Đề tài Quy trình thành lập bản đồ địa chính và sử dụng phần mềm micro station, famis để trích lục bản đồ địa chính

Trung tâm là một đơn vị có tƣ cách pháp nhân độc lập, hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải kinh phí và chịu sự quản lý theo ngành, nhiệm vụ chính của Trung tâm: - Tƣ vấn xây dựng các đề án dự án đo đạc bản đồ, các giải pháp công nghệ, giải pháp KTKT và áp dụng các kỹ thuật công nghệ mới trong các lĩnh vực đo đạc bản đồ. - Tƣ vấn về quản lý các dự án, về quản lý sản xuất trong lĩnh vực đo đạc bản đồ. - Tham gia thẩm định các luận chứng KTKT, các kết quả thực hiện dự án và các công trình về đo đạc bản đồ. 

pdf72 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 8077 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quy trình thành lập bản đồ địa chính và sử dụng phần mềm micro station, famis để trích lục bản đồ địa chính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: SVTH: Nguyễn Thị Kim Thi Trang 1 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐH TÀI NGUYÊN & MÔI TRƢỜNG TP. HỒ CHÍ MINH KHOA TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICRO STATION, FAMIS ĐỂ TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SVTT : NGUYỄN THỊ KIM THI LỚP : CĐTĐ1 NGÀNH : TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ KHÓA : 2008 - 2011 TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 05 NĂM 2011 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang GVHD: SVTH: Nguyễn Thị Kim Thi 2 BẢNG NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Sinh viên thực tập: Nguyễn Thị Kim Thi    …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………… TP HCM, ngày tháng 05 năm 2012 GIÁM ĐỐC Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang GVHD: SVTH: Nguyễn Thị Kim Thi 3 Nhận xét của giảng viên …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang GVHD: SVTH: Nguyễn Thị Kim Thi 4 …………………………………………………………………………………… ……………………………………………… LỜI CẢM ƠN    Thực hiện chƣơng trình đào tạo hệ cao đẳng trắc địa, nhằm nâng cao tay nghề, tạo điều kiện cho sinh viên học tập thực tế tại các cơ sở sản xuất về lĩnh vực Trắc địa - Bản đồ. Qua gần hai tháng thực tập (từ ngày 04/04/2011 đến ngày 27/05/2011) đƣợc sự phân công của khoa Trắc địa -Bản đồ, đƣợc sự hƣớng dẫn của Thầy Phạm Văn Tùng và đặc biệt đƣợc sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Giám đốc Trung tâm Tƣ vấn và Thẩm định Trắc địa - Bản đồ, em đã học hỏi đƣợc rất nhiều điều. Từ những lý thuyết đƣợc học ở trƣờng, em đã đƣợc tìm hiểu và làm những vấn đề còn mơ hồ, mở rộng kiến thức ngoài sách vở. Từ kỹ thuật phần mềm Micro Station, Famis còn yếu nay có thể nói em đã có thể sử dụng thành thạo. Trung tâm không những chỉ bảo em tận tình kiến thức mà còn cho em biết tác phong làm việc của ngƣời nhân viên cần mẫn, chịu khó trong công việc và vui vẻ, hòa đồng trong giao tiếp. Tuy thời gian thực tập ngắn nhƣng em đã học đƣợc rất nhiều điều bổ ích. Để có đƣợc thành công này em xin chân thành cảm ơn Thầy Phạm Văn Tùng đã nhiệt tình chỉ bảo em trong suốt quá trình thực tập. Em xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và các anh chị trong trung tâm tƣ vấn và thẩm định Trắc địa –Bản đồ đã tạo điều kiện tốt Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang GVHD: SVTH: Nguyễn Thị Kim Thi 5 nhất để em có thể hoàn thành tốt kỳ thực tập này. Em xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô trong khoa Trắc địa – Bản đồ đã dạy bảo em trong suốt những năm học qua. Vì thời gian thực tập ngắn, bản thân cũng đã rất cố gắng song không tránh khỏi những thiếu sót về nội dung và hình thức khi trình bày chuyên đề. Rất mong nhận đƣợc ý kiến của Quý Thầy Cô cùng các Anh Chị trong Trung tâm. Cuối cùng xin chúc các Thầy cô và Anh chị trong Công ty sức khỏe dồi dào, công tác tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2011. Em xin chân thành cảm ơn. Tp. Hồ Chí Minh ngày /05/2012 Sinh viên thực tập Nguyễn Thị Kim Thi NHẬT KÝ THỰC TẬP TUẦN 1 Ngày tháng năm Nội dung 04/04/2011 Đến công ty thực tập nộp giấy quyết định thực tập cho đơn vị thực tập Tham quan và làm quen với trung tâm tƣ vấn và thẩm định Trắc Địa -Bản Đồ 05/04/2011 Kiểm tra bản đồ địa chính 06/04/2011 Kiểm tra bản đồ địa chính 07/04/2011 Kiểm tra bản đồ địa chính 08/04/2011 Kiểm tra bản đồ địa chính Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang GVHD: SVTH: Nguyễn Thị Kim Thi 6 TUẦN 2 Ngày tháng năm Nội dung 11/04/2011 Công ty nghỉ 12/04/2011 Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vƣơng 13/04/2011 Làm phiếu kiểm tra ngoại nghiệp 14/04/2011 Học cách tách mảnh, đánh số thửa trên bản đồ địa chính bằng phần mềm Micro station 15/04/2011 Học cách tiếp biên, tạo khung bản đồ địa chính trên phần mềm Micro Station TUẦN 3 Ngày tháng năm Nội dung 18/04/2011 Học ghép tổng bản đồ địa chính Kiểm tra bản đồ ngoại nghiệp 19/04/2011 Kiểm tra bản đồ ngoại nghiệp 20/04/2011 Kiểm tra bản đồ ngoại nghiệp 21/04/2011 Học cách tách điểm mia, vẽ bản đồ địa chính trên phần mềm Micro station 22/04/2011 Cho chạy lại topology, vẽ nhãn thửa bằng famis TUẦN 4 Ngày tháng năm Nội dung 25/04/2011 Cho chạy lại topology, vẽ nhãn thửa bằng famis. 26/04/2011 Biên tập bản đồ địa chính Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang GVHD: SVTH: Nguyễn Thị Kim Thi 7 27/04/2011 Đi thực tế ở tỉnh Bình Định 28/04/2011 Đi thực tế ở tỉnh Bình Định 29/04/2011 Đi thực tế ở tỉnh Bình Định TUẦN 5 Ngày tháng năm Nội dung 02/05/2011 Công ty nghỉ 03/05/2011 Công ty nghỉ 04/05/2011 Kiểm tra sổ mục kê, sổ địa chính 05/05/2011 Biên tập bản đồ địa chính 06/05/2011 Biên tập bản đồ địa chính TUẦN 6 Ngày tháng năm Nội dung 09/05/2011 Biên tập bản đồ địa chính 0/05/2011 Tiếp biên bản đồ 11/05/2011 Xin nghỉ vì lý do sức khỏe 12/05/2011 Xin nghỉ vì lý do sức khỏe 13/05/2011 Biên tập bản đồ địa chính TUẦN 7 và TUẦN 8: Xin nghỉ làm bài báo cáo tốt nghiệp. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang GVHD: SVTH: Nguyễn Thị Kim Thi 8 MỤC LỤC BẢNG NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP.............................................. 1 LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................... 4 NHẬT KÝ THỰC TẬP ...................................................................................................... 5 MỤC LỤC .......................................................................................................................... 8 LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 8 CHƢƠNG 1 ...................................................................................................................... 11 TỔNG QUAN .................................................................................................................. 11 1. TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC .................................................................................... 11 1.1 Mục đích:............................................................................................................. 11 1.2. Nội dung : ........................................................................................................... 11 1.3. Yêu cầu ............................................................................................................... 11 2. TỔNG QUAN VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP ................................................................. 12 3. QUY TRÌNH, QUY PHẠM TÀI LIỆU, VĂN BẢN: ..................................................... 14 4. PHẦN MỀM SỬ DỤNG: ........................................................................................... 14 CHƢƠNG 2 ...................................................................................................................... 15 NỘI DUNG THỰC TẬP .................................................................................................. 15 1 . ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH; ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TÂN HƢNG HUYỆN BÌNH TÂN TỈNH VĨNH LONG...................................................................................... 15 1.1.Đặc điểm tự nhiên - kinh tế xã hội ....................................................................... 16 1.1.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................ 16 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang GVHD: SVTH: Nguyễn Thị Kim Thi 9 1.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội ................................................................................... 17 1.2. Hiện trạng công tác quản lý đất đai ....................... Error! Bookmark not defined. 1.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của khu vực lập luận chứng ......................................... 18 1.2.2. Hiện trạng tƣ liệu về đo đạc bản đồ và các tài liệu có liên quan ........................ 19 1.2.3. Tình hình thực hiện đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. ............................................................................................ 22 2.THIẾT KẾ KỸ THUẬT ............................................................................................... 24 2.1. Các quy định chung .......................................................................................... 24 2.2.Các văn bản dùng trong thiết kế thi công ............................................................. 24 2.2.1. Các văn bản quy phạm pháp luật ...................................................................... 24 2.2.2. Các văn bản pháp quy ...................................................................................... 25 2.2.3. Văn bản tham khảo .......................................................................................... 25 2.2.4. Nguyên tắc xử lý văn bản ................................................................................. 25 3. ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH ....................................................................... 26 3.1.Thiết kế kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa chính : ............... Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Thiết kế mạng lƣới toạ độ địa chính cấp II: ...................................................... 29 3.1.3. Thiết kế kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa chính: ......................................................... 34 3.2.Các văn bản dùng trong thiết kế, thi công ............................................................ 44 3.2.1. Các văn bản quy phạm pháp luật ...................................................................... 44 3.2.2.Các văn bản pháp quy ....................................................................................... 44 3.2.3. Văn bản tham khảo .......................................................................................... 45 3.2.4. Nguyên tắc xử lý văn bản ................................................................................. 45 3.3. Quy trình công nghệ ........................................................................................... 46 4. TỔ CHỨC THI CÔNG, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN.................................................... 47 4.1. Lập lƣới khống chế đo vẽ ....................................................................................... 47 4.2. Xác định ranh giới hành chính, ranh giới thửa đất .................................................... 50 4.3. Đo vẽ chi tiết ......................................................................................................... 51 4.4. Biên tập bản đồ ..................................................................................................... 54 4.5. In thử, kiểm tra, chỉnh sửa bản đồ ........................................................................... 57 4.6.Lập hồ sơ ban đầu .................................................................................................. 57 4.7. In bản đồ địa chính phục vụ kiểm tra, nghiệm thu ..................................................... 58 5. CÁC KINH NGHIỆM RÚT RA VÀ KẾT LUẬN.......................................................... 58 5.1. Kết luận: ............................................................................................................. 58 5.2.Kiến nghị: ........................................................................................................... 59 Phụ lục 1 ........................................................................................................................... 59 Phụ lục 2 ........................................................................................................................... 71 Sổ dã ngoại…………………………………………………………………………………………68 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang GVHD: SVTH: Nguyễn Thị Kim Thi 10 LỜI MỞ ĐẦU Để đáp ứng tốt cho quá trình học tập, hoàn thiện kiến thức chuyên môn và năng lực nghề nghiệp ứng dụng kiến thức đã học tạo bƣớc mở đầu cho hoạt động sau này đƣợc tốt nhất. Nâng cao khả năng hiểu biết có cơ hội tiếp xúc thực tế công việc nắm bắt rõ hơn nội dung , yêu cầu và hoạt động của ngành mình đang theo học tập nghiên cứu tại trƣờng, đảm bảo giúp sinh viên tự tin ứng dụng tri thức tiếp thu đƣợc áp dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao khả năng thực hành, bổ sung kiến thức còn thiếu để hoàn thiện hơn. Phòng Quản lí đào tạo trƣờng Cao đẳng Tài nguyên và Môi trƣờng Thành Phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cho sinh viên đƣợc thực tập tốt nghiệp tại Trung tâm Tƣ vấn và Thẩm định Trắc địa – Bản đồ. Với sự giúp đỡ tận tình của Ban giám đốc,các anh chị trong Trung tâm đã tạo điều kiện tốt nhất dẫn đến thành công trong chuyến thực tập từ ngày 04/04/2011 đến 27/05/2011 của tôi. Trong xu thuế toàn cầu hóa, quá trình hội nhâp quốc tế đã đƣa nƣớc ta ngày càng phát triển khoa học kĩ thuật ngày càng đƣợc áp dụng rộng rãi và hiện đại trên tất Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang GVHD: SVTH: Nguyễn Thị Kim Thi 11 cả các lĩnh vực . Việc tổ chức cho tôi thực tập tại Trung tâm đã tạo điều kiện tốt để tôi có dịp bổ sung kiến thức, tiếp xúc với các loại máy móc hiện đại của ngành phục vụ cho công tác sau này. Nắm bắt biết cách sử dung các trang thiết bị vào việc đo vẽ bản đồ địa chính, đã giúp cho việc học của tôi đƣợc đi đôi với thực hành,kiến thức đã học đƣợc hoàn thiện hơn nữa tạo cho tôi thêm tự tin khi chuẩn bị làm việc thực tế .Với những kiến thức đã học và qua đợt thực tập này tôi xin có bài báo cáo với đề tài “Quy trình thành lập Bản đồ địa chính và sử dụng phần mềm Micro Station, Famis để trích lục Bản đồ địa chính”. CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN 1. Tổng quan về môn học 1.1 Mục đích: Trên cơ sở lý thuyết đƣợc thầy cô trong khoa Trắc địa - Bản đồ truyền đạt để thực tập tốt các công việc nội nghiệp và ngoại nghiệp. Củng cố thêm các kiến thức đã học và học hỏi những kiến thức chƣa đƣợc học tại trƣờng. 1.2. Nội dung : Thực hiện công tác nội nghiệp, cụ thể là dựa vào kiến thức về các phần mềm Micro Station, Famis 1.3. Yêu cầu Nắm chắc lý thuyết môn đo vẽ bản đồ địa chính Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang GVHD: SVTH: Nguyễn Thị Kim Thi 12 Nắm chắc cách sử dụng phần mềm Micro Station và Famis. 2. Tổng quan về cơ quan thực tập: Tên gọi: Trung tâm Tƣ vấn và Thẩm định Trắc địa – Bản đồ Trung tâm Tƣ vấn và Thẩm định Trắc địa - Bản đồ trực thuộc hội Trắc địa - Bản đồ thành phố Hồ Chí Minh, đƣợc thành lập theo quyết định số 2821/QĐ – UB ngày 14/05/2001 của UBND TP Hồ Chí Minh. Tên giao dịch tiếng anh: Center for Geomatics Consultation and Inspection, viết tắt là C.G.C.I  Địa chỉ: 30 đƣờng số 3- phƣờng Bình An – Quận 2 - TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 082960006 - 2960491 - Fax: 08.2960006 Mã số thuế: 0302377524  Cơ cấu tổ chức của Trung tâm: Trung tâm đƣợc cơ cấu một bộ máy tổ chức quản lý gọn linh hoạt, với đội ngũ CBCNV 40 ngƣời, trong đó 1 thạc sĩ, 14 kỹ sƣ và tƣơng đƣơng, 15 trung cấp chuyên ngành và 10 công nhân, ngoài ra còn lực lƣợng cộng tác trong các dịch vụ tƣ vấn khác. PHÒNG KỸ THUẬT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐỘI ĐỊNH VỊ ĐỘI SẢN XUẤT SỐ 1 ĐỘI SẢN XUẤT SỐ 2 PHÒNG HC-KT TỔNG HỢP H VỊ Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang GVHD: SVTH: Nguyễn Thị Kim Thi 13  Chức năng nhiệm vụ chính: Trung tâm là một đơn vị có tƣ cách pháp nhân độc lập, hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải kinh phí và chịu sự quản lý theo ngành, nhiệm vụ chính của Trung tâm: - Tƣ vấn xây dựng các đề án dự án đo đạc bản đồ, các giải pháp công nghệ, giải pháp KTKT và áp dụng các kỹ thuật công nghệ mới trong các lĩnh vực đo đạc bản đồ. - Tƣ vấn về quản lý các dự án, về quản lý sản xuất trong lĩnh vực đo đạc bản đồ. - Tham gia thẩm định các luận chứng KTKT, các kết quả thực hiện dự án và các công trình về đo đạc bản đồ.  Nội dung hoạt động đo đạc bản đồ: - Khảo sát - lập dự án, thiết kế kỹ thuật – Dự toán công trình đo đạc bản đồ; - Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000. - Đo vẽ thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ. - Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc bản đồ.  Các công việc đã hoàn thành: - Tƣ vấn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tƣ phân hệ “ xây dựng và khai thác cơ sở hạ tầng chiếu sáng giao thông đô thị TP. Hồ Chí Minh”. - Tƣ vấn giám sát dự án hệ thống thông tin QLSDĐĐ tỉnh Bến Tre. - Khảo sát lập phƣơng án kỹ thuật và dự toán đo bao GPS, đo vẽ hiện trạng khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm; khu tái định cƣ Nam Rạch Chiếc, phƣờng An phú, Quận 2. - KTNT sản phẩm đo đạc và bản đồ địa chính một số quận huyện tại TP.Hồ Chí Minh; một số huyện tại các tỉnh Vĩnh Long, Tây Ninh, Trà Vinh, Long An, Cà Mau và 15 xã thuộc huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định. - Khảo sát địa hình lập BCNC khả thi công trình Thuỷ điện Đa Dâng, Thuỷ điện Văn Minh tại Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng. - Đo vẽ lập bản đồ địa hình quy hoạch chi tiết khu du lịch Lộc An, Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. - Định vị các công trình xây dựng nhà máy Nƣớc thải Thành phố, Hầm vƣợt Thủ Thiêm Thành phố, KCN Focmusa, KCN Bàu Xéo, KCN Song Mây tỉnh Đồng Nai. - Khảo sát quan trắc các toà nhà xây dựng D5 Bình Thạnh, Đài truyền hình HTV Thành phố Hồ Chí Minh. - Xây dựng lƣới khống chế Đại Lộ Đông - Tây đoạn từ TP.Hồ Chí Minh đi Xa lộ Hà Nội - Đo đạc và lập bản đồ KCN Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang GVHD: SVTH: Nguyễn Thị Kim Thi 14 - Đo vẽ bản đồ địa hình KCN Hoà Phú, tỉnh Vĩnh Long.A - Đo đạc và lập bản đồđịa chính các tỷ lệ trong một số xã thuộc các tỉnh Đồng Nai, Cà Mau, Trà Vinh và một số phƣờng xã tại TP.Hồ Chí Minh. - Ngoài ra đơn vị còn thực hiện nhiều công trình đo đạc bản đồ , kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc và bản đồ , cũng nhƣ tƣ vấn lập - xây dựng các dự án hoạt động chuyên ngành cho nhiều đối tác khác. * Định hƣớng phát triển: - Xây dựng đội ngũ CBCNV ổn định số lƣợng, bảo đảm về chất lƣợng, có trình độ chuyên môn giỏi, đạo đức và phẩm chất tốt. Lực lƣợng lao động từ năm 2006 - 2010 đƣợc đào tạo từ các trƣờng chính quy trong nƣớc, với trìn