Đề tài Quản lý và phân phối khóa một cách an toàn, hiệu quả

(Bản scan) Các giải thuật mật mã đối xứng là các giải thuật sử dụng cùng một khóa bí mật cho tác vụ mã hóa và tác vụ giải mã. Ví dụ như các giải thuật thay thế và hoán vị, giải thuật DES,.... Ở đây ta chỉ tìm hiểu giải thuật DESS ( Data Encryption Standard) là giải thuật mật mã đối xứng được sử dụng phổ biến nhất

pdf97 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2084 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quản lý và phân phối khóa một cách an toàn, hiệu quả, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan