Đề tài Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiêp 296 – Công ty 319 Bộ quốc phòng

Trong nền kinh tế thị trường, dưới sự chi phối của các qui luật kinh tế khách quan như: qui luật giá trị, qui luật cạnh tranh,.Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh có hiệu quả mang lại lợi nhuận tốiđa cho doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu trên các doanh nghiệp phải cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm , tiết kiệm các yếu tố đầu vào ,hạ giá thành sản phẩm ,đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng .Do đó việc tăng cường công tác hạch toán nguyên vật liệu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi doanh nghiệp. Nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của qui trình sản xuất và là cơ sở hình thành nên các sản phẩm mới . Chi phí nguyên vật liệu là một trong những yếu tố chi phí cơ bản của qui trình sản xuất và thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất cũng như trong tổng giá thành sản phẩm của doanh nghiệp . Từ đó buộc các doanh nghiệp phải sử dụng nguyên vật liệu một cách tiết kiệm,hợp lý ,có hiệu quả .Tránh tình trạng cung cấp thiếu gây ngừng trệ sản xuất hay thừa nguyên vật liệu gây ứ đọng vốn . Muốn vậy phải quản lý nguyên vật liệu toàn diện và hiệu quả từ khâu cung cấp đến khâu sử dụng ,bảo quản ,dữ trữ cả về số ,lượng,chủng loại . Hiệu quả quản lý nguyênvật liệu quyết định hiệu quả sử dụng vốn lưu động và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp .Vì vậy các doanh nghiệp nhất thiết phải xây dựng được qui trình quản lý nguyên vật liệu .Điều đó không chỉ có ý nghĩa về mặt kế toán là giúp hạch toán nguyên vật liệu chính xác mà còn là một vấn đề có ý nghĩa thực tiễn là góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Việc tổ chức tốt công tác hạch toán nguyên vật liệu sẽ cung cấp thông tin kịp thời và chính xác cho các nhà quản lý và phần hạch toán khác .Đồng thời đây cúng là một trong những bịên pháp quan trọng nhất để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn lưu động ,góp phần tích cực trong điều hành và kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Xí nghiệp 296-công ty 319-Bộ Quốc Phòng là một trong những đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng nên nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu là rất lớn cả về số lượng và chủng loại ,chính vì vậy việc quản lý và hạch toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp rất được chú trọng và được xem là một bọ phận quan trọng không thể thiếu được trong toàn bộ công tác quản lý kinh tế, tài chính của xí nghiệp. Nhận thức được ý nghĩa của chi phí nguyên vật liệu trong tổng chi phí sản xuất cũng như vai trò quan trọng của kế toán nguyên vật liệu, sau một thời gian ngắn thực tập tại phòng kế toán thống kê tài chính của xí nghiệp 296 công ty 310 Bộ Quốc Phòng êm đã chọn đề tài “Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiêp 296 – công ty 319 Bộ quốc phòng” Việc nghiên cứu đề tài này tại xí nghiệp đã giúp em vận dụng những kiến thức lý thuyết đã học về công tác hạch toán nguyên vật liệu vào thực tế. Đồng thời qua đó, giúp em tháy được sự giống nhau và khác nhau giữa lý thuyết và thực tiễn trong công tác hạch toán nguyên vật liệu từ đó em xin đưa ra một số ý kiến của mình nhằm góp phần hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp. Nội dung của đề tài bao gồm bốn phần chính như sau. Phần 1: Tổng quan về xí nghiệp 296 công ty 319 Bộ quốc phòng. Phần 2: Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. Phần 3: Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, Phần 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp 296.

doc61 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1571 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiêp 296 – Công ty 319 Bộ quốc phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan