Đề tài Thực trạng công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng của Công ty Lê Bảo Minh

Qua quá trình học tập và tìm hiểu về chuyên ngành kế toán em đã nhận thấy kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý tài chính, có vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Trong cơ chế thị trường, các nhà quản lý doanh nghiệp phải thường xuyên quyết định những công việc phải làm như thế nào? bằng cách nào? đạt kết quả ra sao? Điều đó chỉ có thể thực hiện thông qua và dựa trên thông tin do kế toán cung cấp sau khi đã thu thập và xử lý, chỉ khi sử dụng những thông tin đó các nhà kinh tế mới dễ dàng nhận thức đúng đắn khách quan chính xác kịp thời và có hệ thống các hoạt động kinh doanh để từ đó có những quyết định, định hướng đúng đắn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Trong nền kinh tế thị trường như ngày nay các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không chỉ có nhiệm vụ sản xuất ra sản phẩm mà còn có nhiệm vụ tổ chức tiêu thụ sản phẩm đó trên thị trường. Thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp mới hoàn thành quá trình sản xuất kinh doanh, mới đảm bảo cho quá trình tái sản xuất được thường xuyên liên tục. Ngoài ra, quá trình tiêu thụ sản phẩm còn thúc đẩy doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm làm cho các doanh nghiệp tăng cường cải tiến việc tiêu thụ sản phẩm từ khâu xuất giao hàng đến khâu thu tiền bán hàng đồng thời nó cũng giúp cho việc xác định kết quả sản xuất kinh doanh được dễ dàng. Nội dung cuốn báo cáo gồm 3 phần: Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng. Phần II: Thực trạng công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng của Công ty Lê Bảo Minh. Phần III: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng tại công ty "Lê Bảo Minh".

doc42 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1832 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng của Công ty Lê Bảo Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan