Đề tài Tìm hiểu và sử dụng Facebook API

Bộ API của từng HĐH là khác nhau, làm cho các HĐH khác nhau và thường không tương thích với nhau. Ví dụ những phần mềm trên HĐH Linux không thể chạy được trên máy Windows bởi vì Linux và Windows có các API hòan tòan khác nhau. Một trong các mục đích chính của một API là cung cấp khả năng truy xuất đến một tập các hàm hay dùng — ví dụ, hàm để vẽ các cửa sổ hay các icon trên màn hình. Các API, cũng như hầu hết các interfaces, là trừu tượng (abstract). Phần mềm mà muốn cung cấp truy xuất đến chính nó thông qua các API cho sẵn, phải hiện thực API đó. Trong nhiều tình huống, một API thường là một phần của bộ SDK, hay software development kit. Một bộ SDK có thể bao gồm một API cũng như các công cụ/phần cứng, vì thế hai thuật ngữ này không thay thế cho nhau được. Ví Dụ :Khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động, ứng dụng sẽ kết nối Internet và gửi dữ liệu tới máy chủ. Sau đó máy chủ lấy dữ liệu, diễn giải dữ liệu, thực hiện các hành động cần thiết và gửi dữ liệu trở lại thiết bị của bạn. Ứng dụng giải thích dữ liệu và hiển thị các thông tin đọc được cho bạn. Và nó được gọi là API

pdf50 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 1073 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tìm hiểu và sử dụng Facebook API, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT Mà ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ THỰC TẬP CƠ SỞ CHUYÊN NGÀNH TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG FACEBOOK API Ngành: An toàn thông tin Tp. Hồ Chí Minh, 2019 BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT Mà ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ THỰC TẬP CƠ SỞ CHUYÊN NGÀNH TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG FACEBOOK API Ngành: An toàn thông tin Sinh viên thực hiện: Ma Ri Hạnh Lê Nguyễn Mai Trâm Lớp: AT13N Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lê Anh Tiến Khoa An toàn thông tin – Học viện Kỹ thuật mật mã Tp. Hồ Chí Minh, 2019 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện thực tập cơ sở chuyên ngành này, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến giáo viên hướng dẫn thầy Lê Anh Tiến đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình chúng em thực hiện và hoàn thành cơ sở chuyên ngành này. Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa An toàn thông tin ,Học viện Kĩ thuật Mật mã đã tận tình truyền đạt kiến thức trong 4 năm học tập. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quí báu để em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin. Cuối cùng, chúng em xin kính chúc quý Thầy, Cô và gia đình dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp giảng dạy cao quý. SINH VIÊN THỰC HIỆN Ma Ri Hạnh Lê Nguyễn Mai Trâm LỜI NÓI ĐẦU Thuật ngữ API dường như xuất hiện lần đầu tiên trong bài viết của Ira W. Cotton, Cấu trúc dữ liệu và kỹ thuật cho đồ họa máy tính từ xa, được xuất bản năm 1968. Trong việc xây dựng các ứng dụng, API đơn giản hóa việc lập trình bằng cách trừu tượng hóa việc triển khai cơ bản và chỉ phơi bày các đối tượng hoặc hành động mà nhà phát triển cần. Mặc dù giao diện đồ họa cho ứng dụng email có thể cung cấp cho người dùng nút thực hiện tất cả các bước để tìm nạp và tô sáng email mới, API cho đầu vào / đầu ra tệp có thể cung cấp cho nhà phát triển chức năng sao chép tệp từ vị trí này sang vị trí khác mà không cần yêu cầu nhà phát triển hiểu các hoạt động của hệ thống tệp xảy ra đằng sau hậu trường. Chuyên đề được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu về API, API các mạng xã hội và tập trung vào API mạng xã hội Facebook . Mục tiêu đặt ra khi thực hiện chuyên đề là: 1. Nắm tổng quan về API, API các mạng xã hội 2. Tìm hiểu về Facebook API; 3. Viết ứng dụng sử dụng Facebook API nhằm củng cố kiến thức lý thuyết. Sau thời gian thực hiện, các mục tiêu về cơ bản đã đạt được. Tuy nhiên chính sách về API Facebook có nhiều thay đổi , thời gian thực hiện tương đối ngắn nên chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được sự góp ý của các thầy cô, cũng như các bạn sinh viên để chuyên đề này được hoàn thiện hơn. SINH VIÊN THỰC HIỆN Ma Ri Hạnh Lê Nguyễn Mai Trâm MỤC LỤC Danh mục kí hiệu viết tắt và hình vẽ.....................................................................................3 Chương 1. API.............................................................................................................. 1 I. API.......................................................................................................................... 1 1. Khái niệm.........................................................................................................1 2. Một số loại API................................................................................................2 3. Tại sao phải dùng API?....................................................................................2 II. REST API............................................................................................................. 3 1. REST và RESTful API.................................................................................... 3 2. Kiến trúc REST................................................................................................3 3. Cách hoạt động.................................................................................................4 III. Kết luận chương 1...............................................................................................5 Chương 2. GRAPH API............................................................................................... 7 I. Gới thiệu Graph API.......................................................................................................... 7 II. Facebook Graph API........................................................................................................ 7 1. Facebook Graph API là gì?...................................................................................... 7 2. Một số thành phần của Facebook Grạph API.......................................................... 7 2.1. HTTP.............................................................................................................7 2.2. Mã truy cập................................................................................................... 8 2.3. Cấu trúc......................................................................................................... 8 2.4. URL lưu trữ...................................................................................................8 2.5. ID đối tượng..................................................................................................8 2.6. Phiên bản.......................................................................................................9 3. Hướng dẫn sử dụng Facebook Graph API.............................................................10 III. Kết luận chương 2......................................................................................................... 12 Chương 3. FACEBOOK API..................................................................................... 13 I. API các mạng xã hội............................................................................................... 13 1. Facebook........................................................................................................ 14 2. Twitter............................................................................................................14 3. Instagram........................................................................................................14 4. Pinterest..........................................................................................................14 5. Google+..........................................................................................................14 6. LinkedIn......................................................................................................... 14 7. Hatena.............................................................................................................14 II. Facebook API.........................................................................................................14 1. Facebook API là gì?.......................................................................................14 2. Cách thức hoạt động của Facebook API....................................................... 14 3. Một số phương thức của Facebook API........................................................15 4. API với FQL.................................................................................................. 17 III. Kiến trúc hệ thống Facebook................................................................................18 1. Mô hình ứng dụng web thông thường...........................................................18 2. Mô hình ứng dụng web Facebook................................................................. 19 3. Cách thức làm việc.........................................................................................20 IV. Ứng dụng tương lai...............................................................................................21 V. Kết luận chương 3..................................................................................................22 Chương 4. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VỚI FACEBOOK API............................... 23 I. Mô tả ứng dụng....................................................................................................... 23 II. Lựa chọn công cụ, ngôn ngữ lập trình...................................................................23 III. Tạo ứng dụng........................................................................................................23 1. Tạo một app bất kì để giao tiếp với Facebook.............................................. 23 2. Chuẩn bị một số thông tin trước khi tạo project............................................24 3. Tạo Project JAVA IDE..................................................................................27 4. Chạy Project...................................................................................................28 IV. Kết luận chương 4................................................................................................ 31 Kết luận................................................................................................................................32 Tài liệu tham khảo...............................................................................................................33 PHỤ LỤC............................................................................................................................ 34 DANHMỤC KÍ HIỆU VIẾT TẮT VÀ HÌNH VẼ DANH MỤC KÍ HIỆU VÀ VIẾT TẮT API Application programing interface REST Representational State Transfer FQL Facebook Query Language FBJS Facebook Javascript CSS Cascading Style Sheets SDK Software Development Kit DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1.1 Minh họa về API Hình 1.1.2 Minh họa kiến trúc của REST Hình 1.1.3 Minh họa cách REST hoạt động Hình 1.2.1 Phương thức Facebook Hình 1.1 Mô hình web thông thường Hình 1.2 Mô hình web Facebook Hình 1.3 Mô hình web facebook làm việc vớ cache H ình1.4 Cách thức làm việc của Facebook Hình 3.3 Giao diện tạo app với Facebook Hình 3.4 Giao diện GRAPH API Hình 3.5 Hướng dẫn lấy id app Hình 3.6 Hướng dẫn lấy id page Facebook Hình 3.7 Hướng dẫn lấy url thông qua Graph API Hình 3.8 Hướng dẫn lấy url thông qua Graph API Hình 3.9 Mô tả cấu trúc Project cần tạo Hình 4.1 Kết quả khi chạy project Hình 4.2 Giao diện đăng nhập vào Facebook Hình 4.3 Thông tin lấy được khi chạy Project 1CHƯƠNG 1. API I. API 1. Khái niệm API là viết tắt của Application Programming Interface (giao diện lập trình ứng dụng). Nó là 1 giao tiếp phần mềm được dùng bởi các ứng dụng khác nhau. Cũng giống như bàn phím là một thiết bị giao tiếp giữa ngườI dùng và máy tính, API là 1 giao tiếp phần mếm chẳng hạn như giữa chương trình và hệ điều hành (HĐH). Hình 1.1.1 Bộ API của từng HĐH là khác nhau, làm cho các HĐH khác nhau và thường không tương thích với nhau. Ví dụ những phần mềm trên HĐH Linux không thể chạy được trên máy Windows bởi vì Linux và Windows có các API hòan tòan khác nhau. Một trong các mục đích chính của một API là cung cấp khả năng truy xuất đến một tập các hàm hay dùng — ví dụ, hàm để vẽ các cửa sổ hay các icon trên màn hình. Các API, cũng như hầu hết các interfaces, là trừu tượng (abstract). Phần mềm mà muốn cung cấp truy xuất đến chính nó thông qua các API cho sẵn, phải hiện thực API đó. Trong nhiều tình huống, một API thường là một phần của bộ SDK, hay software development kit. Một bộ SDK có thể bao gồm một API cũng như các công cụ/phần cứng, vì thế hai thuật ngữ này không thay thế cho nhau được. Ví Dụ :Khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động, ứng dụng sẽ kết nối Internet và gửi dữ liệu tới máy chủ. Sau đó máy chủ lấy dữ liệu, diễn giải dữ liệu, thực hiện các hành động cần thiết và gửi dữ liệu trở lại thiết bị của bạn. Ứng dụng giải thích dữ liệu và hiển thị các thông tin đọc được cho bạn. Và nó được gọi là API. Để giải thích rõ hơn, tham khảo ví dụ dưới đây: Thử tưởng tượng bạn đang ở trong một nhà hàng, và menu có 1 loạt các món ăn để bạn lựa chọn. Nhà bếp là một phần của hệ thống, thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị các món mà bạn đặt. Cái còn thiếu ở đây là người để truyền đạt món ăn mà bạn yêu cầu tới nhà bếp và mang đồ ăn ra cho bạn. Đó chính là người phục vụ hoặc có thể nói là API. Người phục vụ sẽ truyền đạt các yêu cầu của bạn tới nhà bếp và mang đồ ăn ra cho bạn. 22. Một số loại API  API xã hội API phương tiện truyền thông xã hội hoặc API xã hội, cung cấp một cách để các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng giúp tăng cường sử dụng các dịch vụ truyền thông xã hội.  API thương mại điện tử API thương mại điện tử cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng cải thiện chức năng của một số dịch vụ thương mại điện tử, cung cấp thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu cho các nhà tiếp thị và nhân viên bán hàng muốn giúp bán sản phẩm trên các trang web thương mại điện tử này. Ví dụ về API thương mại điện tử bao gồm API eBay và API quảng cáo sản phẩm của Amazon.  API quản lý người dùng API quản lý người dùng cung cấp các phương thức để quản lý theo chương trình quyền của người dùng và chức năng tài khoản người dùng. Các API như vậy đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp hoặc tổ chức lớn có cập nhật thường xuyên vào danh sách kiểm soát truy cập của họ. Hai ví dụ về API quản lý người dùng là API quản lý Google Analytics và API quản lý người dùng của IBM.  API liên hệ API danh bạ thường được sử dụng để xây dựng các ứng dụng quản lý danh sách liên hệ của người dùng. Ví dụ về hai API liên hệ khác nhau rõ rệt là khung Danh bạ Apple và Lusha.  API ngẫu nhiên API ngẫu nhiên ít hướng đến các ứng dụng làm cho các dịch vụ hiện có nhiều chức năng hơn và hướng tới việc cho phép các nhà phát triển vui chơi và thử nghiệm. 3. Tại sao phải dùng API? Bản thân mỗi "phần mềm" buộc phải có nhiều thành phần giao tiếp và tận dụng lẫn nhau, nếu không mỗi nhà sản xuất ứng dụng hay nhà thiết kế web đều sẽ phải thực hiện thêm rất nhiều công việc nằm ngoài trọng tâm của họ. Chính vì vậy nên chúng ta phải dùng API vì API được coi là khớp nối giữa các thành phần phần mềm, giúp các phần mềm giao tiếp với nhau và tận dụng năng lực của nhau. 3II.REST API Chúng ta thường nghe về REST và RESTful API trong phát triển ứng dụng Web, nhất là khi viết ứng dụng trải dài từ Web server tới Mobile app. Tuy vậy nhưng bản thân REST lại không phải là tên 1 kỹ thuật, mà gần với 1 bộ các quy tắc dùng để tạo ra các API hơn. 1. REST và RESTful API REST hay ReST (REpresentational State Transfer) là một dạng chuyển đổi cấu trúc dữ liệu được đề xuất bởi nhà khoa học máy tính Roy Thomas Fielding vào năm 2012. REST là một kiểu kiến trúc được sử dụng trong việc giao tiếp giữa các máy tính (máy tính cá nhân và máy chủ của trang web) trong việc quản lý các tài nguyên trên internet. REST được sử dụng rất nhiều trong việc phát triển các ứng dụng Web Services sử dụng giao thức HTTP trong giao tiếp thông qua mạng internet. Các ứng dụng sử dụng kiến trúc REST này thì sẽ được gọi là ứng dụng phát triển theo kiểu RESTful. Trên thực tế chúng ta hay sử dụng thuật ngữ REST thay cho RESTful và ngược lại 2. Kiến trúc REST Kiến trúc REST có 1 số đặc điểm như sau:  Nhất quán xuyên suốt các API. Ví dụ: luôn luôn sử dụng danh từ số nhiều thay vì khi số nhiều, khi số ít  Tồn tại mà không lưu trạng thái (Stateless existence), ví dụ như không sử dụng session của server. Đây chính là lý do vì sao lại có cụm State Transfer (ST) trong REST. Tính chất này đảm bảo rằng mỗi khi client submit 1 request, request ấy sẽ bao gồm toàn bộ các thông tin mà server cần để xử lý request. Đây là điều cần thiết để build 1 ứng dụng phục vụ lên tới hàng triệu user.  Sử dụng HTTP status code khi có thể  Sử dụng URL Endpoint có phân tầng logic  Đánh version trong URL thay vì trong HTTP Headers 4Hình 1.1.2 “API là UI đối với developer“, vậy nên API cần được thiết kế sao cho dễ sử dụng và tạo được trải nghiệm tốt. RESTful API là các API được thiết kế với mục đích như vậy 3. Cách hoạt động Hình 1.1.3 5REST gửi một request HTTP method như GET, POST, PUT, DELETE,... đến một URI để xử lý dữ liệu: Những phương thức hay hoạt động này thường được gọi là CRUD tương ứng với Create, Read, Update, Delete – Tạo, Đọc, Sửa, Xóa. Mỗi phương thức trên phải được API call thông qua để gửi chỉ thị cho server phải làm gì. III. Kết luận chương 1 Kết thúc chương 1 ta có thể tóm về API như sau: Các nhà phát triển làm việc với các API để tạo phần mềm và ứng dụng. Rất hiếm khi bạn, người dùng cuối, tương tác trực tiếp với API. API hoạt động như một cổng, cho phép các công ty chia sẻ thông tin được chọn nhưng cũng tránh các yêu cầu không mong muốn. API có thể làm cho cuộc sống của bạn chạy trơn tru hơn một chút. Khi các hãng hàng không chia sẻ dữ liệu về các chuyến bay và giá cả, các trang web tổng hợp du lịch có thể tổng hợp tất cả chúng và giúp bạn so sánh. Các doanh nghiệp được xây dựng trên các API. Sprout Social chính nó là một ví dụ về một phần mềm được xây dựng trên API của các mạng truyền thông xã hội. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng của bên thứ ba để quản lý phương tiện truyền thông xã hội của mình, đó có thể không phải là lỗi của ứng dụng mà tính năng không được cung cấp. Nhiều khả năng là mạng không có nó như là một phần của API của họ. METHOD ACTION POST (CREATE) Tạo mới một Resource. GET (READ) Trả về một Resource hoặc một danh sách Resource. PUT (UPDATE) Cập nhật, thay thế thông tin cho Resource. DELETE (DELETE) Xoá một Resource. 6REST không phải là một công nghệ, Nó là một kiến trúc thống nhất giúp thiết kế các website để có thể dễ dàng quản lý các tài nguyên. Nó không phải là một quy luật buộc bạn phải tuân theo mà đơn giản là một kiến trúc được đề xuất ra và kiến trúc này hiện đang được sử dụng rất phổ biến vì tính đơn giản, dễ hiểu và rất ưu việt của nó. 7CHƯƠNG 2. GRAPH API I. Gới thiệu Graph API Một định nghĩa đơn giản về API đồ thị là một API mô hình hóa dữ liệu theo các nút và cạnh (đối tượng và mối quan hệ) và cho phép máy khách tương tác với nhiều nút trong một yêu cầu. Ví dụ, hãy tưởng tượng một máy chủ chứa dữ liệu về tác giả, bài đăng trên blog và bình luận. Trong API REST, để có được tác giả và nhận xét cho một bài đăng trên blog cụ thể, khách hàng có thể thực hiện ba yêu cầu HTTP như / bài viết / 123, / tác giả / 455, / bài đăng / 123 / bình luận. Trong API biểu đồ, ứng dụng khách thực hiện cuộc gọi để dữ liệu từ cả ba tài nguyên được kéo vào cùng một lúc. Máy khách cũng có thể chỉ định các trường mà nó quan tâm, cho phép kiểm soát nhiều hơn đối với lược đồ phản hồi. Để khám phá cách thức hoạt động của chi tiết này, chúng tôi sẽ xem xét một vài nghiên cứu trường hợp từ các API trong tự nhiên. II. Facebook Graph API 1. Facebook Graph API là gì? API Đồ thị là cách chính để tải dữ liệu vào hoặc lấy dữ liệu ra khỏi nền tảng Facebook. Đó là API dựa trên HTTP mà ứng dụng có thể dùng để truy vấn dữ liệu, đăng tin mới, quản lý quảng cáo, tải ảnh lên và thực hiện nhiều tác vụ khác theo lập trình. API Đồ thị được đặt tên theo ý tưởng của "đồ thị xã hội" - một bản trình bày thông tin trên Facebook. API Đồ thị bao gồm:  Nút - về cơ bản là các đối tượng riêng như Người dùng, Ảnh, Trang, Bình luận  Cạnh - các kết nối giữa tập hợp đối tượng và một đối tượng, chẳng hạn như Ảnh trên Trang hoặc Bình luận về Ảnh  Trường - dữ liệu về một đối tượng, chẳng hạn như ngày sinh của người dùng hoặc tên Trang Thông thường, bạn sử dụng nút để lấy dữ liệu về một đối tượng cụ thể, sử dụng cạnh để lấy tập hợp đối tượng trên một đối tượng và sử dụng trường để lấy dữ liệu về một đối tượng hoặc mỗi đối tượng trong một tập hợp. 2. Một số thành phần của Facebook Grạph API 2.1. HTTP API Đồ thị dựa trên HTTP nên API này hoạt động với bất kỳ ngôn ngữ nào có thư viện HTTP, chẳng hạn như cURL và urllib. Điều này nghĩa là bạn có thể sử dụng API Đồ thị trực tiếp trong trình duyệt của mình. Ví dụ: yêu cầu URL này trong trình duyệt của bạn... https://graph.facebook.com/facebook/picture?redirect=false ... tương đương với thực hiện yêu cầu cURL sau: curl -i -X GET \ "https://graph.facebook.com/facebook/picture?redirect=false&access_token={va