Đề tài Thực tập tại Công ty TNHH Nhà máy Bia Hà Tây

Nhà máy Bia Hà tây là liên doanh giữa 3 công ty : Tập đoàn các nhà máy Bia Châu á - Thái bình ( APBL ) , Công ty lương thực Hà tây và Nhà Máy Bia Việt Nam với tỷ lệ góp vốn tương ứng là 55%, 8,5% và 36,5% trên tổng số vốn đầu tư 65 triệu dola Mỹ. Tháng 2/2002 tập đoàn các Nhà máy Bia Châu á Thái Bình Dương đã mua lại phần 36,5% của công ty Lương thực Hà tây. Sau đó, vào tháng 4/2003, Nhà máy Bia Hà tây đã trở thành công ty 100% vốn nước ngoài sau khi mua lại 8,5% cổ phần của Công ty Liên doanh Nhà máy Bia Việt nam. Một vài mốc chính của nhà máy : - Được cấp giấy phép đầu tư đầu tiên vào ngày 18 tháng 06 năm 1996 - Khởi công xây dựng nhà máy bắt đầu vào 10/07/1997 - Thành lập văn phòng giao dịch 01/10/1998. - Nhà máy hoãn do chịu ảnh hưởng của khủng hoảng Châu á tháng 7 năm 1998 - Công ty Lương thực Hà tây nhượng lại 36,5% cổ phần trong liên doanh cho tập đoàn APBL ( Singapore ) ngày 28 thang 2 năm 2002 - Công ty Liên doanh Nhà máy bia hà Tây nhận được giấy phép đầu tư điều chỉnh ngày 28 thang 2 năm 2004 và tên công ty được đổi thành Công ty TNHH Nhà máy Bia Hà Tây

doc12 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1953 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Công ty TNHH Nhà máy Bia Hà Tây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan