Đề tài Tìm hiểu về hệ thống quản lí bệnh nhân

1.Bệnh viện sẽ có các thông tin về: -Bác sĩ -Nhân viên y tế -Phòng bệnh 2.Bệnh nhân đến khám cần đăng kí thông tin vào phiếu đăng kí:

ppt48 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3054 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tìm hiểu về hệ thống quản lí bệnh nhân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Đề tài: Tìm Hiểu Về Hệ Thống Quản Lí Bệnh Nhân. GVHD: Th.S Bùi Công Giao Lớp:Đ08THA3 Niên Khóa:2008-2013 Nhóm: 1.Quảng Bạch Đồng Thương(NT) 2.Nguyễn Trần Tuấn 3.Hà Nguyễn Phương My 4.Nguyễn Thị Hiền Linh Giới Thiệu Về Hoạt Động Và Chức Năng Của Hệ Thống Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống I/Giới Thiệu Về Hệ Thống Quản Lí Bệnh Nhân: A.Hoạt Động Chính Ở Bệnh Viện B.Chức Năng Của Hệ Thống A.Hoạt Động Chính Của Bệnh Viện: 1.Bệnh viện sẽ có các thông tin về: -Bác sĩ -Nhân viên y tế -Phòng bệnh 2.Bệnh nhân đến khám cần đăng kí thông tin vào phiếu đăng kí: -Bệnh nhân có thể chuyển phòng 3.Bác sĩ: -Gọi bệnh nhân đến khám -Ghi phiếu khám bệnh -Kê toa thuốc -Quyết định bệnh nhân có nên nhập viện??? -Có thể đưa kết quả khám cho bệnh nhân -Giúp bệnh nhân sửa thông tin những lần khám trước 4.Nhân viên y tế: -Tính viện phí -Giúp tìm phòng bệnh B.Chức Năng Của Hệ Thống: 1. Đăng Ký -Đăng Ký Khám Đăng Ký Mới Đăng Ký Tái Khám -Đăng Ký Phòng Đăng Ký Phòng (nhập viện) Đăng Ký Chuyển Phòng 2. Xem Và Sửa Thông Tin Bệnh Nhân -Xem Và Sửa Toa Thuốc -Xem Và Sửa Kết Quả Khám 3. Tìm Phòng 4. Tính Viện Phí II/Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống: 1.Xác định các yêu cầu của hệ thống 2.Phân tích hệ thống 3.Thiết kế hệ thống 1.Xác định các yêu cầu của hệ thống: a.Giúp bệnh nhân đăng kí phòng,chuyển phòng và tính viện phí nhanh chóng. b.Giúp bệnh viện kiểm soát thứ tự khám bệnh. c.Hỗ trợ bác sĩ ghi kết quả khám,kê toa thuốc,tìm kiếm thông tin bệnh nhân. 1.Xác định yêu cầu của hệ thống:(tt) d.Hỗ trợ nhân viên y tế tìm kiếm thông tin Bệnh nhân đang nằm viện, tính viện phí nhanh chóng chính xác. e.Hỗ trợ Bệnh viện quản lý thông tin về Bác Sĩ và Nhân viên y tế, cũng như số lượng Bệnh nhân đến khám. Các yêu cầu phi chức năng: Hệ thống triển khai dạng ứng dụng cho toàn bộ bệnh Viện Công bằng trong thứ tự khám. Thông tin về kết quả khám, toa thuốc chính xác bí mật. Phân quyền nhân viên. 2.Phân tích hệ thống: 2.1Xây dựng biểu đồ Use case: 2.2Xây dựng biểu đồ lớp phân tích: A.Xây dựng biểu đồ Use case: a.Biểu đồ Use case tổng quát b.Phân rã biểu đồ Use case a.Biểu đồ Use case tổng quát: b.Phân rã biểu đồ Use case: Phân rã Use case xem thông tin bệnh nhân Phân rã Use case sửa thông tin bệnh nhân: Phân rã Use case Ghi toa thuốc: Ngoài ra Bác Sĩ và Nhân Viên Y Tế còn có thêm chức năng:đăng nhập,đăng xuất và đổi mật khẩu. 2.2 Biểu đồ lớp phân tích : 3.Thiết kế hệ thống: 3.1 Các biểu đồ lớp tuần tự 3.2 Biểu đồ lớp chi tiết 3.3 Thiết kế riêng từng chức năng 3.4 Biểu đồ hoạt động 3.5 Xây dựng bản thiết kế chi tiết 3.6 Biểu đồ thành phần 3.7 Biểu đồ triển khai hệ thống 3.1 BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ CHO CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP: BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ CHO CHỨC NĂNG ĐĂNG KÍ KHÁM: BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ CHO CHỨC NĂNG ĐĂNG KÍ PHÒNG: BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ CHO CHỨC NĂNG KHÁM BỆNH: BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ CHO CHỨC NĂNG TÌM KIẾM: BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ CHO CHỨC NĂNG TÍNH VIỆN PHÍ: 3.2 BIỂU ĐỒ LỚP CHI TIẾT 3.3 THIẾT KẾ RIÊNG TỪNG CHỨC NĂNG: Với mỗi chức năng pha thiết kế sẽ xác định các lớp giao diện tương ứng: Lớp điều khiển Lớp thực thể Các mối quan hệ giữa các lớp trên trong chức năng đó. CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP: CHỨC NĂNG ĐĂNG KÍ KHÁM: CHỨC NĂNG ĐĂNG KÍ PHÒNG: CHỨC NĂNG KHÁM BỆNH: CHỨC NĂNG TÌM KIẾM CHỨC NĂNG TÍNH VIỆN PHÍ 3.4 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG Chức năng Đăng nhập: Đăng kí khám: Khám bệnh: Đăng kí giường: Tìm kiếm: Tính viện phí: 3.5 XÂY DỰNG BẢNG THIẾT KẾ CHI TIẾT: Lớp tìm kiếm: Lớp kê toa: 3.6 BIỂU ĐỒ THÀNH PHẦN: 3.7 BIỂU ĐỒ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG: