Đề tài Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tại Hải Phòng

Ngày nay trên phạm vi toàn thế giới, du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hoá - xã hội. Du lịch không chỉ đem lại lợi ích kinh tế mà góp phần nâng cao đời sống tinh thần của con ng-ời, tạo ra sự giao l-u hữu nghị giữa các quốc gia thu hút đầu t- tạo công ăn việc làm cho ng-ời lao động. Trong xu h-ớng mở cửa của nền kinh tế đất n-ớc và hội nhập quốc tế, nhu cầu của con ng-ời không chỉ dừng lại ở sự giao l-u hội nhập về kinh tế mà còn có sự tiếp xúc, tìm hiểu về văn hoá, con ng-ời và phong tục tập quán .giữa các quốc gia, đây chính là tiền đề cho du lich nhân văn phát triển. Từ lâu du lịch nhân văn đã trở thành loại hình du lịch hấp dẫn ở nhiều nơi trên thế giới. Du lịch nhân văn có sức lôi cuốn và hấp dẫn đặc biệt dối với khách quốc tế . Hải Phòng là thành phố cảng biển có vị trí thuận lợi, là một cực trong tam giác động lực tăng tr-ởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và là một trong m-ời trung tâm du lịch quan trọng của đất n-ớc. Hải Phòng có đầy đủ gồm tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú đa dạng. Trong những năm qua, cùng với đà phát triển du lịch chung của cả n-ớc, Du lịch Hải Phòng có b--ớc tăng tr-ởng khá: L-ợng khách du lịch không ngừng tăng cao, từ năm 2001 đến nay, tăng trên d-ới 15%/năm, doanh thu du lịch tăng bình quân 18%/năm , nang l?c luu trỳ c?a Du l?ch H?i Phũng d?t 6.592 phũng, trong dú cú 3.842 phũng d?t tiờu chu?n qu?c t? t? 1 - 4 sao, cụng su?t s? d?ng phũng bỡnh quõn d?t trờn 50%/nam.

pdf68 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 3110 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tại Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tại Hải Phòng Sinh viên: Hoàng Thị Minh Lớp : VHL301 1 LỜI CẢM ƠN! Trong suốt quỏ trỡnh học tập và nghiờn cứu tại khoa Văn Hoỏ Du Lịch trường Đại Học Dõn Lập Hải Phũng, em xin chõn thành cảm ơn quý thầy cụ đó truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý bỏu giỳp cho em cú hành trang cơ bản, cho em tự tin hơn để bước vào đời. Trong suốt thời gian làm đề tài “Thực trạng khai thỏc tài nguyờn du lịch nhõn văn tại Hải Phũng”, em đó được sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tỡnh của cụ giỏo Thạc sĩ: Phạm Thị Khỏnh Ngọc. Em xin chõn trọng bày tỏ lũng biết ơn sõu sắc đối với sự giỳp đỡ quý bỏu của cụ! Em xin gửi lời cỏm ơn sõu sắc đến: Cỏn bộ thư viện thành phố Hải Phũng, cỏn bộ thư viện trường Đại Học Dõn Lập Hải Phũng, Sở Văn Hoỏ Thể Thao & Du Lịch Hải Phũng đó tạo mọi điều kiện giỳp đỡ em để em hoàn thành bài khoỏ luận này! Do hiểu biết thực tế và thời gian cú hạn nờn đề tài khụng trỏnh khỏi những thiếu sút, khiếm khuyết, em rất mong nhận được sự gúp ý và bổ sung của quý thầy cụ, cỏc nhà nghiờn cứu và những người quan tõm đến đề tài. Em xin chõn thành cảm ơn! Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tại Hải Phòng Sinh viên: Hoàng Thị Minh Lớp : VHL301 2 Lí DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngày nay trên phạm vi toàn thế giới, du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hoá - xã hội. Du lịch không chỉ đem lại lợi ích kinh tế mà góp phần nâng cao đời sống tinh thần của con ng-ời, tạo ra sự giao l-u hữu nghị giữa các quốc gia thu hút đầu t- tạo công ăn việc làm cho ng-ời lao động. Trong xu h-ớng mở cửa của nền kinh tế đất n-ớc và hội nhập quốc tế, nhu cầu của con ng-ời không chỉ dừng lại ở sự giao l-u hội nhập về kinh tế mà còn có sự tiếp xúc, tìm hiểu về văn hoá, con ng-ời và phong tục tập quán..giữa các quốc gia, đây chính là tiền đề cho du lich nhân văn phát triển. Từ lâu du lịch nhân văn đã trở thành loại hình du lịch hấp dẫn ở nhiều nơi trên thế giới. Du lịch nhân văn có sức lôi cuốn và hấp dẫn đặc biệt dối với khách quốc tế . Hải Phòng là thành phố cảng biển có vị trí thuận lợi, là một cực trong tam giác động lực tăng tr-ởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và là một trong m-ời trung tâm du lịch quan trọng của đất n-ớc. Hải Phòng có đầy đủ gồm tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú đa dạng. Trong những năm qua, cùng với đà phát triển du lịch chung của cả n-ớc, Du lịch Hải Phòng có b-- ớc tăng tr-ởng khá: L-ợng khách du lịch không ngừng tăng cao, từ năm 2001 đến nay, tăng trên d-ới 15%/năm, doanh thu du lịch tăng bình quân 18%/năm, năng lực lưu trỳ của Du lịch Hải Phũng đạt 6.592 phũng, trong đú cú 3.842 phũng đạt tiờu chuẩn quốc tế từ 1 - 4 sao, cụng suất sử dụng phũng bỡnh quõn đạt trờn 50%/năm. Điều đú đó thể hiện rất rừ sự phỏt triển vượt bậc của ngành du lịch Hải Phũng. Trong kết quả to lớn thu được của ngành du lịch Hải Phũng cú sự đúng gúp đỏng kể của tài nguyên du lịch nhõn văn. Tuy nhiờn, trong những năm qua Hải Phũng mới chỉ chỳ trọng phỏt triển tài nguyên du lịch tự nhiờn, du lịch biển mà chưa chỳ trọng phỏt triển tài nguyên du lịch nhõn văn. Trong khi đú, tiềm năng để phỏt triển loại hỡnh du lịch nhõn văn ở Hải Phũng là rất lớn. Hải Phũng là thành phố cú truyền thống lịch sử văn hoỏ lõu đời với di chỉ Cỏi Bốo (Cỏt Bà) được tỡm thấy cú tuổi cỏch đõy khoảng 6000-7000 năm. Mật Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tại Hải Phòng Sinh viên: Hoàng Thị Minh Lớp : VHL301 3 độ cỏc di tớch dày đặc cú 542 di tớch cỏc loại, trong đú cú 96 di tớch cấp quốc gia và trờn 100 di tớch được xếp hạng cấp thành phố, chủ yếu là đỡnh, đền, chựa, miếu mạo, nhà thờ, cỏc cụng trỡnh kiến trỳc....điều này tạo cho thành phố một nguồn tài nguyờn du lịch nhõn văn phong phỳ, hấp dẫn. Tuy nhiờn việc khai thỏc tài nguyờn du lịch nhõn văn của thành phố cần cú những định hướng và giải phỏp cụ thể. Hiện nay, khai thỏc tài nguyờn du lịch nhõn văn trong cỏc chương trỡnh du lịch khụng chỉ gúp phần vào việc phỏt triển bền vững, mà cũn tạo ra tớnh hấp dẫn, kộo dài ngày lưu trỳ bỡnh quõn của khỏch du lịch đến Hải Phũng, tạo thờm nguồn thu nhập, nõng cao hiệu quả của hoạt động du lịch . Với mong muốn gúp một phần nhỏ bộ của mỡnh trong việc khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch nhõn văn cho sự nghiệp phát triển nên em đó chọn đề tài “Thực trạng khai thỏc tài nguyờn du lịch nhõn văn tại Hải Phũng”. Mục đớch đề tài. Mong muốn của du khỏch khi thực hiện chuyến du lịch khụng đơn thuần chỉ để ngắm nhỡn những danh lam thắng cảnh mà đú cũn là nhu cầu hiểu biết về những giá trị nhân văn, di tớch cổ, nghe những cõu chuyện huyền thoại về đất nước con người thụng qua những di tớch lịch sử, phong tục tập quỏn, lễ hội,... đũi hỏi những người làm cụng tỏc du lịch phải đưa ra được những sản phẩm du lịch đặc thự mang đậm đà bản sắc văn húa để thu hỳt hơn khỏch du lịch. Mục đích của đề tài là b-ớc đầu tìm hiểu nghiên cứu và đánh giá thực trạng khai thác tài nguyờn du lịch nhõn văn tại Hải Phũng hiện nay đối với hoạt động du lịch, từ đú đề xuất một số giải phỏp cơ bản nhằm khai thác có bền vững các giá trị tài nguyờn du lịch nhõn văn của Hải Phũng. Đối tƣợng và phạm vi nghiờn cứu. Tài nguyờn nhõn văn là một trong những điều kiện quan trọng để phỏt triển du lịch. Tài nguyờn nhõn văn cú ưu thế nổi trội trong quỏ trỡnh cạnh tranh quốc tế, trong hoạt động du lịch của ngành du lịch Việt Nam nói chung du lịch Hải Phòng nói riêng hiện nay. Vỡ vậy, việc nghiờn cứu nguồn tài nguyờn nhõn văn để khai thỏc và sử dụng một cỏch hợp lý, phục vụ mục đớch phỏt triển du lịch bền vững đang là vấn đề cấp thiết hiện nay. Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tại Hải Phòng Sinh viên: Hoàng Thị Minh Lớp : VHL301 4 Đối t-ợng nghiên cứu của đề tài là nguồn tài nguyờn nhõn văn có giá trị văn hoá nh- các di tích lịch sử, lễ hội, làng nghề, các loại hình nghệ thuật truyền thống..có thể khai thác và phát triển du lịch ở Hải Phòng. Trong phạm vi hạn hẹp của khóa luận tốt nghiệp này, em chỉ xin đ-a ra những vấn đề mang tính cơ bản nhất, nh- một ý kiến tham khảo cho công việc xây dựng và phát triển các tài nguyờn du lịch nhõn văn tiểu biểu cú khả năng đưa vào khai thỏc phục vụ hoạt động du lịch trong phạm vi thành phố Hải Phòng. Phƣơng phỏp nghiờn cứu. Phương phỏp thu thập và sử lý tài liệu. Phương phỏp nghiờn cứu lịch sử. Phương phỏp điền dó. Phương phỏp phõn tớch, tổng hợp. Bố cục khúa luận: Ngoài phần mở, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung khúa luận gồm 3 chƣơng: Chương1: Lý luận chung về du lịch, tài nguyờn du lịch. Chương 2: Thực trạng khai thỏc tài nguyờn du lịch nhõn văn tại Hải Phũng. Chương 3: Phương hướng và một số giải phỏp khai thỏc hiệu quả tài nguyờn du lịch nhõn văn tại Hải Phũng. Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tại Hải Phòng Sinh viên: Hoàng Thị Minh Lớp : VHL301 5 CHƢƠNG 1: vai trò của tài nguyên du lịch nhân văn đối với hoạt động du lịch. 1.1. Du lịch và tài nguyờn du lịch. 1.1.1. Du lịch. Du lịch đó trở thành một hiện tượng kinh tế xó hội phổ biến khụng chỉ ở cỏc nước phỏt triển mà cũn ở cỏc nước đang phỏt triển, trong đú cú Việt Nam. Ngày nay thuật ngữ “du lịch” đó trở nờn rất thụng dụng. Tuy nhiờn cho đến nay do hoàn cảnh thời gian, khu vực khỏc nhau nờn khỏi niệm du lịch cũng khỏc nhau. Tại hội nghị LHQ về du lịch họp tại Roma _ Italia ( 21/8 – 5/9/1963), cỏc chuyờn gia đưa ra định nghió về du lịch: “Du lịch là tổng hợp cỏc mối quan hệ, hiện tượng và cỏc hoạt động kinh tế bắt nguồn từ cỏc cuộc hành trỡnh và lưu trỳ cuả cỏ nhõn hay tập thể ở bờn ngoài nơi ở thường xuyờn cuả họ hay ngoài nước họ với mục đớch hoà bỡnh. Nơi họ đến lưu trỳ khụng phải là nơi làm việc cuả họ”. Theo cỏc chuyên gia du lịch Trung Quốc thỡ: “hoạt động du lịch là tổng hoà hàng loạt quan hệ và hiện tượng lấy sự tồn tại và phỏt triển kinh tế, xó hội nhất định làm cơ sở, lấy chủ thể du lịch, khỏch thể du lịch và trung gian du lịch làm điều kiện”. Theo I.I pirụgionic, 1985 thỡ: “Du lịch là một dạng hoạt động cuả dõn cư trong thời gian rỗi liờn quan với sự di chuyển và lưu lại tạm thời bờn ngoài nơi cư trỳ thường xuyờn nhằm nghỉ ngơi, chữa bệnh, phỏt triển thể chất và tinh thần, nõng cao trỡnh độ nhận thức văn hoỏ hoặc thể thao kốm theo việc tiờu thụ những giỏ trị về tự nhiờn, kinh tế và văn hoỏ”. Theo Lụât Du lịch Việt Nam ( có hiệu lực từ 01/01/2006): “Du lịch là các hoạt động có liên quan tới chuyến đi của con người ngoài nơi cư trỳ thường xuyờn của mỡnh nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, giải trớ, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định”. Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tại Hải Phòng Sinh viên: Hoàng Thị Minh Lớp : VHL301 6 1.1.2. Tài nguyờn du lịch. Tài nguyờn hiểu theo nghĩa rộng bao gồm tất cả cỏc nguồn nguyờn liệu, năng lượng, thông tin và các yếu tố khác có trên trỏi đất, trong khụng gian vũ trụ liên quan mà con người cú thể sử dụng phục vụ cho cuộc sống và sự phỏt triển của mỡnh. Tài nguyờn du lịch là một dạng đặc sắc của tài nguyờn núi chung. Tài nguyờn du lịch bao gồm các yếu tố liên quan đến các điều kiện tự nhiên, điều kiện lịch sử, kinh tế - văn hoá - xã hội vốn có trong tự nhiên hoặc do con ng-ời tạo dựng nên. Các yếu tố này luôn luôn tồn tại và gắn liền với môi tr-ờng tự nhiên và môi tr-ờng xã hội đặc thù của mỗi địa ph-ơng mỗi quốc gia đó. Khi các yếu tố này đ-ợc thực hiện, đ-ợc khai thác và sử dụng cho mục đích du lịch thì chúng trở thành tài nguyên du lịch . Khỏi niệm tài nguyờn du lịch luụn gắn liền với khỏi niệm du lịch: “Tài nguyờn du lịch là cảnh quan thiờn nhiờn, yếu tố tự nhiên, di tớch lịch sử - văn hoá, cụng trỡnh lao động sỏng tạo của con người và các giỏ trị nhõn văn khác cú thể được sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch; là yếu tố cơ bản để hỡnh thành cỏc khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch”- Luật Du lịch Việt Nam (2006). Như vậy, tài nguyờn du lịch được xem như tiền đề để phỏt triển du lịch. Thực tế cho thấy, tài nguyờn du lịch càng phong phỳ, càng đặc sắc bao nhiờu thỡ sức hấp dẫn và hiệu quả hoạt động du lịch càng cao bấy nhiờu. Tài nguyờn du lịch được phõn loại thành tài nguyờn du lịch thiờn nhiờn gắn liền với cỏc nhõn tố tự nhiờn và tài nguyờn du lịch nhõn văn gắn liền với cỏc nhõn tố con người và xã hội. 1.1.2.1. Tài nguyờn du lịch tự nhiờn. Tài nguyên tự nhiên là các đối t-ợng và các hiện t-ợng trong môi tr-ờng tự nhiên bao quanh chúng ta. ở một địa ph-ơng nào đó tự nhiên tác động đến cảnh quan. Tài nguyên du lịch của Việt Nam khá phong phú và đa dạng. Ba phần t- lãnh thổ đất n-ớc là đồi núi với nhiều cảnh quan ngoạn mục, những cỏnh rừng Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tại Hải Phòng Sinh viên: Hoàng Thị Minh Lớp : VHL301 7 nhiệt đới với nhiều loài sinh vật đặc sắc, trờn 3.000km bờ biển và những hệ thống sụng hồ tạo nờn cỏc bức tranh thủy mặc sinh...Tất cả có sức hấp dẫn mạnh mẽ không chỉ với con người Việt Nam mà còn với người nước ngoài. Tài nguyờn du lịch tự nhiờn là tổng thể tự nhiờn cỏc thành phần của nú cú thể gúp phần khụi phục và phỏt triển thể lực, trớ tuệ con người, khả năng lao động và sức khoẻ của họ và được lụi cuốn vào phục vụ cho nhu cầu cũng như sản xuất dịch vụ du lịch. Theo luật du lịch Việt Nam(2006 ) định nghĩa tài nguyên du lịch tự nhiên nh- sau: “Tài nguyên du lịch tự nhiên gồm các yếu tố địa hình, địa chất, địa mạo, khí hậu, thuỷ văn, hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên có thể đ-ợc sử dụng phục vụ mục đích du lịch”. Trong chuyến du lịch, người ta thường tỡm đến những nơi cú phong cảnh đẹp. Phong cảnh theo một nghĩa nào đú được hiểu là một khỏi niệm tổng hợp liờn quan đến tài nguyờn du lịch. Cỏc thành phần của tự nhiờn với tư cỏch là tài nguyên du lịch cú tỏc động mạnh nhất đến hoạt động du lịch là: địa hỡnh, nguồn nước và động thực vật. Cỏc loại tài nguyờn du lịch tự nhiờn. *Địa hỡnh: Viêt Nam có 3/4 diện tích đất liền là đồi núi nh-ng chủ yếu là đồi núi thấp. Độ cao địa hình d-ới 1000m chiếm 85% so với mực n-ớc biển. Núi độ cao trên 2000m chiếm 1%. Các dãy núi có h-ớng chính là Tây Bắc - Đông Nam và h-ớng vòng cung, thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam.ở vùng Tây Bắc tập chung một số đỉnh núi cao nh- Phan Xi Phăng cao3.143m, Tây Côn Lĩnh cao 2.431m, Kiều Liêu Ti cao 2.403m, PuTa Ka cao 2.274m.... Địa hình Việt Nam phong phú thích hợp cho việc phát triên du lịch. Một số điểm du lịch có tài nguyên địa hình tiêu biểu ở Việt Nam bao gồm: Các cao nguyên nh-: cao nguyên đá Đồng Văn, cao nguyờn Bắc Hà, cao nguyờn Tà Phỡnh, cao nguyờn Mộc Chõu, cao nguyờn Nà Sản, cao nguyờn Sớn Chải, cao nguyờn Kon Tum, cao nguyờn Măng Đen (Kon Plụng), cao nguyờn Kon Hà Nừng, cao nguyờn Plõyku, cao nguyờn M'Drăk, cao nguyờn Đắk Lắk Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tại Hải Phòng Sinh viên: Hoàng Thị Minh Lớp : VHL301 8 ,cao nguyờn Mơ Nụng, cao nguyờn Lõm Viờn, cao nguyờn Di Linh thích hợp cho các loại hình du lịch nghỉ d-ỡng, tham quan, khám phá....đã hình thành các khu du lịch nổi tiếng nh-: Sa Pa, Tam Đảo, Ba Vì, Đà Lạt... Các khu vực địa hình hang động nổi tiếng thế giới và đã đ-ợc công nhận là di sản thiên nhiên thế giới nh- vịnh Hạ Long, Phong Nha - Kẻ Bàng... Các bãi biển phân bố trải đều từ Bắc vào Nam nh- : Trà Cổ, Bãi Cháy, Đồ Sơn, Đồng Châu, Sầm Sơn, Cửa Lò, Cửa Hội, Xuõn Thành, Thạch Hải, Thiờn Cầm, Nhật Lệ, Cảnh Dương, Lăng Cụ, Non N-ớc, Đại Lónh, Nha Trang, Cà Nỏ, Mũi Nộ, Quy Nhơn, Vũng Tàu... *Khí hậu: Việt Nam là nước cú khớ hậu nhiệt đời giú mựa. Cú nhiệt độ trung bỡnh năm từ 22ºC đến 27ºC. Hàng năm, cú khoảng 100 ngày mưa với lượng mưa trung bỡnh từ 1.500 đến 2.000mm. Độ ẩm khụng khớ trờn dưới 80%. Số giờ nắng khoảng 1.500 - 2.000 giờ, nhiệt bức xạ trung bỡnh năm 100kcal/cm². Các khu vực có điều kiện khí hậu điển hình thích hợp phát triển hoạt động du lịch ở Việt Nam gồm có Sa Pa, Tam Đảo, Bà Nà, Đà Lạt ... *Thuỷ văn: Việt Nam có 2860 con sông có chiều dài từ 10km trở lên. Dọc theo bờ biển cứ 20km lại có một cửa sông. Khai thác thuỷ văn trong phát triển du lịch th-ờng bao gồm các sông, hồ với phong cảch đẹp hoặc các điểm có nguồn suối n-ớc khoáng, suối n-ớc nóng phục vụ hoạt động chữa bệnh nh-: Kim Bôi - Hoà Bình, Tiên Lãng - Hải Phòng, Kênh Gà - Ninh Bình, Bang - Quảng Bình... Hệ thống các hồ thiên nhiên và nhân tạo phong phú nh-: Hồ Ba Bể, Hồ Núi Cốc, Hồ Thác Bà, Hồ Hòa Bình, Hồ Kẻ Gỗ, Hồ Trị An...gắn với các giai thoại truyền thuyết trữ tình và giá trị lao động sản xuất của con ng-ời. *Tài nguyên về động - thực vật. Là yếu tố tài nguyên có ý nghĩa quan trọng về hệ du lịch sinh thái, du lịch kết hợp tham quan, tìm hiểu nghiên cứu khoa học ... Việt Nam là một quốc gia cú sự đa dạng sinh học, hệ thực vật cú khoảng 14.000 loài thực vật bậc cao cú mạch, đó xỏc định được khoảng 7.000 loài thực vật bậc cao, 800 loài rờu, 600 loài nấm, 600 loài rong biển. Trong đú cú 1.200 loài thực vật đặc hữu, hơn 2.300 loài thực vật đó được sử dụng làm lương thực Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tại Hải Phòng Sinh viên: Hoàng Thị Minh Lớp : VHL301 9 thực phẩm, thuốc chữa bệnh, tinh dầu, vật liệu trong xõy dựng. Tỷ lệ số loài thực vật dựng làm dược liệu ở nước ta lờn tới 28%. Hệ thực vật nước ta cú nhiều loài quý hiếm như gỗ đỏ, gụ mật, Hoàng Liờn chõn gà, ba kớch, hoàng đàn, cẩm lai, pơ mu.. Về hệ động vật: Tớnh đến nay đó xỏc định được ở nước ta cú 275 loài thỳ, 1.009 loài và phõn loài chim, 349 loài bũ sỏt và lưỡng cư, 527 loài cỏ nước ngọt, khoảng 2.038 loài cỏ biển, 12.000 loài cụn trựng, 1.600 loài động vật giỏp xỏc, 350 loài động vật da gai, 700 loài giun nhiều tơ, 2.500 loài động vật thõn mềm, 350 loài sa nhụ được biết .. Đến thỏng 8/2010, cả nước cú 30 vườn quốc gia khoảng 10.350,74 km² (trong đú cú 620,10 km² là mặt biển), chiếm khoảng 2,93% diện tớch lónh thổ đất liền gồm: Ba Bể, Bỏi Tử Long, Hoàng Liờn, Tam Đảo, Xuõn Sơn, Ba Vỡ, Cỏt Bà, Xuõn Thủy, Cỳc Phương, Bến En, Pự Mỏt, Vũ Quang, Phong Nha - Kẻ Bàng, Bạch Mó, Nỳi Chỳa, Bidoup Nỳi Bà, Phước Bỡnh, Chư Mom Ray, Chư Yang Sin, Kon Ka Kinh, Yok Đụn, Lũ Gũ-Xa Mỏt, Cát Tiên, Tràm Chim, Mũi Cà Mau, U Minh Hạ, U Minh Thượng, Phỳ Quốc, Cụn Đảo. Ngoài ra, n-ớc ta có nhiều khu dự trữ sinh quyển thế giới nh-: Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, Khu dự trữ sinh quyển Cỏt Tiờn, Khu dự trữ sinh quyển Cỏt Bà, Khu dự trữ sinh quyển chõu thổ sụng Hồng, Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiờn Giang, Khu dự trữ sinh quyển miền tõy Nghệ An, Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau, Khu dự trữ sinh quyển Cự Lao Chàm... Việt Nam cú điều kiện tự nhiờn, tài nguyờn du lịch tự nhiờn phong phỳ, đa dạng, đặc sắc. Cỏc tài nguyờn du lịch tự nhiờn cú mức độ tập chung cao, cú sự kết hợp, nhiều loại tài nguyờn, tạo phong cảnh đẹp, cú sức hấp dẫn du khỏch, cú thể xõy dựng, tổ chức phỏt triển cỏc điểm du lịch, thuận tiện cho việc phỏt triển nhiều loại hỡnh du lịch đặc biệt nh- du lịch sinh thái, khám phá, mạo hiểm.... 1.1.2.2. Tài nguyờn du lịch nhõn văn. Tài nguyờn du lịch nhõn văn là cỏc di tớch lịch sử, văn hoỏ và cỏc cụng trỡnh đương đại thuận lợi cho việc hỡnh thành và phỏt triển hoạt động du lịch. Tài Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tại Hải Phòng Sinh viên: Hoàng Thị Minh Lớp : VHL301 10 nguyờn du lịch nhõn văn cũng được hiểu là tài nguyờn du lịch văn hoỏ, tuy nhiờn khụng phải sản phẩm văn hoỏ nào cũng là tài nguyờn du lịch nhõn văn, chỉ những sản phẩm phục vụ du lịch mới được coi là tài nguyờn du lịch nhõn văn. Tài nguyờn nhõn văn chớnh là những giỏ trị văn hoỏ tiờu biểu cho mỗi dõn tộc, mỗi quốc gia mỗi vùng miền. Hoạt động du lịch khai thỏc tài nguyờn du lịch nhõn văn giỳp cho khỏch du lịch hiểu được những đặc trưng cơ bản về văn hoỏ của dõn tộc, địa phương nơi mỡnh đến. Nếu như tài nguyờn du lịch thiờn nhiờn hấp dẫn du khỏch bởi sự hoang sơ, độc đỏo và hiếm hoi của nú thỡ tài nguyờn du lịch thu hỳt khỏch bởi tớnh phong phỳ, đa dạng, độc đỏo và tớnh truyền thống cũng như tớnh đặc thù địa phương của nú. Cỏc đối tượng văn hoỏ tài nguyờn du lịch nhõn văn là cơ sở để tạo nờn cỏc loại hỡnh du lịch văn hoỏ phong phỳ. Tài nguyờn du lịch nhõn văn là tất cả những gỡ do xó hội cộng đồng tạo ra cú sức hấp dẫn du khỏch được đưa vào phục vụ phỏt triển du lịch. Luật du lịch Việt Nam (2006) định nghĩa tài nguyờn du lịch nhõn văn như sau“ Tài nguyờn du lịch nhõn văn gồm truyền thống văn hoỏ, cỏc yếu tố văn hoỏ, văn nghệ dõn gian, di tớch lịch sử, cỏch mạng, khảo cổ, kiến trỳc, cỏc cụng trỡnh lao động sỏng tạo của con người và cỏc di sản văn hoỏ vật thể, phi vật thể khỏc cú thể được sử dụng phục vụ mục đớch du lịch”. *Cỏc loại tài nguyờn du lịch nhõn văn. Là những sản phẩm văn hoỏ nờn nguồn tài nguyờn du lịch nhõn văn cũng rất đa dạng, phong phỳ. Chỳng cú thể được phõn thành những dạng chớnh sau: • Cỏc di tớch lịch sử – văn hoỏ. Di tớch lịch sử tớch lịch sử – là tài sản quý giỏ của mỗi địa phương, mỗi dõn tộc, đất nước và cả nhõn loại. Nú là bằng chứng trung thành, xỏc thực, cụ thể về đặc điểm văn hoỏ mỗi nước. Ở đú chứa đựng tất cả những gỡ thuộc về truyền thống tốt đẹp, những tinh hoa, trớ tuệ, tài năng, giỏ trị văn hoỏ nghệ thuật của mỗi quốc gia. Di tớch lịch sử – văn hoỏ cú khả năng rất lớn gúp phần vào việc phỏt triển trớ tuệ, tài năng của con người; gúp phần vào việc phỏt triển khoa học nhõn văn, khoa học lịch sử. Đú chớnh là bộ mặt quỏ khứ của mỗi dõn tộc, mỗi Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tại Hải Phòng Sinh viên: Hoàng Thị Minh Lớp : VHL301 11 quốc gia. Theo Luật du lịch Việt Nam “Di tớch lịch sử – văn hoỏ là những cụng trỡnh xõy dựng, địa điểm, đồ vật, tài liệu và cỏc tỏc phẩm cú giỏ trị lịch sử, khoa học, nghệ thuật, cũng như cỏc giỏ trị văn hoỏ khỏc, hoặc liờn quan đến cỏc sự kiện
Luận văn liên quan