Đề tài Quy trình công nghệ may áo ghile nam

May nối nẹp ve vào thân chính từ vai con đến lai lại mũi. Đừơng may cách mép vải 1cm Lật nẹp ve rồi diễu 1mm. Vuốt cho đừơng may không bị nhăn. Chùng. Sau đó ủi nẹp ve cho êm

ppt26 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2489 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quy trình công nghệ may áo ghile nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM KHOA MAY THỜI TRANG I/HÌNH DÁNG MẶT TRƯỚC MẶT SAU II/CHUẨN BỊ CHI TIẾT II/CHUẨN BỊ CHI TIẾT THÂN TRƯỚC PHẢI NẸP PHỐI THÂN TRƯỚC PHẢI II/CHUẨN BỊ CHI TIẾT LÓT TÚI X 2 II/CHUẨN BỊ CHI TIẾT THÂN SAU X 2 LÓT THÂN SAU X 1 III/QUY TRÌNH MAY BƯỚC 1 : ÉP KEO CHI TIẾT ÉP KEO LÊN MẶT TRÁI NẸP VE, CƠI TÚI TP CƠI X2 +2 TP MIỆNG TÚI + 3 KEO CƠI TÚI BƯỚC 2A : MAY PENCE THÂN TRƯỚC TRÁI (MIẾNG 2) - May từ đầu to đến đầu nhỏ. - May pence trên phần decoup TT trái MẶT PHẢI TT TRÁI MẶT TRÁI TT TRÁI BƯỚC 2B : MAY PENCE THÂN SAU - May từ đầu to đến đầu nhỏ. MẶT TRÁI TT TRÁI BƯỚC 3 : ỦI + DIỄU 1MM NẸP PHỐI THÂN TRƯỚC PHẢI MẶT PHẢI MẶT TRÁI BTP NẸP PHỐI ỦI GẤP DIỄU 1MM XUNG QUANH NẸP May đắp nẹp phối vào thân trước phải (chỉ may dính mép nẹp vào thân) MẶT PHẢI TT PHẢI MẶT PHẢI NẸP PHỐI BƯỚC 4A : RÁP NẸP PHỐI VÀO THÂN TRƯỚC PHẢI Mặt phải thân ngửa lên,sau đó đặt nẹp phối(đã ủi gấp và diễu) lên,mặt trái nẹp úp vào mặt phải thân. May phần mép ủi gấp nẹp vào thân theo đường lấy dấu Mép nẹp phối đã ủi gấp Gấp mép nẹp còn lại và may diễu 1mm vào thân theo đường thành phẩm 5cm 5cm May khóa nẹp phối vào thân trước 1 đoạn BƯỚC 4B : RÁP MIẾNG 1 + MIẾNG 2 THÂN TRƯỚC TRÁI - Ủi + diễu 1mm (tương tự nẹp phối TT phải) 5cm 5cm BƯỚC 4B : Ráp miếng 2 vào miếng 1 theo đường thành phẩm của mép vải ủi gấp(chỉ dính mép vải gấp vào thân) May khóa miếng 2 lên miếng 1 như h.vẽ. BƯỚC 5 : MAY TÚI MỔ 1 VIỀN VÀO THÂN TRƯỚC TRÁI (tham khảo bài may túi mổ 1 viền ) Ép keo cơi túi, ủi gấp đôi cơi túi , lấy dấu miệng túi . Lược cơi túi vô lót túi dưới + may nối đáp túi vô lót túi trên May định hình miệng túi Bấm mổ miệng túi (bấm lưỡi gà) May chặn lưỡi gà. Diễu mí miệng túi dưới Diễu mí miệng túi trên May hoàn chỉnh bao túi BƯỚC 6 : RÁP NẸP VE VÀO THÂN TRƯỚC LÓT Đặt thân lót nằm dưới mặt phải ngửa lên. Úp mặt phải nẹp ve vào mặt phải thân lót. May theo đường thành phẩm từ vai xuống dưới lai. Bước 7 :Ráp nẹp ve vào thân trước chính -May nối nẹp ve vào thân chính từ vai con đến lai lại mũi. Đừơng may cách mép vải 1cm Lật nẹp ve rồi diễu 1mm. Vuốt cho đừơng may không bị nhăn. Chùng. Sau đó ủi nẹp ve cho êm P P Mặt trái Thân lót 1mm BƯỚC 8 : RÁP VÒNG NÁCH THÂN TRƯỚC Úp hai mặt phải thân trước chính và thân trước lót vào nhau. May lộn từ vai xuống nách tay cách đường TP 3cm. 3cm BƯỚC 9 : RÁP SỐNG LƯNG THÂN SAU CHÍNH - Đặt 2 mặt phải úp vào nhau. - May từ giữa cổ sau đến lai theo đường thành phẩm MẶT TRÁI THÂN SAU CHÍNH MT P Bước 10 : Ráp cổ thân sau 08.cm Đặt mặt phải thân chính úp vào mặt phải thân lót. May 1 đừơng cách đều đừong may 0.8 cm Bứơc 11 : Ráp vòng nách thân sau Đặt mặt phải thân chính đúp vào thân lót may theo đừơng thành phẩm từ vai xuống nách cách thành phẩm 3cm MT P BƯỚC 12 : RÁP VAI CON Đặt chi tiết theo thứ tự từ dưới lên : thân sau chính đã đúp lót cổ(mặt phải ngửa lên), thân trước đã đúp lót (mặt phải chân chính úp xuống, mặt phải thân lót ngửa lên), trên cùng là lót thân sau(mặt trái ngửa lên) Tiến hành may kẹp lá 3 theo đường thành phẩm. MẶT PHẢI LÓT THÂN TRƯỚC MẶT TRÁI LÓT THÂN SAU MẶT PHẢI THÂN SAU CHÍNH BƯỚC 13 : RÁP SƯỜN THÂN CHÍNH + THÂN LÓT - Ráp sườn thân chính với thân chính, thân lót với thân lót MẶT PHẢI LÓT THÂN TRƯỚC MẶT TRÁI THÂN TRƯỚC CHÍNH MẶT PHẢI THÂN SAU CHÍNH MẶT PHẢI LÓT THÂN TRƯỚC BƯỚC 14 : RÁP 1 ĐOẠN VÒNG NÁCH THÂN SAU May nối đoạn vòng nách còn lại sau khi đã lộn lớp lót hoàn chỉnh. May luôn giấu chỉ MP thân lót May mũi luôn BƯỚC 15 : MAY ĐÚP LAI BƯỚC 16 : ĐÓNG KHUY NÚT + ỦI THÀNH PHẨM YÊU CẦU KỸ THUẬT May pence phải êm, phẳng. 2 pence phải đều nhau Túi cơi : đường may túi phải thẳng không nhăn nhíu góc, miệng túi vuông không xì. Nẹp phối thân trứơc trái và thân trứơc phải êm. Không cộm và may theo đừơng thành phẩm. Đường mí nẹp phải êm không nhăn, sụp mí, to mí. Góc lai phẳng và vuông góc. 3 điểm kỹ thuật của lót và chính trùng nhau. Ngã tư vòng nách trùng nhau. Khi đúp lót vào chính thì họng cổ không bị giựt. SAI HỎNG – NGUYÊN NHÂN – BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC