng viên hướng dẫn thực tập, theo lớp, theo nhóm,theo đề tài, theo mã số sinh viên. Mà mã số sinh viên là thông tin duy nhất để phân biệt thông tin giữa các sinh viên với nhau. Ngoài ra hệ thống quản lý thực tập còn thêm các thông tin khác về sinh viên, về lớp, bộ môn, khóa, giảng viên hướng dẫn, nhóm… Việc quản lý thông tin thực tập của sinh viên CĐ Tin như sau: Hệ thống sẽ lấy bộ môn làm khóa chính để quản lý các thông tin liên quan đến công tác thựuc tập của sinh viên. Yêu cầu xây dựng hệ thống với hai chức năng chính: Chức năng người dùng: Người dùng là sinh viên, giảng viên hướng dẫn thực tập…Những người có nhu cầu xem các thông tin về công tác thục tập. Sinh viên chỉ có quyền xem và tìm kiếm các thông tin về lịch thực tập, giáo viên hướng dẫn thực tập, danh sách nhóm thực tập, báo cáo thực tập, điểm sau khi kết thúc đợt thực tập…và các hồ sơ sinh viên mà không có quyền sửa đổi thông tin trong hệ thống. Giảng viên hướng dẫn cũng sẽ có quyền xem các thông tin tương tự như sinh viên. Chức năng quản trị: Có 2 nhóm vai trò: Cán bộ quản sinh và giảng viên hướng dẫn. Họ phải đăng nhập vào hệ thống để sử dụng chức năng quản trị. Cán bộ quản sinh cũng có tất cả các chức năng như người dùng bình thường. Ngoài quyền xem và tìm kiếm thông tin như sinh viên ra thì cán bộ quản sinh còn có quyền chỉnh sửa và xóa các thông tin liên quan đến công tác thực tập sau khi đăng nhập hệ thống. Còn giảng viên hướng dẫn thực tập sẽ có quyền chỉnh sửa các thông tin liên quan đến điểm, báo cáo và lịch thực tập cho từng tuần… Phạm vi hệ thống sử dụng - Do hệ thống còn đơn giản, các chức năng chưa được linh hoạt nên hệ thống chỉ sử dụng để quản lý công tác thực tập của Cao Đẳng Tin trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Đây cũng là hạn chế về quy mô của hệ thống. Đối tượng sử dụng và mô tả các tiến trình có liên quan Hệ thống được xây dựng dựa trên nhu cầu của ba đối tượng chính. Đó là: Sinh viên thực tập Giáo viên hưởng dẫn thực tập cho sinh viên Cán Bộ quản sinh, là người chịu trách nhiệm duy trì hệ thống QLSVTT. Các thông tin sử dụng trong hệ thống Các thông tin chi tiết về sinh viên thực tập, giảng viên thực tập, lớp, bộ môn và nhóm thực tập. Bảng điểm thực tập được chuyển cho các lớp cao đẳng tin Các báo cáo về công tác thực tập của sinh viên. Các yêu cầu đặt ra với hệ thống trong tương lai Hệ thống phải thực hiện được các chức năng: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và lưu các thông tin Ưu tiên: phía người quản lý và giảng viên Hạn chế: chỉ sử dụng để quản lý sinh viên thực tập của cao đẳng tin Hệ thống dự định Mục đích của hệ thống - Đây là một ứng dụng của Microsoft Visual Studio 2005, tiện ích cho công việc hỗ trợ và tự động hóa cho công tác quản lý sinh viên thực tập trong một trường đại học hoặc cao đẳng, trung cấp Tên hệ thống - Quản lý sinh viên thực tập Môi trường triển khai - Hệ thống triển khai trong môi trường:Visual Studio 2005. - Công cụ phát triển hệ thống: Microsoft Access 2003 - Ngôn ngữ lập trình C# Dự trù cho dự án Rủi do của dự án:Trong quá trình xây dựng hệ thống sẽ không tránh khỏi các thiếu sót. Vì vậy khi đưa hệ thống vào sử dụng nguy cơ hệ thống còn đơn giản, qui mô ứng dụng nhỏ, sẽ không thực hiện hết các chức năng như đã phân tích. Kế hoạch triển khai: từ ngày 18/03 đến ngày 18/04/2008 II. Mô tả các yêu cầu của hệ thống 1. Tổng quan về hệ thống - Thực tập là một học phần trong chương trình đào tạo sinh viên. Hàng năm khoa sẽ có kế hoạch cho sinh viên các khóa tiến hành thực tập. Riêng với hệ cao đẳng CNTT, khoa sẽ tổ chức 3 đợt thực tập chính (thực tập cơ sở, thực tập chuyên ngành, thực tập tốt nghiêp) với thời gian hợp lý. Công tác thực tập hàng năm sẽ dokhoa chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện. Kế hoạch này cũng có thể thay đổi hàng năm tùy theo ình hình thực tế, chẳng hạn như : thời gian, thời điểm cho sinh viên thực tập năm này sẽ khác với năm trước, khóa này khác với khóa trước, giảng viên hướng dẫn thực tập đợt này sẽ khác với đợt trước… - Mỗi sinh viên khi vào trường nhập học sẽ được gán cho một mã số gọi là Mã sinh viên. Mã sinh viên này sẽ không thay đổi trong quá trình 3 năm học tập tại cao đẳng. Người ta cũng cần quản lý thêm họ tên, giới tính, ngày sinh, quê quán, địa chỉ nơi ở hiện tại, số điện thoại…của sinh viên. - Trước khi triển khai cho sinh viên thực tâp, khoa cũng cần phải liên hệ trước với các bộ môn và các giảng viên trong từng bộ môn đó để tiến hành một cuộc họp. Từ đó đưa bảng thông tin phân chia các lớp vào từng bộ môn, phân chia nhóm thực tập trong từng nhóm, phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cho từng nhóm và thời gian thực tập… thông báo cho sinh viên khoa mình. - Sau khi nhận thông báo từ khoa do các lớp trưởng đem về, đúng ngày hẹn, sinh viên các lớp sẽ đến bộ môn trong khoa để họp nhóm, gặp giảng viên hướng dấn thực tập để nhận đề tài, lịch thực tập hàng tuần…Có thể là một nhóm một đề tài hoặc cũng có thể nhiều đề tài 1 nhóm tùy theo giảng viên hướng dẫn yêu cầu. - Sinh viên sẽ triển khai quá trình thực tập hàng tuần: nộp báo cáo hàng tuần cho giảng viên hướng dẫn thực tập (gửi qua thư điện tử hoặc là nộp trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn mình), tiếp thu đóng góp ý kiến của GVHD để về làm tiếp. Hết thời gian quy định thực tập do khoa quy định, sinh viên sẽ bảo vệ đề tài của mình với giảng viên hướng dẫn thực tập mình. Nộp báo cáo kèm theo đĩa mềm lưu trữ project của mình cho giảng viên hướng dẫn thực tập. - Giảng viên sẽ chấm điểm và nộp lên khoa để cán bộ sinh đưa thông tin vào hệ thống. Sau khi hoàn tất mỗi đợt thực tập, khoa sẽ thông báo cho sinh viên về điểm thực tập theo danh sách từng lớp. - Mặt khác, những sinh viên dưới 5 điểm sẽ phải thực tập lại. Lớp trưởng sẽ lên danh sách và gửi cho khoa danh sách thực tập tín chỉ của lớp mình. Từ đó khoa sẽ tổ chức thực tập lần 2, lần 3,… cho sinh viên khoa mình. 2. Các đối tác Sinh viên thực tập: là người được phép sử dụng hệ thống để xem và tìm kiếm tất cả các thông tin mà hệ thống cập nhật lên: thông tin về giảng viên hướng dẫn thực tập, về bộ môn, lớp, nhóm thực tập, thậm chí là các thông tin về các sinh viên học cùng khóa với mình. Giảng viên hướng dẫn thực tập: là người có tất cả các quyền giống như sinh viên thực tập. Ngoài ra giảng viên còn có quyền của một người quản trị nhưng ở một mức độ nhất định: Giảng viên chỉ có thể thao tác chỉnh sửa, xóa các thông tin về nhóm thực tập và điểm thực tập. Cán bộ quản sinh: là người có tất cả các đặc quyền mà sinh viên và giảng viên có và không có. Cán bộ quản sinh có quyền được thay đổi, chỉnh sửa và xóa bỏ các thông tin liên quan đến các dữ liệu trong hệ thống “Quản lý sinh viên thực tập”. Và cán bộ quản lý chính là người duy trì hoạt động của hệ thống. 3. Nhận định về cơ cấu quản lý của hệ thống Với hệ thống quản lý sinh viên thực tập, ta sẽ đặc tả từng giai đoạn của cơ cấu quản lý này. Cơ cấu quản lý của hệ thống sẽ bao gồm: Chức năng quản lý chính: Quản lý sinh viên thực tập (Thêm, sửa, xóa tìm kiếm thông tin về sinh viên thực tập) và quản lý giảng viên hướng dẫn thực tập (Thêm, sửa, xóa và tìm kiếm thông tin về giảng viên hướng dẫn thực) Quản lý danh mục: quản lý hồ sơ sinh viên, quản lý hồ sơ giảng viên, bộ môn, lớp (sửa, lưu và tìm kiếm thông tin về lớp). Cập nhật: thêm, sửa, xóa, lưu thông tin về bảng điểm thực tập, nhóm thực tập. 4. Đặc tả cơ cấu quản lý của hệ thống - Hệ thống quản lý sinh viên thực tập này đã được phân quyền cho người sử dụng hệ thống này. Hơn nữa sự phân quyền này còn dựa trên các chức năng cho phép ngưởi dùng sử dụng hệ thống một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, hệ thống là tích hợp các chức năng liên quan đến quản lý sinh viên thực tập, có khả năng thao tác với các chức năng: thêm, sửa, xóa, sao lưu các dữ liệu khi thay đổi thông tin, bảo toàn trọn vẹn các thông tin một cách tối ưu nhất - Để hiểu hơn về hoạt động của hệ thống, ta đi tìm hiểu cụ thể hơn về cơ cấu quản lý của hệ thống: 4.1 Chức năng quản lý chính: Hệ thống quản lý sinh viên thực tập được sử dụng với mục đích để theo dõi quá trình thực tập của sinh viên, công tác hướng dẫn của giảng viên trong bộ môn của khoa công nghệ thông tin, giúp cho khoa có thể quản lý tự động hóa mà không mất nhiều thời gian. Quản lý sinh viên thực và giảng viên và giảng viên hướng dẫn thực tập là 2 khâu quan trọng của hệ thống. Quản lý sinh viên thực tập - Mục đích: Giúp sinh viên, giảng viên hướng dẫn có thể xem được các thông tin của sinh viên một cách dễ dàng hơn - Tóm lược: Cán bộ quản sinh đăng nhập hệ thống QLSVTT và nhập mật khẩu của mình. Hệ thống kiểm tra thấy mật khẩu đó là đúng đắn và nhắc cán bộ quản sinh chọn ra một khóa bất kỳ, sau đó có thể thêm, bỏ, xem, tìm kiếm, in kết quả thực tập cho khóa đó theo từng lớp. - Đối tác: Cán bộ quản sinh (chính) - Đầu vào: Mã sinh viên Tên sinh viên Ngày sinh Nơi sinh Địa chỉ Điện thoại Giới tính Địa chỉ Email Mã lớp Mã nhóm - Đầu ra: Danh sách lớp Thông tin chi tiết về sinh viên - Module xử lý: In ra danh sách lớp, danh sách sinh viên để gửi cho sinh viên các lớp trong khoa CNTT - Sự cố xảy ra với hệ thống: + Mật khẩu do cán bộ quản sinh đưa vào là không đúng đắn. Người dùng phải đưa lại mật khẩu hoặc kết thúc sử dụng. + Mã số sinh viên, mã lớp đưa vào là không đúng. Quản lý giảng viên hướng dẫn thực tập - Mục đích: giúp cho sinh viên có thể có thể nắm bắt các thông tin về giảng viên hướng dẫn thực tập mình. - Tóm lược: cán bộ quản sinh và giảng viên hướng dẫn thực tập có thể đăng nhập vào hệ thống và nhập mật khẩu của mình. Hệ thống kiểm tra thấy mật khẩu đó là đúng đắn thì cả 2 đối tượng đó có thể sử dụng hệ thống để xem, thêm, bỏ, tìm kiếm thông tin về các giảng viên. Nói chung trong ca này. Chức năng và quyền của cả cán bộ quản sinh và giảng viên là như nhau, có thể: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm các thông tin về giảng viên. Sinh viên chỉ có quyền xem - Đối tác: Cán bộ quản sinh, giảng viên hướng dẫn sử dụng - Đầu vào: Mã giảng viên hướng dẫn thực tập Tên giảng viên Giới tính Ngày sinh Số điện thoại của giảng viên Địa chỉ email của giảng viên Tên bộ môn - Đầu ra: Thông tin về giảng viên hướng dẫn thực tập - Module xử lý: In danh sách các giảng viên - Sự cố xảy ra: + Mật khẩu do cán bộ quản sinh và giảng viên không đúng đắn. Người dùng nhập lại hoặc kết thúc sử dụng hệ thống. + Mã giảng viên sai. Người dùng nhập lại mã giảng viên hoặc kết thúc sử dụng. Quản lý danh mục Phân hệ danh mục được chia ra làm nhiều chức năng con: hồ sơ sinh viên, hồ sơ giảng viên, bộ môn, lớp…tổng hợp của toàn bộ các hạng mục thiết yếu trong hệ thống quản lý sinh viên thực tập của cao đẳng tin k50. Hệ thống này cho phép cập nhật toàn bộ các thông tin liên quan đến các đối tượng có liên quan và tham gia vào quá trình thực tập của sinh viên. Hồ sơ sinh viên Công việc quản lý hồ sơ sinh viên ở đây khá đơn giản. Đó chỉ là một hình thức đưa ra danh danh sách sinh viên với đầy đủ các thông cần thiết có liên quan đến sinh viên đó Đầu ra: in danh sách chung về sinh viên Hồ sơ giảng viên Đây là mục giúp cho người sử dụng hệ thống có cái nhìn tống thể về thông tin liên quan đến giảng viên. Từ đó năm na\bắt một cách tống quát về các thông tin giúp cho việc quản lý quá trình thực tập tốt hơn. Đầu ra: in danh sách Giảng viên hướng dẫn thực tập Quản lý bộ môn Bộ môn thì không thể thay đổi hay sửa xóa được vì đó là do nhà trường và khoa công nghê đã quy định và phân chia. Vì vậy ở đây hệ thống sẽ cho phép người sử dụng xem thông tin về bộ môn một cách tổng thể nhất và chung nhất. Đầu ra: in danh sách các bộ môn Quản lý lớp Mục đích: Quản lý lớp cũng khá là quan trọng. do trong một khoa công nghệ thông tin có rất nhiều khóa học có nhiều sinh viên. Vì vậy công việc quản lý sẽ trở lên khó khăn nếu như ta không quản lý theo lớp. Tóm lược: Một lớp có nhiều sinh viên, từ đo phân chia thành nhiều nhóm thực tập. Nhưng đối với lớp chỉ có thể chỉnh sửa thông tin , lưu và tìm kiếm. Chúng ta không thể thêm hay xóa lớp đó ra khỏi danh sách các lớp của khóa đó hay khoa đó được. Hệ thống sẽ cho phép sửa, lưu và tìm kiếm các thông tin liên quan đến lớp Đầu vào: Mã lớp Tên lớp Sĩ số Mã khoa Đầu ra: Danh sách các lớp Module xử lý: in danh sách lớp Cập nhật Cập nhật thông tin về bảng điểm Mục đích: Hệ thống được xây dựng với mục đích quản lý sinh viên thực tập. Vậy nên việc quản lý bảng điểm thực tập là khá quan trọng trong hệ thống Tóm lược: Sau khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ cho phép thao tác với các chức năng thêm, sửa, xóa và tìm kiếm trên form bảng điểm . Đầu vào: Mã sinh viên Điểm Loại hình thực tập Lần thực tập Thời gian Ghi chú Đầu ra : thông tin điểm của sinh viên Module xử lý: in bảng điểm của sinh viên Cập nhật thông tin về nhóm thực tập Mục đích: Việc quản lý nhóm thực tập sẽ giúp cho quá trình thao dõi quá trình thực tập của sinh viên hiệu quả hơn. Tóm lược: Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ cho phép người sử dụng hệ thống được thao tác các chức năng: sửa, xóa, lưu và tìm kiếm thông tin về nhóm thực tập. Đầu vào: Mã nhóm Đề tài thực tập Lịch thực tập Mã giảng viên