Đề tài Thiết kế mạch đo dòng DC

Thiết kế mạch đo dòng DC. Cơ cấu chỉ thị điện từ. Rm = 1K, Imax = 100 μA. Dòng tối đa đo được là 500 mA. Thiết kế mạch đo chi tiết + mô phỏng.

pptx12 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3005 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế mạch đo dòng DC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 3/12/2014 CÁC LOẠI MÃ ‹#› THIẾT KẾ MẠCH ĐO DÒNG DC Trương ĐH Giao Thông Vận Tải TP HCM Báo cáo môn học: ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ Đề tài: 2 1 Thiết kế mạch đo dòng DC. Cơ cấu chỉ thị điện từ. Rm = 1K, Imax = 100 μA. Dòng tối đa đo được là 500 mA. Thiết kế mạch đo chi tiết + mô phỏng. 2 I: Yêu cầu II: Khái niệm cơ cấu đo điện từ 3 4 5 6 7 III: Thiết kế và mô phỏng cho mạch. Theo yêu cầu của đề tài thì thiết bị đo dòng cần đạt được dải đo từ 0-500 mA một chiều nhưng nếu sử dụng cùng 1 thang đo sẽ tạo ra sai số lớn. Do vậy sơ đồ mạch sẽ chia thành 3 thang đo. Thang đo 1: 10 mA. Thang đo 2: 100 mA. Thang đo 3: 500 mA. 8 A: Mạch mô phỏng 9   10 B: Thiết kế mạch   11 C: Đánh giá mạch. Vì sử dụng cơ cấu đo điện từ nên có độ chính xác không cao do đó có sai số:….%