Đề tài S7-200 pc access thiết lập mạng giám sát của s7-200

Hướng dẫn sử dụng PC access để kết nối PLC s7 200 và wincc GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH PC ACCESS 1.0 DÙNG ĐỂ KẾT NỐI S7-200 VỚI WINCC DO S7-200 KHÔNG CÓ DIVER SẴN TRONG WINCC DO VẬY ĐỂ LIÊN KẾT S7-200 VỚI PHẦN MỀN WINCC , TA PHẢI CÀI ĐẶT DRIVER CHO NÓ ,DIVER ĐÓ LÀ PHẦN MỀN PC ACCESS 1.0 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TRONG GIAO TIẾP MỞ PHẦN MỀN PC ACCESS 1.0 BƯỚC 1: TẠO TAG CẦN LIÊN KẾT TRONG PC ACCESS 1.0 TỪ THANH TIÊU ĐỀ VÀO All Programs/simatic/s7-200 PC Access Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. MỞ PC ACCESS NHƯ HÌNH DƯỚI Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Thêm plc vào trong từng hệ thống ,số trạm sẽ được thiết kế trong pc access 1.0 ,mỗi trạm được phân biệt với nhau bằng địa chỉ plc Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Chọn tên plc và địa chỉ tương ứng Bạn có thể đổi tên ,chọn new plc chọn chuột phải chọn rename . Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size.

doc39 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 4215 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài S7-200 pc access thiết lập mạng giám sát của s7-200, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
—&œ– ĐỀ TÀI S7-200 PC access Thiết Lập mạng giám sát của S7-200 Giáo viên thực hiện : Sinh viên thực hiện : Wednesday, 27. August 2008, 03:22 Yêu cầu phần cứng và phần mềm : - Tối thiểu 2 trạm s7-200 - 1 PC có PC-access v1.0 , Simaticwin v4.0, excel - Cáp PC/PPI 2. Các bước thực hiện - Kết nối máy tính qua pc/ppi - Kết nối các trạm lại - Trong PC access > set các trạm >items > tạo các tag liên kết đến địa chỉ, vũng nhớ cần theo dõi. - Kéo tag vào test items, run simaticwin, PLC--> kiểm tra thông số. - Vào excell > devolopments> add add-ins trong ...Pc access/bin/ OPCs7200 + Đọc tín hiệu : - Formula-Wizard : liên kết đến tag cần giám sát. - VBA code - sStr = Excel.Application.Run("OPCS7200ExcelAddin.XLA!OPCRead", "2:0.0.0.0:0000:0000,VW0,WORD,RW", "") Cells(35, 8).Offset(0, 0) = sStr - sStr = Excel.Application.Run("OPCS7200ExcelAddin.XLA!OPCRead", _ "2:0.0.0.0:0000:0000,VW0,WORD,RW", "$H$39") + "2" là địa chỉ trạm + vw0 : vùng nhớ đọc + word: kiểu đọc + RW: đọc/ghi + Cell: ô trong excel Có thể tác động bằng VB dựa vào những cấu trúc lệnh trên. + Ghi tín hiệu: - Write-Wizard button : tìm đến tag cần ghi vào. - Trọn ô, nhập dữ liệu cần truyền cho tag> link tag - VBA Code: - Call Excel.Application.Run("OPCS7200ExcelAddin.XLA!OPCWrite",2,VW0,WORD,RW",Cells(27, 8), "") - Call Excel.Application.Run("OPCS7200ExcelAddin.XLA!OPCWrite","2,VW0,WORD,RW",Cells(31, 8),"$I$31") 3. Ứng dụng - Giám sát mô hình nhỏ, giá thành rẻ, dễ thực hiện. - Phát triển phần mềm thứ 3 trong giám sát và điều khiển(VB) - Liên hệ hướng phát triển giao tiếp cấp cao thông qua OPC liên kết Wincc Flexible và mạng cấp thấp. 2/ huong dan su dung Hướng dẫn sử dụng PC access để kết nối PLC s7 200 và wincc GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH PC ACCESS 1.0 DÙNG ĐỂ KẾT NỐI S7-200 VỚI WINCC DO S7-200 KHÔNG CÓ DIVER SẴN TRONG WINCC DO VẬY ĐỂ LIÊN KẾT S7-200 VỚI PHẦN MỀN WINCC , TA PHẢI CÀI ĐẶT DRIVER CHO NÓ ,DIVER ĐÓ LÀ PHẦN MỀN PC ACCESS 1.0 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TRONG GIAO TIẾP MỞ PHẦN MỀN PC ACCESS 1.0 BƯỚC 1: TẠO TAG CẦN LIÊN KẾT TRONG PC ACCESS 1.0 TỪ THANH TIÊU ĐỀ VÀO All Programs/simatic/s7-200 PC Access Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. MỞ PC ACCESS NHƯ HÌNH DƯỚI Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Thêm plc vào trong từng hệ thống ,số trạm sẽ được thiết kế trong pc access 1.0 ,mỗi trạm được phân biệt với nhau bằng địa chỉ plc Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Chọn tên plc và địa chỉ tương ứng Bạn có thể đổi tên ,chọn new plc chọn chuột phải chọn rename . Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Số lượng plc có thể tới 126 do vậy ta có thể tạo tối đa 126 trạm , trạm có địa chỉ từ 1-126 thông qua mạng RS485 Tương tự ta có thể tạo các trạm khác tương ứng nhưng ta phải định địa chỉ mới cho các trạm tương ứng này cho phù hợp Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Tạo tag cho từng trạm tương ứng bằng cách lick chuột phải vào trạm cần tạo tag rồi chọn new Forder : nếu muốn tạo một tag trong một trạm Item : nếu muốn tạo ra một tag riêng rẽ Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Chọn tên tag và loại tag và cũng như địa chỉ tương ứng của tag cần thiết kế trong chương trình Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Ta có thể chọn loại tag ,địa chỉ giá trị nhỏ nhất lớn nhất ,kiểu cho phép ,chỉ đọc ,chỉ viết ,hoặc kiểu cho phép vừa đọc vừa viết . Save lại các tag vừa tạo ,để thực hiện việc lấy dữ liệu của các tag này trong phần mền wincc . BƯỚC 2 :Mở phần mền wincc ,Tạo mới một chương trình wincc ,chọn file/new … Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Add thêm diver mới cho việc kết nối với S7-200 Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Chọn loại diver là OPC cho việc liên kết wincc với S7-200 thông qua PC access 1.0 Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Click chuột phải vào OPc Groups rồi chọn system Parameter ,màn hình OPC item manager xuất hiện . Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Click chuột vào local ,nếu hệ thống đã cài đặt thành công pc-access thì chương trình sẽ tự động tìm kiếm ra OPc dirver . Chọn chọn S7-200.OPC Sever rồi chọn bowse sever Rồi chọn next trong màng hình filter Criteria Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Click vào tại S7-200.OPC Sever Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Chọn từng plc cũng như Item trong plc muốn add vào chương trình Wincc Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Rồi chọn add item Sau đó chọn new conection tương ứng là S7-200.OPC Sever . Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Sau đó chọn ok cho việc chấp nhận sự lựa chọn này . Sau đó chọn S7-200.OPC Sever rồi chọn finish Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Khi đó phần mền sẽ tự động Add Tag vừa chọn vào trong phần mền , sau khi hoàn thành phần add tất cả các tag thì thoát ra khoải phần thiết kế . Khi đó chương trình wincc sẽ tạo ra những tag mà đã lấy trong phần mền PC access Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. VIẾT CHƯƠNG TRÌNH CHO S7-200 VÀ HMI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT CỦA ĐÈN GIAO THÔNG MỞ CHƯƠNG TRÌNH SOAN THẢO S7-200 TA CHỌN KIỂU VIẾT CHƯƠNG TRÌNH LÀ LEDDER MÀN HÌNH SOẠN THAO LEDDER CỦA S7-200 XUẤT HIỆN NHƯ BÊN DƯỚI Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. CHƯƠNG TRÌNH HOÀN CHỈNH ĐƯỢC VIẾT TRÊN S7-200 NHƯ SAU Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. GHI CHÚ I0.1 :ON , I0.2 :OFF V0.0 : RELAY TRUNG GIAN . Q0.1 : ĐÈN XANH 1, Q0.2 ĐÈN VÀNG 1 Q0.3 : ĐÈN ĐỎ 1 QO.4 ĐÈN XANH 2, Q0.5 ĐÈN VÀNG 2 Q0.6 ĐÈN ĐỎ 2 MÔ PHỎNG CHƯƠNG TRÌNH SAU KHI LƯUCHƯƠNG TRÌNH VÀ XUẤT FILE EXPORT ,BẮT ĐẦU MÔ PHỎNG BẰNG CÁCH KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH SIMULATION NHẤP VÀO BIỂU TƯỢNG CỦA SIMULATION S7-200 Click the image to open in full size. CỬA SỔ MÔ PHỎNG XUẤT HIỆN NHƯ HÌNH DƯỚI Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. SAU ĐÓ TA LOAD CHƯƠNG TRÌNH VIẾT TRÊN S7-200 VÀO SIMULATION TA VÀO PROGRAM – LOAD PROGAM VÀ XUẤT HIÊN CỬA SỔ LOAD IN CPU Click the image to open in full size. SAU KHI TA LOAD CHƯƠNG TRÌNH VÀO XUẤT HỆN HAI CỬA SỔ Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. SAU ĐÓ TA VÀO RUN ĐỂ CHAY MÔ PHỎNG Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. LIÊN KẾT WIN CC VỚI S7-200 NHƯ PHẦN TRÊN Đà TRÌNH BÀY DÙNG PHẦN MỀM PC ACCESS 1.0 KHỞI ĐỘNG WIN CC VÀO START >SIMATIC> WINCC >WINDOWN CONTROL CENTER 6.0 Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. CỬA SỔ WIN CC XUẤT HIỆN TẠO MỘT DỰ ÁN MỚI TỪ TRÌNH ĐƠN CHÍNH FILE >NEW Click the image to open in full size. Cửa sổ win cc explorer xuất hiện chọn ok Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Cửa sổ wincc explorer xuất hiện như bên dưới Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Nhấp vào khung bên trái để chon add new driver Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Do dùng phần mềm pc access 1.0 đã trình bày ở trên nên đã add plc s7-200 vào win cc Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Sao đó ta tiến hành tạo tag Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Phần thiết kế đồ họa graphics designer Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Nhấp vào biểu tượng Hộp thoại xuất hiện graphics designer Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Hệ thống đèn giao thông được thiết kế hoàn chỉnh như sau : Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Tạo liên kết giao diện đồ họa để mô phỏng Nhấp phải lên nút nhấn start rồi chọn properties Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Hộp thoại object properties xuất hiện chọn event Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Hộp thoại edit action xuất hiện ,nhấp chuột chọn :internal function>tag>set>set tagbit Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Hộp thoại assigning parameter xuất hiện tronh value chọn 1 , trong tag name chọn tag selection Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Hộp thoại tag –project xuất hiện ,chứa các tag mặc định ,tag đã thiết lập trong phần trước chọn tag on sau đó nhấn ok Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Khai báo tương tự cho nút stop Còn các đèn thì ta nhấp phải vào đèn xanh chọn properties ,hộp thoại object properties xuất hiện ,chon tag properties > flashing đổi mục flashing background active mặc định NO thành YES : Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. đèn chọn tag ,xuất hiện hộp thoại tag project để chọn tag liên kết sau đó chọn biểu tượng của bóng đèn là biểu tượng màu xanh Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Trở lại hộp thoại tag –project biểu tượng bóng đèn chuyển sang màu xanh tức là đã khai báo Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Tiến hành tương tự những đèn còn lại và kết quả như sau : Click this bar to view the full image. Click the image to open in full size. Re: Hướng dẫn sử dụng PC access để kết nối PLC s7 200 và wincc GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH PC ACCESS 1.0 DÙNG ĐỂ KẾT NỐI S7-200 VỚI WINCC DO S7-200 KHÔNG CÓ DIVER SẴN TRONG WINCC DO VẬY ĐỂ LIÊN KẾT S7-200 VỚI PHẦN MỀN WINCC , TA PHẢI CÀI ĐẶT DRIVER CHO NÓ ,DIVER ĐÓ LÀ PHẦN MỀN PC ACCESS 1.0 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TRONG GIAO TIẾP MỞ PHẦN MỀN PC ACCESS 1.0 BƯỚC 1: TẠO TAG CẦN LIÊN KẾT TRONG PC ACCESS 1.0 TỪ THANH TIÊU ĐỀ VÀO All Programs/simatic/s7-200 PC Access MỞ PC ACCESS NHƯ HÌNH DƯỚI Thêm plc vào trong từng hệ thống ,số trạm sẽ được thiết kế trong pc access 1.0 ,mỗi trạm được phân biệt với nhau bằng địa chỉ plc Chọn tên plc và địa chỉ tương ứng Bạn có thể đổi tên ,chọn new plc chọn chuột phải chọn rename . Số lượng plc có thể tới 126 do vậy ta có thể tạo tối đa 126 trạm , trạm có địa chỉ từ 1-126 thông qua mạng RS485 Tương tự ta có thể tạo các trạm khác tương ứng nhưng ta phải định địa chỉ mới cho các trạm tương ứng này cho phù hợp Tạo tag cho từng trạm tương ứng bằng cách lick chuột phải vào trạm cần tạo tag rồi chọn new Forder : nếu muốn tạo một tag trong một trạm Item : nếu muốn tạo ra một tag riêng rẽ Chọn tên tag và loại tag và cũng như địa chỉ tương ứng của tag cần thiết kế trong chương trình Ta có thể chọn loại tag ,địa chỉ giá trị nhỏ nhất lớn nhất ,kiểu cho phép ,chỉ đọc ,chỉ viết ,hoặc kiểu cho phép vừa đọc vừa viết . Save lại các tag vừa tạo ,để thực hiện việc lấy dữ liệu của các tag này trong phần mền wincc . BƯỚC 2 :Mở phần mền wincc ,Tạo mới một chương trình wincc ,chọn file/new … Add thêm diver mới cho việc kết nối với S7-200 Chọn loại diver là OPC cho việc liên kết wincc với S7-200 thông qua PC access 1.0 Click chuột phải vào OPc Groups rồi chọn system Parameter ,màn hình OPC item manager xuất hiện . Click chuột vào local ,nếu hệ thống đã cài đặt thành công pc-access thì chương trình sẽ tự động tìm kiếm ra OPc dirver . Chọn chọn S7-200.OPC Sever rồi chọn bowse sever Rồi chọn next trong màng hình filter Criteria Click vào tại S7-200.OPC Sever Chọn từng plc cũng như Item trong plc muốn add vào chương trình Wincc Rồi chọn add item Sau đó chọn new conection tương ứng là S7-200.OPC Sever . Sau đó chọn ok cho việc chấp nhận sự lựa chọn này . Sau đó chọn S7-200.OPC Sever rồi chọn finish Khi đó phần mền sẽ tự động Add Tag vừa chọn vào trong phần mền , sau khi hoàn thành phần add tất cả các tag thì thoát ra khoải phần thiết kế . Khi đó chương trình wincc sẽ tạo ra những tag mà đã lấy trong phần mền PC access VIẾT CHƯƠNG TRÌNH CHO S7-200 VÀ HMI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT CỦA ĐÈN GIAO THÔNG MỞ CHƯƠNG TRÌNH SOAN THẢO S7-200 TA CHỌN KIỂU VIẾT CHƯƠNG TRÌNH LÀ LEDDER MÀN HÌNH SOẠN THAO LEDDER CỦA S7-200 XUẤT HIỆN NHƯ BÊN DƯỚI CHƯƠNG TRÌNH HOÀN CHỈNH ĐƯỢC VIẾT TRÊN S7-200 NHƯ SAU GHI CHÚ I0.1 :ON , I0.2 :OFF V0.0 : RELAY TRUNG GIAN . Q0.1 : ĐÈN XANH 1, Q0.2 ĐÈN VÀNG 1 Q0.3 : ĐÈN ĐỎ 1 QO.4 ĐÈN XANH 2, Q0.5 ĐÈN VÀNG 2 Q0.6 ĐÈN ĐỎ 2 MÔ PHỎNG CHƯƠNG TRÌNH SAU KHI LƯUCHƯƠNG TRÌNH VÀ XUẤT FILE EXPORT ,BẮT ĐẦU MÔ PHỎNG BẰNG CÁCH KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH SIMULATION NHẤP VÀO BIỂU TƯỢNG CỦA SIMULATION S7-200 CỬA SỔ MÔ PHỎNG XUẤT HIỆN NHƯ HÌNH DƯỚI SAU ĐÓ TA LOAD CHƯƠNG TRÌNH VIẾT TRÊN S7-200 VÀO SIMULATION TA VÀO PROGRAM – LOAD PROGAM VÀ XUẤT HIÊN CỬA SỔ LOAD IN CPU SAU KHI TA LOAD CHƯƠNG TRÌNH VÀO XUẤT HỆN HAI CỬA SỔ SAU ĐÓ TA VÀO RUN ĐỂ CHAY MÔ PHỎNG LIÊN KẾT WIN CC VỚI S7-200 NHƯ PHẦN TRÊN Đà TRÌNH BÀY DÙNG PHẦN MỀM PC ACCESS 1.0 KHỞI ĐỘNG WIN CC VÀO START >SIMATIC> WINCC >WINDOWN CONTROL CENTER 6.0 CỬA SỔ WIN CC XUẤT HIỆN TẠO MỘT DỰ ÁN MỚI TỪ TRÌNH ĐƠN CHÍNH FILE >NEW Cửa sổ win cc explorer xuất hiện chọn ok Cửa sổ wincc explorer xuất hiện như bên dưới Nhấp vào khung bên trái để chon add new driver Do dùng phần mềm pc access 1.0 đã trình bày ở trên nên đã add plc s7-200 vào win cc Sao đó ta tiến hành tạo tag Phần thiết kế đồ họa graphics designer Nhấp vào biểu tượng Hộp thoại xuất hiện graphics designer Hệ thống đèn giao thông được thiết kế hoàn chỉnh như sau : Tạo liên kết giao diện đồ họa để mô phỏng Nhấp phải lên nút nhấn start rồi chọn properties Hộp thoại object properties xuất hiện chọn event Hộp thoại edit action xuất hiện ,nhấp chuột chọn :internal function>tag>set>set tagbit Hộp thoại assigning parameter xuất hiện tronh value chọn 1 , trong tag name chọn tag selection Hộp thoại tag –project xuất hiện ,chứa các tag mặc định ,tag đã thiết lập trong phần trước chọn tag on sau đó nhấn ok Khai báo tương tự cho nút stop Còn các đèn thì ta nhấp phải vào đèn xanh chọn properties ,hộp thoại object properties xuất hiện ,chon tag properties > flashing đổi mục flashing background active mặc định NO thành YES : đèn chọn tag ,xuất hiện hộp thoại tag project để chọn tag liên kết sau đó chọn biểu tượng của bóng đèn là biểu tượng màu xanh Trở lại hộp thoại tag –project biểu tượng bóng đèn chuyển sang màu xanh tức là đã khai báo Tiến hành tương tự những đèn còn lại và kết quả như sau : nguồn :ant7.com
Luận văn liên quan