Đề tài Tìm hiểu và ứng dụng SEO – Search Engine Optimization vào website Guitarpro.vn

Tối ưu hóa SEO (viết tắt của Search Engine Optimization), là cách tối ưu hóa kết quả tìm kiếm. Kết quả của việc thực hiện SEO là giúp website của bạn tăng thứ hạng lên cao nhất trong các trang kết quả tìm kiếm của các bộ máy tìm kiếm chính như Google,Yahoo, Bing,.Theo thống kê có đến 80% số người tìm đến website lần đầu tiên qua Search Engine như Google hay Yahoo. Tối ưu hóa kết quả tìm kiếm và hệ thống quản lý nội dung là hai công việc cần thiết tạo nên sự phát triển nhanh chóng của một website. Điều này được minh chứng bởi lẽ nếu hòa nhập vào bất kỳ một cộng đồng thiết kế web nào hiện nay, bạn đều được nghe nói về chúng như là một thành phần không thể tách rời trong suốt quá trình phát triển và vận hành hệ thống website. Vậy làm thế nào để có thể thu được hiệu quả tốt và nhanh nhất cho việc tối ưu hóa website? Như ta đã biết, quy trình tối ưu hóa đã được thực hiện thông qua hệ thống quản trị nội dung. Tuy nhiên, trong thực tế, công việc này cần có kinh nghiệm và một quy trình phân tích kỹ lưỡng về tính hiệu quả để có một hướng tối ưu cho website của bạn.

docx62 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 8663 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tìm hiểu và ứng dụng SEO – Search Engine Optimization vào website Guitarpro.vn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU Tối ưu hóa SEO (viết tắt của Search Engine Optimization), là cách tối ưu hóa kết quả tìm kiếm. Kết quả của việc thực hiện SEO là giúp website của bạn tăng thứ hạng lên cao nhất trong các trang kết quả tìm kiếm của các bộ máy tìm kiếm chính như Google,Yahoo, Bing,...Theo thống kê có đến 80% số người tìm đến website lần đầu tiên qua Search Engine như Google hay Yahoo. Tối ưu hóa kết quả tìm kiếm và hệ thống quản lý nội dung là hai công việc cần thiết tạo nên sự phát triển nhanh chóng của một website. Điều này được minh chứng bởi lẽ nếu hòa nhập vào bất kỳ một cộng đồng thiết kế web nào hiện nay, bạn đều được nghe nói về chúng như là một thành phần không thể tách rời trong suốt quá trình phát triển và vận hành hệ thống website.    Vậy làm thế nào để có thể thu được hiệu quả tốt và nhanh nhất cho việc tối ưu hóa website? Như ta đã biết, quy trình tối ưu hóa đã được thực hiện thông qua hệ thống quản trị nội dung. Tuy nhiên, trong thực tế, công việc này cần có kinh nghiệm và một quy trình phân tích kỹ lưỡng về tính hiệu quả để có một hướng tối ưu cho website của bạn. Trong đề tài Luận văn tốt nghiệp “Tìm hiểu và ứng dụng SEO – Search Engine Optimization vào website Guitarpro.vn”, chúng tôi đã trình bày một cách nhìn tổng quan về các bộ máy tìm kiếm, các phương thức thu thập thông tin, và các cách để tối ưu hóa website (SEO - Search Engine Optimisation) theo hướng phi thương mại. Trong quá trình thực hiện luận văn, chúng tôi còn gặp nhiều khó khăn và không tránh khỏi sai sót. Song, nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ hướng dẫn, chúng tôi đã giải quyết những vấn đề đã đặt ra. Nhân đây, tác giả xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến cô Nguyễn Cao Hồng Ngọc đã giúp đỡ tận tình trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, xin cám ơn gia đình, bạn bè, đặc biệt là CLB Guitar trường Đại học Cần Thơ, Ban quản trị trang web Guitarpro.VN đã hỗ trợ để chúng tôi hoàn thành tốt nhất luận văn này. Cần Thơ, ngày 25 tháng 11 năm 2011 Sinh Viên: Lê Tử Long. MỤC LỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Từ gốc Diễn giải 1 Black Hat SEO Black Hat Search Enginee Optimization Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm bằng những thủ thuật không đáng tin cậy 2 CSDL Cơ sở dữ liệu 3 GP GuitarPro.VN Diễn đàn GuitarPro.VN 4 PR Page Rank Hệ thống xếp hạng 5 SE Search Enginee Công cụ tìm kiếm 6 SEO Search Enginee Optimization Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. 7 Upload Upload Tải lên 8 URL Uniform Resource Locator Tham chiếu tới tài nguyên trên Internet 9 Web Website Trang web 10 White Hat SEO White Hat Search Enginee Optimization Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm bằng những thủ thuật tin cậy DANH MỤC HÌNH Hình 1: Các thẻ meta Khoa CNTT & TT chưa được đặt. 4 Hình 2: Tổng quan quá trình nghiên cứu và giải quyết vấn đề 5 Hình 3: Tổng quan cách thức là, việc của bộ máy tìm kiếm. 8 Hình 4: Biểu đồ thị phần search engine từ seomoz.org 9 Hình 5: Cấu tạo Search Engine 10 Hình 6: Mô hình xử lý tổng quát hệ thống lập chỉ mục 12 Hình 7: Hệ thống tự động đoán hành vi tìm kiếm 15 Hình 8: Minh họa về chỉ số Reach của Alexa 18 Hình 9: Alexa Rank 18 Hình 10: Minh họa việc chọn Domain 23 Hình 11: Đặt tiêu đề: diễn đàn học guitar online 26 Hình 12: Tiêu đề trang chủ có thể liệt kê tên của website, một số thông tin quan trọng, có thể một vài lĩnh vực hoạt động của site đó. 27 Hình 13: Tiêu đề của trang xuất hiện vị trí trên cùng của trình duyệt 27 Hình 14: Truy vấn Google 28 Hình 15: Phân tích Phân Tích Các Description 29 Hình 16: Giống như thẻ thẻ cũng được đặt ở thẻ 30 Hình 17: Truy vấn: “học đàn online” 30 Hình 18: URL đơn giản 31 Hình 19: Điều hướng Breadcrumb 33 Hình 20: Điều hướng cho một số mục quan trọng 33 Hình 21: Sử dụng .htacess các trang 404 đề được Re-Direct qua Index.php 34 Hình 22: Sắp xếp các thư mục Category cực kì khoa học – giúp cho người dùng dễ dàng tìm kiếm. 35 Hình 23: Thống kê các bài viết mới nhất. 36 Hình 24: Chuỗi kí tự liên kết được lấy trực tiếp từ title 37 Hình 25: Tiêu Đề bài viết được in đậm và đặt ngay ở đầu bài viết (tự động) 38 Hình 26: Thuộc tính "alt" cho phép chỉ định văn bản thay thế cho hình ảnh nếu hình ảnh đó không thể hiển thị vì một số lý do. 39 Hình 27: Hình ảnh được lưu trữ tại Image Folder (quản lý bằng FlashFXP) 40 Hình 28: Robots.txt được đặt ở root 41 Hình 29: Thống kê Backlink 42 Hình 30: Fan Page Facebook 43 Hình 31: Sitemap được đăng kí với hơn 130.000 URLs 44 Hình 32: kết quả cùng xuất hiện ở 2 vị trí đầu tiên khi người dùng truy vấn tìm kiếm 44 Hình 33: Biểu đồ so sánh traffic các tháng 45 Hình 34: Thống kê chi tiết traffic các tháng 45 Hình 35: Biểu đồ so sánh traffic từ các tháng 46 Hình 36: Bản đồ thống kê lượng truy cập 47 Hình 37: Thống kê người sử dụng ở các vùng lãnh thổ (có 144 vùng quốc gia/lãnh thổ). 47 Hình 38: Biểu đồ so sánh lãnh thổ truy cập với 89,34% đến từ Việt Nam 48 Hình 39: Sơ đồ duy trì và phát triển GuitarPro.VN 52 Introduction What is SEO? It is an abbreviation for Search Engine Optimization. What exactly does SEO do? It is the method of analyzing and constructing individual web pages, as well as entire sites, so that they can be discovered, analyzed, and then indexed by various search engines. SEO can make the content of your web pages more relevant, more attractive, and more easily read by search engines and their crawling and indexing software. Why would this be of great importance to you? Would it be important to you if customers were unable to find your telephone number or find the address of your business? I do not think that many businesses could survive for very long in this situation. This situation could apply to a web site. Can potential customers locate your current web site easily? Traffic to your web site could be extremely low. Potential customers might not even know that your site exists. “Wait a minute!” you say. “We have a beautiful web site, and we include the web site address in all advertising campaigns. Why would people be unable to find our site?” Of course, your current customers and persons already acquainted with your business would be likely to find your web site without difficulty. Wouldn’t they? Are you absolutely sure that your advertising has reached enough potential customers? Did you consider that some people simply do not read the newspapers? How about people who didn’t get the issue of the magazine where you placed an expensive ad? Did these people watch the VTV broadcast when your commercial aired? Were they on the direct mail list for which you paid thousands of dollars? So how about those search engines that everyone uses? Potential customers will type a word or two into the box, hit “Enter”, and immediately find a listing for your company’s web site. One more click and you have another visitor. Search engines sure are great, aren’t they ? Yes, they certainly are great, and the “type-and-click” scenario above does happen. More often than not, however, it doesn’t happen without a little work. Search Engine Optimization is that work. Abstract In my Graduation thesis “Searching and Applying SEO - Search Engine Optimization into Guitarpro.vn Website”, we have presented a general view about Searching Engines, collecting information procedures, and the ways to optimize website (SEO- Search Engine Optimization) follow non-commercial way, in order to push Guitarpro.vn Website to a high position when users using query in Searching Engines. CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN ĐẶT VẤN ĐỀ Website – ngôi nhà của Doanh nghiệp trên Internet, nếu nói tên miền là bảng hiệu của một Công ty thì website chính là văn phòng của Công ty đó, là nơi khách hàng tìm kiếm các thông tin về doanh nghiệp trước khi kí hợp đồng, là nơi khách hàng và các đối tác liên hệ doanh nghiệp, là bộ mặt của doanh nghiệp… Ngoài ra website còn tạo ra không ít lợi thế khác như: Hướng hoạt động của doanh nghiệp từ nội địa hoặc cục bộ ra toàn cầu. Website là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của Doanh nghiệp. Hoạt động lên tục 24x7, không giới hạn thời gian và không gian. Website là kênh thông tin giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo nhất và hữu dụng nhất với hình ảnh, các giới thiệu, các media… Website còn là một kho hàng khổng lồ, không giới hạn về sức chứa. Hơn cả, website là một kênh bán hàng tốn ít chi phí nhất. Thông qua website, doanh nghiệp có thể tiếp thị hình ảnh, thương hiệu, dịch vụ, sản phẩm của mình ra ngoài phạm vi, khu vực của quốc gia. Chính vì những lợi ích ấy, việc không có website đã là một thiệt thòi so với các đối thủ cạnh tranh. Theo Tổng cục Thống kê, tổng số người sử dụng Internet tại Việt Nam tính đến tháng 7/2011 là 31,1 triệu người, tăng 24% ( chiếm hơn 30% dân số Việt Nam) và 4 triệu người dùng Internet băng thông rộng, tăng 19% tính theo năm. Trong giai đoạn 2000 - 2010, tỉ lệ tăng trưởng người sử dụng Internet tại Việt Nam đạt mức 12%, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực. Như vậy sau gần 14 năm kể từ ngày Việt Nam gia nhập cộng đồng Internet toàn cầu (1/12/1997), lượng người sử dụng Internet trong nước đã tăng nhanh một cách đáng kể. Nhìn chung, Internet là một món ăn không thể thiếu với cuộc sống của mọi người, với thói quen sử dụng các bộ máy tìm kiếm (Google, Bing, Yahoo…) để tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp, tài liệu học tập, mua sắm trực tuyến, nạp thẻ điện thoại, thanh toán hóa đơn… Theo thống kê, có đến hơn 86% lượng truy cập của một website đều đến từ các Search Engine lớn như Google, Yahoo, MSN… Mỗi ngày có hàng triệu người dùng lướt web sử dụng Search Engine để tìm những sản phẩm, dịch vụ và thông tin họ đang cần. Nhưng liệu với hàng tỉ website hiện đang tồn tại, làm sao khách hàng có thể tìm thấy website của bạn trước mà không phải của các đối thủ cạnh tranh? Hầu hết người sử dụng các bộ máy tìm kiếm đều không kiên nhẫn, họ chỉ tập trung vào các kết quả tìm kiếm ở “Trang nhất” trong hàng trăm, hàng triệu kết quả trả về khi truy vấn tìm kiếm. Như vậy, câu hỏi được đặt ra là: “làm sao giúp website có thể hiển thị được ở trang đầu tiên khi người dùng truy vấn ?” SEO – Search Enginee Optimization: tối ưu hóa công cụ tìm kiếm được đề xuất như là một phương pháp hữu hiệu giúp website có vị trí cao tại trang kết quả truy vấn đầu tiên, giúp cho người dùng dễ dàng tìm thấy kết quả nhất. Chính vì đa phần người dùng đến 1 website đều thông qua công cụ tìm kiếm nên nếu bỏ qua SEO đồng nghĩa với việc bạn mất tiền mỗi ngày cho website của đối thủ cạnh tranh. Không người dùng nào đủ kiên nhẫn xem quá 3 trang kết quả sau khi thực hiện tìm kiếm trên SE. Nếu website của bạn không nằm trong top 30 – top 10, khách hàng sẽ không hề biết website của bạn tồn tại. SEO là hoạt động không thể thiếu đối với bất kỳ trang web nào, nó là con đường để trở thành một trang web được nhiều người biết đến. Các phương pháp quảng cáo truyền thống càng bị bão hoà đối, chi phí cao nhưng hiệu quả lại giảm sút. Nhất là trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay, khi mà hiệu quả của việc quảng cáo phải được đặt lên hàng đầu. SEO có rất nhiều ưu điểm so với các phương pháp quảng bá truyền thống như: người dùng không phải độc thoại, có thể tiếp cận trao đổi thông tin trực tiếp; linh hoạt hơn trong phân loại người dùng và đặc biệt là Webmaster có thể quản lý được thông tin khách hàng...Với rất nhiều ưu điểm mà truyền hình, báo giấy... không có được, Internet sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu. LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Webmaster và các nhà cung cấp dịch vụ SEO đã bắt đầu tối ưu hóa các trang web cho công cụ tìm kiếm vào giữa những năm 1990. Ban đầu, các webmaster bắt đầu gửi link liên kết hay url của trang web đến các công cụ tìm kiếm, các công cụ này sẽ gửi một spider đến trang website đó, website sẽ được thu thập dữ liệu, sau đó được index lên máy chủ tìm kiếm, nơi đây các thông tin về website sẽ được lưu trữ lại, các từ khóa của website, các link liên kết trong website đó, các spider này sẽ làm việc index lên máy chủ theo lịch trình mà các công cụ tìm kiếm quy ước. Người sở hữu trang web bắt đầu để nhận ra những giá trị của việc có các trang web của họ và có thể nhìn thấy được xếp hạng cao trong kết quả công cụ tìm kiếm. SEO chia ra làm hai dạng đó là : SEO truyền thống (White Hat SEO) và SEO gian lận (Black Hat SEO). Theo nhà phân tích Danny Sullivan, cụm từ “Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm” sử dụng rất nhiều trên mạng vào năm 1997. Đầu phiên bản của thuật toán tìm kiếm dựa vào quản trị trang web cung cấp thông tin như các thẻ meta từ khoá, hoặc tập tin chỉ mục như ALIWEB. Thẻ meta cung cấp một hướng dẫn đến nội dung của mỗi trang. Sử dụng dữ liệu meta vào các trang chỉ mục được tìm thấy sẽ được ít hơn đáng tin cậy, tuy nhiên, vì những sự lựa chọn của webmastermà các thẻ meta có sự chính xác trong khả năng đưa thông tin website lên máy chủ tìm kiếm. Những dữ liệu không chính xác, không đầy đủ, và không nhất quán trong thẻ meta có thể gây ra sự xếp hạng không đúng vị trí cho các tìm kiếm không liên quan. Việc cung cấp nội dung đựoc tối ưu hóa và một số thuộc tính trong mã nguồn HTML đối với một trang web cần phải chính xác để có được kết quả tốt trên công cụ tìm kiếm. Bằng cách dựa quá nhiều vào các yếu tố như mật độ từ khóa đó được độc quyền trong vòng kiểm soát của một webmaster, công cụ tìm kiếm sớm bị lạm dụng vào thao tác xếp hạng. Để cung cấp kết quả tốt hơn cho người dùng của họ, công cụ tìm kiếm đã phải thích ứng để đảm bảo kết quả của các trang đã cho thấy các kết quả tìm kiếm có liên quan nhất, thay vì các trang không liên quan nhồi với từ khoá nhiều bởi Black Hat SEO – nhóm Webmaster không bao giờ tuân theo các qui định của các bộ máy tìm kiếm, họ luôn lạm dụng quá mức các thủ thuật. Các công cụ tìm kiếm đã phản ứng lại bằng cách phát triển phức tạp hơn thuật toán xếp hạng, có tính đến các yếu tố bổ sung mà gây nhiều khó khăn cho quản trị web để thao tác. SEO tại Việt Nam bắt đầu những nền móng phát triển đầu tiên khoảng vào thời điểm giữa năm 2006. Sau 5 năm, đến nay SEO đã là một khái niệm mà hầu như bất kì một nhà quản trị website nào cũng biết đến và tìm hiểu nó dù ít hay nhiều. Thậm chí, SEO còn được đưa vào hoạt động của công ty như một hướng đi chiến lược với những kế hoạch dài hơi. Điển hình, bạn có thể dễ dàng nhận ra FPT có bộ phận SEO riêng, Zing có bộ phận SEO riêng, VCCORP cũng có bộ phận traffic riêng… Như đã trình bày ở trên, hầu hết người làm SEO chỉ chú ý đến việc là sao để một website Thương mại được lên trang nhất của bộ máy tìm kiếm. Vấn đề đặt ra: có thể áp dụng SEO cho một website phi lợi nhuận, mang tính giáo dục và Cộng đồng không ? Liệu SEO cho một trang web phi thương mại có khả năng thành công không… Luận văn đề tài “Tìm hiểu và ứng dụng SEO – Search Engine Optimization vào website Guitarpro.vn” là một minh chứng cụ thể nhất cho việc áp dụng phương pháp SEO vào một website phi lợi nhuận, cộng đồng học tập. Qua khảo sát: trước đây chưa có một đề xuất về SEO cho lĩnh vực giáo dục,cộng đồng học tập tại trường Đại học Cần Thơ. Bản thân các trang web của Đoàn thể, các Khoa, và của trường Đại học Cần Thơ cũng chưa được chú trọng vào việc SEO. Hình 1: Các thẻ meta Khoa CNTT & TT chưa được đặt. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT ĐƯỢC Về lý thuyết Sau khi hoàn thành luận văn, sinh viên có các kĩ năng sau: Tìm hiểu bộ máy tìm kiếm. Hiểu thế nào là SEO, các biện pháp để tiến hành SEO một trang web. Về ứng dụng Sau khi áp dụng lý thuyết đạt được vào thực tiễn, sinh viên có được cách để: Đưa website vào top 10 của bộ máy tìm kiếm với từ khóa “học guitar online” Phương pháp duy trì top 10 khi seo đã thành công. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU – KẾ HOẠCH LÀM VIỆC Phương pháp nghiên cứu và giải quyết vấn đề Việc đầu tiên trước khi SEO một website đã được định hướng đúng đắn bằng những ý tưởng độc đáo và mã nguồn tốt thì chúng ta phải biết được SEO là gì? Và các phương pháp lựa chọn những thành phần hỗ trợ cho website đó. Một website được SEO tốt khi và chỉ khi webmaster có được hiểu biết đúng đắn, tránh rơi vào tình trạng Black Hat SEO. Nhìn chung, quá trình nghiên cứu được phân thành 04 giai đoạn, các giai đoạn này được thực hiện liên tục cho đến khi SEO thành công. Hình 2: Tổng quan quá trình nghiên cứu và giải quyết vấn đề Bước 1: Xây dựng ý tưởng, lựa chọn mã nguồn, xây dựng website có nội dung riêng biệt, hỗ trợ người dùng tối đa. Bước 2: Bắt đầu phát triển website, song song với việc phát triển cả về nội dung lẫn mã nguồn, tác giả bắt đầu áp dụng các biện pháp để tối ưu hóa website. Bước 3: Thống kê, theo dõi các từ khóa, lượng người truy cập. Bước 4: Theo dõi các báo cáo cụ thể, duy trì công việc hiện tại nếu SEO thành công hoặc sữa chữa khi SEO chưa thành công. Kế hoạch làm việc Tuần Công việc 1 - 3 Nghiên cứu về Search Engines, cách thức hoạt động, cách thức thu thập thông tin. 4 - 6 Nghiên cứu về SEO, các cách giải quyết vấn đề về SEO. 8 - 15 Tối ưu hóa website. Quảng bá website dựa trên các mạng xã hội. Phân tích theo dõi bằng các công cụ miễn phí của các Search Engines cung cấp. Xác định hướng đi đúng đắn cho Website. 16 Theo dõi, điều chỉnh từ khóa, các nội dung không phù hợp 17 Viết báo cáo. 18 Hoàn thành. BỐ CỤC Chương 1: Tổng quan. Tại chương này, tác giả sẽ đề cập đến các khái niệm cơ bản về SEO, các hiểu biết ban đầu về SEO. Cũng trong chương này, tác giả giới thiệu đề tài luận văn là: “Tìm hiểu và ứng dụng SEO – Search Engine Optimization vào website Guitarpro.vn” – Một website cộng đồng học tập, trao đổi kinh nghiệm. Đây là một hướng đi mới khi làm SEO. Qua chương 1, tác giả giới thiệu toàn cảnh về đề tài. Cách thức nghiên cứu, tiếp cận đề tài và các mục tiêu đạt được khi hoàn thành tốt luận văn. Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Về cơ sở lý thuyết, tác giả tìm hiểu cách thức làm việc chung của các bộ máy tìm kiếm, các cách thức thu thập thông tin, cách thức để một bộ máy tìm kiếm có thể thấy được trang web. Trong chương này, tác giả cũng giới thiệu về hai phương thức đánh giá thứ hạng của website là Alexa và GoogleRank, hai phương thức này đã và đang là thước đo quan trọng trong việc phát triển trang web. Cũng trong chương này, tác giả giới thiệu SEO, giúp cho người đọc có cái nhìn rõ ràng hơn về SEO. Chương 3: Ứng dụng. Sau khi đã tìm hiểu và nắm rõ các phương thức tìm kiếm, các tiêu chí đánh giá xếp hạng tại Chương 2, tác giả áp dụng những hiểu biết trên cơ sở lý thuyết đó để bắt đầu SEO trang web GuitarPro.Vn. Vì vậy, ở chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu các phương pháp cơ bản nhất, chính qui nhất để có thể tối ưu hóa một website, nhằm đưa website lên các thứ hạng cao khi người dùng truy vấn. Sau khi đã áp dụng các phương pháp cơ bản và chính qui, tác giả sẽ thống kê các số liệu và so sánh lúc chưa áp dụng SEO và sau khi áp dụng SEO. Một số phương pháp, kĩ năng mềm mà tác giả đã áp dụng để SEO thành công trang web. Chương 4: Kết luận – hướng phát triển. Nội dung của chương 4 sẽ là tổng hợp kết quả các công việc đã làm ở các chương trước. Các kết quả đã đạt được sau khi hoàn thành luận văn. Những nhược điểm của SEO. Hướng phát triển, đề xuất các phương pháp đễ giữ các vị trí cao khi SEO thành công, cũng như cách thức quảng bá website để có thể thu lợi nhuận, tự nuôi sống website. CHƯƠNG 2 – CƠ SỞ LÝ THUYẾT TỔNG QUAN BỘ MÁY TÌM KIẾM Bộ máy tìm kiếm hoạt động như thế nào ? Search Engine hay còn gọi là công cụ tìm kiếm, bộ máy tìm kiếm giúp người xem tìm thấy những thông tin một cách liên quan nhất. Người dùng có thể tìm kiếm thông tin theo từ khoá, hình ảnh, địa điểm… trên search engine. Khi nhận được câu lệnh yêu cầu tìm kiếm, search engine sẽ phân tích yêu cầu đó, đánh giá, xếp hạng và trả về kết quả liên quan nhất. Search engine hoạt động theo quy trình như sau : Ban đầu, SE sẽ gửi các Spider (hay còn gọi là con bọ, Crawler) để tiến hành khảo sát một website khi nó được upload lên. Các Spider này được lập trình để có thể tự động lần theo liên kết để đi đến các website khác nhau, sau khi dừng lại ở một website nào đó, Spider này sẽ thu thập, đánh giá các thông tin trên website đó trước khi tự động lần theo các liên kết đến các website khác… Sau khi nhận được các thông tin từ Spider, SE có nhiệm vụ lưu trữ lại trước k
Luận văn liên quan