Đề tài Tiện ích CD Hiren's Boot và sử dụng một số lệnh cơ bản của DOS

(Bản scan) Hiren's Boot có những tiện ích sau: 1, Partition Tools... 2, Backup Tools... 3, Password & Registry Tools... 4, Recovery Tools... 5, Testing Tools... 6, Hard Disk Tools... 7, System Info Tools... 8, File Manager...

ppt44 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1907 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tiện ích CD Hiren's Boot và sử dụng một số lệnh cơ bản của DOS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên