Đề tài Tổ chức hạch toán nguồn kinh phí và chi nguồn kinh phí sự nghiệp ở chi cục thuế Tiên Du – Bắc Ninh

Kế toán Hành chính- sự nghiệp với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống các công cụ quản lý, bộ phận cấu thành của Hệ thống kế toán Nhà nước có chức năng tổ chức hệ thống thông tin toàn diện, liên tục có hệ thống về tình hình tiếp nhận và sử dụng kinh phí, quỹ, tài sản công ở các đơn vị thụ hưởng ngân qũy Nhà nước, ngân quỹ công cộng. Thông qua đó, Thủ trưởng các tổ chức phát huy mặt tích cực, ngăn chặn kịp thời các khuyết điểm, các cơ quan chức năng của Nhà nước kiểm soát, đánh giá chính xác hiệu quả của việc sử dụng công quỹ. Hiện nay, hơn 50% số chi của Ngân sách Nhà nước hàng năm giành cho chi thường xuyên thông qua các tổ chức HCSN trong cả nước. Để giúp Nhà nước quản lý tốt nguồn kinh phí cấp phát cho các đơn vị HCSN; giúp các cơ quan kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước trong việc kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu; ngăn chặn sự tham nhũng, lãng phí trong chi tiêu; đảm bảo cho việc chi tiêu đúng mục đích, tiết kiệm kinh phí cấp phát thì hạch toán kế toán là một công cụ không thể thiếu trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp, đặc biệt là hạch toán nguồn kinh phí và chi nguồn kinh phí sự nghiệp. Từ đó, cũng giúp các đơn vị quản lý cũng như chi tiêu nguồn kinh phí của mình một cách hợp lý, hợp lệ nhất, đạt hiệu quả hoạt động cao và mục tiêu đã đề ra. Được sự giúp đỡ của nhà trường, của Chi cục thuế Tiên Du, cùng với sự nỗ lực của bản thân, em đã kết thúc đợt thực tập với đề tài “Tổ chức hạch toán nguồn kinh phí và chi nguồn kinh phí sự nghiệp ở chi cục thuế Tiên Du – Bắc Ninh” Tiên Du là một huyện trực thuộc tỉnh Bắc Ninh mới được tách lập từ năm 1999. Là một trong những huyện có rất nhiều khu công nghiệp đã và đang được xây dựng, góp phần để Bắc Ninh trở thành khu công nghiệp phát triển nhất phía bắc Hà Nội. Thuế đã, đang và sẽ là nguồn thu chủ yếu của NSNN. Nguồn thu từ thuế sẽ đáp ứng phần lớn các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước, giúp Nhà nước tạo thế chủ động về vốn để có thể thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của mình. Chi cục thuế Tiên Du là một trong những đơn vị đóng góp vào ngân sách tỉnh lớn nhất. Để có được những thành công như vậy, đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp ưu việt ngày một hoàn thiện tổ chức công tác kế toán, trong đó có kế toán nguồn kinh phí và chi kinh phí sự nghiệp, làm sao thực hiện tốt việc chi tiêu ngân sách của mình, đạt được chỉ tiêu cấp trên giao. Qua nghiên cứu những lý luận chung về hạch toán nguồn kinh phí và chi kinh phí sự nghiệp, qua quá trình thực tập tại Chi cục thuế Tiên Du em hình thành đề tài này với kết cấu gồm ba phần: Phần 1: Những vấn đề lý luận về tổ chức công tác hạch toán nguồn kinh phí và chi kinh phí sự nghiệp tại đơn vị Phần 2: Thực trạng hạch toán nguồn kinh phí và chi kinh phí sự nghiệp tại đơn vị Phần 3: Một số nhận xét, đánh giá và những biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguồn kinh phí và chi kinh phí sự nghiệp tại Chi cục thuế Tiên Du – Bắc Ninh

doc61 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 5440 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tổ chức hạch toán nguồn kinh phí và chi nguồn kinh phí sự nghiệp ở chi cục thuế Tiên Du – Bắc Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan