Đề tài Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện công suất 400KW

(Bản scan) Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện công suất 400KW gồm 4 tổ, công suất mỗi máy là 100KW. Nhà máy nối với hệ thống bằng 2 lộ dây 220KW, chiều dài mỗi lộ: 78Km Công suất hệ thống (không kể nhà máy đang thiết kế) 3200MVA Dữ liệu công suất hệ thống 15%

doc87 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2103 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện công suất 400KW, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên