Đề tài Thủ tục khiếu nại, tố cáo theo luật khiếu nại tổ cáo sửa đổi năm 2005

Lời đầu tiên em xin cam ơn quý thầy cơ trường Đại Học Mở tp Hồ Chí Minh và đặc biệt là thầy Minh Nhựt đ tường tận hướng dẫn và truyền đạt kiến thức hữu ích trong suốt thời gian qua đ chỉ bảo em để hoàn thành bài tiểu luận này. Nước Cộng Hịa X Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân,nhà nước của nhân dân,do dân và vì dn.Tất cả quyền lực nh nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân, nơng dn v tầng lớp trí thức. Ở nước ta, cc quyền con người về chính trị, dn sự.kinh tế, văn hóa x hội được quy định trong Hiến Pháp và pháp luật. Con người sinh ra có những quyền bất khả xâm phạm. Con người đó sống trong chế độ dân chủ,một x hội cơng dn cĩ những quyền v nghĩa vụ m nh nước tôn trọng và bảo đảm thực hiện.

pdf27 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1861 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thủ tục khiếu nại, tố cáo theo luật khiếu nại tổ cáo sửa đổi năm 2005, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH : THỦ TỤC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THEO LUẬT KHIẾU NAI TỐ CÁO SỬA ĐỔI NĂM 2005 GVHD : Ths-Luật sư : Lê Minh Nhựt 11/2010 Thuyết trình : nhóm 6 1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ & LUẬT Lớp Luật Kinh Tế (B2LK93DB) Môn học : Luật Hành Chính Đề tài thuyết trình : Thủ tục khiếu nại, tố cáo theo luật khiếu nại tố cáo sửa đổi năm 2005 GVHD : Ths – Luật sư Lê Minh Nhựt Nhóm 6 : 1. Phạm Bằng Phú 2. Nguyễn Thanh Phúc 3. Tống Lê Hân 4. Trương Trọng Hiếu 5. Mai Hùng Nhân 6. Nguyễn Ngọc Tuấn 7. Châu Văn Phú ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH : THỦ TỤC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THEO LUẬT KHIẾU NAI TỐ CÁO SỬA ĐỔI NĂM 2005 GVHD : Ths-Luật sư : Lê Minh Nhựt 11/2010 Thuyết trình : nhóm 6 2 LỜI MỞ ĐẦU Lời đầu tiên em xin cam ơn quý thầy cơ trường Đại Học Mở tp Hồ Chí Minh và đặc biệt là thầy Minh Nhựt đ tường tận hướng dẫn và truyền đạt kiến thức hữu ích trong suốt thời gian qua đ chỉ bảo em để hoàn thành bài tiểu luận này. Nước Cộng Hịa X Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân,nhà nước của nhân dân,do dân và vì dn.Tất cả quyền lực nh nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân, nơng dn v tầng lớp trí thức. Ở nước ta, cc quyền con người về chính trị, dn sự.kinh tế, văn hóa x hội được quy định trong Hiến Pháp và pháp luật. Con người sinh ra có những quyền bất khả xâm phạm. Con người đó sống trong chế độ dân chủ,một x hội cơng dn cĩ những quyền v nghĩa vụ m nh nước tôn trọng và bảo đảm thực hiện. Với điều kiện đất nước ngày càng pht triển, quyền dân chủ của người dân ngày càng được nâng cao và ngày càng được nhà nước quan tâm. Điền hình l luật khiếu nại tố cáo năm 1998 đ sửa đổi bổ sung năm 2004, 2005.Với luật ny cơng dn đ tự mình bảo vệ quyền lợi ích hợp php của mình trước sự xâm hại của cơ quan quyền lực nhà nước. Chng em xin trình by đề tài tiểu luận về : ”Thủ tục khiếu nại, tố cáo theo luật khiếu nại tố cáo sửa đổi năm 2005 ”. Cuối cng nhĩm 6 xin kính chc thầy v cc bạn thật nhiều sức khỏe. MỤC LỤC ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH : THỦ TỤC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THEO LUẬT KHIẾU NAI TỐ CÁO SỬA ĐỔI NĂM 2005 GVHD : Ths-Luật sư : Lê Minh Nhựt 11/2010 Thuyết trình : nhóm 6 3 A. PHẦN MỞ ĐẦU 5 1. Tính cấp thiết của đề tài: 5 2. Mục đích, phạm vi, đối tượng nghiên cứu của đề tài: 6 B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG I: QUYỀN KHIẾU NẠI TỐ CO V THỰC HIỆN QUYỀN KHIẾU NẠI TỐ CO. 7 1. Bản chất chung của quyền khiếu nại - tố co: 7 2. Quyền khiếu nại,tố co theo php luật: 7 2.1 Đối tượng bị khiếu nại: 2.2 Quyết định hành chánh cùa cơ quan nhà nước: 2.3 Hnh vi hnh chính: 2.4 Đói tượng bị tố cáo: 3. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại,người bị khiếu nại: 8 3.1 Quyền và nghĩa vụ người khiếu nại: 3.2 Quyền của người khiếu nại: 3.3 Nghĩa vụ của người khiếu nại: 3.4 Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại: 3.5 Quyền của người bị khiếu nại: 3.6 Nghĩa vụ của người bị khiếu nại: 4. Quyền v nghĩa vụ của người tố cáo,người bị tố cáo 10 4.1 Quyền và nghĩa vụ người tố cáo: 4.2 Quyền của người tố cáo: 4.3 Nghĩa vụ của người tố cáo: 4.4 Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo: 4.5 Quyền của người bị tố cáo: 4.6 Nghĩa vụ của người bị tố cáo: CHƯƠNG II: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 12 1. Nhận đơn,phân loại và thụ lý để giải quyết: 12 ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH : THỦ TỤC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THEO LUẬT KHIẾU NAI TỐ CÁO SỬA ĐỔI NĂM 2005 GVHD : Ths-Luật sư : Lê Minh Nhựt 11/2010 Thuyết trình : nhóm 6 4 2. Thụ lý giải quyết khiếu nại: 13 2.1 Điều kiện khiếu nại: 2.2 Thời hạn khiếu nại: 3. Thẩm tra,xác minh,thu thập chứng cứ,lập hồ sơ giải quyết khiếu nại: 15 3.1 Thẩm tra: 3.2 Thu thập chứng cớ: 3.3 Lập hồ sơ giải quyết khiếu nại: 4. Ra quyết định giải quyết khiếu nại: 16 4.1 Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu: 4.2 Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai: CHƯƠNG III : THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CO 20 1. Nhận đơn, thụ lý đơn tố co 20 2. Giải quyết tố co 20 2.1 Nguyn tắc giải quyết tố co 2.2 Thẩm quyền giải quyết tố co 2.3 Tủ tục giải quyết tố co CHƯƠNG IV: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT 24 1. Cơng tc tiếp dn: 24 3.1 Thực tiễn cơng tc tiếp dn: 3.2 Một số giả pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại,tố cào: 2. Khiếu hiện hành chính không điểm dừng 25 3.1 Nguyn nhn: 3.2 Phương hướng sửa đổi: 3. Hiệu quả của tịa n hnh chính: 25 3.1 Tịa n hnh chính chụa pht huy được tính năng xét xử: 3.2 Phương hướng sửa đổi hoạt động của tịa n hnh chính hiệu quả trong việc giải quyết khiếu nại tố co hnh chính: C. KẾT LUẬN 27 A. PHẦN MỞ ĐẦU ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH : THỦ TỤC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THEO LUẬT KHIẾU NAI TỐ CÁO SỬA ĐỔI NĂM 2005 GVHD : Ths-Luật sư : Lê Minh Nhựt 11/2010 Thuyết trình : nhóm 6 5 1. Tính cấp thiết của đề tài: Chúng ta đang trên con đường quá độ lên x hội chủ nghĩa, xy dựng một x hội cơng bằng văn minh và tiến bộ. Nhà nước ta là nhà nước dân chủ, của dn do dn v vì dn. Khiếu nai, tố cáo là một trong những quyến cơ bản của công dân được ghi trong Hiến Pháp (Điều 17 Hiến pháp năm 1992) + Trong các quyền cơ bản của cơng dn, quyền khiếu nại, tố cáo được HIến Pháp công nhận như một phương tiện quan trọng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân trên mọi lĩnh vực của đời sống x hội. + Việc ghi nhận quyền khiếu nại, tố co của cơng dn trong Hiến Php phản nh trình độ phát triển dân chủ hóa x hội, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền làm chủ của mình, tham gia quản ký nh nước, x hội v thực hiện quyền gim st đối với hoạt động của nhà nước và cán bộ công chức nhà nước, đấu tranh chống mọi hành vi vi phạm pháp luật đồng thời quyền khiếu nại, tố cáo của công dân là phương tiện, công cụ để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của nhà nước và cùa x hội. Để cụ thế hóa quyền khiếu nại tố cáo của người dân nhà nước ta đ ban hành Luật Khiếu Naị Tố Cáo năm 1998 đ sửa đổi bổ sung năm 2004 và 2005. Qu trình gim st việc thực thi Luật Khiếu Nại Tố Co cho thấy số vụ việc bị khiếu nại tố co rất lớn nhưng tốc độ giải quyết khó có thể nhanh được. Trong đó, cc khiếu nại hnh chính tưởng chừng xử lý có phần đỡ phức tạp hơn nhưng không phải, tri lại cĩ những vụ việc cng xử lý cng cĩ cảm gic như “không có hồi kết”. Trong thời gian gần đây, tình hình khiếu nại tố co của cơng dn cĩ những diễn biến khơng bình thường, số lượng đơn thư như vượt cấp, số vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp lên tỉnh, lên trung ương có chiều hướng gia tăng, tính chất phức tạp. Từ năm 2001 đến hết năm 2007 văn phịng trung ương Đảng đ nhận 126.810 đơn, thư tại trụ sở tiếp dn của trung ương đảng và nhà nước đ tiếp 107.203 lượt người lượt đoàn (từ 5 người trở lên). Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sch x hội. Trong số những người khiếu nại, có người khiếu nại đúng mong muốn được php luật giải quyết, bảo vệ quyền lợi ích hợp php của mình: song có một số người đ được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp khiếu kiện theo đúng quy định của pháp luật nhưng vì thiếu hiểu biết hoặc do mộ số phần tử qu khích hoặc cc thế lực thù địch xúi giục, dụ dỗ mua chuộc nn tiếp tục khiếu kiện ko di, vượt cấp, nhất l dịp đại hội đảng, bầu cử quốc hội,bầu cử hội đồng nhn dn cc cấp. Vì vậy phải lm r thủ tục khiếu nại tố co theo luật cho người dân biết và cán bộ có thẩm quyền nắm chắc hơn để những tình trạng phức tạp khơng cịn nữa, gip nng cao tính dn chủ của nhà nước, x hội. ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH : THỦ TỤC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THEO LUẬT KHIẾU NAI TỐ CÁO SỬA ĐỔI NĂM 2005 GVHD : Ths-Luật sư : Lê Minh Nhựt 11/2010 Thuyết trình : nhóm 6 6 2. Mục đích, phạm vi đối tượng và phương pháp nghiên cứu của đề tài: 2.1 Mục đích nghiên cứu: Nắm bắt được những quy định của pháp luật hiện hành quy định về thủ tục khiếu nại,tố cáo,về quyền và nghĩa vụ vủa người khiếu nại,người tố cáo,người bị khiếu nại,người bị tố cáo.Về thẩm quyền giải quyết khiếu nại,tố cáo các cách thức giải quyết. 2.2 Phạm vi đối tượng nghiên cứu:Theo quy định của luật khiếu nại,tố cáo hiện hnh bao gồm: - Ngưới khiếu nại,tố cáo - Ngưới bị khiếu nại,tố cáo - Thẩm quyền giải quyết khiếu nại,tố co - Thủ tục giải quyết khiếu nại,tố co 2.3 Phương pháp nghiên cứu: - Sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mac-Lenin làm nền tảng lý luận đồng thời sử dụng các phương pháp phân tích chứng minh,phân tích tổng hợp,phương pháp so sánh... B. PHẤN NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG I: QUYỀN KHIẾU NẠI – TỐ CÁO VÀ THỰC HIỆN QUYỀN KHIẾU NẠI - TỐ CÁO THEO LUẬT KHIẾU NẠI TỐ CÁO. ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH : THỦ TỤC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THEO LUẬT KHIẾU NAI TỐ CÁO SỬA ĐỔI NĂM 2005 GVHD : Ths-Luật sư : Lê Minh Nhựt 11/2010 Thuyết trình : nhóm 6 7 1. Bản chất của quyền khiếu nại tố cáo: Quyền khiếu nại, tố cáo là một hình thức dân chủ trực tiếp của nhân dân tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội. Sự ra đời của các nhà nước cách mạng đồng thời cũng tạo ra tiền đề cho sự ra đời của một chế độ dân chủ mới trong lịch sử. Trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, công dân tham gia vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội thông qua hai hình thức: dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Về phương diện lý luận khiếu nại, tố cáo là “kênh thông tin ngược chiều trực tuyến” từ xã hội, từ công dân đến nhà nước vô cùng quan trọng. Việc xử lý và phát huy yếu tố tích cực của nó phụ thuộc vào cơ chế, biện pháp bảo đảm dân chủ của thể chế chính trị. Về phương diện pháp lý, nhà nước đã ban hành các văn bản pháp luật để giải quyết tốt nhất những khiếu nại, tố cáo của công dân nhưng việc tiếp nhận, đáp ứng nó đến đâu còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện cụ thể. Về phương diện thực tiễn, quyền khiếu nại tố cáo của công dân là một hình thức của dân chủ trực tiếp liên quan tới việc thực hiện các quyền cơ bản khác của công dân. Nó là phương tiện, là công cụ pháp lý được công dân sử dụng để bảo vệ lợi ích của mình, của nhà nước, của tập thể khi bị xâm hại, đồng thời việc thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo đó còn góp phần tăng cường sự nhất trí về mặt chính trị tư tưởng của người dân đối với cơ quan đảng và nhà nước. 2. Quyền khiếu nại, tố cáo theo pháp luật: 2.1 Đối tượng bị khiếu nại: - Quyết định hành chính của cơ quan nhà nước - Hành vi hành chính của cơ quan nhà nước - Quyết định kỷ luật cán bộ công chức của cơ quan nhà nước. 2.1.1. Quyết định hành chính của cơ quan nhà nước: gồm 3 yếu tố: - Quyết đinh bằng văn bản - Quyết định được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể - Là quyết định của cơ quan hành chính nhà nước Như vậy, các quy định có tính chất pháp quy được áp dụng nhiều lần mà đối tượng áp dụng không xác định ( văn bản pháp quy) thì không được quyền khiếu nại. 2.1.2. Hành vi hành chính: là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo qui định của pháp luật. 2.2. Đối tượng bị tố cáo: ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH : THỦ TỤC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THEO LUẬT KHIẾU NAI TỐ CÁO SỬA ĐỔI NĂM 2005 GVHD : Ths-Luật sư : Lê Minh Nhựt 11/2010 Thuyết trình : nhóm 6 8 - Là hành vi trái pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. 3. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại: 3.1. Quyền và nghĩa vụ người khiếu nại: 3.1.1. Người khiếu nại có những quyền sau đây. Theo khoản 1 Điều 17 Luật khiếu nại, tố cáo thì: - Tự mình khiếu nại: Trong trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, bị bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại: trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác để khiếu nại; - Nhờ luật sư giúp đỡ về pháp luật trong qua trình khiếu nại; - Biết các bằng chứng để làm căn cứ giải quyết khiếu nại; đưa ra bằng chứng về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về bằng chứng đó; - Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo qui định của pháp luật; - Khiếu nại tiếp hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về tố tụng hành chính; - Rút khiếu nại trong quá trình khiếu nại. - Nhận được văn bản trả lời về việc thụ lý để giải quyết khiếu nại; đưa ra bằng chứng về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về bằng chứng đó. Để đảm bảo thực hiện điều này luật qui định người giải quyết khiếu nại phải “thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết” (Điều 34) và gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại…”( Điều 37). - Điều quan trọng nhất là mục đích, yêu cầu của người khiếu nại là “được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm hại, bồi thường thiệt hại theo qui định của pháp luật”. Quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật thì họ cần được khôi phục lợi ích hợp pháp đó, nếu việc thực hiện quyết định, hành vi đó gây thiệt hại cho người khiếu nại thì phải bồi thường. 3.1.2. Người khiếu nại có những nghĩa vụ sau đây: theo khoản 2 điều 17: - Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết, việc xác định này cũng khá khó khăn đối với người dân, đặc biệt là người không có kiến thức về pháp luật hành chính. - Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin tài liệu đó. ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH : THỦ TỤC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THEO LUẬT KHIẾU NAI TỐ CÁO SỬA ĐỔI NĂM 2005 GVHD : Ths-Luật sư : Lê Minh Nhựt 11/2010 Thuyết trình : nhóm 6 9 - Chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Theo qui định của luật thì quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật bao gồm: + Quyết định giải quyết cuối cùng. + Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà trong thời hạn do luật qui định người khiếu nại đã không khiếu nại tiếp hoặc không khởi kiện vụ án hành chính ra tòa. + Quyết định giải quyết khiếu nại lần tiếp theo mà trong thời hạn do luật qui định người khiếu nại đã không khiếu nại tiếp. 3.2 Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại: 3.2.1 Người bị khiếu nại có những quyền sau: (theo khoản 1 điều 18) - Biết căn cứ khiếu nại của người khiếu nại; đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại. Đây là quyền quan trọng nhất của người bị khiếu nại. Khi bị khiếu nại, người bị khiếu nại có quyền chứng minh cho mình (ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính) là có cơ sở, căn cứ pháp luật phù hợp với thực tiễn sự việc và yêu cầu quản lý, đồng thời cũng là cách giải quyết, trả lời cho người đi khiếu kiện. - Nhận quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai hoặc bản án, quyết định của tòa án đối với khiếu nại của mình đã giải quyết nhưng người khiếu nại lại tiếp tục khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án. 3.2.2. Người khiếu nại có những nghĩa vụ sau đây: (theo khoản 2 điều 18) - Tiếp nhận, thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc thụ lý để giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết của mình; trong trường hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến thì phải thông báo việc giải quyết hoặc kết quả giải quyết cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đó theo qui định của luật khiếu nại tố cáo; - Giải trình về tính hợp pháp, đúng đắn của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi người giải quyết khiếu nại lần hai yêu cầu; - Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; - Bồi thường, bồi hoàn thiệt hại, khắc phục hậu quả do quyết định hành chính, hành vi hành chính trái luật của mình gây ra theo qui định của pháp luật. 4. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo: 4.1 Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH : THỦ TỤC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THEO LUẬT KHIẾU NAI TỐ CÁO SỬA ĐỔI NĂM 2005 GVHD : Ths-Luật sư : Lê Minh Nhựt 11/2010 Thuyết trình : nhóm 6 10 4.1.1 Quyền của người tố cáo: khoản 1 điều 57 Luật khiếu nại, tố cáo qui định cụ thể người tố cáo có những quyền sau đây: - Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. - Yêu cầu giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của mình. - Yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trù dập, trả thù. Người tố cáo thực hiện quyền tố cáo của mình chính là để phát hiện cho nhà nước những hành vi trái luật tại điều 72 Luật khiếu nại, tố cáo cũng qui định trách nhiệm “cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo, giải quyết tố cáo phải giữ bí mật cho người tố cáo; không được tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và các thông tin khác có hại cho người tố cáo”. Điều 66 Luật khiếu nại, tố cáo qui định trách nhiệm “trong trường hợp cấp thiết cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo phải báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm để áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật; áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho người tố cáo khi họ có yêu cầu”. 4.1.2. Nghĩa vụ của người tố cáo: qui định tại khoản 2 điều 57 luật khiếu nại, tố cáo: - Trình bày trung thực về nội dung báo cáo - Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tố cáo sai sự thật. 4.2. Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo: theo điều 58 Luật khiếu nại, tố cáo qui định: 4.2.1 Người bị tố cáo có những quyền sau: theo khoản 1 điều 58 - Được thông báo về nội dung khiếu nại - Đưa ra bằng chứng để chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật; - Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được phục hồi danh dự, được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo không đúng gây ra; Yu cầu các cơ quan, tổ chức, c nhn cĩ thẩm quyền xử lý người tố co sai sự thật. Cần phải lưu ý rằng người bị tố co phải là người phạm tội hay hnh vi sai php luật cho đến khi người cĩ thẩm quyền tuyn bố người đó tội phạm hay vi phạm php luật. 4.2.2 Người bị tố co cĩ nghĩa vụ: theo khoản 2 điều 58 - Giải trình về hnh vi bị tố co, cung cấp thơng tin, ti liệu liên quan khi cơ quan, tổ chức, c nhn cĩ thẩm quyền yu cầu. - Chấp hnh nghim chỉnh quyết định xử lý tố cáo cơ quan, tổ chức, c nhn cĩ thẩm quyền. - Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hnh vi tri php luật của mình gy ra. Những vụ trên đây đều nhấn mạnh việc bị tố co phải cung cấp ti liệu chứng cứ để tự chứng minh cho mình, nếu khơng chứng minh được cho mình thì phải cĩ trch nhiệm bồi thường thiệt hại, sửa sai do chính mình tạo ra. ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH : THỦ TỤC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THEO LUẬT KHIẾU NAI TỐ CÁO SỬA ĐỔI NĂM 2005 GVHD : Ths-Luật sư : Lê Minh Nhựt 11/2010 Thuyết trình : nhóm 6 11 CHƯƠNG II: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 1. Nhân đơn, phân loại đơn và thụ lý để giải quyết: Các bước được tiến hành sơ bộ như sau: (thực tiễn tại sỡ ti chính Vĩnh Long) 1.1 Tiếp nhận do bộ phận văn thư phụ trch: - Trực tiếp: Văn thư trực tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố co trực tiếp từ tổ chức người dn lập bin nhận hồ sơ, sau đó đóng dấu công văn đến v chuyển lnh đạo giải quyết. - Qua bưu điện: Văn thư tiếp nhận đơn, thư khiếu nại tố cáo đóng dấu công văn đến v chuyển Lnh đạo giải quyết. 1.2 Phn loại cĩ những chuyên viên đảm nhận: - Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố co cho lnh đạo, chuyn vin ghi chp vo sổ v theo di phn loạ
Luận văn liên quan