Đề tài Tỷ giá hối đoái và phương pháp tính tỷ giá hối đoái

KHÁI NIỆM 1 Tỷgiáhối đoáilà giácảcủamộtđơnvị tiền tệnướcnàythểhiệnbằngsốlượngđơnvị tiềntệcủanướckhác. 2 Vídụ: vàolúc 7:26 ngày27-03-2012 EUR/VND: 27,342.24 - 27,779.80 USD/VND: 20,860.00 - 20,920.00

pdf19 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 9994 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tỷ giá hối đoái và phương pháp tính tỷ giá hối đoái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 KHÁI NIỆM Tỷ giá hối đoái là giá cả của một đơn vị tiền tệ nước này thể hiện bằng số lượng đơn vị tiền tệ của nước khác. Ví dụ: vào lúc 7:26 ngày 27-03-2012 EUR/VND: 27,342.24 - 27,779.80 USD/VND: 20,860.00 - 20,920.00 2 20 Một số ký hiệu tiền tệ các nước: Đôla Mỹ USD Bảng Anh GBP Yên Nhật JPY Phrăng Thụy Sĩ CHF Đôla Úc AUD Đôla Canada CAD Nhân dân tệ TQ CNY Đôla Hồng Kông HKd Đôla Singapo SGD Đồng Việt Nam VND 3 20 2 NHỮNG QUY ƯỚC TRONG GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI 4 20 a KÍ HIỆU ĐƠN VỊ TIỀN TỆ  Đơn vị tiền tệ của các quốc gia được kí hiệu bằng 3 kí tự (XXX) với hai chữ đầu tiên là tên quốc gia, chữ cuối cùng là tên gọi của tiền  Phương pháp đọc tỉ giá : các con số đằng sau dấu chấm được đọc theo nhóm hai số. Hai số thập phân đầu tiên gọi là “ số “ (figure), hai số kế tiếp gọi là “điểm” (point ) 5 20 b NHỮNG QUY ƯỚC TRONG GIAO DỊCH USD/CAD = 1.2460 - 1.2470 (giá mua USD ) (giá bán USD)  Số nhỏ là giá mua đồng tiền yết giá (USD)  Số lớn là giá bán đồng tiền yết giá (USD)  Chênh lệch giữa tỉ giá mua và tỉ giá bán là Spread 6 20 3 PHƯƠNG PHÁP YẾT GIÁ 7 20 a PHƯƠNG PHÁP YẾT GIÁ  1 đồng yết giá = X đồng định giá  Đồng tiền yết giá là đồng tiền biểu thị giá trị qua đồng tiền định giá(hệ số là 1, 100, 1000)  Đồng tiền định giá là đồng tiền xác định giá trị của đồng tiền yết giá (hệ số bất kỳ) 8 20 b YẾT GIÁ TRỰC TIẾP  1 đồng ngoại tệ = X đồng nội tệ  Ví dụ: USD = 0.7530 EUR - 0.7629 EUR ( ở châu Âu )  Áp dụng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới ngoại trừ một số nước. 9 20 c YẾT GIÁ GIÁN TIẾP  1 đồng nội tệ = X đồng ngoại tệ  Ví dụ: 1 GBP = 1.7565 USD ( ở Anh)  Áp dụng ở Anh, Mỹ, Úc, Newzealand, EU. 10 20 YẾT GIÁ TRỰC TIẾP VÀ YẾT GIÁ GIÁN TIẾP d TRÊN THỰC TẾ Yết giá trực tiếp và gián tiếp trên thực tế: • Trên phạm vi thế giới chỉ có SDR là hoàn toàn được yết giá trực tiếp. • Từ 1-1-1999 các nước sử dụng đồng tiền chung EUR áp dụng phương pháp yết giá gián tiếp • Mỹ áp dụng phương pháp yết giá trực tiếp đối với các ngoại tệ SDR, GBP, AUD, NZD, IEP và gián tiếp đối với các ngoại tệ còn lại 4 TỶ GIÁ CHÉO 12 20 b XÁC ĐỊNH TỈ GIÁ THEO PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHÉO 1. XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA HAI TIỀN TỆ Ở VỊ TRÍ ĐỊNH GIÁ - Cách tính BIDn : lấy tỉ giá mua tiền tệ định giá chia cho tỉ giá bán của tiền tệ yết giá. - Cách tính ASKn : lấy tỉ giá bán của tiền tệ định giá chia cho tỉ giá mua của tiền tệ yết giá. + Công thức: 14 20 14 20 2. XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA HAI TIỀN TỆ Ở VỊ TRÍ YẾT GIÁ - Cách tính BIDn : lấy tỉ giá mua tiền tệ yết giá chia cho tỉ giá bán của tiền tệ định giá. - Cách tính ASKn : lấy tỉ giá bán của tiền tệ yết giá chia cho tỉ giá mua của tiền tệ định giá. 15 20 XÁC ĐỊNH TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA c HAI TIỀN TỆ YẾT GIÁ KHÁC NHAU 16 20 3. Xác định tỉ giá hối đoái của hai tiền tệ khác nhau có vị trí khác nhau: A/B = a/b B/C = c/d  Xác định A/C  Tổng quát: A/C = A/B * B/C + Công thức: A/B = a/b => A/C =a*c/b*d B/C = c/d 18 20 THANK YOU FOR YOUR LISTENING 18 20 Thành viên nhóm: Nguyễn Tuấn Anh k104071156 Vũ thị Thành k104071124 Phan Xuân Phát k104071227 Nguyễn Công Pháp k104071225 Nguyễn Thị Ngọc Đang Thanh k104071242 Nguyễn Trường Quang k084071357 ( cải thiện) 19 20
Luận văn liên quan