Đề tài Thực tập tại công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May

Thực tập tốt nghiệp là họat động rất cần thiết cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp nói chung và sinh viên khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế nói riêng. Qúa trỡnh thực tập rất quan trọng, giỳp cho sinh viờn thu thập được những kiến thức thực tế rất hữu ích cho những bước tiến tiếp theo dựa trên nền tảng kiến thức đó tớch lũy được từ khi cũn ngồi trờn ghế nhà trường. Để đạt đựơc mục đích đó, em đó lựa chọn cụng ty Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May để thực tập và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tế.Trong quỏ trỡnh thực tập em đó được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tỡnh của Cỏn bộ cụng nhõn viờn trong cụng ty nhất là cỏc cụ chỳ phũng Xỳc tiến và phỏt triển Dự ỏn. Khi thực tập ở cụng ty Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May em đó thu thập được nhiều kiến thức thực tế về quy trỡnh và thủ tục Xuất nhập khẩu hàng húa như làm các thủ tục hải quan, lập và phát triển dự án Thông qua các tài liệu thu thập được em đó sàng lọc, phõn tớch,so sỏnh để tổng hợp lên bài viết này. Bài viết của em ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các bảng biểu, đồ thị, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo báo cáo gồm các phần sau: Chương I: Giới thiệu khái quát về công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May. Chương II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May. Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May đến năm 2010

doc38 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2880 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực tập tại công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên