Đề tài Thực trạng và những giải pháp phát triển kinh doanh các dịch vụ tại công ty chứng khoán SSI

SSI là doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 056679 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hồ chí Minh cấp ngày 30/12/1999. Vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng.SSI là Công ty Chứng khoán đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh.SSI đồng thời là thành viên của hai Trung tâm Giao dịch Chứng khoán: Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp HCM (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh).

doc75 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 4820 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và những giải pháp phát triển kinh doanh các dịch vụ tại công ty chứng khoán SSI, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mục Lục Danh mục bảng biểu 3 Chương I: Khái Quát chung về công ty chứng khoán SSI 4 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển 4 1.2. Chức năng và nhiệm vụ 6 1.2.1. Chức năng 6 1.2.2.Nhiệm vụ 6 1.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh 8 1.3.Kết quả kinh doanh trong những năm gần đây 9 1.3.1.Đặc điểm kinh doanh 9 1.3.2.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 9 Chương II: Thực trạng kinh doanh các dịch vụ tại công ty chứng khoán SSI 12 2.1. Sự cần thiết khách quan phải phát triển kinh doanh các dịch vụ tại công ty chứng khoán SSI 12 2.2 .Phân tích thực trạng kinh doanh các dịch vụ tại công ty chứng khoán SSI 12 2.2.1. Khái quát về các dịch vụ tại công ty chứng khoán SSI 12 2.2.2 Phân tích tình hình kinh doanh các dịch vụ của công ty chứng khoán SSI 19 2.2.3. Phân tích thực trạng phát triển kinh doanh các dịch vụ tại công ty chứng khoán SSI 21 2.3 Kết Luận chung về thực trạng kinh doanh các dịch vụ tại SSI 36 2.3.1. Những kết quả đạt được 36 2.3.2. Những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân 40 Chương III: Một số giải phát chủ yếu phát triển kinh doanh các dịch vụ tại công ty chứng khoán SSI 44 3.1 Phương hướng phát triển của công ty những năm tới 44 3.2. Một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy kinh doanh dịch vụ tại Công ty Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) 46 3.2.1 Một số giải pháp nhằm phát triển kinh doanh các dịch vụ tại công ty SSI 48 3.2.2. Các giải pháp cụ thể đối với từng dịch vụ: 57 3.3. Một số kiến nghị với Nhà nước. 66 3.3.1. Hoàn thiện khung pháp lí cho hoạt động dịch vụ của CTCK. 66 3.3.2. Tăng cung cho thị trường chứng khoán cả về số lượng, chất lượng và chủng loại. 67 3.3.3. Cần có quy định cụ thể, rõ ràng về phương thức, tổ chức hoạt động của TTGDCK Hà Nội. 68 3.3.4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán và TTCK. 69 3.3.5. Tăng cường chế độ công bố thông tin. 69 3.3.6. Phát triển các tổ chức phụ trợ. 71 3.3.7. Bổ sung chính sách ưu đãi thuế cho các CTCK. 72 3.3.8. Tạo điều kiện cho bên nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam. 72 Kết luận 74 Danh mục bảng biểu Bảng 1:Kết quả hoạt động kinh doanh của CTCPCK Sài Gòn (SSI) từ 2006 – 2009 Bảng 2: số liệu doanh thu của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) qua 2 năm 2008 -2009 Bảng 3: Cơ cấu trình độ học vấn nhân sự tại SSI Bảng 4: số liệu hoạt động môi giới chứng khoán qua các năm của của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) Bảng 5: Doanh thu dịch vụ môi giới chứng khoán Bảng 6: Doanh thu dịch vụ bảo lãnh phát hành Bảng 7: Doanh thu dịch vụ quản lý danh mục đầu tư Bảng 8: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) từ 2006 - 2009 Chương I: Khái Quát chung về công ty chứng khoán SSI 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển SSI là doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 056679 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hồ chí Minh cấp ngày 30/12/1999. Vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng.SSI là Công ty Chứng khoán đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh.SSI đồng thời là thành viên của hai Trung tâm Giao dịch Chứng khoán: Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp HCM (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh).   Năm    30/12/1999: SSI được thành lập với trụ sở chính tại TP. HCM với hai nghiệp vụ Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán. 1999 30/12/1999: Vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng.  07/2001: SSI có 4 nghiệp vụ chính: Tư vấn Đầu tư, Môi giới, Tự doanh và Lưu ký chứng khoán. 2001 02/2001: SSI tăng vốn điều lệ lên 9 tỷ đồng 07/2001: SSI tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng  09/07/2002: Mở chi nhánh tại Hà nội, mở rộng hoạt động kinh doanh chứng khoán trên địa bàn từ Bắc vào Nam. 2002      2004 4/2004: SSI tăng vốn điều lệ lên 23 tỷ đồng  2/2005: SSI có 5 nghiệp vụ chính: Tư vấn đầu tư, Môi giới, Tự doanh, Lưu ký chứng khoán và Quản lý danh mục đầu tư. 6/2005: Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành được bổ sung 2005 2/2005: SSI tăng vốn điều lệ lên 26 tỷ đồng 6/2005: SSI tăng vốn điều lệ lên 52 tỷ đồng  15/12/2006: Cổ phiếu SSI đăng ký giao dịch  tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 2006: SSI được vinh danh ‘Vietnam Excellent Brand” của tạp chí Vietnam Economic Times 2006 02/2006: SSI tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng. 05/2006: SSI tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng, trở thành công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt nam tại thời điểm đó. 09/2006: Vốn điều lệ đạt 500 tỷ đồng.  3/8/2007: công ty Quản lý Quỹ SSI, công ty TNHH một thành viên của SSI được thành lập 29/10/2007: SSI chính thức niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh). 2007: SSI đã được vinh danh với những giải thưởng uy tín nhất về kinh tế: giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam”, là 1 trong 100 doanh nghiệp được vinh danh “Sao vàng Đất Việt” 2007 (công ty duy nhất trong lĩnh vực chứng khoán), được tạp chí Euro Money bình chọn là Nhà thu xếp số 1 trong nước về trái phiếu nội địa năm 2007, được World Bank bình chọn là một trong 10 cổ phiếu có giá trị nhất tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM 2007 07/2007: SSI tăng vốn điều lệ lên 799.999.170.000 đồng  03/2008: cổ phiếu SSI được Merrill Lynch chọn là 1 trong số 50 cổ phiếu là thành phần cấu thành của chỉ số ML Frontier Index, chỉ số này nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những cơ hội tốt nhất tại các thị trường mới nổi và có tiềm năng nhất tại châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Á. 2008: SSI được vinh hạnh nằm trong top 20 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, do Trung tâm Thông tin tín dụng – CIC – Ngân hàng Nhà nước VN cùng Hãng tin danh tiếng D&B (Mỹ), được giải thưởng Nhà môi giới tốt nhất Việt Nam do tạp chí danh tiếng FinanceAsia  trao 2008 03/3/2008: SSI tăng vốn điều lệ lên 1.199.998.710.000 đồng 16/4/2008: SSI tăng vốn điều lệ lên 1.366.666.710.000 đồng.  2009: SSI được tạp chí danh tiếng FinanceAsia trao giải “Nhà môi giới tốt nhất Việt Nam” và “Nhà tư vấn tốt nhất Việt Nam” 2009 30/01/2009: SSI tăng vốn điều lệ lên 1.533.334.710.000 đồng  1.2. Chức năng và nhiệm vụ 1.2.1. Chức năng Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) có các chức năng chủ yếu sau: - Tạo ra một cơ chế huy động vốn linh hoạt giữa người có tiền nhàn rỗi với người sử dụng vốn. - Cung cấp cơ chế giá cả hợp lý cho giao dịch. - Tạo ra tính thanh khoản tốt cho chứng khoán. - Góp phần điều tiết và bình ổn thị trường chứng khoán. 1.2.2.Nhiệm vụ Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) có các nhiệm vụ khác nhau đối với các chủ thể khác nhau trên thị trường chứng khoán: Đối với thị trường chứng khoán: Giá cả chứng khoán là do thị trường quyết định, tuy nhiên, để đưa ra mức giá cuối cùng thì người mua và người bán phải thông qua các CTCK vì họ không được trực tiếp tham gia vào thị trường. Do đó, Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) góp phần làm cầu nối giữa người mua và người bán. Thêm vào đó các CTCK là những thành viên của thị trường, do vậy cũng góp phần tạo lập giá cả thị trường thông qua đấu giá. Giá cả của mỗi loại chứng khoán đều có sự tham gia định giá của các công ty chứng khoán. Trên thị trường sơ cấp các CTCK cùng các nhà phát hành đưa ra mức giá đầu tiên. Với việc thực hiện nghịêp vụ bảo lãnh phát hành, CTCK đã tham gia vào quá trình tạo hàng hoá cho thị trường. Trên thị trường thứ cấp, bằng nghiệp vụ môi giới và tư vấn, CTCK giúp các nhà đầu tư có thể mua bán trao đổi chứng khoán một cách dễ dàng. Do vậy chứng khoán trở nên hấp dẫn các nhà đầu tư hơn, từ đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục phát hành trên thị trường sơ cấp. Đối với các tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) sẽ giúp các doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí phát hành đồng thời giảm rủi ro sau khi phát hành chứng khoán. Với kinh nghiệm và kỹ năng về lĩnh vực tài chính của mình Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản trị điều hành, củng cố công tác tài chính kế toán, quản lý nhân sự, giúp các doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu, tuân thủ các quy định khi tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán. Hơn nữa, Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) là một kênh thông tin thị trường, tài chính với các dịch vụ như: quản lý danh mục đầu tư, tư vấn đầu tư…. Sẽ tạo cho các doanh nghiệp nhiều sự lựa chọn hơn để tối ưu hoá hoạt động tài chính của mình. Đối với các nhà đầu tư: Khi đầu tư vào chứng khoán, các nhà đầu tư không thể tự đến Sở giao dịch để mua bán chứng khoán. Mặt khác, họ cũng ít có trình độ chuyên môn, chưa nắm vững các quy tắc giao dịch, quy trình nghiệp vụ. Sự biến động thường xuyên của giá cả chứng khoán cũng như mức độ rủi ro cao sẽ làm cho các nhà đầu tư tốn kém chi phí, công sức và thời gian tìm hiểu thông tin trước khi quyết định đầu tư. Thông qua các hoạt động như môi giới, tư vấn, quản lý danh mục đầu tư Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) sẽ giúp các nhà đầu tư thực hiện có hiệu quả. Đối với các cơ quan quản lý thị trường: Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) có vai trò cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán cho các cơ quan quản lý thị trường. Các thông tin đó bao gồm: thông tin về các giao dịch mua bán trên thị trường, thông tin về các cổ phiếu, trái phiếu và tổ chức phát hành, thông tin về các nhà đầu tư,…. Nhờ các thông tin này, các cơ quan quản lý thị trường có thể kiểm soát và chống các hiện tượng thao túng, lũng đoạn và bóp méo thị trường. Đối với xã hội: Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) góp phần giảm chi phí giao dịch, lưu thông các dòng chảy tài chính, từ đó thúc đẩy tiết kiệm và đầu tư cho phát triển kinh tế. Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) tạo ra những dịch vụ mới trong nền kinh tế, tạo việc làm và làm phong phú môi trường đầu tư. Sự góp mặt của các CTCK nói chung và sự góp mặt của Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) nói riêng trên thị trường tài chính làm mất đi tính độc quyền của các ngân hàng trong quá trình huy động vốn, tạo ra môi trường cạnh tranh, góp phần nâng cao hiệu quả của hệ thống tài chính quốc gia. 1.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) có cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo công ty bao gồm: Chủ tịch công ty, Giám đốc và các phó giám đốc, trong đó có Phó giám đốc trực tiếp phụ trách hoạt động chi nhánh TP HCM. Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) có trụ sở chính ở Hà Nội, chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh 1.3.Kết quả kinh doanh trong những năm gần đây 1.3.1.Đặc điểm kinh doanh Công ty chứng khoán luôn gắn liền với nhiệm vụ là cầu nối giữa người mua và người bán chứng khoán trên thị trường.Vì vậy mọi sản phẩm của công ty chứng khoán đều nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người mua và người bán.Cũng như các sản phẩm dịch vụ khác,các sản phẩm dịch vụ của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) cũng có những đặc điểm chung của các hoạt động dịch vụ Thứ nhất,các hoạt động dịch vụ của công ty cần được diễn ra kịp thời nhanh chóng,đáp ứng được yêu cầu về thời gian của khách hàng.Như đã biết,đặc điểm của thị trường chứng khoán là chỉ một sự chậm trễ nhỏ về thời gian cũng có thể gây tổn hại rất lớn.Do vậy,các hoạt động dịch vụ của công ty luôn diễn ra khẩn trương,đặc biệt là dịch vụ môi giới chứng khoán và các dịch vụ bổ xung như cho vay cầm cố,bảo lãnh chứng khoán. Thứ hai,đặc điểm của dịch vụ của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) là thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng,do vậy sự đánh giá của khách hàng về các hoạt động của công ty phụ thuộc rất nhiều vào khả năng giao tiếp của nhân viên.Nhưng hiện nay,công ty chưa có hay chưa đào tạo cho nhân viên về khả năng giao tiếp với khách hàng mà đa phần là nhân viên làm ở bộ phận nào thì trực tiếp tiếp xúc với khách hàng của mình. 1.3.2.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây Có thể nói,sau hơn 4 năm kể từ ngày niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2007,công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã bước đầu xay dựng được các quy trình nghiệp vụ và tích lũy được 1 số kinh nghiệm trong kinh doanh chứng khoán.Doanh thu và lợi nhuận của công ty qua các năm có sự gia tăng đáng kể Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) từ 2006 - 2009 (Đơn vị: triệu đồng) Năm Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009  Doanh thu 379.095 1291.685 1017995 1189.385  Chi phí 75.795 342.692 740.176 233.474  Lợi Nhuận 303.300 948.993 277.819 955.911  (nguồn: báo cáo tài chính hằng năm của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) ) Năm 2006 công ty đạt mức lợi nhuận là 303 tỷ, doanh từ hoạt đọng tự doanh chứng khoán chiếm phần lớn với giá trị là 194 tỷ và đây cũng là năm thị trường chứng khoán chuẩn bị bước vào thời kì “sốt” với sự tăng giá mạnh của 1 loạt các cổ phiếu trên thị trường.Nghiệp vụ môi giới chứng khoán của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) đạt 49 tỷ chiếm 12% doanh thu Sang năm 2007 lợi nhuận của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) tăng đột biến lên 948 tỷ gấp 3 lần so với năm 2006. Trong đó lợi nhuận từ môi giới chứng khoán là 250 tỷ và từ tự doanh chứng khoán 690 tỷ. Cũng trong năm này,sự đẩy mạnh hoạt động của các cổ phiếu,tính thanh khoản gia tăng và hoạt động giao dịch cổ phiếu cũng tăng liên tục,mọi người kì vọng rất nhiều về lãi từ cổ phiếu mang lại,điều này đã giúp cho công ty CPCK Sài Gòn (SSI) có 1 khoản thu không nhỏ từ hoạt động môi giới giao dịch Sang đến năm 2008 mức lợi nhuận giảm di rất nhiều từ 948 tỷ xuống chỉ còn 277 tỷ nguyên nhân là do trong mục chi phí, công ty CPCK Sài Gòn (SSI) đã tăng cường thêm tiền vào quỹ dự phòng chứng khoán trước những biến động khó lường của thị trường chứng khoán năm 2008 Sang năm 2009 lợi nhuận lại được đẩy lên cào vì lúc này quỹ dự phòng chứng khoán đã được rút xuống ,điều này làm giảm chi phí,tăng doanh thu (lợi nhuận tăng Qua những con số trên chúng ta có thể thấy công ty CPCK Sài Gòn (SSI) phải trai qua 1 thời gian biến động rất lớn của thị trường chứng khoán đi từ tăng trưởng mạnh mẽ đột biến xuống suy thoái khó lường.Cùng với sự tăng trường của thị trường chứng khoán là lợi nhuận và sự suy thoái là thua lỗ,tuy nhiên với những bước đi đúng đăn và đội ngũ nhân viên có chuyên môn trình độ cao,công ty CPCK Sài Gòn (SSI) đã từng bước khẳng định mình trên thị trường môi giới và đầu tư chứng khoán! Chương II: Thực trạng kinh doanh các dịch vụ tại công ty chứng khoán SSI 2.1. Sự cần thiết khách quan phải phát triển kinh doanh các dịch vụ tại công ty chứng khoán SSI Là cầu nối trung gian giúp người mua và người bán chứng khoán giao dịch mua bán chứng khoán với nhau 1 cách dễ dàng nhất với chi phí thấp nhất. Các dịch vụ kinh doanh chứng khoán của CTCK góp phần giảm bớt những chi phí thông tin và giao dịch lớn của mỗi cá nhân ,tổ chức và toàn bộ nền kinh tế Các dịch vụ của công ty chứng khoán giúp đáp ứng đầy đủ kịp thời yêu cầu của người cần vốn và người có vốn. Các dịch vụ của CTCK giúp tư vấn,tài trợ và phòng ngừa rủi ro cho hoạt động kinh doanh của người đầu tư trên TTCK 2.2 .Phân tích thực trạng kinh doanh các dịch vụ tại công ty chứng khoán SSI 2.2.1. Khái quát về các dịch vụ tại công ty chứng khoán SSI 2.2.1.1.Dịch vụ môi giới chứng khoán Dịch vụ môi giới chứng khoán là dịch vụ mà công ty chứng khóan (CTCK) đứng ra làm trung gian hoặc đại diện mua bán chứng khóan cho khách hàng để hưởng hoa hồng. Theo đó, CTCK đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khóan (SGDCK) mà chính khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với kết quả giao dịch của mình. Dịch vụ môi giới chứng khóan bao gồm các dịch vụ nhỏ: Mở tài khoản cho khách hàng: Khách hàng được công ty hướng dẫn thủ tục mở tài khoản, điền thông tin cá nhân vào “giấy mở tài khoản” bao gồm các thông tin theo luật định và thông tin cần yêu cầu thêm. Thông tin yêu cầu có thể bao gồm: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, nghề nghiệp…Bộ phận quản lí tài khoản khách hàng của công ty phải kiểm tra tính chính xác của thông tin. Sau khi mở tài khoả, CTCK sẽ cung cấp cho khách hàng một mã số tài khoản và mã truy nhập và tài khoản để kiểm tra sau mỗi lần giao dịch. Nhận lệnh từ khách hàng: Đối với mỗi lần giao dịch, khách hàng phải phát lệnh theo mẫu in sẵn. Lệnh giao dịch phải được khách hàng điền đầu đỷ theo các nội dung theo đúng qui định. Đó là các điều kiện đảm bảo an toàn cho côn ty cũng như tạo điều kiện cho khách hàng yên tâm khi phát lênhj. Việc ra lệnh có thể theo hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua điện thoại, telex, fax tùy thuộc vào sự phát triển của thị trường. CTCK khi nhận lệnh phải kiểm tra tính khả thi của lệnh. Nếu là lệnh mua, công ty phải kiểm tra số tiền kí quỹ của khách hàng trên tài khoản. Còn nếu là lệnh bán, công ty phải kiểm tra số chứng khóan hiện có của khách hàng để đảm bảo rằng các giao dịch sẽ được thực hiện không vi phạm qui định của cơ quan quản lý. Thực hiện lệnh: CTCK kiểm tra lại lệnh của khách hàng, sau đó với mạng lưới thông tin trực tiếp từ trụ sở chính và các chi nhánh đến phòng sở giao dịch, các lệnh này được truyền trực tiếp đến phòng giao dịch của sở chứng khoán tương ứng. Nếu loại chứng khóan mua bán là loại chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch thì phiếu lệnh sẽ được chuyển đến nàh môi giới tại sàn, môi giới tại sàn chuyển lệnh cho các nhà môi giới của chính CTCK đó tại sở giao dịch. Đến khi ghép lệnh, nhà môi giới của công ty tại Sở giao dịch thông báo kết quả cho môi giới tại sàn. Từ đây, kết quả giao dịch được gửi về công ty. Xác nhận kết quả: Sau khi nhận được kết quả chuyển đến từ Sở giao dịch, nhà môi giới tại sàn sẽ báo về cho phòng giao dịch của CTCK với các nội dung chính: Số hiệu nhà môi giới tại sàn, số hiệu lệnh, đã mua hay bán, mã chứng khoán, số lượng, giá, thời gian. Phòng giao dịch chuyển phiếu lệnh có giao dịch tới phòng thanh toán. Cuối mỗi buổi giao dịch, phòng thanh tóan căn cứ vào kết quả giao dịch lập báo cáo kết quả giao dịch và chuyển kết quả đến trung tâm lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khóan để tiến hành quá trình thanh tóan. Đồng thời, sau khi nhận kết quả giao dịch, CTCK sẽ chuyển cho khách hàng một phiếu xác nhận đã thực hiện xong lệnh. Xác nhận này có vai trò như một hóa đơn hen ngày thanh toán với khách hàng. Thanh tóan và hòan tất giao dịch. Đến ngày thanh toán, các thủ tục chuyển tiền và giao nhận chứng khóan sẽ được hòan tất. Như vậy, Thông qua dịch vụ môi giới chứng khóan, CTCK sẽ chuyển đến khách hàng những sản phẩm dịch vụ tư vấn đầu tư và kết nối giữa nhà đầu tư bán chứng khóan với nhà đầu tư mua chứng khoán. 2.2.1.2. Dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khóan. Tư vấn đầu tư chứng khoán là dịch vụ mà theo đó CTCK thông qua các hoạt động phân tích để đưa ra các lời khuyên, phân tích các tình huống và có thể thực hiện một dịch vụ khác có liên quan đến phát hành, đầu tư và cơ cấu tài chính cho khách hàng. Có hai dạng tư vấn đầu tư là tư vấn đầu tư cho cá nhân và tư vấn đầu tư cho tổ chức. Đối với tư vấn đầu tư cho cá nhân: CTCK thông qua các nhân viên tư vấn của mình cung cấp cho khách hàng các thông tin, cách thức, đối tượng chứng khoán, thời điểm và các vấn để có tính qui luật của hoạt động đầu tư chứng khoán. Dịch vụ này đòi hỏi nhiều kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm chuyên môn mà không cần nhiều vốn. Ban đầu, CTCK và khách hàng cùng tìm hiểu khả năng của nhau. Công ty phải tìm hiểu rõ khách hàng, số tiền định đầu tư, khả năng thu nhập trong tương lai, lợi nhuận mong đợi, thời hạn đầu tư. Đồng thời, công ty cũng cần chứng minh cho khách hàng thấu được khả năng chuyên môn cũng như khả năng kiểm soát nội bộ của mình. Tiếp theo, công ty khác hàng sẽ ký kết hợp đồng tư vấn. Nội dung hợp đồng cần quy định quyền hạn và trách nhiệm của công ty, phí tư vấn công ty được hưởng. Ngoài ra, hợp đồng cũng có thể quy định số tiền và thời hạn ủy thác, mục tiêu đầu tư và qui trình đầu tư. Tiếp theo là thực hiện hợp đồng tư vấn. Công ty và nhân viên cần vận dụng tất cả các kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của mình khi thực hiện hợp đồng tư vấn. Lợi ích của khách hàng phải đ
Luận văn liên quan