Đề tài Tìm kiếm thông tin trên Internet

(Bản scan) Nhấp chuột vào tên các website tìm được để mở ra các website đó, ví dụ website báo Giáo dục và thời đại. Nếu muốn giữ nguyên kết quả tìm kiếm thì nhấp chuột phải lên tên của website và chọn open in new windows.

pdf28 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2204 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tìm kiếm thông tin trên Internet, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên