Đề tài Tìm hiểu về Thông tin di động

Suy hao đường truyền: Là quá trình mà ở đó tín hiệu thu giảm dần do khoảng cách trạm phát và trạm thu ngày càng tăng. Với một Angten cho trước cổng suất phát suy hao đường truyền tỷ lệ với bình phương của dxf với d là khoảng cách và f là tần số. Trong địa hình thành phố suy hao có thể tỷlệ với d4 hoặc hơn thế. Trong môi trường khong gian tự do có thể tính suy hao đường truyền như sau: PL= 20 log(42.dKmfMHz) dB = 32,5 + 20 log fMHz + 20 log dKm dB Với dKm là khoảng cách tính bằng Km fMHz là tần số tính bằng MHz PL là suy hao đường truyển tính bằng dB

doc60 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1799 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tìm hiểu về Thông tin di động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThong tin di dong2.DOC
  • docThong tin di dong1.DOC