Đề tài Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Ngành thủy sản có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - Xã hội Việt Nam. trong nhứng năm qua sản xuất thủy sản đã đạt được những thành tựu đánh kể. Năm 2011, tổng sản lượng thủy sản đạt 5.2 triêu tấn

pdf110 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2056 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan