Đề tài Thực trạng và giải pháp triển khai sản phẩm, dịch vụ MobileBanking của hệ thống ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên đề tài: Thực trạng và giải pháp triển khai sản phẩm, dịch vụ mobilebanking của hệ thống Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 2. Lý do chọn đề tài: Tìm ra ý tưởng, nghiên cứu sản phẩm, thí nghiệm, phát triển sản phẩm đối với một doanh nghiệp là vô cùng khó khăn và phức tạp. Các hoạt động này thường chiếm một khối lượng thời gian, công sức, tâm huyết cũng như những chi phí tài chính vô cùng to lớn đối với các doanh nghiệp. Sau khi đã nghiên cứu, thí nghiệm sản phẩm thành công nhưng điều này chưa thể khẳng định được sự thành công của sản phẩm trên thị trường. Để có thể kết luận sự thành công hay thất bại của một sản phẩm còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố cả bên trong cũng như những yếu tố bên ngoài của doanh nghiệp. Một trong những yếu tố rất quan trọng giúp cho sự thành công hay thất bại của một sản phẩm, dịch vụ đó là khâu triển khai sản phẩm ra thị trường. Một sản phẩm, dịch vụ cho dù có tốt đi chăng nữa nhưng khâu triển khai sản phẩm không được chú trọng, không có kế hoạch triển khai chúng ra thị trườn g một cách khoa học, bài bản thì sản phẩm đó sẽ sớm dẫn tới thất bại. Trên đây là những lý do để đề tài được hình thành và ra đời. 3. Mục tiêu của đề tài: Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ mobile banking của Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam. Đề tài cũng nghiên cứu thực trạng triển khai sản phẩm, dịch vụ này tới người sử dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đưa ra những g iải pháp, kiến nghị đối với ngân hàng nhằm triển khai sản phẩm, dịch vụ này cũng như những dịch vụ sau này được tốt hơn. 4. Phương pháp thực hiện: Đề tài được thực hiện theo phương pháp thống kê, mô tả, quan sát, phân tích và tổng hợp . 5. Hạn chế của đề tài: Đề tài nghiên cứu về các sản phẩm, dịch vụ tương đối mới, do đó tài liệu liên quan tới dịch vụ mobile banking để nghiên cứu còn rất hạn chế, đồng thời thời gian thực tập tại ngân hàng cũng như thời gian thực hiện đề tài có hạn nên đề tài thật sự chưa thể hoàn toàn làm thỏa mãn bản thân người nghiên cứu cũng như những người quan tâm khác. 6. Kết cấu của đề tài: Đề tài được chia làm 4 phần: - Phần 1: phần mở đầu Giới thiệu tên đề tài nghiên cứu, kết cấu của đề tài, lý do chọn đề tài, cách thức thực hiện đề tài cũng như những khó khăn, thuận lợi khi thực hiện đề tài. - Phần 2: cơ sở lý luận Giới thiệu một số cơ sở lý luận có liên quan tới sản phẩm, dịch vụ . Cách thức triển khai sản phẩm, dịch vụ ra thị trường. - Phần 3: cơ sở thực tế Giới thiệu về sự hình thành, phát triển cũng như cơ cấu tổ chức của Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam. - Giới thiệu về sự hình thành và phát triển cũng như cơ cấu tổ chức của chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn 3. - Giới thiệu sơ lược về sản phẩm, dịch vụ mobilebanking Của Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam. - Đánh giá một số kết quả triển khai sản phẩm, dịch vụ mobilebanking của Agribak. - Phân tích thực trạng triển khai đồng thời đưa ra một số giải pháp , kiến n ghị đối với ngân hàng khi triển khai dịch vụ mobilebanking. - Phần 4: kết luận

pdf59 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3681 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp triển khai sản phẩm, dịch vụ MobileBanking của hệ thống ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan