Đề tài Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Đắk Lắk

Đặt vấn đề Ngày nay, ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế. Các nghiệp vụ ngân hàng ngày càng đa dạng và hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán trong và ngoài nước. Trong đó, nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu đã trở thành đòn bẩy và cầu nối quan trọng cho sự phát triển các hoạt động ngoại thương giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới trong thời kỳ hội nhập. Là một trong bốn Ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nhất tại Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam luôn đi đầu trong hoạt động thanh toán XNK với doanh số thanh toán XNK trung bình hàng năm đạt: 5,8 tỷ USD, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với phương châm "Phát triển, an toàn và hiệu quả", Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Ngoại thương Chi nhánh Đăk Lăk luôn là ngân hàng đi đầu trong hoạt động thanh toán XNK phục vụ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu thực hiện đề tài Với mục tiêu đi sâu vào phân tích nghiệp vụ TTXNK tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đăk Lăk nhằm phân tích, đánh giá và rút ra kết luận. Do đó, mục tiêu của đề tài bao gồm: Thứ nhất, đề tài nghiên cứu những lí luận về TTXNK, trong đó chú trọng phương thức thanh toán phổ biến nhất hiện nay là tín dụng chứng từ. Nêu bậc một số khái niệm và quy trình thanh toán của các phương thức TTQT được Phòng thương mại Quốc tế (ICC) ban hành. Thứ hai, đề tài đi sâu vào phân tích tình hình TTXNK tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đăk Lăk trong đó chú trọng phương thức tín dụng chứng từ phát sinh tại Chi nhánh trong 04 năm gần đây (2004 -2008). Thứ ba, nêu lên những ý kiến đóng góp nhằm phát triển nghiệp vụ TTXNK tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đăk Lăk trong hiện tại cũng như trong tương lai. Đối tƣợng – Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động TTQT và thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đăk Lăk Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu tình hình TTQT và hoạt động thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đăk Lăk trong giai đoạn từ năm 2004 – 2008. Phƣơng pháp nghiên cứu Trên cơ sở nội dung đề tài, thực hiện thu thập thống kê số liệu từ các báo cáo tổng kết hoạt động TTXNK của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đăk Lăk trong những năm gần đây. Tham khảo các giáo trình, tài liệu, tạp chí, số liệu báo cáo niên giám thống kê.từ các cơ quan, ban ngành trong nước, tỉnh Đăk Lăk, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đăk Lăk, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đăk Lăk phục vụ nội dung nghiên cứu. Thống kê tổng hợp số liệu, sử dụng các phần mềm vi tính như: Winwords đánh văn bản, Excel để xử lý số liệu, vẽ biểu bảng,. Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, phần nội dung báo cáo chuyên đề được trình bày theo 3 chương: Chương 1 : Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Chi Nhánh Đăk Lăk. Chương 2 : Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đăk Lăk. Chương 3: Đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế.

pdf35 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2808 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Đắk Lắk, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu bạn đang xem được Download từ www.updatebook.vn UpdateBook Team PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Ngày nay, ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế. Các nghiệp vụ ngân hàng ngày càng đa dạng và hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán trong và ngoài nước. Trong đó, nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu đã trở thành đòn bẩy và cầu nối quan trọng cho sự phát triển các hoạt động ngoại thương giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới trong thời kỳ hội nhập. Là một trong bốn Ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nhất tại Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam luôn đi đầu trong hoạt động thanh toán XNK với doanh số thanh toán XNK trung bình hàng năm đạt: 5,8 tỷ USD, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với phương châm "Phát triển, an toàn và hiệu quả", Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Ngoại thương Chi nhánh Đăk Lăk luôn là ngân hàng đi đầu trong hoạt động thanh toán XNK phục vụ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu thực hiện đề tài Với mục tiêu đi sâu vào phân tích nghiệp vụ TTXNK tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đăk Lăk nhằm phân tích, đánh giá và rút ra kết luận. Do đó, mục tiêu của đề tài bao gồm: Thứ nhất, đề tài nghiên cứu những lí luận về TTXNK, trong đó chú trọng phương thức thanh toán phổ biến nhất hiện nay là tín dụng chứng từ. Nêu bậc một số khái niệm và quy trình thanh toán của các phương thức TTQT được Phòng thương mại Quốc tế (ICC) ban hành. Thứ hai, đề tài đi sâu vào phân tích tình hình TTXNK tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đăk Lăk trong đó chú trọng phương thức tín dụng chứng từ phát sinh tại Chi nhánh trong 04 năm gần đây (2004 -2008). Tài liệu bạn đang xem được Download từ www.updatebook.vn UpdateBook Team Thứ ba, nêu lên những ý kiến đóng góp nhằm phát triển nghiệp vụ TTXNK tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đăk Lăk trong hiện tại cũng như trong tương lai. Đối tƣợng – Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động TTQT và thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đăk Lăk Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu tình hình TTQT và hoạt động thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đăk Lăk trong giai đoạn từ năm 2004 – 2008. Phƣơng pháp nghiên cứu Trên cơ sở nội dung đề tài, thực hiện thu thập thống kê số liệu từ các báo cáo tổng kết hoạt động TTXNK của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đăk Lăk trong những năm gần đây. Tham khảo các giáo trình, tài liệu, tạp chí, số liệu báo cáo niên giám thống kê...từ các cơ quan, ban ngành trong nước, tỉnh Đăk Lăk, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đăk Lăk, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đăk Lăk phục vụ nội dung nghiên cứu. Thống kê tổng hợp số liệu, sử dụng các phần mềm vi tính như: Winwords đánh văn bản, Excel để xử lý số liệu, vẽ biểu bảng,.. Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, phần nội dung báo cáo chuyên đề được trình bày theo 3 chương: Chương 1 : Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Chi Nhánh Đăk Lăk. Tài liệu bạn đang xem được Download từ www.updatebook.vn UpdateBook Team Chương 2 : Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đăk Lăk. Chương 3: Đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế. PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG - CHI NHÁNH ĐĂK LĂK ( VIETCOMBANK ĐĂK LĂK ). 1.1 Giới thiệu chung về Chi nhánh Vietcombank Đăk Lăk. 1.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh Vietcombank Đăk Lăk. Tiền thân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đăk Lăk là phòng giao dịch của Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Nha Trang. Ban đầu chỉ có khoảng 7- 8 nhân viên, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tín dụng đầu tư cho các doanh nghiệp lớn tại Đăk Lăk. Sau 3 năm hoạt động và mở thêm nhiều dịch vụ: cho vay, bảo lãnh, thanh toán…Nhận thấy tiềm năng phát triển của hệ thống ngân hàng ở Đăk Lăk, tháng 10/1996 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã chính thức quyết định thành lập Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Đăk Lăk trên cơ sở nâng cấp thành chi nhánh cấp 1 trực thuộc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Vietcombank Đăk Lăk khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 15/01/1997 theo quyết định của tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Lê Đắc Cù ký quyết định thành lập Ngân hàng. Tháng 06/2008 khi Vietcombank chính thức chuyển đổi và đi vào hoạt động với mô hình ngân hàng cổ phần (NHCP), Vietcombank – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đăk Lăk, Vietcombank Đăk Lăk đã không ngừng vươn lên trở thành ngân hàng hàng đầu trong địa bàn tỉnh về nhiều lĩnh vực như: quản lí ngoại hối, dịch vụ thẻ, công nghệ ngân hàng, trong đó lĩnh vực thanh toán xuất nhập khẩu Tài liệu bạn đang xem được Download từ www.updatebook.vn UpdateBook Team được xem là lĩnh vực hàng đầu. Tính đến thời điểm cuối năm 2009, Vietcombank Đăk Lăk đã có 5 phòng giao dịch, 22 máy ATM, 33 điểm chấp nhận thẻ. 1.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của Vietcombank Đăk Lăk. Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức của VCB Đăk Lăk GIÁM ĐỐC P.GIÁM ĐỐC P. GIÁM ĐỐC Phòng khách hàng thể nhân Phòng khách hàng doanh nghiệp Phòng hành chính nhân sự Phòng kế toán- quản lí nợ Phòng ngân quỹ Phòng TTQT và DV Phòng kiểm tra nội bộ Tổ tổng hợp Tổ vi tính Tài liệu bạn đang xem được Download từ www.updatebook.vn UpdateBook Team Quan hệ chức năng Quan hệ trục tuyến Đây là mô hình tổ chức bộ máy theo hỗn hợp trực tuyến: trực tuyến và chức năng. Cơ cấu quản lý trực tuyến và chức năng: là cơ cấu quản lý kết hợp giữa trực tuyến và chức năng. Trong bộ máy quản lý có chức năng làm tham mưu về chuyên môn cho cấp quản trị nhưng không có quyền chỉ đạo các đơn vị trực tuyến. Ưu điểm của cơ cấu này là sự đồng bộ thực hiện mục tiêu, đảm bảo sự thích nghi cho các bộ phận, tiết kiệm chi phí. 1.2 Giới thiệu chung về hoạt động của Vietcombank. 1.2.1 Hoạt động huy động vốn. Hoạt động huy động vốn là một trong những hoạt động chính của Ngân hàng, góp phần giúp cho Ngân hàng có đủ nguồn vốn để thực hiện được việc cung cấp tín dụng đến khách hàng. Cơ chế lãi suất huy động của Ngân hàng khá linh hoạt, có thể thay đổi tuỳ theo tình hình của từng thời kỳ. Một trong những biện pháp đem lại hiệu quả cho hoạt động huy động vốn của Ngân hàng là sử dụng biện pháp lãi suất linh hoạt và quan tâm chăm sóc khách hàng trước và sau khi gửi tiền bằng các hình thức tặng quà, tiết kiệm dự thưởng và đặc biệt là tăng cường hoạt động tiếp thị và phát hành thẻ thanh toán để huy động nguồn tiền gửi không kỳ hạn lãi suất rẻ từ khách hàng cá nhân. PGD Tất Thành PGD Số 1 PGD Số 3 PGD Hùng Vương PGD Thuận Hòa Tài liệu bạn đang xem được Download từ www.updatebook.vn UpdateBook Team 1.2.2 Hoạt động tín dụng tại Vietcombank. Nghiệp vụ cho vay là nghiệp vụ tín dụng chủ yếu của các ngân hàng thương mại và là hoạt động đem lại nguồn thu nhập chính cho các ngân hàng Việt Nam hiện nay nói chung và VCB Đăk Lăk nói riêng. Hoạt động tín dụng không chỉ là một lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng là nó còn thể hiện là mối quan hệ kinh tế giữa ngân hàng với các cá nhân và các tổ chức kinh tế khác. Thông qua hoạt động tín dụng mà ngân hàng đã tài trợ cho các các nhân và tổ chức kinh tế lượng vốn cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh cuả mình, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƢƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG CHI NHÁNH ĐĂK LĂK. 2.1 Thanh toán quốc tế theo phƣơng thức tín dụng chứng từ. Thanh toán bằng thư tín dụng (L/C) xuất khẩu: Thực chất là sự thỏa thuận giữa ngân hàng với ngân hàng phục vụ người mua, đảm bảo với người XK sẽ được thanh toán tiền hàng khi người hưởng lợi L/C thực hiện việc giao hàng và xuất trình tới Ngân hàng bộ chứng từ hoàn toàn phù hợp với các điều kiện, điều khoản của L/C quy định. Để phục vụ người XK, ngân hàng có thể đóng vai trò: Ngân hàng thông báo hoặc Ngân hàng thanh toán, Ngân hàng xác nhận hoặc Ngân hàng chiết khấu chứng từ. 2.2 Thực trạng thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Chi nhánh Đăk Lăk. 2.2.1 Thực trạng thanh toán hàng xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ. 2.2.1.1 Dịch vụ thông báo L/C, sửa đổi LC. Nhận được L/C hoặc sửa đổi L/C từ NH nước ngoài, Vietcombank kiểm tra tính chân thực của L/C hoặc sửa đổi L/C và thông báo đến khách hàng qua điện Tài liệu bạn đang xem được Download từ www.updatebook.vn UpdateBook Team thoại. Bản gốc L/C hoặc sửa đổi L/C sẽ được giao trực tiếp cho khách hàng tại trụ sở Vietcombank hoặc qua dịch vụ bưu điện. - Khách hàng Các doanh nghiệp xuất khẩu. - Lợi ích khi sử dụng sản phẩm + Nhờ có mạng lưới Ngân hàng Đại lý rộng khắp, Vietcombank giúp nhanh chóng kiểm tra tính chân thực của L/C. + Với kinh nghiệm sâu rộng về TTQT, Vietcombank lưu ý khách hàng những điều khoản L/C không có lợi cho người XK. + Khách hàng có thể liên hệ với Vietcombank trước khi ký kết hợp đồng để được tư vấn miễn phí về các điều khoản thanh toán và nội dung L/C, lựa chọn ngân hàng phát hành nhằm đảm bảo an toàn thanh toán và tiết kiệm chi phí. + Vietcombank có quan hệ đại lý với các NH trên khắp thế giới. Do vậy lựa chọn Vietcombank làm NH thông báo thuận tiện và tiết kiệm chi phí cho đối tác NK, giúp tăng khả năng cạnh tranh của người XK Việt. - Để sử dụng sản phẩm + Khách hàng cần yêu cầu người mở L/C (đối tác NK) phát hành L/C thông báo qua Vietcombank. + Để đảm bảo an toàn thanh toán, khách hàng nên đề nghị Vietcombank tư vấn các điều khoản thanh toán, lựa chọn NH phát hành L/C trước khi ký kết hợp đồng . 2.2.1.2 Dịch vụ xác nhận L/C. Vietcombank cam kết sẽ thanh toán (hoặc chấp nhận thanh toán và thanh toán khi đến hạn) cho bộ chứng từ được xuất trình phù hợp với các điều khoản, điều kiện của L/C do NH nước ngoài phát hành cho khách hàng. - Khách hàng Các doanh nghiệp xuất khẩu. Tài liệu bạn đang xem được Download từ www.updatebook.vn UpdateBook Team - Lợi ích khi sử dụng sản phẩm Khách hàng được Vietcombank đảm bảo thanh toán, nhờ đó loại bỏ được các rủi ro từ phía nước ngoài. - Để sử dụng sản phẩm + Khách hàng cần yêu cầu đối tác NK phát hành L/C có các điều khoản sau: _Cho phép xác nhận (with confirmation hoặc may add confirmation). _Chỉ định Vietcombank là NH xác nhận và NH thanh toán. _Cho phép đòi tiền bằng điện hoặc đòi tiền NH hoàn trả theo cam kết hoàn trả hoặc cho phép ghi nợ tài khoản của NH phát hành tại Vietcombank. + NH phát hành có hạn mức xác nhận L/C tại Vietcombank. + Khách hàng nên tham khảo ý kiến của Vietcombank về các điều khoản thanh toán trước khi ký kết hợp đồng XNK sử dụng L/C xác nhận qua Vietcombank. 2.2.1.3 Dịch vụ nhận bộ chứng từ và thanh toán. - Bộ chứng từ theo L/C: + Vietcombank tiếp nhận bộ chứng từ và gửi đi, kiểm tra chứng từ và lưu ý khách hàng về các sửa đổi cần thiết (thanh toán theo L/C). + Trường hợp không chiết khấu: Vietcombank lập lệnh đòi tiền theo qui định của L/C và ghi có vào TK của khách hàng ngay khi được NH nước ngoài thanh toán. + Trường hợp chiết khấu: Vietcombank ghi có vào TK của khách hàng theo đúng thỏa thuận chiết khấu. - Khách hàng Các doanh nghiệp xuất khẩu. - Lợi ích khi sử dụng sản phẩm + Vietcombank kiểm tra bộ chứng từ, lưu ý khách hàng về các sai sót và gợi ý sửa đổi (nếu có). Tài liệu bạn đang xem được Download từ www.updatebook.vn UpdateBook Team + Hỗ trợ khách hàng theo dõi hành trình của bộ chứng từ. + Việc thanh toán sẽ được thực hiện trực tiếp giữa NH nước ngoài với Vietcombank hoặc qua NH trung gian với số lượng ít nhất, nhờ đó giúp khách hàng thu hồi tiền hàng trong thời gian ngắn nhất với mức phí hợp lý. + Vietcombank hỗ trợ khách hàng tra soát, đàm phán với NH nước ngòai khi thanh toán gặp trục trặc (bộ chứng từ thất lạc, bị tuyên bố có sai sót,…) - Để sử dụng sản phẩm + Khách hàng yêu cầu đối tác NK phát hành L/C trong đó Vietcombank là NH được chỉ định (available with Vietcombank) hoặc có thể thanh toán tại bất kỳ NH nào (available with anybank). Trường hợp L/C chỉ định một NH cụ thể khác Vietcombank, Vietcombank chỉ thực hiện tiếp nhận bộ chứng từ và gửi đi, được miễn trách kiểm tra chứng từ. + Khách hàng xuất trình bộ chứng từ trong thời hạn quy định của L/C. Nếu L/C không có quy định, thời hạn này được hiểu là 21 ngày kể từ ngày giao hàng. Khách hàng nên xuất trình trước khi hết hạn để có thời gian kiểm tra và sửa chữa sai sót. 2.2.1.4 Dịch vụ chiết khấu truy đòi. Vietcombank tạm ứng tới một tỷ lệ nhất định trị giá bộ chứng từ thanh toán theo L/C. Nếu sau đó NH nước ngoài từ chối thanh toán cho bộ chứng từ đã được chiết khấu, khách hàng phải hoàn trả lại số tiền đã được tạm ứng cho Vietcombank. - Khách hàng Các doanh nghiệp xuất khẩu theo phương thức thanh toán trả chậm nhưng có nhu cầu nhận được nguồn vốn sớm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. - Lợi ích khi sử dụng sản phẩm Khách hàng được thanh toán trước thời hạn quy định của L/C hoặc trước khi yêu cầu nhờ thu được thanh toán, nhờ đó đảm bảo được nguồn vốn kinh doanh, tăng độ thanh khoản của bộ chứng từ, chủ động được luồng tiền trong hoạt động kinh Tài liệu bạn đang xem được Download từ www.updatebook.vn UpdateBook Team doanh của mình. Mặt khác, khách hàng có thể nâng cao khả năng cạnh tranh của mình bằng cách cấp tín dụng cho người NK thông qua việc chấp nhận thanh toán trả chậm. - Để sử dụng sản phẩm Khách hàng cần có yêu cầu chiết khấu truy đòi bằng văn bản và đáp ứng đủ các yêu cầu sau: + Bộ chứng từ hoàn toàn phù hợp với các điều kiện, điều khoản của L/C, luật áp dụng và các tập quán, thông lệ quốc tế. + Toàn bộ vận đơn gốc được xuất trình qua Vietcombank hoặc được lập theo lệnh của Vietcombank (trường hợp chiết khấu bộ chứng từ nhờ thu). 2.2.1.5 Dịch vụ chiết khấu miễn truy đòi. Vietcombank mua đứt bộ chứng từ theo L/C với tỷ lệ chiết khấu nhất định. - Khách hàng Các doanh nghiệp XK theo phương thức thanh toán trả chậm nhưng có nhu cầu nhận được nguồn vốn sớm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. - Lợi ích khi sử dụng sản phẩm Khách hàng được thanh toán trước thời hạn quy định của L/C hoặc trước khi yêu cầu nhờ thu được thanh toán, không phải hoàn trả lại ngay cả khi NH nước ngoài từ chối thanh toán. Do vậy, khách hàng đảm bảo được nguồn vốn kinh doanh đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của mình do có thể cấp tín dụng cho người NK thông qua việc chấp nhận thanh toán trả chậm. - Để sử dụng sản phẩm Khách hàng cần có yêu cầu chiết khấu miễn truy đòi bằng văn bản. Bộ chứng từ đề nghị chiết khấu phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau: + NH phát hành hoặc NH xác nhận là NH có uy tín, có hạn mức chiết khấu miễn truy đòi tại Vietcombank. Tài liệu bạn đang xem được Download từ www.updatebook.vn UpdateBook Team + Vận đơn được lập theo lệnh của NH phát hành hoặc NH xác nhận và toàn bộ vận đơn gốc xuất trình qua Vietcombank. + Bộ chứng từ hoàn toàn phù hợp với các điều khoản, điều kiện của L/C, với luật áp dụng và các tập quán, thông lệ quốc tế. 2.2.1.6. Dịch vụ chuyển nhượng L/C. Vietcombank thực hiện chuyển nhượng L/C theo yêu cầu của người hưởng lợi thứ nhất. Người hưởng lợi thứ nhất có thể yêu cầu chuyển nhượng từng phần hoặc toàn bộ trị giá L/C. Vietcombank thông báo L/C đến người hưởng lợi thứ 2. Vietcombank tiếp nhận chứng từ và gửi chứng từ đi thanh toán. - Khách hàng Dịch vụ này đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp làm trung gian môi giới XNK. - Lợi ích khi sử dụng sản phẩm + Người hưởng lợi thứ hai sẽ được đảm bảo thanh toán, có quyền yêu cầu NH được chỉ định trong L/C gốc thực hiện thanh toán. + Người hưởng lợi thứ nhất có thể cung cấp phương tiện đảm bảo cho người hưởng lợi thứ 2 mà không cần phải sử dụng hạn mức tín dụng tại Vietcombank. - Để sử dụng sản phẩm + Khách hàng yêu cầu ngân hàng phát hành L/C cho phép chuyển nhượng và không có điều khoản nào làm cho L/C không thể chuyển nhượng; L/C quy định Vietcombank là NH chuyển nhượng hoặc NH chỉ định. + Người hưởng lợi thứ nhất có thể chuyển nhượng cho 1 hoặc nhiều người hưởng lợi thứ 2. Nếu L/C không cho phép giao hàng từng phần, người hưởng lợi thứ nhất chỉ được chuyển nhượng cho tối đa 1 người hưởng lợi thứ hai. Tài liệu bạn đang xem được Download từ www.updatebook.vn UpdateBook Team + Người hưởng lợi thứ hai không được chuyển nhượng cho người hưởng lợi tiếp theo. 2.2.2 Thực trạng thanh toán hàng nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ. 2.2.2.1 Dịch vụ phát hành L/C. Vietcombank phát hành L/C theo yêu cầu của khách hàng (người NK). L/C có thể được phát hành miễn ký quỹ hoặc ký quỹ một tỷ lệ nhất định tùy thuộc vào từng đối tượng khách hàng cũng như theo thỏa thuận riêng giữa Vietcombank và khách hàng. - Khách hàng Các doanh nghiệp nhập khẩu. - Lợi ích khi sử dụng sản phẩm + L/C được Vietcombank phát hành trong vòng 24h. Hơn nữa, là một trong những NH hàng đầu ở Việt Nam, đặc biệt uy tín về thanh toán quốc tế, L/C do Vietcombank phát hành được hầu hết các ngân hàng trên thế giới chấp nhận, nhờ đó nâng cao vị thế đảm bảo khả năng cạnh tranh của khách hàng. + Khách hàng được Vietcombank cấp tín dụng thông qua việc miễn giảm tỷ lệ ký quỹ phát hành L/C. - Để sử dụng sản phẩm Khách hàng cần xuất trình các giấy tờ sau để yêu cầu mở LC: + Thư yêu cầu phát hành Thư tín dụng. + Hợp đồng mua bán ngoại thương hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương như hợp đồng (nếu có). + Văn bản cho phép nhập khẩu của Bộ quản lý chuyên ngành đối với hàng NK có điều kiện. 2.2.2.2 Dịch vụ thanh toán LC. Tài liệu bạn đang xem được Download từ www.updatebook.vn UpdateBook Team Khi nhận được bộ chứng từ do ngân hàng nước ngoài gửi đến, Vietcombank kiểm tra bộ chứng từ và thông báo ngay cho khách hàng. Nếu chứng từ phù hợp với L/C, Vietcombank sẽ thực hiện thanh toán cho người hưởng lợi. Nếu chứng từ không phù hợp, Vietcombank sẽ thông báo ngay cho khách hàng. Nếu chấp nhận bộ chứng, khách hàng làm thủ tục thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán và nhận bộ chứng từ. Ngược lại, Vietcombank sẽ thông báo từ chối thanh toán đến NH nước ngoài. - Khách hàng Các doanh nghiệp nhập khẩu. - Lợi ích khi sử dụng sản phẩm + Vietcombank hỗ trợ khách hàng trong việc xử lý chứng từ nhằm giảm thiểu những rủi ro trong thanh toán như giao hàng sai, thiếu hoặc lừa đảo,… + Việc thanh toán sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn nhất và mức phí hợp lý nhất do được thực hiện trực tiếp giữa Vietcombank với ngân hàng nước ngoài hoặc qua ngân hàng trung gian với số lượng ít nhất, nhờ đó giúp nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh của Quý khách. - Để sử dụng sản phẩm + Đối với L/C trả ngay: nếu chứng từ phù hợp với các điều khoản của L/C, khách hàng cần nộp đủ số tiền chưa ký quỹ và nhận bộ chứng từ. Vietcombank thực hiện thanh toán cho nước ngoài đồng thời ghi nợ tài khoản của khách hàng. + Đối với L/C trả chậm: nếu chứng từ phù hợp với các điều khoản của L/C , khách hàng sẽ trả phí chấp nhận thanh toán, nhận bộ chứng từ và thực hiện thanh toán khi đến hạn. 2.2.2.3 Ký hậu vận đơn/ Ủy quyền nhận hàng theo L/C, Bảo lãnh nhận hàng. Tài liệu bạn đang xem được Download từ www.updatebook.vn UpdateBook Team Vietcombank ký hậu trên vận đơn hoặc phát hành Ủy quyền nhận hàng hoặc Bảo lãnh nhận hàng (trường hợp chưa nhận được vận đơn gốc) để khách hàng làm thủ tục nhận hàng với người vận chuyển. Khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu Ký hậu vận đơn/ Phát hành Ủy quyền nhận hàng theo L/C cho Vietcombank. Sau khi kiểm tra các điều khoản cam kết thanh toán như ký quỹ/vay để thực hiện thanh toán Viet
Luận văn liên quan