Đề tài Sử dụng chiến lược thiết lập bảng dữ liệu một cách có hệ thống để giải quyết vấn đề hiệu quả và tối ưu

Người ta nói rằng, giáo dục cần phải trang bị cho học sinh những điều cần thiết sau: tri thức, trí tuệ. kỹ năng, phẩm chất đạo đức, ứng phó tình huống mới. Trong các nhiệm vụ này, trang bị trí tuệ đóng vai trò quan trọng hơn cả, bởi vì tri thức thì không ngừng phát triển

pdf10 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1859 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Sử dụng chiến lược thiết lập bảng dữ liệu một cách có hệ thống để giải quyết vấn đề hiệu quả và tối ưu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên