Đề tài Thẻ ATM và các giải pháp nhằm phát triển việc phát hành và sử dụng thẻ ATM tại Thành phố Hồ Chí Minh

“Mỗi một công nghệ mới phát sinh sẽ hủy diệt các công nghệ có trước đó không nhiều thì ít. Đây là tác lực hủy diệt mang tính sáng tạo (creative destruction) của công nghệ mới”. Đặc biệt năm 1988, sự ra đời của máy rút tiền tự động ATM – một trong 10 phát minh công nghệ tiên tiến hàng đầu trong thế kỷ 20, cùng với thẻ thanh toán đã khiến tiền mặt không còn là phương tiện thanh toán tối ưu. Thanh toán không dùng tiền mặt vừa thúc đẩy phát triển kinh tế vừa giúp ổn định đời sống xã hội. Bên cạnh đó, trước áp lực hội nhập, việc phát triển đa dạng hóa dịch vụ đã trở thành xu thế tất yếu nhằm giúp các ngân hàng tạo được lợi thế cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài có tiềm năng tài chính và sức mạnh công nghệ hơn hẳn. Tuy nhiên, so với thị trường thẻ thế giới với nhiều hình thức phong phú, nhiều công dụng đa dạng, thị trường thẻ Việt Nam vẫn chưa được phát triển đúng mức. Chỉ riêng Singapore, từ năm 1981 đến nay đã có 1.600 máy rút tiền tự động phục vụ số dân 4,3 triệu người. Nước ta có dân số gấp 20 lần nhưng hiện chỉ có khoảng 420 máy ATM được lắp đặt. Tại các nước phát triển, hệ thống giao dịch tự động ATM có thể cung cấp tới 40 loại ứng dụng khác nhau. Trong khi hệ thống giao dịch tự động ATM tại Việt Nam chỉ mới cung cấp khoảng 6 loại ứng dụng.

pdf55 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2451 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thẻ ATM và các giải pháp nhằm phát triển việc phát hành và sử dụng thẻ ATM tại Thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan