Đề tài Thực trạng vấn đề quản trị công ty đại chúng và xác suất vỡ nợ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam còn ở mức sơ khai, cần cải thiện nhiều hơn. Những chuyển biến về quản trị công ty đại chúng hiện nay chủ yếu nhờ vào sự tăng cường các quy định pháp luật và pháp quy về quản trị công ty tốt. So sánh giữa các ngành trong thị trường Việt Nam thì ngành tài chính có sự kiểm soát tốt về quản trị công ty đại chúng nhiều nhất bởi ngành này có các quy định trong ngành chặt chẽ hơn và giám sát cũng sát sao hơn. Tuy vậy, thời gian gần đây, nhiều công ty niêm yết trên sàn chứng khoán đã bị phá sản hoặc công bố một khoản lỗ lớn như SHC thua lỗ 58 tỷ đồng vào năm 2010, tương đương EPS âm đến 15.000 đồng. EPS năm 2010 của VTA âm tới 6.485 đồng và vốn chủ sở hữu âm tới 1.295 đồng trên một cổ phiếu.

pdf50 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2903 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng vấn đề quản trị công ty đại chúng và xác suất vỡ nợ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf02_Noi dung.pdf
  • pdf01_Muc luc.pdf
  • pdf03_Ket luan.pdf
  • pdf04_Phu luc.pdf
  • pdf05_Danh muc viet tat.pdf
  • pdf06_Tai lieu tham khao.pdf