Đề tài Tuyển tập thơ tình của Hồ Xuân Hương

Trong nền văn học Việt Nam, nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương là một hiện tượng đặc biệt, không chỉ trong nội dung và nghệ thuật sáng tác mà ngay cả các văn bản sáng tác của nữ sĩ họ Hồ vẫn còn là những vấn đề đặc biệt, cần tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu.

pdf100 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2370 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tuyển tập thơ tình của Hồ Xuân Hương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên