Đề tài Thị trường tiền tệ

Thị trường tiền tệ cổ điển: là thị trường vay vốn ngắn hạn giữa các tổ chức tín dụng đặt dưới sự quản lý của Ngân Hàng Trung Ương. - Thị trường tiền tệ mới: đây là thị trường các trái phiếu ngắn hạn, cơ cấu của nó gồm 2 cấp: + Thị trường tiền tệ sơ cấp: đây là thị trường tiền tệ chuyên phát hành các loại trái phiếu ngắn hạn lần đầu. + Thị trường tiền tệ thứ cấp: đây là thị trường tiền tệ tổ chức mua bán lại các trái phiếu đã phát hành ở thị trường sơ cấp.

docx7 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1709 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thị trường tiền tệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN KHOA KINH TẾ ---—&–--- THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI: THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Giảng viên hướng dẫn : TRẦN TRỌNG TÍN Sinh viên thực hiện: NHÓM 16 Lớp: ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hậu Giang, 5/2013 ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN KHOA KINH TẾ ---—&–--- THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI: THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Giảng viên hướng dẫn : TRẦN TRỌNG TÍN Sinh viên thực hiện: NHÓM 16 Lớp: ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hậu Giang, 8/2013 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Mà SỐ SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG THỜI GIAN BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC 1154030197 Trần Thị Thảo Nguyên Khái niệm và đặc điểm của thị trường tiền tệ. 1154030177 Trịnh Thị Ngọc Ý Phân loại theo cơ cấu tổ chức 1154030198 Ngô Quốc Thịnh Phân loại theo cơ cấu tổ chức 1154030231 Nguyễn Văn Việt Nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ Thứ 5, ngày 8 tháng 8, năm 2013 1154030189 Nguyễn Thị Khánh Huyền Vai trò thị trường tiền tệ 1154030202 Nguyễn Thị Kim Trang Vai trò thị trường tiền tệ 1154030211 Dương Thị Kim Ngọc Công cụ thị trường tiền tệ 1154030129 Trần Chí Len Nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ 1154030218 Huỳnh Ngọc Như Phân loại theo chủ thể tham gia 1154030163 Nguyễn Song Vân An Phân loại theo chủ thể tham gia MỤC LỤC THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ I. Định nghĩa: Là thị trường mua bán các chứng khoán nợ ngắn hạn ( có thời gian đáo hạn từ một năm trở xuống ) II. Đặc điểm: + Thời gian luân chuyển vốn ngắn hạn ≤ 1 năm + Hình thức tài chính đặc chưng là hình thức tài chính gián tiếp + Mức độ an toàn cao + Mức lợi tức thấp III. Các công cụ trên thị trường tiền tệ: Tín phiếu kho bạc, Ngân Hàng Trung Ương Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn Kỳ phiếu ngân hàng Thương phiếu 1. Tín phiếu kho bạc: + Là loại giấy nợ do chính phủ phát hành có kỳ hạn dưới một năm để bù dắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách nhà nước và là một công cụ quan trọng để Ngân Hàng Trung Ương điều hành chính sách tiền tệ 2. Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn: + Là loại giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành để huy động vốn từ các tổ chức và các cá nhân khác 3. Kì phiếu ngân hàng: + Do ngân hàng phát hành dựa trên quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với doanh nghiệp, cư dân và nhà nước. Kì phiếu ngân hàng còn gọi là giấy bạc ngân hàng và trở thành tiền tệ 4. Thương phiếu: + Là nhưng phiếu hứa trả của các doanh nghiệp lớn và được bán cho doanh nghiệp khác, các công ty bảo hiểm, quỹ bảo hiểm xã hội hay ngân hàng IV. Phân loại thị trường tiền tệ 1. Phân loại theo cơ cấu tổ chức: - Thị trường tiền tệ cổ điển: là thị trường vay vốn ngắn hạn giữa các tổ chức tín dụng đặt dưới sự quản lý của Ngân Hàng Trung Ương. - Thị trường tiền tệ mới: đây là thị trường các trái phiếu ngắn hạn, cơ cấu của nó gồm 2 cấp: + Thị trường tiền tệ sơ cấp: đây là thị trường tiền tệ chuyên phát hành các loại trái phiếu ngắn hạn lần đầu. + Thị trường tiền tệ thứ cấp: đây là thị trường tiền tệ tổ chức mua bán lại các trái phiếu đã phát hành ở thị trường sơ cấp. 2. Phân loại theo chủ thể tham gia: - Thị trường cho vay ngắn hạn Các tổ chức tài chính trung gian sẽ: + Huy động các nguồn vốn nhàn rỗi + Cung ứng vốn ngắn hạn cho nền kinh tế Là sự vận động gián tiếp của vốn trong nền kinh tế thị trường thông qua các trung gian tài chính. Bao gồm: Thị trường tín dụng ngân hàng Thị trường tín dụng thương mại Thị trường tín dụng Nhà Nước Thị trường tín dụng tự do giữa các tầng lớp dân cư - Thị trường ngoại hối Là thị trường diễn ra các hoạt động giao dịch các ngoại tệ và các phương tiện thanh toán có giá trị như ngoại tệ. Các nghiệp vụ phần lớn mang tính chất ngắn hạn. Thành viên tham gia chủ yếu là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, các nhà môi giới ngoại hối, các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn, các nhà kinh doanh, Ngân Hàng Trung Ương. - Thị trường liên ngân hàng Là thị trường vay và cho vay lẫn nhau giữa các ngân hàng thương mại. Khi có sự tham gia của Ngân Hàng Nhà Nước thì gọi là thị trường mở Nghiệp vụ mua bán được thực hiện bằng cách chuyển vốn trên tài khoản của các tổ chức tính dụng tại Ngân Hàng Trung Ương. Hàng hóa là nguồn vốn nhàn rỗi của các tổ chức tín dụng Giá cả của hàng hóa này là lãi suất. * Các chủ thể tham gia thị trường tiền tệ: - Các chủ thể cung ứng nguồn vốn: ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng khác. - Chủ thể có nhu cầu về vốn: ngân hàng thương mại, các đơn vị kinh tế khác, kho bạc nhà nước. V. Nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ: - Nghiệp vụ vay và cho vay vốn ngắn hạn: nghiệp vụ này diễn ra chủ yếu giữa các ngân hàng thương mại xuất phát từ hoạt động kinh doanh tiền tệ tại một thời điểm nhất định một số ngânhàng thương mại tạm thời thừa vốn trong khi đó 1 số ngân hàng thương mại khác rơi vào tình trạng thiếu vốn tạm thời. - Nghiệp vụ mua bán giấy tờ có giá ngắn hạn: nghiệp vụ này phát sinh trong trường hợp một số chủ thể kinh tế cần bổ sung vốn bằng tiền của minh2nen6 phát hành 1 lượng trái phiếu ngắn hạn ra thị trường trong khi 1 số chủ thể khác đang muốn sinh lợi cho khoảng vốn nhàn rỗi của mình bằng con đường kinh doanh trên thị trường tiển tệ, họ sẽ mua trái phiếu ngắn hạn. VI.Vai trò của thị trường tiền tệ: Thị trường tiền tệ điều tiết cung cầu về vốn ngắn hạn, thị trường tiền tệ giữ vai trò rất quan trọng trong việc hộ trợ hoạt động các doanh nghiệp trong nền kinh tế đặc biệt là các ngân hàng bổ sung kịp thời nhu cầu vốn cũng như điều hòa các nguồn vốn tiền tệ từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn.
Luận văn liên quan