Đề tài Thực trạng công tác tổchức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thương mại và chuyển giao công nghệ Việt Nam

Từ sau khi nhà nước có chính sách chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường, thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh xoá bỏ bao cấp đối với sản xuất .Chính vì vậy đã buộc các đơn vị lấy thu bù chi tức là lấy thu nhập của mình bù đắp những chiphí bỏ ra và phải có lãi. để làm được điều đó đòi hỏi các đơn vị phải quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất từ khi bỏ vốn ra cho đến khi thu hồi vốn về làm sao để những chi phí bỏ ra ít nhất nhưng đem lại lợi nhuận cao nhất. Không những thế các doanh nghiệp còn phải thực hiện tổng hoà nhiều biện pháp quản lý đối với mọi hoạt động sản xuất của doanh nghiệp một biện pháp quan trọng trong các biện pháp ql đó là hạch toán kế toán . Đối với nhà nước htkt là công cụ quan trọng để tính toán, để xây dựng và kiểm tra việc chấp hành ngân sách nhà nước, diều hành và quản lý nền kinh tế quốc dân. Đối với các tổ chức, công ty hạch toán kế toán là công cụ điều hành quản lý các hoạt động sản xuất, tính toán kinh tế và kiểm tra bảo vệ tàisản, vật tư tiền vốn nhằm bảo đảm chủ động trong sản xuất và tự chủ về tàI chính của tổ chức xí nghiệp . Nhờ có kế toán cung cấp các số liệu kịp thời, đầy dủ chính xác và có hệ thống đã giúp cho các cán bộ lãnh đạo các nhà quản trị nắm bắt được tình hình và kết quả sản xuất của đơn vị, công ty, nhằm đưa ra các quyết định quản lý chính xác kịp thời. Tuy nhiên để thực hiện tốt của mình, kế toán cần phải được tổ chức một cách khoa học, hợp lý, đúng đắn. Đó là vấn đề có ý nghĩa to lớn nhằm phát huy đầy đủ chức năng của kế toán trong quản lý kinh tế, tài chính bởi chỉ một thiếu xót nhỏ, một tồn tại nhỏ trong việc tổ chức công tác kế toán đều dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

pdf86 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1731 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng công tác tổchức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thương mại và chuyển giao công nghệ Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Vũ Ngọc An tin43a(asean) 1 Lời nói đầu Từ sau khi nhà nước có chính sách chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường, thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh xoá bỏ bao cấp đối với sản xuất .Chính vì vậy đã buộc các đơn vị lấy thu bù chi tức là lấy thu nhập của mình bù đắp những chi phí bỏ ra và phải có lãi. để làm được điều đó đòi hỏi các đơn vị phải quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất từ khi bỏ vốn ra cho đến khi thu hồi vốn về làm sao để những chi phí bỏ ra ít nhất nhưng đem lại lợi nhuận cao nhất. Không những thế các doanh nghiệp còn phải thực hiện tổng hoà nhiều biện pháp quản lý đối với mọi hoạt động sản xuất của doanh nghiệp một biện pháp quan trọng trong các biện pháp ql đó là hạch toán kế toán . Đối với nhà nước htkt là công cụ quan trọng để tính toán, để xây dựng và kiểm tra việc chấp hành ngân sách nhà nước, diều hành và quản lý nền kinh tế quốc dân. Đối với các tổ chức, công ty hạch toán kế toán là công cụ điều hành quản lý các hoạt động sản xuất, tính toán kinh tế và kiểm tra bảo vệ tài sản, vật tư tiền vốn nhằm bảo đảm chủ động trong sản xuất và tự chủ về tàI chính của tổ chức xí nghiệp . Nhờ có kế toán cung cấp các số liệu kịp thời, đầy dủ chính xác và có hệ thống đã giúp cho các cán bộ lãnh đạo các nhà quản trị nắm bắt được tình hình và kết quả sản xuất của đơn vị, công ty, nhằm đưa ra các quyết định quản lý chính xác kịp thời. Tuy nhiên để thực hiện tốt của mình, kế toán cần phải được tổ chức một cách khoa học, hợp lý, đúng đắn. Đó là vấn đề có ý nghĩa to lớn nhằm phát huy đầy đủ chức năng của kế toán trong quản lý kinh tế, tài chính bởi chỉ một thiếu xót nhỏ, một tồn tại nhỏ trong việc tổ chức công tác kế toán đều dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Do đó Báo cáo thực tập tốt nghiệp Vũ Ngọc An tin43a(asean) 2 tổ chức công tác kế toán là điều kiện không thể thiếu được trong chức năng phản ánh và giám đốc tài sản, vật tư, tiền vốn của công ty. Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam là một công ty tồn tại và phát triển trong sự thay đổi của hai cơ chế quản lý nhà nước. Sự thay đổi này bước đầu cũng đem lại cho công ty những khó khăn nhất định, song nhờ có sự cố gắng tự vươn lên, tự khẳng định chính mình công ty đã tồn tại và ngày càng phát triển. Trong thời kỳ cạnh tranh của nền kinh tế thị trường ngày càng gay gắt, để đứng vững được trên thị trường đòi hỏi công ty phải quan tâm sát sao đến chất lượng của sản phẩm, do vậy việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm được các loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ sẽ làm cho giá thành của sản phẩm hạ, khối lượng làm tiêu thụ sản phẩm ngày càng dẫn đến làm tăng lợi nhuận cho công ty do vậy có thể nói rằng việc sử dụng khoa học tiết kiệm được nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ là một vấn đề tiên quyết đối với tất cả các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần thương mại và chuyển giao công nghệ việt nam nói riêng. Báo cáo thực tập bao gồm những phần sau: Phần thứ 1: Đặc điểm chung về tình hình của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt nam. Phần thứ hai: Thực trạng công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thương mại và chuyển giao công nghệ việt nam . Phần thứ ba: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam . Báo cáo thực tập tốt nghiệp Vũ Ngọc An tin43a(asean) 3 Phần Thứ Nhất Đặc điểm chung về tình hình của công ty cổ phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam: I/ Đặc điểm hoạt động quá tình hình thành, phát triển và công tác tổ chức quản lý của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam 1/ Đặc điểm về quá trình hình thành và phát triển của công ty Công Ty Cổ Phần Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam là một công ty đã tồn tại và phát triển trong sự thay đổi của cơ chế quản lý nhà nước. Hiện nay công ty cổ phần và chuyển giao công nghệ việt nam nằm trên địa bàn Hà Nội – thành phố Hà Nội. Với sự tổ chức quản lý đúng hướng của cấp trên vào thời gian đó với tinh thần tự lực tự cường của cán bộ công nhân viên công ty đã đạt được nhiều huân huy chương các loại. Để bảo toàn công ty và máy móc thiết bị, lực lượng sản xuất, công ty đã phải di chuyển nhiều nơi, sản xuất các mặt hàng chủ yếu phục vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại đều vượt số lượng, chất lượng. Sau này hoàn toàn giải phóng đất nước công ty bắt đầu thời kỳ xây dựng quần thể văn hoá thể thao, hậu cần, khu sinh hoạt và xây dựng hội trường lớn khôi phục lại một số máy móc thiết bị, nhà xưởng, công cụ. qua nhiều năm hoạt động sản xuất công ty được nhà nước quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ công nhân viên công ty ngày càng trưởng thành về nhận thức và nâng cao trình độ quản lý. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Vũ Ngọc An tin43a(asean) 4 Hơn thế nữa còn nhằm đưa công ty lên một tầm cao mới nhằm đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá toàn quốc do vậy công ty đã được tặng thưởng nhiều huân huy chương các loại và nhiều phần thưởng cao quí khác. Ngoài việc bổ xung mỗi năm một nguồn vốn nhất định, ngoài ra để để đảm bảo cho quá trình sản xuất công ty đã tìm đủ mọi biện pháp huy động các nguồn vốn đầu tư từ cán bộ công nhân viên chức của công ty, từ các ngân hàng và một số đối tượng khác có các biện pháp huy động từ các tiềm năng sẵn có kết hợp với việc mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ để quá trình sản xuất đạt hiệu quả cao, để đảm bảo được công ăn việc làm cho công nhân viên trong công ty đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất một cách cao nhất, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Vì vậy qua đó mà công ty đã đạt được một số thành tựu to lớn vào 6 tháng đầu năm 2002 như sau : Stt chỉ tiêu ĐVT KH2002 6 tháng đầu năm 2002 1 Vốn sản xuất kinh doanh Tỷ đ 15 13 2 Tổng giá trị sản xuất “ 30 15,5 3 Tổng doanh thu đồng 20.000.000.000 20 4 Nộp ngân sách Tỷ đ 3,321 2,000 5 Lợi nhuận thực hiện “ 1.111.630.932 556.000.000 6 Thu nhập bình quân / người /tháng đồng 1.122.000 1.200.000 7 Tỷ xuất lợi nhuận % 5,5 - 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Vũ Ngọc An tin43a(asean) 5 2/ Nhiệm vụ sản xuất của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam. Công ty là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập do vậy công ty phảI có biện pháp quán triệt sâu sắc quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế , và giữa kinh tế với quốc phòng . do vậy để cho công ty hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục đòi hỏi công ty phảI huy động mọi tiềm năng sẵn có của công ty từ các nguồn lực bên ngoàI khác và có các biện pháp tổ chức lao động hợp lý, nhằm hoàn thành nhiệm vụ sản xuát kinh doanh . II/ Đặc điểm về tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của công ty cổ phần thương mại và chuyển giao công nghệ việt nam 1/ Đặc điểm về tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Bộ máy tổ chức quản lý của công ty được tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng , tham mưu theo chiều dọc từ giám đốc xuống các phòng ban , phân xưởng để nhằm theo dõi , tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh đợc xát xao , cụ thể hơn là nâng cao năng xuất , chất lượng sản phẩm phảI tận dụng mọi năng lực sẵn có của mỗi cán bộ công nhân viên . Trong những năm gần đây với việc chủ động mạnh dạn thay đổi phương thức quản lý, chủ động đầu tư đổi mới máy móc thiết bị , công nghệ, mở rộng qui mô sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp công ty có bước phát triển khá vững chắc. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Vũ Ngọc An tin43a(asean) 6 2/ đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty cổ phần thương mại và chuyển giao công nghệ việt nam Với sự mạnh dạn đầu tư, đổi mới máy móc trang thiết bị và các phương hướng biện pháp tổ chức sản xuất được thay đổi nhằm đáp ứng được nhu cầu của công ty và các yêu cầu ngày càng khắt khe của nền kinh tế thị trường, với những loại sản phẩm mẫu mã, chủng loại, chất lượng khác nhau. Vì vậy yêu cầu đặt ra trước mắt đối với Công ty là phảI có biện pháp tổ chức sản xuất, bố trí lao động hợp lý nhằm đáp ứng được những yêu cầu trên với các loại sản phẩm được chế tạo ra ở các qui trình công nghệ chế biến kiểu phức tạp, liên tục nên công ty muốn theo dõi được sát sao các loại sản phẩm đó thì yêu cầu phảI được tổ chức theo dõi, hạch toán một cách chặt chẽ cho từng phân xưởng, từng bộ phận sản xuất , từng sản phẩm nhằm tăng năng xuất, tăng lợi nhuận cho công ty. Nhờ có sự tổ chức chặt chẽ, hợp lý trong quá trình sản xuất nên Công ty đã sản xuất được những sản phẩm có mẫu mã đẹp , năng xuất chất lượng cao và được người tiêu dùng trong và ngoàI nước chấp nhận tạo thế vững chắc trên thị trường. III/ Tình hình chung về công tác kế toán tại công ty cổ phần thương mại và chuyển giao công nghệ việt nam Trước kia bộ máy quản lý tổ chức kế toán của công ty rất cồng kềnh , hệ thống quản lý chưa chặt chẽ , hiệu quả chưa cao , vẫn còn mang nặng tính bao cấp , tuy Công ty đã chuyển từ chế độ bao cấp sang sản xuất hạch toán theo phương pháp hạch toán kinh tế độc lập tương đối sớm . Tuy nhiên từ sau ngày tổ quốc thống nhất Công ty đã không ngừng cảI tiến bộ máy tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh , tăng cường sự lãnh Báo cáo thực tập tốt nghiệp Vũ Ngọc An tin43a(asean) 7 đạo nhằm để phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của cơ chế thị trường lúc bấy giờ đã chuyển đổi từ chế độ hai thủ trưởng sang một người chỉ huy . Cùng với đất nước ta đang trên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá thì yêu cầu cấp thiết đặt ra trước mắt đối với tất cả các doanh nghiệp , Công ty các tổng công ty đều phải có các phương hướng , biện pháp cải tiến đổi mới bộ máy tổ chức quản lý cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay theo đúng những qui định của nhà nước và pháp luật theo đúng chế độ kế toán hiện hành . Và trong số các công ty , doanh nghiệp công ty… đã và đang thực hiện được các yêu cầu trên không thể không kể đến công ty cổ phần và chuyển giao công nghệ việt nam đã tổ chức tinh gọn, khoa học hợp lý tất cả các khâu, sử dụng hợp lý nguồn lao động, phân công nhiệm vụ chức năng riêng cho mỗi người và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình tổ chức kế toán hiện nay của công ty được tổ chức tập trung tại phòng kế toán. Phòng kế toán có chức năng thu thập xử lý và cung cấp thông tin kinh tế phục vụ cho công tác quản lý. Qua đó kiểm tra tình hình vật tư , hàng hoá lao động tiền vốn của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty ,thúc đẩy thực hiện tốt chế độ hạch toán kinh tế để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh . Từ tình hình thực tế của công ty, từ yêu cầu quản lý của đội ngũ cán bộ nên việc biên chế nhân sự của phòng kế toán được phân công nhiệm vụ và chức năng cụ thể như sau : Sơ đồ tổ chức phòng tài chính kế toán tại công ty cổ phần thương mại và chuyển giao công nghệ vn. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Vũ Ngọc An tin43a(asean) 8 Chức năng và nhiệm vụ của mỗi nhân viên kế toán trong công ty : *Kế toán trưởng : + Chức năng : Chịu trách nhiệm trước công ty về tất cả các mặt hoạt động trong quá trình hạch toán sản xuất kinh doanh của công ty , chịu trách nhiệm về toàn bộ các thông tin kế toán mà phòng kế toán cung cấp .Hơn nữa còn phải chịu sự chỉ đạo của cấp trên. + Nhiệm vụ : Hướng dẫn chỉ đạo các nhân viên kế toán trong phòng tài vụ phân công trách nhiệm quản lý . Kế toán tổng hợp từ các kế Kế Toán Trưởng Phó Phòng Kế toán tscđ- thủ quĩ Kế toán nvl- ccdc- tslđ Kế toán tiền lươn g Kt,giá thành tiêu thụ kiểm toán nội bộ Kế toán thanh toán Kế toán xdcbvl xd Kế toán tổng hợp lập kh tàI Nv/tk kế toán ở đơn vị trực thuộc Báo cáo thực tập tốt nghiệp Vũ Ngọc An tin43a(asean) 9 toán viên cuối kỳ lập báo cáo với cấp trên , đưa ra các phương hướng kế hoạch , biện pháp hạch toán nhằm phù hợp với điiềù kiện thực tế của công ty trong từng thời kỳ . *Phó phòng tài vụ: + Chức năng :Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và giám đốc về kết quả những phần việc được phân công. + Nhiệm vụ :Thay mặt trưởng phòng để giải quyết công việc khi trưởng phòng đi vắng hàng ngàu căn cứ vào các bảng kê nhật ký để vào sổ cân đối phát sinh. Theo dõi chính xác tiền gửi ngân hàng của công ty, lập các kế hoạch và hồ sơ vay , trả vào các báo cáo theo qui định . Thanh tóan với người mua , theo dõi công nợ của từng khách hàng . *Kế toán tài sản cố định- thủ quỹ + Chức năng : Giúp trưởng phòng quản lý toàn bộ máy móc thiết bị và nhà cửa thể hiện bằng giá trị đảm bảo chinhs xác . quản lý quỹ tiền mặt và các ci phí khác có giá trị như tiền đảm bảo sự an toàn chính xác + Nhiệm vụ : Theo dõi toàn bộ tài sản cố định của công ty theo dõi tình hình tăng, giảm của tài sản cố định hàng tháng trích khấu hao tính vào giá thành , đảm bảo đúng đối tượng chính xác , theo dõi việc thu chi hàng ngày vào sổ quỹ và khoá sổ , cuối ngày tự kiểm quỹ sắp xếp các loại tiền gọn gàng mỗi tuần kiểm quỹ một lần để vào sổ sách theo đúng chế độ qui định . *Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Vũ Ngọc An tin43a(asean) 10 + Chức năng : Giúp trưởng phòng quản lý toàn bộ nguên vật liệu - công cụ dụng cụ của công ty - để đề suất những biện pháp quản lý và sử dụng nguyên vật liệu – ccdc có hiệu quả . + Nhiệm vụ : hàng ngày căn cứ vào các phiếu nhập xuất bán ( nếu có) vật tư để vào thẻ kho theo từng mặt hàng .Hàng tháng khoá thẻ kho để xác định số tồn kho để đối chiếu với các thủ kho .Căn cứ vào phiếu suất kho để tính giá trị của các vật tư để phân bổ vào các sản phẩm đúng đói tượng.Định kỳ 6 tháng , 1 năm kết hợp với phòng kế hoạch kinh doanh tiến hành kiểm kê . kết hợp với phòng kế hoạch kinh doanh và các thủ kho có biệ pháp quản lý vật tư đảm bảo số lượng và chất lượng của vật tư – xem xét giá của vật tư để đảm bảo giá trị xuất cho sản xuất sản phẩm đầy chính xác. Lập báo cáo về vật tư theo đúng qui định . *kế toán tiền lương, bhxh, kpcđ và các khoản phải trả : + Chức năng :giúp trưởng phòng quản lý quĩ tiền lương , BHXH,KPCĐ ,theo đúng chế độ , thanh tóan các khoản tiền lương, BHXH,KPCĐ theo đúng chính sách đã ban hành, theo dõi chính xác các khoản phải nộp, thu chi cho các cán bộ công nhân viên theo đúng chế độ đã ban hành . + Nhiệm vụ: hàng tháng thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên theo qui định phân bổ tiền lương, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn cho các sản phẩm theo các tiêu thức đã qui định, cuối quí quyết toán với cấp trên. *kế toán thanh toán với người bán, các khoản phải thu: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Vũ Ngọc An tin43a(asean) 11 + Chức năng: giúp trưởng phòng quản lý tiền mặt của công ty đúng chế độ quy định , thanh toán công nợ với khchs hàng , quản lý các khoản phải thu nội bộ và các khoản phải thu khác của Công ty đảm bảo đúng chế độ, nguyên tắc, chính xác, kịp thời, nhằm thu hồi vốn nhanh . + nhiệm vụ : căn cứ vào các phiếu thu chi ,chứng từ mua hàng để xác định công nợ với người bán (Có TK 331)cuối tháng đối chiếu với khách hàng để xác định số còn nợ khách hàng, số công nợ để thu hồi vốn kịp thời , cung cấp số liệu cho các bộ phận có liên quan . lập các báo cáo theo dúng chế độ quy định . *kế toán giá hàng , tiêu thụ sản phẩm và kiểm toán nội bộ : + Chức năng :theo dõi chi phí sản xuất để tính giá thành chính xác cho các sản phẩm do công ty sản xuất , quản lý kho thành phẩm cả về số lượng và giá trị đảm bảo chính xác kịp thời , thực hiện chế độ kiểm toán nội bộ theo đúng qui định của tổng cục . + Nhiệm vụ : ghi chép đúng đối tượng tính toán và phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp , chi phí bán hàng cho từng đối tượngđảm bảo chi phí chính xác phản ánh đúng thực chất của giá thanhf sản phẩm , xác định kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ và lập báo cáo theo qui định . Trên cơ sở số liệu hạch toán căn cứ vào báo cáo kiểm tra việc hạch toán đã đúng chưa , xem các chứng từ , chỉ tiêu thực hiện có đúng nguyên tắc , chế độ tài chính không , thường xuyên báo cáo Giám đốc Công ty những tồn tại trong công tác quản lý hạch toán để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời . *Hình thức và trình tự ghi sổ kế toán của công ty: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Vũ Ngọc An tin43a(asean) 12 Hiện nay công ty đang sử dụng hình thức ghi sổ kế toán nhật ký chứng từ (NKCT) để đảm bảo sự kết hợp thứ ghi chép theo thứ tự về thời gian vơíi việc ghi sổ theo hệ thống giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết về việc ghi chép hàng ngày với việc tổng hợp số liệu và lập báo cáo kế toán . Sơ đồ về tình hình tổ chức kế toán của công ty cổ phần thương mại và chuyển giao công nghệ việt nam t S i ổ ế t chi Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng phân bổ NKCT Sổ cái Bảng tổng hợp Số liệu chi Báo cáo kế toán (6) (2) (1) (5) (6) (4) (4) (1) Bảng kê (3) (7) Báo cáo thực tập tốt nghiệp Vũ Ngọc An tin43a(asean) 13 Phần thứ hai A/ thực trạng chung về công tác kế toán tại Công ty cổ phần thương mại và chuyển giao công nghệ việt nam I/ Kế toán vốn bằng tiền , đầu tư ngắn hạn các khoản phải thu ứng và trả trước . 1/ kế toán vốn bằng tiền : a/ tài khoản sử dụng: để theo dõi tình hình hiện có , biến động tăng giảm vốn bằng tiền của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam kế toán sử dụng các tài khoản sau : TK 111, 112, 113 và các tài khoản khác có liên quan . b/ Hạch toán tiền mặt : Hạch toán tăng về tiền mặt : - tăng do thu tiền bán hàng nhập quĩ : Nợ TK 111 ( 111.1): 80.000.000 đ Có TK 511 :70.000.000 đ Có TK 3331(3331.1): 10.000.000 đ Báo cáo thực tập tốt nghiệp Vũ Ngọc An tin43a(asean) 14 - tăng do thu tiền từ các hoạt động tài chính , hoạt động bất thường nhập quĩ : Nợ TK 111 (111.1): 750.225 Có Tk 711, 721 : 675.229,5 Có TK 3331(333.1): 750.225 - Tăng do rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ : Nợ Tk 111(111.1): 250.000.000 đ Có Tk 112 : 250.000.000 đ - Tăng do thu từ khách hàng ( kể cả tiền đặt trước ) Nợ Tk 111: Có Tk 113: - Tăng do thu hồi tạm ứng : Nợ TK 111: Có Tk lq: 141,121 , 136, 138 ,144, 244,… *Hạch toán giảm về tiền mặt : - Giảm do mua vật liệu, hàng hoá , tài sản , chi phí sản xuất gửi tiền vào ngân hàng, tạm ứng, phát hiện thiếu khi kiểm kê thanh toán cho người lao động… Báo cáo thực tập tốt nghiệp Vũ Ngọc An tin43a(asean) 15 Nợ Tk lp :152,153, 156 , 211,641 , 627, 642, 334, 144 , 331 Nợ Tk 133( 133.1,133.2) Có Tk: 111 Ngoài ra còn có một số nghiệp vụ hạch toán về ngoại tệ , vàng bạc cũng được hạch toán tương tự Chú ý : Nguyên tệ theo dõi đồng thời trên tài khoản TK 007 “ Ngoại tệ các loại ” Trích một số nghiệp vụ PS trong tháng 6/2002 PHIếU THU Quyển sổ Mẫu số c21-4 Ngày 15/6/02 số 193 QD số 999TC/QĐ/CĐKT Ngày 2/11/1996 của BTC Nợ tk : Có tk: 112 Họ và tên người nộp tiền : Nguyễn Trung Kiên Địa chỉ :Phong TCKT. Lý do nộp : Rút TGNH về quỹ . Số tiền : 1.321.000.000. Viết bằng chữ ( một tỷ ba trăm hai mươi mốt triệu đồng chẵn ). Kèm theo :... chứng từ gốc Báo cáo thực tập tốt nghiệp Vũ Ngọc An tin43a(asean) 16 Đã nhận đủ số tiền : 1.321.000.000. viết bằng chữ :( một tỷ ba trăm hai mươi mốt triệu đồng chẵn ) Thủ trưởng Đv Phụ trách Kt Người lập Thủ quỹ Người nộp tiền ( ký, đóng dấu ) ( ký, họ tên ) ( ký, họ tên ) ( ký, họ tên ) ( ký, họ tên ) C/ Hạch toán TGNH *Tk sử dụng 112 + Phương án hạch toán : - trả tiền hàng bằng TGNH Nợ Tk 331 Có Tk 112 - Khách hàng thanh toán tiền hàng Nợ Tk 112 Có Tk 131 Công ty gửi tiền vào ngân hàng Nợ Tk 112 Có TK 111 - vay dài hạn NH Nợ Tk 112 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Vũ Ngọc An tin43a(asean) 17 Có Tk 341 Uỷ nhiệm thu Ngày20/6/02 Chuyển khoản, chuyển tiền , điện lập ngày 20 Tên đơn vị nhận tiền : Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Cô
Luận văn liên quan