Đề tài Thực trạng công tác kế toán của đơn vị của cửa hàng xăng dầu – Chất đốt

Trong cơ chế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường đều chịu sự chi phối của các quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh. Đó là kết quả của sự đổi mới của cơ chế quản lý kinh tế chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô Nhà nước. Nhưng bên cạnh đó, các doanh nghiệp luôn phải đương đầu với nhiều khó khăn thách thức để từng bước tồn tại và phát triển vốn kinh doanh có hiệu quả. Hơn thế nữa, là phải thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ của Nhà nước do đó phải tính toán chính xác kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đặc biệt việc thực hiện luật thuế giá trị gia tăng được áp dụng từ năm 1999. Nó xuất phát từ nhận thực khách quan của nền kinh tế thế giới với xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế. Nhà nước ta đang từng bước thay đổi cơ chế quản lý kinh tế thông qua việc thay đổi và phát triển không ngừng của hệ thống kế toán để từ đó góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính của quốc gia. Hơn cả là đưa nền kinh tế của nước ta hoà nhập với nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ của khu vực. Cùng với sự thay đổi đó thì việc mở rộng tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp là rất quan trọng sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp tăng nhanh vòng quay của vốn và chu chuyển của tiền tệ trong xã hội đồn thời đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu xã hội. Không những thế, tiêu thụ hàng hoá còn là cơ hội để doanh nghiệp chiếm lĩnh được thị phần thu được lợi nhuận cũng như tạo dựng được vị thế và uy tín của mình trên thương trường. Đặc biệt, nó có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mực tiêu và các chiến lược mà doanh nghiệp theo đuổi. Bên cạnh đó, thúc đẩy nhanh quá trình tái sản xuất và tái sản xuất mở rộng đồng thời đáp ứng tốt các nhu cầu sản xuất của đời sống. Do vậy, sau khi học hai năm trong trường với những kiến thức đã học được trên lý thuyết và thời gian được phép thực tập tại: Cửa hàng xăng dầu – chất đốt Hà Nội. Với mong muốn được tìm hiểu công tác “Kế toán tiêu thụ hàng hoá ” cũng là công cụ kinh doanh chính vì thế em chọn đề tài báo cáo của mình để một phần hiểu rõ tầm quan trọng của ngành. Với phạm vi báo cáo này em xin trình bày các nội dung sau: Phần I: Đặc điểm tình hình tổ chức kinh doanh và tổ chức công tác kế toán của cửa hàng xăng dầu – chất đốt. I. Đặc điểm tình hình của đơn vị 1. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của cửa hàng. 2. Cơ cấu tổ chức quản lý 3. Cơ cấu bộ máy tổ chức 4. Những thuận lợi khó khăn II. Thực trạng công tác kế toán của đơn vị. Phần II: Quá trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng của cửa hàng xăng dầu – chất đốt. 1. Phiếu nhập kho 2. Thẻ kho 3. Báo cáo bán hàng 4. Giấy nộp tiền 5. Bảng kê bán lẻ hàng hoá dịch vụ 6. Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá bán ra 7. Biên bản kiểm kê tồn kho 8. Nhật ký chứng từ số 1 9. Hoá đơn giá trị gia tăng 10. Bảng kê số 8 Phần III: Nhận xét và kết luận.

doc41 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2365 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng công tác kế toán của đơn vị của cửa hàng xăng dầu – Chất đốt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan