Đề tài Thực tập tại công ty dịch vụ tư ván pháp luật Hùng Vương

Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có nhiều chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh, dịch vụ tư vấn thuộc thành phần là cá nhân, tổ chức.Nền khoa học pháp lý thé giới đã có nhiều phương pháp cách thức để định nghĩa công ty. Bộ luật dân sự Pháp định nghĩa: “ Công ty là một tập hợp đồng thông qua đó có 2 hay nhiều người thoả thuận nhằm thu lợi nhuận trong hoạt động đó. Còn luật công ty của Việt Nam năm 1990 đưa ra một định nghĩa về công ty như sau: “ Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty sổ phần gọi chung là công ty, là doanh nghiệp trong đó các thành viên cùng góp vốn, cùng chia lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp và chỉ phạm vi phần vốn của mình góp vào công ty”. Như vậy, từ những định nghĩa về công ty ta thấy công ty có những đặc điểm sau: - Công ty nói chung và công ty dịch vụ tư vấn pháp luật nói riêng là loại hình doanh nghiệp do hai hay nhiều thành viên cùng góp vốn thành lập: Hai người hay nhiều thành viên trở nên, không thể xem xét sự liên kết của các thành viên mà trong đó lại chỉ có một người. Nếu chỉ có một người thì sáng lập viên lại là hội viên của công ty và bản thân sáng lập viên đó ký kết hợp đồng liên kết với chính mình. Một lý do dễ thấy nếu chỉ có một thành viên sẽ không có sự tách biệt về tài sản thành viên với tài sản công ty. Vì vậy, công ty phải là một tổ chức được xây dựng một nhóm người tư cách pháp lý công ty hoàn toàn độc lập với tư cách pháp lý thành viên. Công ty là chủ để độc lập. Theo quy định của luật công ty Việt Nam thì sự liên kết của thành viên phải trên cơ sở - về vốn, vốn ở đây được đánh giá là tài sản hữu hình. Do vậy ở nước ta chỉ có hai loại hình công ty cổ phần. Còn trên thế giới sự liên kết giữa các thành viên được rộng hơn nhiều. Xét về vốn nó bao gồm tài sản hữu hình và tài sản vô hình.

doc17 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1935 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại công ty dịch vụ tư ván pháp luật Hùng Vương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên