Đề tài Tìm hiểu về việc vận dụng các kĩ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán chu trình hàng tồn kho

Trong quá trình hội nhập với kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam đứng trước ngưỡng cửa nhiều cơ hội nhưng không ít khó khăn và thử thách. Những khó khăn càng tăng hơn khi kinh tế Việt Nam chịu một phần ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Hoàn cảnh đặt các doanh nghiệp trong thế cần vượt lên bằng khả năng của mình. Trong đó các công ty kiểm toán cũng cần có những giải pháp đối đầu với những khó khăn. Và công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán – AASC đã có những thành công khi tận dụng được thế mạnh của mình cũng như nắm bắt các cơ hội để phát triển các ngành dịch vụ mới. AASC là công ty cung cấp dịch vụ về tài chính, kế toán và đặc biệt là kiểm toán, nên AASC luôn chú trọng xây dựng công tác tổ chức kiểm toán một cách có hiệu quả nhất, đảm bảo chất lượng kiểm toán, tạo niềm tin cho các khách hàng đến với AASC.Trong thời gian thực tập vừa qua, em đã được tìm hiểu về AASC, tiếp xúc với thực tế để vận dụng những hiểu biết thông qua lý thuyết. Em đã tìm hiểu sâu hơn về cách thức tổ chức kiểm toán của công ty, nắm bắt các yếu tố trong việc tổ chức kiểm toán của công ty. Đặc biệt, em được thực tập tại phòng kiểm toán 3 chuyên kiểm toán các doanh nghiệp sản xuất. Trong các doanh nghiệp sản xuất, chu trình hàng tồn kho luôn một trong những chu trinh cơ bản nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của các daonh nghiệp. Chính vì thế em đi sâu tìm hiểu về việc vận dụng các kĩ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán chu trình hàng tồn kho. Em xin trình bày bản chuyên đề thành ba phần chính : Chương I : Tổng quan về công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Chương II : Thực tế vận dụng các kĩ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán hàng tồn kho tại Công ty Chương III : Nhận xét và kiến nghị về thực tế vận dụng các kĩ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán

doc72 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1763 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tìm hiểu về việc vận dụng các kĩ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán chu trình hàng tồn kho, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Trong quá trình hội nhập với kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam đứng trước ngưỡng cửa nhiều cơ hội nhưng không ít khó khăn và thử thách. Những khó khăn càng tăng hơn khi kinh tế Việt Nam chịu một phần ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Hoàn cảnh đặt các doanh nghiệp trong thế cần vượt lên bằng khả năng của mình. Trong đó các công ty kiểm toán cũng cần có những giải pháp đối đầu với những khó khăn. Và công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán – AASC đã có những thành công khi tận dụng được thế mạnh của mình cũng như nắm bắt các cơ hội để phát triển các ngành dịch vụ mới. AASC là công ty cung cấp dịch vụ về tài chính, kế toán và đặc biệt là kiểm toán, nên AASC luôn chú trọng xây dựng công tác tổ chức kiểm toán một cách có hiệu quả nhất, đảm bảo chất lượng kiểm toán, tạo niềm tin cho các khách hàng đến với AASC.Trong thời gian thực tập vừa qua, em đã được tìm hiểu về AASC, tiếp xúc với thực tế để vận dụng những hiểu biết thông qua lý thuyết. Em đã tìm hiểu sâu hơn về cách thức tổ chức kiểm toán của công ty, nắm bắt các yếu tố trong việc tổ chức kiểm toán của công ty. Đặc biệt, em được thực tập tại phòng kiểm toán 3 chuyên kiểm toán các doanh nghiệp sản xuất. Trong các doanh nghiệp sản xuất, chu trình hàng tồn kho luôn một trong những chu trinh cơ bản nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của các daonh nghiệp. Chính vì thế em đi sâu tìm hiểu về việc vận dụng các kĩ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán chu trình hàng tồn kho. Em xin trình bày bản chuyên đề thành ba phần chính : Chương I : Tổng quan về công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Chương II : Thực tế vận dụng các kĩ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán hàng tồn kho tại Công ty Chương III : Nhận xét và kiến nghị về thực tế vận dụng các kĩ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 1.1.1. Thông tin chung về Công ty Tên Công ty : Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Tên giao dịch quốc tế: Auditing and accounting financial consultancy service company – AASC Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : 84-4-4241990/1 Fax : 84-4-48253973 Email : aasc-ndd@hn.vnn.vn Website : www.aasc.com.vn Tư cách pháp nhân, quyền nghĩa vụ dân sự Con dấu riêng theo quy định của Nhà Nước Số đăng ký kinh doanh : 0102031353 Ngày cấp : 02/07/2007 Người đại diện cho pháp luật : Tổng giám đốc : Ngô Đức Đoàn Ngành nghề kinh doanh : _ Dịch vụ kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán nội bộ, kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành ( kể cả báo cáo tài chính hàng năm ), kiểm toán báo cáo quyết toán dự án, kiểm toán thông tin tài chính, kiểm toán thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục được thoả thuận trước; _ Dịch vụ tư vấn : tư vấn tài chính, tư vấn về kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn nguồn nhân lực, tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin, tư vấn quản lý, tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp ( chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp ); _ Dịch vụ kế toán; _ Dịch vụ thẩm định : thẩm định giá tài sản, thẩm định dự toán, tổng dự toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản; _ Dịch vụ làm thủ tục về thuế; _ Dịch vụ đào tạo về tài chính, kế toán, kiểm toán và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý khác; _ Sản xuất phần mềm và kinh doanh dịch vụ phần mềm; _ Kinh doanh thiết bị công nghệ thiết bị tin học gắn với phần mềm; _ Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính; _ Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật. 1.1.2. Các giai đoạn phát triển của Công ty Ngày 13/05/1991, Công ty dịch vụ kế toán Việt Nam ( Accounting service company- ASC ) được thành lập theo giấy phép số 957/PPLT của Thủ Tướng.Trong giai đoạn đầu, chức năng chủ yếu của Công ty là cung cấp dịch vụ kế toán. Ngày 14/09/1993, theo Quyết định số 164- TC/QĐ/TCCB của Bộ Tài Chính, Công ty bổ sung thêm chức năng kiểm toán, đổi tên là Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán ( Auditing and accounting financial consultancy service company- AASC ). Ngày 18/11/2004, theo Quyết định số 322/QĐ-UBCK của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán. Tháng 4/2005, AASC chính thức trở thành Hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam ( VACPA ). Tháng 7/2005, AASC chính thức trở thành thành viên của tổ chức kế toán và kiểm toán quốc tế INPACT Châu Á Thái Bình Dương. Tháng 11/2005, AASC đã liên danh kiểm toán với Hãng tư vấn Anh Bannock và Văn phòng kiểm toán Nhà Nước Vương quốc Anh thực hiện dự án hỗ trợ, nâng cao năng lực cho kiểm toán Nhà Nước Việt Nam để hội nhập kiểm toán và kế toán với các nước trong khu vực, các nước thuộc khối Liên minh Châu Âu ( EU) Ngày 02/07/2007, Công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà Nước sang Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên, đổi tên thành Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán, hoạt động theo luật doanh nghiệp và thông lệ kiểm toán và kế toán quốc tế. Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty với vốn điều lệ 9.683.000.000 đồng. Ngày 02/12/2008, Ông Iraj Talai – Giám đốc quản lý tài chính khu vực đã ký công văn chấp thuận cho AASC kiểm toán các Dự án được tài trợ bởi Ngân hàng thế giới tại Việt Nam. 1.2. Đặc điểm kinh doanh của Công ty 1.2.1. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty Theo sự phát triển chung của nền kinh tế, các dịch vụ Công ty cung cấp ngày càng đa dạng và đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Cho đến nay, Công ty cung cấp các dịch vụ như sau : kiểm toán, dịch vụ kế toán, tư vấn tài chính thuế, thẩm định giá, xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp, đào tạo hỗ trợ tuyển dụng, dịch vụ khác. Các dịch vụ được trình này tổng quát qua sơ đồ sau : Kiểm toán Xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hoá DN Đào tạo, hỗ trợ tuyển dụng, dịch vụ khác Thẩm định giá Tư vấn tài chính, thuế Dịch vụ kế toán Dịch vụ chuyên nghành Sơ đồ 1.1 : Sơ đồ các dịch vụ của Công ty Từ sơ đồ trên, ta đi tìm hiểu rõ hơn về các dịch vụ này. Kiểm toán : bao gồm kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư Kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp là dịch vụ cơ bản chiếm tỷ trọng doanh thu cao trong tổng doanh thu. Kiểm toán báo cáo tài chính được chia làm hai phần : kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp và kiểm toán báo cáo tài chính của các dự án như dự án khoản tài trợ xoá đói giảm nghèo, tài trợ cho y tế giáo dục. Bên cạnh đó, kiểm toán Báo cáo Quyết toán vốn đầu tư cũng là một trong những dịch vụ mang lại doanh thu lớn và nhiều thành công đã được công nhận. Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư gồm kiểm toán đối với dự án các công trình và các dự án đầu tư vào nhà máy và các công trình tại Việt Nam. Dịch vụ kế toán AASC được hình thành và phát triển từ khởi đầu là một đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán nên đây cũng là một trong các lĩnh vực mà AASC có các nguồn lực đông đảo và nhiều kinh nghiệm. AASC đã cung cấp cho các khách hàng nhiều loại dịch vụ kế toán bao gồm: Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp mới thành lập, xây dựng hệ thống thông tin kinh tế nội bộ phục vụ công tác quản trị - kinh doanh; Rà soát, phân tích, cải tổ, hợp lý hoá bộ máy kế toán - tài chính đã có sẵn; Tư vấn giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các qui định về việc lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, mở và ghi sổ kế toán, việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, soát xét, điều chỉnh số liệu kế toán và khoá sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư... theo qui định. Dịch vụ tư vấn AASC đã thực hiện đa dạng nhiều loại hình dịch vụ tư vấn được khách hàng đánh giá cao như: Tư vấn lập Báo cáo tài chính doanh nghiệp; tư vấn lập báo cáo dự án; tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư; tư vấn xây dựng, lựa chọn mô hình kế toán doanh nghiệp; tư vấn lựa chọn hình thức kế toán; tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp; tư vấn thực hiện các thủ tục đăng ký kế toán, tư vấn xây dựng qui chế tài chính, thuế; tư vấn tính và lập bảng kê khai thuế; tư vấn lựa chọn phương án đầu tư; tư vấn thẩm định giá trị tài sản; tư vấn về cổ phần hoá doanh nghiệp; tư vấn soạn thảo hồ sơ mời thầu; tư vấn chấm và lựa chọn hồ sơ dự thầu, tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp. AASC đã khảo sát, nghiên cứu đưa ra các ý kiến tư vấn hoặc trực tiếp xây dựng giúp các doanh nghiệp sắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý, soạn thảo và hướng dẫn thực hiện các qui định về quản trị - kinh doanh, phân cấp quản lý, phân cấp tài chính, thực hiện cơ chế khoán phù hợp với từng loại hình hoạt động của các doanh nghiệp. Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hoá Từ năm 2003 đến nay, khi các doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sanng công ty cổ phần, AASC đã có những bước phát triển vượt bậc trong hoạt động cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hoá. Sau khi tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp, AASC cung cấp thêm các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá, Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp giai đoạn 2 để phục vụ bàn giao giữa doanh nghiệp Nhà nước và Công ty cổ phần, Kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần sau khi đã chuyển đổi. Dịch vụ đào tạo, hỗ trợ tuyển dụng AASC đã trực tiếp tổ chức thực hiện hoặc hợp tác với các trường đại học, các ngành, các địa phương ở trong nước và các tổ chức quốc tế, mở các khoá bồi dưỡng, đào tạo và nâng cao kiến thức về quản trị kinh doanh, về tài chính kế toán và kiểm toán, về phân tích đầu tư, chứng khoán, về thuế và bảo hiểm... cho hàng trăm kế toán viên, kế toán trưởng và các kiểm toán viên nội bộ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán, kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp. AASC đã trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức trong lĩnh vực tuyển dụng nhân viên chuyên ngành tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán đáp ứng được yêu cầu công việc chuyên môn được khách hàng đánh giá cao về mặt chất lượng cán bộ. Hướng dẫn, cung cấp các thông tin về pháp luật, quản lý kinh tế tài chính kế toán và kiểm toán. AASC đã thực hiện chỉ dẫn, giải thích và cung cấp các văn bản pháp quy về chủ trương, chế độ và các qui định về quản lý kinh tế tài chính kế toán, kiểm toán.... nhằm giúp cho các doanh nghiệp hiểu và áp dụng đúng chế độ, thể lệ tài chính, kế toán phù hợp với hoạt động của mình. AASC đã soạn thảo và ban hành Quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý nội bộ cho nhiều doanh nghiệp góp phần thiết thực giúp doanh nghiệp có cơ sở để thực hiện đúng các quy định về tài chính và kế toán 1.2.2. Thị trường của Công ty Nền kinh tế càng phát triển, nhu cầu kiểm toán ngày càng cao. Đây là điều kiện thuận lợi cho thị trường của các công ty kiểm toán. Trong đó, AASC với dịch vụ đa dạng có chất lượng cao đã tạo được thương hiệu đáng tin cậy, có một chỗ đứng vững vàng trong thị trường kiểm toán. Mặt khác, AASC có quá trình phát triển lâu dài, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm nên thị trường của công ty được mở rộng đối với nhiều loại hình doanh nghiệm và các dự án khác nhau trong nước và quốc tế. Từ các dịch vụ ta đã tìm hiểu ở trên, ta sẽ nhận thấy khách hàng của công ty tương ứng trong từng loại hình dịch vụ như : Các công trình xây dựng cơ bản, Các doanh nghiệp nhà nước (gồm các tổng công ty, các doanh nghiệp trực thuộc tổng công ty và các công ty khác), đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, những dự án, công trình đã và đang thực hiện trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu, các dự án xây dựng cầu cảng, triền tàu, ụ tàu,…,Ngân hàng thương mại, công ty cổ phần, công ty TNHH. Ngoài ra, với thương hiệu của mình, công ty là một trong số ít công ty đã được chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, công ty còn kiểm toán cho các dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ như WB, ADB, IMF, SIDA, ODA.. Những khách hàng này là bằng chứng tốt nhất cho chất lượng của công ty, và làm cho thị trường của công ty được mở rộng và có ưu thế so với các công ty khác, tăng sức cạnh tranh của công ty. Ngoài ra, từ năm 2005, nắm bắt được nghị định 64/CP của chính phủ về chuyển đổi DNNN thành công ty cổ phần, công ty đã thành công trong hoạt động xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn để cổ phần hoá. Công ty đã tạo được thị trường mới với doanh thu đáng kể ngay trong những ngày đầu khai triển dịch vụ đó. Hơn nữa, thị trường của công ty được mở rộng không chỉ vì các dịch vụ đa dạng mà còn do công ty có nhiều khách hàng quen thuộc hoạt động trên nhiều ngành nghề.Công ty có các khách hàng chính đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như Bảo hiểm và Dịch vụ Tài chinh,  Năng lượng, Dầu khí,  Viễn thông, Điện lực, Công nghiêp, Nông nghiệp, Giao thông, thuỷ lợi., Hàng không và Hàng hải, Than, thép, xi măng, Khách sạn, Du lịch, Thương mại, Xây dựng, Cao su, Cà phê. 1.2.3. Tình hình hoạt động trong những năm gần đây STT N¨m Doanh thu (VND) 1 2003 25.560.904.050 2 2004 31.688.529.374 3 2005 42.465.532.719 4 2006 59.064.868.269 5 7/2007 -6/2008 62.195.823.414 Bảng 1.1 : Bảng doanh thu của AASC trong 5 năm gần đây (*) Từ 2/7/2007, AASC chuyển đổi thành Công ty TNHH có hai thành viên trở lên Ta sẽ thấy rõ sự phát triển của AASC qua các năm qua biểu đồ so sánh doanh thu như sau : Năm Doanh thu ( tỷ đồng ) 25,56 31,69 42,47 59,06 62,2 2003 2004 2005 2006 7/2007- 6/2008 Biểu đồ 1.2 : Biểu đồ so sánh doanh thu Từ biểu đồ, ta thấy doanh thu của công ty tăng theo từng năm, đặc biệt năm 2006 tăng so với năm 2005 : 16.59 tỷ tương ứng với tốc độ tăng 39,06 %. Năm 2007, công ty chuyển đổi thành công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên, tuy có nhiều điều mới mẻ nhưng công ty vẫn giữ được nhịp phát triển. Năm 2007, doanh thu tăng 3,14 tỷ so với năm 2006, tương ứng với tốc độ tăng 5,32%. Trong thời gian gần đây, công ty đã có những thành công nhất định. Theo đánh giá của VACPA (Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam), AASC không chỉ có số lượng khách hàng lớn nhất, số lượng khách hàng lớn nhất mà còn là một trong năm công ty có doanh thu và số lượng nhân viên lớn nhất, đặc biệt là doanh thu trong dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Năm 2007, AASC được Bộ Công Thương trao giải thưởng “ Top Trade ” dành cho các doanh nghiệp có chất lượng dịch vụ đáp ứng các cam kết của WTO. 1.3. Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty Công ty có chi nhánh tại Hồ Chí Minh và văn phòng đại diện AASC tại Quảng Ninh Chi nhánh AASC tại TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 63 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1- TP HCM ĐT: 84-8- 5265796/7 Fax: 84-8- 8435590 Văn phòng đại diện AASC tại Quảng Ninh Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải- TP Hạ Long- Quảng Ninh ĐT: 84-033-627571 Fax: 84-033-627572 Công ty có các ban ngành và các bộ phận thể hiện ở sơ đồ sau: Hội đồng thành viên Ban thường trực hội đồng thành viên Ban tổng giám đốc Ban kiểm soát Phòng kiểm toán 1 Phòng kiểm toán 2 Phòng kiểm toán 3 Phòng kiểm toán 5 Phòng kiểm toán XDCB Phòng dịch vụ ĐTNN Phòng tổng hợp Chi nhánh TP Hồ Chí Minh VP đại diện Quảng Ninh Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức quản lý của AASC Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận như sau : Ban tổng giám đốc công ty : bao gồm tổng giám đốc công ty và ba phó tổng giám đốc. Đây là những người đại diện pháp lý, chịu trách nhiệm trước công ty và pháp luật về quản lý và điều hành của công ty trong phạm vị và nghĩa vụ điều lệ của công ty, các văn bản khác. Tổng giám đốc là người điều hành cao nhất, trực tiếp điều hành tới các phòng ban. Tổng giám đốc có thể uỷ quyền cho các phó tổng giám đốc khi gặp những công việc đột xuất. Ban kiểm soát : Ban kiểm soát trợ giúp cho công tác quản lý của Ban tổng giám đốc để kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động của công ty, sớm phát hiện ra các sai sót để có biện pháp khắc phục kịp thời. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với các phòng ban. Ban kiểm soát là bộ phận quan trọng trong vấn đề kiểm soát chất lượng kiểm toán. Các phòng kiểm toán 1,2,3,5 là các phòng phụ trách về kiểm toán tài chính và các dịch vụ khác như : kế toán, tư vấn, xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hoá, hướng dẫn cung cấp các thông tin về pháp luật, quản lý kinh tế, tài chính, kế toán và kiểm toán. Các phòng nằm trong hệ thống quản lý của công ty và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc công ty. Đây là các phòng tạo nên thế mạnh cho công ty và chiếm tỷ trọng doanh thu cao trong tổng doanh thu . Phòng kiểm toán XDCB là phòng phụ trách về kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư. Phòng kiểm toán XDCB tạo nên doanh thu khá lớn và tạo nên nét nổi trội cho công ty trong thị trường kiểm toán vì không nhiều công ty có dịch vụ này. Không chỉ có thế, hoạt động của phòng đã giúp các nhà đầu tư loại bỏ được các chi phí bất hợp lý, thúc đẩy được công tác quyết toán đầu tư. Phòng kiểm toán Đầu tư nước ngoài là phụ trách các hợp động kiểm toán của các khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài cũng như các dự án do các tổ chức quốc tế hỗ trợ. Phòng kiểm toán đầu tư nước ngoài có một thị trường mạnh mẽ và có uy tín với các khách hàng. Phòng tổng hợp là phòng có nhiều bộ phận nhỏ phụ trách các chức năng riêng. Phòng tổng hợp bao gồm : nhân sự, hành chính, lễ tân, hậu cần, quản trị mạng IT, kế toán, phòng đào tạo. Phòng có bộ phận phụ trách về nhân sự, nằm trong bộ máy hoạt động của công ty làm các công tác về tổ chức, lao động, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật,…. Phòng còn phụ trách về hành chính, các thủ tục cần thực hiện theo quy định của công ty và Nhà Nước.Bộ phận lễ tân phụ trách đón tiếp khách và liên lạc giữa khách hàng và nhân viên hoặc các nhân viên trong công việc. Phòng cũng phụ trách về hậu cần, phụ trách đảm bảo đời sống tinh thần cho các nhân viên trong phòng. Bộ phận về IT thì phụ trách về mạng máy tính, chăm sóc và cài đặt các máy tính của nhân viên để đảm bảo công việc của các nhân viên luôn được liên tục. Phòng còn có bộ phận phụ trách kế toán, đây là bộ phận chức năng giúp lãnh đạo quản lý và thực hiện công tác tài chính, thực hiện công tác kế toán và kiểm soát một cách có hiệu quả. cuối cùng là bộ phận đào tào, bộ phận này phụ trách về việc nâng cao kỹ năng và chuyên môn cho các nhân viên để đảm bảo chất lượng kiểm toán. Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh hoạt động theo điều lệ và chịu sự quản lý trực tiếp của AASC và sự quản lý của chính quyền địa phương về an ninh, chính trị, an toan xã hội, chịu sự kiểm tra của chính quyền địa phương về thi hành chế độ chính sách và pháp luật. Chi nhánh có hoạt động như công ty trong mọi dịch vụ, và báo cáo kết quả cho công ty. Văn phòng đại diện tại Quảng Ninh hoạt động theo điều lệ và sự quản lý của AASC và sự quản lý của địa phương. Văn phòng đại diện phụ trách tiếp xúc với khách hàng, để ngày càng mở rộng thị trường của công ty. Trong bộ máy quản lý : Chính sách nhân sự : khuyến khích sáng tạo, phát huy khả năng, có cơ hội thăng tiến, đào tạo chuyên sâu Trợ lý kiểm toán viên Kiểm toán viên Cấp quản lý Ban GĐ Kiểm toán viên cấp 1 Kiểm toán viên cấp 2 Kiểm toán viên cấp 3 Kiểm toán viên cấp 4 GĐ bộ phận PGĐ bộ phận Tổng GĐ Phó tổng GĐ Trợ lý cấp 1 Trợ lý cấp 2 Trợ lý cấp 3 Trợ lý cấp 4 Các cấp nhân viên : các cấp nhân viên được thể hiện qua sơ đồ sau : Sơ đồ 1.3 : Sơ đồ các cấp nhân viên của AASC Đội ngũ nhân viên : Hiện nay, AASC có đội ngũ trên 230 cán bộ, kiểm toán viên, kỹ thuật viên, trợ lý kiểm toán trong đó có 50 kiểm toán viên được cấp chứng chỉ kiểm toán cấp Nhà Nước, 1 kiểm toán viên có chứng chỉ ACCA của Vương quốc Anh, 4 thẩm định viên quốc gia về giá và hàng trăm cộng tác viên gồm các Giáo sư, tiến sĩ, kiểm toán viên. 1.4.Quy trình kiểm toán tài chính tại Công ty 1.4.1. Khảo sát và lậ