Đề tài Quy hoạch phát triển ngành thủy sản Campuchia đến 2010

Trong nền kinh tế Campuchia có tài nguyên thủy sản Biển hồ với diện tích 3000 km vuông và trên 345 km bờ biển, nguồn lợi thủy sản rất phóng phú, đa dạng. Kinh tế thủy sản giữ một vị trí rất quan trọng trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Những năm qua, ngành thủy sản đặt được tốcđộ rất nhanh. Song trong quá trình phát triển đang tồn tại không ít những khó khăn, trở ngại, những vấn đề mới nãy sinh, cần được quan tâm giải quyết nhằm đưa ngành thủy sản tiếp tục tiến lên theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Những tồn tại, yếu kém đang lưu ýnhư: ngành thủy sản Campuchia vẫn đang trong tình trạng manh mún, phân tán thiếu quy hoạch, phương tiện đánh bắt nhỏ bé, công nghệ lạc hậu, năng suất lao động và hiệu quả kinh tế thấp; mặc dù Campuchia có điều kiện tự nhiên ưu đãi, tiềm năng thủy sản lớn, nhưng do khai thác thiếu quy hoạch nên nguồn tàinguyên ngày càng trở nền khan hiếm. Một trong những nguyên nhân quan trọng làm hạn chế tốc độ tăng trưởng và hiệu quả sản xuất kinhdoanh của ngành thủy sảnCampuchia là chưa xây dựng được quy hoạch phát triển một cách có căn cứ khoahọc làm cơ sở cho việc phát triển các mục tiêu chiến lược và cáckế hoạch cụ thể từng thời kỳ một cách hợp lý và có hiệu quả. Làm thế nào đẩy mạnh, hơn nữa tốcđộ phát triển ngành thủy sản tương xứng với tiềm năng,thế mạnh sẵn có, nhanh chóng đưa ngành thủy sản thực sự trở thành một ngành kinh tế động lực củaCampuchia là một vấn đề rất bức xúc của nước này và cần được giải quyết sớm.Với những lý do trên, đề taì “ Đóng góp vào quy hoạch Phát Triển ngành thủy sản Campuchia đến năm 2010 “ được lựa chọn với mong muốn đóng góp một số ý kiến cùng giải quyết những vấn đề nêu trên . 2 • Đối tượng nguyên cứu: Phân tích một số vấn đề về cơ sơ lý luận, phương pháp luận định hướng quy hoạch phát triển ngành thủy sản trong quá trình phát triển, xác định các mục tiêu phát triển ngành thủy sản đến năm 2010. Đề suất một số giải pháp nhằm phát triển lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, chế biến, không ngừng nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm, đặc biệt sản phẩm chế biến để ngành thủy sản từng bước phát triển vững chắc và có thể cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. • Phạm vi nghiên cứu: Ngành thủy sản của Campuchia bao gồm nhiều lĩnh vực: khai thác, nuôi trồng, chế biến, dịch vụ bảo vệ nguồn lợithủy sản Luận văn nghiên cứu giới hạn tập trung 3 vấn đề chủ yếu nhất: khai thác, nuôi trồng và tổ chức chế biến, 3 khâu nay có ý nghĩa quyết định cho sự tăngtrưởng của ngànhthủy sản. Đương nhiên, nghiên cứu 3 vấn đề trên không tách rời các vấnđề khác. Do vậy, cần đặt các vấn đề nghiên cứu trong sự xem xét, phân tích liên hoàn, tác động qua lại giữa các khâu liên quan trong toàn bộ quá trình nghiên cứu

pdf68 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2410 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quy hoạch phát triển ngành thủy sản Campuchia đến 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan