Đề tài Thực tập tại Công ty phát hành biểu mẫu thống kê

Nước ta đang trong quá trình đổi mới cơ cấu quản lý kinh tế cụ thể là chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế quản lý thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Theo nghị định 217/HĐBT thì các đơn vị kinh doanh phải đảm bảo lấy thu bù chi và có lãi trong cơ chế thị trường. Cơ chế mới đó đòi hỏi đơn vị phải tổ chức quản lý chặt chẽ, năng động trong kinh doanh, một mặt phải tiết kiệm chi phí hơn trong khuôn khổ định mức chi phí cho phép, đảm bảo cho đơn vị đạt được hiệu quả cao nhất. Chính vì vậy, để tiếp tục thể chế hoá các chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước nhằm đáp ứng quá trình hội nhập và phát triển nền kinh tế nước ta. Từ đầu năm 1994 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã nghiên cứu xây dựng hệ thống kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp, trên nguyên tắc thoả mãn các yêu cầu kinh tế thị trường ở nước ta, tôn trọng và vận dụng có chọn lọc các chuẩn mực quốc tế về kế toán phù hợp các nguyên tắc và thông lệ có tính phổ biến của kế toán các nước có nền kinh tế thị trường phát triển. Đồng thời hệ thống kế toán doanh nghiệp được xây dựng cũng thích ứng, phù hợp với đặc điểm kinh tế, yêu cầu và trình độ quản lý kinh tế tài chính của các doanh nghiệp nước ta hiện nay và các năm sắp tới. Với tư cách là công cụ, quản lý, điều hành và kiểm soát nền kinh tế một cách chặt chẽ. Vì vậy kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ đối với hoạt động tài chính Nhà nước mà còn vô cùng cần thiết và quan trọng với hoạt động tài chính của các loại hình doanh nghiệp. Nó phản ánh toàn diện tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị và tình hình thực hiện kế hoạch của Nhà nước. Những số liệu do hạch toán kế toán phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác và có hệ thống là phương tiện để quản lý, là nhân tố quan trọng để thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh. Với việc nhận thức trên, sau khi đã được trang bị kiến thức cơ bản ở trường kết hợp với việc nghiên cứu khảo sát ở Công ty Phát hành biểu mẫu thống kê cùng với sự hướng dẫn tận tình của các Thày, Cô giáo, Tôi đã thu được tình hình cụ thể của đơn vị như sau: -Phần I: Tổng quan về chức năng, đặc điểm hoạt động KD của Công ty. -Phần II: Tình hình tổ chức thực hiện công tác tài chính của Công ty -Phần III: Mô hình tổ chức hạch toán kế toán của Công ty. Kế toán các nghiệp vụ cơ bản -Phần IV: Phân tích hoạt động kinh tế của Công ty.

doc28 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1572 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực tập tại Công ty phát hành biểu mẫu thống kê, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan