Đề tài Tình hình thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Qua 4 năm học tập tại trường mỗi sinh viên đều đã tiếp thu, học tập được những kiến thức để có thể phục vụ cho công việc của mình sau khi ra trường. Nhưng với mục đích giúp cho sinh viên, học viên có thể hiểu rõ hơn, biết vận dụng và so sánh giữa lý thuyết và thực tế, trường đã tổ chức cho sinh viên đợt thực tập cuối khóa để cọ xát thực tế. Em đã thực tập tại Phòng Thanh tra của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Qua tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Thanh tra, em đã quyết định chọn đề tài: “Tình hình thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản”. Hiện nay việc khai thác nguồn lợi thủy sản đang là một vấn đề cần được quan tâm, nhất là trong tình hình này khi mà việc khai thác thủy sản đang diễn ra rất nghiêm trọng với nhiều cách thức mới khó kiểm soát gây nguy hại đến việc bảo tồn những loài sinh vật quý hiếm, bên cạnh đó tình trạng khai thác bừa bãi cũng gây ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường nước. Vì vậy mà cần phải tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra để làm sao chúng ta có thể khai thác hợp lý và bảo vệ được nguồn lợi đó cho đất nước. Tuy nhiên do trình độ, kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế cho nên bản báo cáo về tình hình thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản không tránh khỏi những sai sót em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô trong trường và các anh chị trong cơ quan.

doc40 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2187 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tình hình thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU Qua 4 năm học tập tại trường mỗi sinh viên đều đã tiếp thu, học tập được những kiến thức để có thể phục vụ cho công việc của mình sau khi ra trường. Nhưng với mục đích giúp cho sinh viên, học viên có thể hiểu rõ hơn, biết vận dụng và so sánh giữa lý thuyết và thực tế, trường đã tổ chức cho sinh viên đợt thực tập cuối khóa để cọ xát thực tế. Em đã thực tập tại Phòng Thanh tra của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Qua tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Thanh tra, em đã quyết định chọn đề tài: “Tình hình thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản”. Hiện nay việc khai thác nguồn lợi thủy sản đang là một vấn đề cần được quan tâm, nhất là trong tình hình này khi mà việc khai thác thủy sản đang diễn ra rất nghiêm trọng với nhiều cách thức mới khó kiểm soát gây nguy hại đến việc bảo tồn những loài sinh vật quý hiếm, bên cạnh đó tình trạng khai thác bừa bãi cũng gây ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường nước. Vì vậy mà cần phải tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra để làm sao chúng ta có thể khai thác hợp lý và bảo vệ được nguồn lợi đó cho đất nước. Tuy nhiên do trình độ, kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế cho nên bản báo cáo về tình hình thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản không tránh khỏi những sai sót em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô trong trường và các anh chị trong cơ quan. Em xin chân thành cảm ơn ! PHẦN 1. BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Kế hoạch thực tập: Kế hoạch thực tập cho sinh viên Học viện Hành chính khóa VII hệ chính quy bắt đầu từ ngày 08/03/2010 đến ngày 02/5/2010. Mục tiêu: Tiếp xúc thực tế và tập làm cán bộ công chức Hoàn thành tốt báo cáo thực tập Chấp hành nghiêm quy chế thực tập và quy chế của cơ quan Kế hoạch cụ thể: Ngày 03/3/2010: Tập trung tại Học viện Hành chính tham gia dự lễ ra quân thực tập cho sinh viên khóa VII niên học 2006 – 2010 Ngày 04/3/2010: Đến ra mắt cơ quan thực tập là Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thời gian Những công việc đã làm Tuần 1 Từ 08/3 đến 13/3 Ra mắt phòng Thanh tra Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và một số phòng khác của Cục Tham gia liên hoan chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03 Đến cơ quan quan sát các anh chị làm việc và quan sát cách thức làm việc trong cơ quan Tuần 2 Từ 15/3 đến 19/3 Đọc và tìm hiểu các tài liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Tuần 3 Từ 22/3 đến 26/3 Đọc và tìm hiểu tài liệu Phụ giúp anh chị một số công việc như sắp xếp lại hồ sơ, tài liệu và vào sổ các công văn đến Tham gia chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 Tuần 4 Từ 29/3 đến 02/4 Đọc tài liệu và tìm hiểu tài liệu Tìm tài liệu liên quan đến đề tài để viết báo cáo Tuần 5 Từ 05/4 đến 09/4 Vừa tìm tài liệu và sắp xếp các văn bản hồ sơ Soạn thảo báo cáo về Thanh tra, kiểm tra Tuần 6 Từ 12/4 đến 15/4 Thu thập tài liệu và chuẩn bị viết báo cáo Tuần 7 Từ 19/4 đến 23/4 Viết báo cáo và hoàn chính báo cáo Tuần 8 Từ 26/4 đến 29/4 Hoàn chỉnh báo cáo và tổng kết đợt thực tập PHẦN 2. BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CỤC KHAI THÁC, BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN VÀ PHÒNG THANH TRA CỤC KHAI THÁC, BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN 1.Cục khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 1.1 Vị trí, chức năng của Cục khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản là cơ quan trực thuộc Bộ NN & PTNT, thực hiện chức năng tham mưu giúp bộ trưởng quản lý chuyên ngành và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành và quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý tàu cá và cơ sở nghề cá, dịch vụ hoạt động khai thác thủy sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật 1.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Trình bộ dự án thảo luật, dự án pháp lệnh, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Bộ và các dự án, đề án, chiến lược quy hoạch, kế hoạch theo sự phân công của Bộ trưởng. Trình Bộ cơ chế, chính sách phát triển khai thác thủy sản; quy định trình tự, thủ tục, phân cấp thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép khia thác thủy sản. Trình Bộ chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển tàu cá, các chương trình và dự án đảm bảo an toàn cho người và tàu cá; cấp phép, phê duyệt hồ sơ thiết kế tàu cá theo quy định của pháp luật. Đề xuất trình bộ chương trình, kế hoạch, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành; quản lý thông tin khoa học chuyên ngành Trình Bộ cơ chế, chính sách phát triển khai thác thủy sản; ban hành danh sách các loại thủy sản bị cấm khai thác, khai thác có thời hạn Trình Bộ kế hoạch biên chế hàng năm của Cục; tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, chế độ tiền lương, khen thưởng và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật, giải quyết hoặc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân. Tổ chức việc tiếp dân theo quy định của pháp luật, thực hiện phân cấp quản lý về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục. Quản lý trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ thanh tra viên và phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng, công cụ hỗ trợ trang bị cho công tác thanh tra. 1.3 Cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cơ cấu tổ chức của Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Cục Trưởng Phó cục trưởng Phòng quản trị tàu cá Bộ phận thường trực phía Nam Phòng kế hoạch, tài chính Phòng hợp tác quốc tế Thanh tra Cục Văn phòng Cục Phó cục trưởng Phó cục trưởng Phó cục trưởng Phó cục trưởng Phó cục trưởng Phòng quản lý nguồn lợi thủy sản Phòng khai thác thủy sản Cục trưởng điều hành hoạt động của Cục, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ NN & PTNT và trước pháp luật hoạt động của Cục. Cục trưởng Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy quản lý và bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp quản lý và bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp quản lý cán bôn của Bộ, ban hành quy chế làm việc của cục Phó Cục trưởng theo dõi, một số mặt công tác theo sự phân công của Cục trưởng và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được phân công. 2. Phòng Thanh tra Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 2.1 Chức năng của phòng Thanh tra Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tham mưu giúp cục trưởng về công tác pháp chế và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thanh tra hành chính đối với các đơn vị trực thuộc Cục. 2.2 Nhiệm vụ của phòng Thanh tra Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. - Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý khai thác; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; quản lý các cơ sở hậu cần nghề cá trình các cấp theo quy định; giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được ban hành - Xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, phương án thanh tra chuyên ngành khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; khai thác, sử dụng cơ sở hậu cần nghề cá; đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản; kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật Thủy sản và các Điều ước quốc tế về các lĩnh vực do Cục quản lý; - Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý khai thác; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; khai thác sử dụng cơ sở hậu cần nghề cá và đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản; tham mưu cho Cục trưởng các hoạt động xử ký vi phạm hành chính, khởi tố điều tra hình sự và tổ chức tiêp công dân theo quy định của pháp luật; - Xây dựng cơ sở dữ liệu: + Tổng hợp, hệ thống, lưu trữ các văn bản quy phạm pháp luật ngành Thủy sản và văn bản quy phạm pháp luật ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và các điều ước quốc tế đã ký hoặc đã công nhận và các Luật khác có liên quan. + Tổng hợp, hệ thống các vụ vi phạm, xử lý vi phạm hành chính; + Tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định. - Thực hiện công tác phối hợp: + Chủ trình phối hợp với các địa phương, các ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra liên ngành, liên tỉnh việc thực hiện pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý của Cục theo quy định; + Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế về thanh tra, kiểm tra, xử ký vi phạm pháp luật về quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; khai thác, sử dụng cơ sở hậu cần nghề cá; đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản; - Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra: + Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nghiệp vụ được giao đối với tổ chức, các nhân thuộc quyền quản lý của Cục trưởng; + Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Cục; + Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra của Thanh tra Cục; + Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; - Quản lý trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ thanh tra viên và phương tiện, trang trí thiết bị chuyên dùng, công cụ hỗ trợ trang bị cho Thanh tra chuyên ngành Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo quy định; - Tổ chức tiếp công dân theo quy định của pháp luật; - Tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Cục trưởng theo quy định. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao. 2.3 Cơ cấu tổ chức Tổ chức của Thanh tra cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản gồm có : Phụ trách thanh tra Cục, chuyên viên thực hiện công tác pháp chế, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; chuyên viên thực hiện công tác Thanh tra chuyên ngành, chuyên viên thực hiện công tác tổng hợp, tuyên truyền phổ biến pháp luật. Sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các vị trí trong Thanh tra cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Phụ trách Thanh tra Cục Chuyên viên thực hiện công tác pháp chế, PCTN Chuyên viên thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành Chuyên viên thực hiện công tác tổng hợp tuyên truyền PL 2.4 Nguyên tắc hoạt động của thanh tra cục Thứ nhất: Phải tuân theo pháp luật, chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luât trong hoạt động thanh tra Thứ hai: Bảo đảm tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời Đây là nguyên tắc quan trọng vì bất kì một số liệu, tư liệu, nhận định nào trong kiểm tra, thanh tra không bảo đảm tính chính xác đều dẫn đến hậu quả tai hại, có khi gây nghiêm trọng sẽ dẫn đến việc nhìn nhận, đánh giá sai đối tượng thanh tra, tờ đó có những xử lý sai trái Tính khách quan trung thực là vấn đề có tính nguyên tắc cao trong hoạt động thanh tra, nó đảm bảo phản ánh sự thật Tính công khai trong hoạt động thanh tra thể hiện những thời điểm thích hợp, phải thong báo đầy đủ nội dung thanh tra để những người có trách nhiệm và có liên quan biết Tính kịp thời trong hoạt động thanh tra cũng rất quan trọng bởi vì yêu cầu quản lý nhà nước những vấn đề gây ra những bức xúc cho xã hội, cần phải thanh tra và trả lời đầy đủ, kị thời mới có đối sách ứng xử kịp thời Thứ ba: không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra CHƯƠNG II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA CỦA THANH TRA CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN 1. Lý luận chung về công tác thanh tra 1.1 Khái niệm Thanh tra là việc làm định kì, hoặc theo yêu cầu nhằm xem xét lại chỗ, làm rõ những việc làm đúng sai và hành vi vi phạm của người thừa hành nhiệm vụ và chức năng quản lý nhà nước của mình Kiểm tra có thể hiểu là sự xem xét thực tế để đưa ra đánh giá, nhận xét của bất kỳ một cá nhân nào trong xã hội trong bất cứ một hoạt động nào, là xem xét những diễn biến ra có đúng với quy tắc đã xác lập, các tiêu chuẩn và các mệnh lệnh về quản lý đã ban ra hay không. 1.2 Vai trò của công tác thanh tra trong quản lý nhà nước Hoạt động thanh tra được coi là khâu không thể thiếu trong chu trình quản lý nhằm bảo đảm cho hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý. Thanh tra được coi là tai mắt của các cấp lãnh đạo, quản lý và được tổ chức thành một hệ thống từ Trung ương đến địa phương. Nhà nước có thể đánh giá được tình hình chấp hành chính sách pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm, kịp thời phát hiện các sai phạm, nhất là sai phạm của đội ngũ cán bộ công chức khi thực hiện công vụ, để từ đó kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật Thanh tra đưa ra cảnh báo về những sơ hở, thiếu sót trong quản lý dẫn đến nguy cơ tham nhũng. Thanh tra đưa ra kiến nghị về các giải pháp sửa đổi, bổ sung hệ thống cơ chế chính sách trong các lĩnh vực quản lý làm cho nó ngày càng hoàn thiện hơn Chính vì vậy, có thể khẳng định rằng, hoạt động thanh tra thực sự là một khâu không thể thiếu trong quá trình cải cách hành chính "nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch, có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại hoá để quản lý có hiệu lực và hiệu quả công việc của Nhà nước, thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh đúng hướng, phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật". 1.3 Tính tất yếu của thanh tra, kiểm tra Thanh tra là chức năng thiết yếu của quản lý nhà nước.Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước các cơ quan quản lý nhà nước nhất thiết phải tiến hành việc hoạt động thanh tra thực hiện các quyết định mà mình dã ban hành, đó là một khâu không thể thiếu được trong quá trình hoạt động quản lý nhà nước. Thanh tra góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước.Thanh tra kiểm tra là để đánh giá, nhận xét tình hình và kết quả thực hiện quyết định quản lý khi cần thiết phải bổ sung , sửa đổi, thậm chí phải hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định quản lý. Thanh tra là phương thức đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa. Thanh tra là một biện pháp để ngăn ngừa, phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật. 1.4 Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành theo chương trình kế hoạch 1.4.1 Ra quyết định thanh tra và ban hành Để chuẩn bị cho việc ra và ban hành quyết định thanh tra cơ quan Thanh tra với nhiệm vụ giúp thủ trưởng trực tiếp của mình quản lý nhà nước về công tác thanh tra, công tác quản lý khiếu nại, tố cáo cần phải tìm hiểu các vấn đề: - Phân tích các trọng tâm trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc quyền quản lý nhà nước của cơ quan đơn vị mình; - Đánh giá chính xác thực trạng diễn biến tình hình thực tiễn để xác định những nội dung, địa bàn còn vướng mắc tồn tại cần thanh tra - Thu thập và phân tích những đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, những phản ánh của công luận báo chí. Những vấn đề trên sẽ là căn cứ thực tế cho nội dung thực hiện trong quyết định thanh tra. 1.4.2 Trình tự tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra Trình tự tiến hành một cuộc thanh tra gồm 3 bước Bước 1: Chuẩn bị thanh tra Thời gian chuẩn bị tính từ khi có quyết định thanh tra cho đến khi Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra tại cơ quan đối tượng thanh tra. Về nội dung cụ thể của bước chuẩn bị gồm: - Đoàn thanh tra phải tổ chức thảo luận quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp tiến hành, xác định trọng tâm, trọng điểm cuộc thanh tra. - Thu thập những thông tin cần thiết như: đặc điểm hoạt động của đối tượng, báo cáo của đối tượng về thực hiện nhiệm vụ và chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước. - Chuẩn bị đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo với yêu cầu nội dung phải gợi ra những điểm sát với nội dung thanh tra. - Dự trù kinh phí, phương tiện vật chất cần thiết để Đoàn thanh tra thực thi công vụ tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra hoạt động chủ động, độc lập và hạn chế các phát sinh trong lúc tiến hành thanh tra,. Bước 2: Trực tiếp tiến hành thanh tra Trực tiếp tiến hành thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra tại đơn vị thanh tra cho đến khi kết thúc việc thanh tra tại đơn vị. Nội dung tiến hành thanh tra bao gồm: - Trưởng Đoàn thanh tra công khai công bố quyết dịnh thanh tra, thống nhất giữa đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra về quan điểm nhận thức, mục đích, yêu cầu nội dung, thời hạn cuộc thanh tra, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên theo quy định của pháp luật, thống nhất lịch làm việc và nội dung cần thiết thanh tra, làm tốt công tác chính trị tư tương với đối tượng. - Nghe đối tượng thanh tra báo cáo bằng văn bản theo đề cương yêu cầu báo cáo của Đoàn thanh tra. - Thành viên của Đoàn thực hiện các nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra các phần việc được giao cho mình. - Nghe ý kiến của các cơ quan chức năng có liên quan, thu thập thông tin, khai thác sử dụng có chọn lọc những tài liệu phục vụ cho kết luận của mình. Bước 3: Kết thúc cuộc thanh tra Những căn cứ để kết thúc cuộc thanh tra; - Đối chiếu với mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra; - Đối chiếu với nội dung thanh tra trong kế hoạch tiến hành thanh tra; - Đối chiếu thủ tục Đoàn thanh tra đã thực hiện trong quá trình thẩm tra xác minh. Kết thúc cuộc thanh tra được chia làm hai giai đoạn: - Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra Trưởng đoàn thanh tra báo cáo kết quả thanh tra có nội dung: - Kết luận cụ thể về từng nội dung đã tiến hành thanh tra; - Xác định rõ tính chất mức độ vi phạm nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; - Kiến nghị các biện pháp sử lý; - Xây dựng và công bố kết luận thanh tra Sau khi nhận được Báo cáo kết quả thanh tra người ra quyết định thanh tra xem xét nội dung Báo cáo và căn cứ vào báo cáo kết quả thanh tra. Sau cùng người ra quyết định thanh tra ra văn bản kết luận thanh tra, ký ban hành. - Hoàn tất hồ sơ cuộc thanh tra 1.4.3 Công tác sau thanh tra - Lập hồ sơ thanh tra Bao gồm Quyết định thanh tra; biên bản thanh tra do Đoàn thanh tra, thanh tra viên lập; báo cáo giải trình của đối tượng; báo cáo kết quả thanh tra; kết luận thanh tra; văn bản về xử lý kiến nghị việc xử lý; Các tài liệu có liên quan đến cuộc thanh tra - Đánh giá cuộc thanh tra Đánh giá về phía đối tượng và đoàn thanh tra 2. Công tác Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2008 2.1 Nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm 2008 Theo chỉ đạo của Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản phòng Thanh tra phải đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, phối hợp với các phòng chuyên môn tiến hành triển khai thực hiện Quyết định 4089/QĐ-BNN-TTr ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng về kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2008. - Nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra: Theo chương trình, kế hoạch trong năm 2008 phải tiến hành kiểm tra tình hình đăng kiểm tàu cá, đăng ký viên tàu cá. Kiểm tra việc thực hiện các văn bản về việc đăng ký và kiểm tra việc cấp giấy phép khai thác thủy sản, tình hình quản ký cá khu bảo tồn thủy sản, việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vưc thủy sản, công tác triển khai thực hiện chỉ thị 01/1998/CT – TTg và một số những nhiệm vụ khác. - Nhiệm vụ công tác giải quyết khiếu nại tố cáo: Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, giải quyết tốt và dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ chương chính sách pháp luật của nhà nước. 2.2 Kế hoạch thực hiện thanh tra, kiểm tra năm 2008 Dựa trên những nhiệm vụ được giao thì Thanh tra Cục đã xây dựng kế hoạch th
Luận văn liên quan