Đề tài Tìm hiểu văn hóa Rượu Cần của người Mạ ở Đạ Terh- Lâm Đồng

(Bản scan) Đất nước Việt Nam ta với 54 dân tộc anh em cùng sinh sống với tinh thần đoàn kết tương thân tương ái cùng nhau xây dựng và bảo vệ quốc gia qua hàng ngàn năm. Mỗi dân tộc đều mang một nền văn hóa Việt Nam" thống nhất trong đa dạng" cùng nhau thực hiện nghị quyết của Đảng và nhà nước ta là hướng tới xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đạm đà bản sắc dân tộc

pdf52 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2097 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tìm hiểu văn hóa Rượu Cần của người Mạ ở Đạ Terh- Lâm Đồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan