Đề tài Thực trạng thu hút và sử dụng vốn đầu tư ở tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

Dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta đang trên con đường CNH, HĐH đất nước với mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Điều này có nghĩa là nước ta phải có tỷ trọng công nghiệp chiếm hơn 70% GDP, đây là điều khó thực hiện do nước ta còn nghèo vì “cái khó bó cái khôn”. Cho nên có thể nói để thực hiện được mục tiêu mà Đảng đề ra thì nước ta phải có vốn, vốn có thể huy động trong nước và từ nước ngoài trong đó vốn trong nước đóng vai trò quyết định còn vốn nước ngoài không thể thiếu. Nhưng việc Nhà nước phân bổ nguồn vốn ra sao, sử dụng vốn vào những mục đích gì có vai trò rất quan trọng với công cuộc xây dựng đất nước. Chính vì những lý do trên nên trong quá trình thực tập tại Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội tôi đã chọn chuyên đề với đề tài " Thực trạng thu hút và sử dụng vốn đầu tư ở Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội -Thực trạng và giải pháp". Với sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn THS Nguyễn Thị Hoa và các chú, các anh chị phòng kế hoạch tổng hợp thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội. Bài viết nay gồm ba chương Chương I : Một số lý luận cơ bản về vốn đầu tư Chương II : THực trạng thu hút và sử dụng vốn đầu tư ở Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội Chương III : Giải pháp thu hút và sử dụng vốn đầu tư của Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội.

doc66 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2927 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng thu hút và sử dụng vốn đầu tư ở tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội: Thực trạng và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan