Đề tài Quan niệm về con người và vấn đề đào tạo con người của Nho giáo

Trong những năm trước đây ,nội dung đào tạo lý luận trong các trường đại học hầu như chỉ bó hẹp trong các bộ môn khoa học Mac-Lênin ,chưa coi trọng việc nghiên cứu các trào lưu khác và tiếp nhận những thành tựu khoa học của thế giới.Hậu quả là phần lớn sinh viên thiếu sự hiểu biết rông rãi về kho tàng tri thức của loài người dẫn đến phát triển về nhận thức bị hạn chế chỉ biết nhận thưc về chủ nhĩa Mac-Lênin một cách cứng nhắc không biết kết hợp với những tri thức của nhân loại nhăm vận dụng linh hoạt trong thực tế. Vì thế trong những năm gần đây công tác nghiên cứu và giảng dạy môn triết hoc đang co những sự đổi mới. Nho giáo là một học thuyết triết họcvà chính trị-xã hội lơn nhất tron glịch sử triết học Trung Hoa cổ đại .Mặc dù ra đời rất sớm nhưng học thuyết Nho giáo đã sớm phát hiện ra vấn đề con người, bàn nhiều về con người , đặc biệt đề cập khá sâu đén quan niện về con người và đào tạo con người . Đây là một trong những nội dung chủ yếu của học thuyết Nho giáo. Nho giáo dã du nhập và tồn tại ở Việt Nam gần 2000 năm , đã có tắc dụng to lớn đối với xã hội và con người nước ta trong lich sử, đồng thời cũng để lại những ảnh hưởng khá sâu đạm đen xã hội và con người Việt Nam hiện nay.Vì vậy nghiên cứu quan niệm về con người và đào tạo con người của Nho giáo có ý nghĩa cấp thiết trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người trong giai đoạn hiện nay.

pdf29 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2739 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quan niệm về con người và vấn đề đào tạo con người của Nho giáo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan