Đề tài Thiết kế tòa nhà văn phòng IDT

PHẦN 1: GIỚ I THIỆU PHẦN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH TỔNG QUAN CÔNG TRÌNH . 1 1.1.Tổng quan về kiến trúc . 2 1.2.Sự cần thiết phải đầu tư . 2 1.3.Giải pháp về kiến trúc . 3 1.4.Giải pháp về kết cấu . 3 1.5.Tổng quan về đặc điểm khí hậu-khí tượng thủy văn . 4 1.6.Tổng quan về các giải pháp khác . 5 PHẦN 2: TÍNH TOÁN KẾT CẤU BÊN TRÊN CƠ SỞ THIẾT KE . 6-8 CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ SÀN TẦNG . 9 1.1. Chọn tiết diện dầm –sàn . 10 1.2. Tính tải trọng tác dụng lên các ô bản sàn . 11-14 1.3. Tính nội lực cho từng ô bản . 14-17 1.4. Tính cốt thép cho từng ô bản . 17 1.5. Kiểm tra độ võng cho ô bản kê. 18-19 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ . 20 2.1. Chọn kích thước tiết diện . 21 2.2. Tính bản chiếu nghỉ và bản thang . 21-23 2.3. Tính nội lực và cốt thép cho dầm chiếu nghỉ . 24-26 2.4. Tính nội lực và cốt thép cho dầm chiếu tới . 26-28 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BỂ NƯỚC MÁI . 29 3.1. Hệ chịu lực và kích thước bể nước . 29-32 3.2. Tính toán bản thành . 32-34 3.3. Tính toán bản nắp . 34-36 3.4. Tính toán dầm nắp . 36-42 3.5. Tính toán bản đáy . 42-45 3.6. Tính toán dầm đáy . 45-50 3.7. Tính cột . 50-51 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ KHUNG PHẲNG TRỤ C 2 . 52 4.1. Chọn sơ đồ tính . 52 4.2. Chọn kích thước dầm . 52 4.3. Chọn kích thước cột . 52-53 4.3. Mô hình sơ đồ tính . 54 4.5. Tính toán tải trọng tác dụng lên khung trục 2 . 54-86 4.5.5. Mô hình hóa khung trục 2 lên chương trình Sap2000 . 87 4.5.5. Các trường hợp tải trọng tác dụng lên mô hình khung trục 2 . 88-98 4.5.6. Tổ hợp tải trọng . 99 4.5.7. Kết quả tổ hợp nội lực khung trục 2 . 100-102 4.6. Kiểm tra ổn định . 103 4.7. Tính cốt thép dầm khung trục 2 . 104-110 HUTECH Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư, Khóa 09 HXD GVHD: Th.s TRƯƠNG QUANG THÀNH SVTH: LÊ HUỲNH QUANG 4.8.Tính cốt thép cột khung trục 2 . 111-120 CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ DẦM DỌC TRỤC E TẦNG ĐIỂN HÌNH . 121 5.1. Chọn sơ đồ tính . 121 5.2. Chọn sơ bộ kích thước tiết diện . 121 5.3. Tính toán tải trọng tác dụng lên dầm . 121-125 5.4. Mô hình hóa dầm dọc trục E lên chương trình Sap2000 . 126-127 5.5. Tổ hợp tải trọng và kết quả tổ hợp nội lực . 127-128 5.6. Tính toán cốt thép . 128-131 PHẦN 3: NỀN MÓNG CHƯƠNG1:HỒ SƠ ĐỊA CHẤT . 133 1.1. Tổng hợp và xử lý địa chất tính toán móng . 133-134 1.2. Khái quát và chọn phương án móng . 134-136 1.3. Nội lực tính toán móng . 136 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MÓNG CỌC ÉP . 137 2.1. Kích thước, vật liệu cọc . 137-139 2.2. Tính sức chịu tải của cọc ép . 139-143 2.3. Tính toán móng M1 . 143-154 2.3. Tính móng M2 . 154-163 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI . 164 3.1. Tính sức chịu tải của cọc khoan nhồi . 163-171 3.2. Tính toán móng M1 . 171-179 3.3. Tính toán móng M2 . 180-188 CHƯƠNG 4: SO SÁNH 2 PHƯƠNG ÁN MÓNG . 188-190 PHẦN 4: PHỤ LỤC

pdf2842 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2251 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế tòa nhà văn phòng IDT, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan